1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma?

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma? Írta: Kovács "Zsotza" Zsolt **** Idén több évforduló is van,ami a Jehova tanúi Egyház történelmét illeti. Legutóbb megemlékeztem az Őrtorony Társulat 130 évvel ezelőtt történt megalapításáról. Idén (-ez 2009-ben!)95 éve,hogy - Jehova tanúi szerint - Jézus Krisztus láthatatlan (?!) jelenléte megkezdődött. Alapvető tanítás ez Jehova tanúinál! C.T.Russell előremutatott tanításaiban 1914-re....--> történt nagy,világraszóló történelmi esemény ( I. Világháború ) --> és ez azt bizonyítja,hogy C.T. Russell tanítása,munkássága igazolást nyert a Történelem Urától,Jehova Istentől. Sok sok Jehova tanúja fejében ez a tudat él,és ezért engedelmeskedik gondolkodás nélkül az Őrtorony Társulatnak. Bár 95 év alatt változott Jehova tanúi tanítása 1914-ről (Legutóbb 1995-ben) de az évszám megmaradt. Az Őrtorony Társulat hivatalos honlapján ezt olvashatjuk erről: >>" Döntő fontosságú időszak közeledett. 1876-ban a bibliakutató Charles Taze Russell közzétette „A pogányok ideje — Mikor ér véget?” című cikket a Brooklynban megjelenő Bible Examiner című folyóiratban, melynek októberi száma a 27. oldalon ezt mondta: „A hét idő Kr. u. 1914-ben ér véget.” A pogányok ideje az az időszak, amelyre egy másik bibliafordítás úgy utal, mint „a nemzetek meghatározott idejére” (Lukács 21:24). Nem minden következett be 1914-ben abból, amit vártak, mégis ez az év jelezte a pogányok idejének a végét, s egyben különleges jelentőségű év is volt.<<" ( http://www.watchtower.org/h/jt/article_02.htm ) Mit tanított C.T.Russell 1914 előtt ? (Az idézetekben a kiemelés tőlem, Zsotza ) >>" A végidő egy 115 éves időszak ,1799-től 1914- ig külön meg van jelölve a Bibliában <<" (Írástanulmányok III. Kötet 23. oldal) >>" Isten Királysága teljes felállítása 1914 VÉGÉIG valósul meg <<" ( Az idő elérkezett 1889-es kiadás 99. oldal,angolban) Nem is várhatta Russell a Krisztus "láthatatlan jelenlétét"- mert az 1874-ben valósult meg! A korabeli Őrtorony folyóíratok alcíme is így szólt : >> " Jézus Krisztus jelenlétének hírnöke" (Az eredeti angolban: Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence ) Tehát ezért sem várhatták (újra,mégegyszer) Jézus Krisztus megjelenését!! Aztán eljött 1914, amit jövendölt C.T.Russell erről az évről -azoknak az ellentétje történt meg ,hiszem hogy a Történelem URa így "tette helyre" az elbizakodott "prófétát". Alázat, bűnbánat ,és bocsánatkérés helyett ragaszkodott téveszméjéhez C.T. Russell-kitalálta,hogy a dátum jó....csak éppen más történt (?!?) Tehát jó az 1914-es dátum,csak éppen nem a "bajok vége" -hanem a "bajok kezdete" Az a nemzedék,amely meglátta,és megértette az 1914-es eseményeket,az a generáció meglátja a sátáni Világ végét is,az Armaggeddon (Isten ítélete) kezdetét. >> " Jézus éppen azokról az egyénekről beszélt,akik meglátják mindezeket a dolgokat. >Ezek a dolgok< azok az események, amelyek már 1914 óta megtörténtek, s amelyek még megtörténnek egészen e gonosz rendszer végéig (Mt 24:33) Még azoknak sem volt alkalmuk meglátni ezeket a dolgokat mind, akik ötven évvel ezelőtt születtek (A könyv,amiből idézek 1968-ban készült!! - Zsotza) Ők akkor léptek színtérre, mikor a megjövendölt események már folyamatban voltak. De még olyan emberek is életben vannak, akik 1914-ben már éltek, és látták ami ekkor történt , s akik elég idősek voltak ahhoz, hogy még emlékezzenek azokra az ( 1914-es- [ Zsotza]) eseményekre. Ez a nemzedék már meglehetősen idős. [...] Sokan azonban még életben lesznek azok közül, hogy meglássák e gonosz rendszer végét. Ez azt jelenti hogy már csak rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég ! (Zsoltár 90:10) Úgy legfőbb ideje,hogy sürgősen cselekvéshez láss,ha nem akarod,hogy ezzel a gonosz rendszerrel elpusztulj ! <<" ( Az Igazság, amely az örök élethez vezet c. könyv 94-95 oldal,- megjelent 1968 ban! ) >>" Mielőtt az 1914-ben már élő nemzedék utolsó tagja elhagyná a földi színteret, minden megjövendölt esemény bekövetkezik,beleértve a jelen gonosz rendszer végét jelentő nagy nyomorúságot is. "<< ( Érveljünk az Írásokból, 97. oldal - kiemelések tőlem, Zsotza ) Minden "Ébredjetek" Folyóírat 4 oldalán ez a szöveg jelent meg : ">> Amiért az Ébredjetek kiadásra kerül: Megerősíti a bizalmat a Teremtő azon í g é r e t e iránt amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre mielőtt elmúlik az a nemzedék ,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek <<" Ahogy telt az idő,egyre inkkább tarthatatlanná vált az 1914-es nemzedékről szóló Isteni ígéret -amit Jehova tanúinak Brooklyni vezető testülete "adott" Jehova szájába! Megint nyilvánvalóvá vált a be nem teljesedett- tehát hamis- Őrtorony prófécia! A Vezető Testület, amely önmagát szerénytelenül "Hű és bölcs Rabszolgaosztály" -nak nevezi úgy próbált kimászni a pácból,hogy nyíltan szembefordult a korábbi "1914-es nemzedékről" szóló tanításnak, úgy (át) értelmezve azt,hogy mindenki az 1914-es nemzedékhez tartozik,aki az 1914 után született ! Ezúttal sem történt őszinte bűnbánat, beismerés,és a bepalizott áldozatoktól bocsánatkérés. A hamisítást a törvény bünteti. A szent dolgokkal kapcsolatban ez már nem törvény? Gyurcsány Ferenc legalább beismerte a legendás "Őszödi beszédben" :"hazudtunk éjjel és nappal" Mikor jut el legalább ide a Jehova tanúi Vezető testülete?

>> zsotza.blogspot.com / zsotza.wordpress.com <<

Tartalom átvétel