A délszláv háború máig velünk etetett hazugsága

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Roppant veszélyes ha létezik egy egységes ám legfőképpen önfejű délszláv állam, ezért már Hitler is azzal kezdte, hogy a megvehető horvátokat szembefordította a konok szerbekkel. Lényegében a mi nyugatunk sem csinált most mást, legfeljebb csak annyi, hogy mi itt Európában nem tudunk róla mert ebben a témában is lassan 20 éve hazudnak nekünk. A XXszd végi konfliktusban ugyanis az egységet megbontó horvátok területileg és gazdaságilag irdatlan nagyot nyertek, míg a szerbek többet vesztettek mint mi Trianonnál. Ám eléggé szemét mód a hétköznapokban mi mégis a szerbekről hisszük azt, hogy ők voltak a hódítani akaró rosszfiúk.

Hosszú lenne ezt a konfliktust eseményről-eseményre végigjárni, ám a történet mégiscsak azzal kezdődik, hogy Szlovénia és Horvátország bejelenti Jugoszláviából való kiválását /1991.június/ Persze tudom ezt nekünk úgy tálalták, hogy azt a belgrádi-szerb vezetés hegemónia törekvése váltotta ki, hisz indokolni azért mégiscsak valahogy muszáj. Csakhogy a Jugoszláv hadsereg Horvátországba való küldése után sem kértek a szerbek egyebet, mintsem azt, hogy ezt a kiszakadást legalább 3 hónapra halasszák el. Márpedig aki hegemón és elnyomni akar az nem 3 hónapnyi tárgyalási időt kér arra, hogy beszéljék meg...

Szerb genocidium 1 – Krajinai Szerb Köztársaság

Aztán ha ugrok picit a történetben, akkor érdemes csak egy pillantást vetnünk a különvált Horvátországból kiszakadó Krajinai Szerb Köztársaság térképére /1991. december 19-én kiáltják ki/ Arra az államéra amelyet Szerbián kívül soha senki nem ismert el (így mi magyarok sem) ám fontos adat, hogy az 1991-es népszámlálás 100 horvátországi járás (obcina) közül 13-ban szerb többséget mutat(ot!) Ezek lényegében a Károlyvárostól (Karlovac) DK-re levő egykori határőrvidék és a dalmát partok hátországában, Knin környékén helyezkednek el, méghozzá egybefüggően(!) A gazdaságilag látszólag fejletlen Krajina azonban létfontosságú volt a születő horvát állam számára. A Zágrábból Dalmácia kikötői felé tartó mindkét vasútvonal Kninen vezet keresztül, így a krajinai szakadár szerbek megszakították a szárazföldi összeköttetést Dalmáciával, lezárták az Adria-kőolajvezetéket, sőt a Velebit-csatornán átívelő maslenicai híd felrobbantásával két évre megbénították az Adria-országút forgalmát is. További gondot jelentett, hogy a dalmát városokat villannyal ellátó vízerőművek krajinai szerb vagy boszniai területre estek. Ezért az új horvát állam az etnikai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyva(!) katonai megoldást választott. 1995-ben a Villámcsapás hadművelettel a horvát hadsereg lényegében meghódította(!) a Krajinai Szerb Köztársaságot. A hadműveletek súlyos atrocitásokkal jártak, a szerbek túlnyomó részét (kb. 180 000 lakos, ám más források 250ezret említenek) mindjárt a hódítást követően közvetlenül menekülésre kényszerítették. Mindennek eredményeként az 2001. évi horvát népszámlálás során az országban a tíz évvel korábbi 600 000 helyett már csak 200 000 (4,5 %) szerb nemzetiségű lakost írtak össze, míg a horvátok aránya viszont 78%-ról megközelítette a 90 %-ot.

Genocidium 2 – Bosznia-Hercegovina

Roppant érdekes egy bábállam. Ha az 1991-es etnikai térképet vesszük elő, akkor megállapíthatnánk, hogy horvátokat ebben az országban csak az Adria-partján (Neum) és attól észak-nyugatra találhatnánk. Ám ha vesszük a fáradtságot és mondjuk autóval bejárjuk a Neum-Dubrovnyik-Trebinje-Neum útvonalat, akkor Trebinjéből a hegyek közt észak-nyugatnak haladva azt is megláthatjuk, hogy az 1991-es térkép szerint szerbek lakta területről ezen a szakaszon is miképpen kergették el a horvátok a szerbeket. Trebinjétől ugyanis alig pár kilométerre észak-nyugatra már olyan falvakat láthatunk (még Bosnyák területen!) ahol az új falú főterén vagy horvát zászló leng vagy az teljesen kiégett-kihalt. Érdekességként láthatóak errefelé olyan házak is amiknek a felújítását pár éve (tehát a békefolyamat kihirdetése óta) kezdték meg, részben új rajtuk pl a tetőcserép, ám gazdáik azt be már nem fejezhették. Azaz a visszatelepülni szándékozó szerbek házait a horvátok ismételten lerombolták. Történik mindez még napjainkban is, csak ezt nekünk nyilván megint nem reklámozzák.

Bosznia-Hercegovina érdekessége még, ha megnézzük a háborúskodás után készült etnikai térképet akkor tehetünk még egy fontos és meglepő megállapítást. Nevezetesen azt, hogy a mi sajtónk által nemes egyszerűséggel csak a „Balkán mészárosának” csúfolt Radovan Karadzsics nem is mondott olyan butaságot mikor a térképek főlé hajolva egybefüggő szerb államot szeretett volna. Ugyanis a mai Boszniának a déli része teljesen tisztán horvátok lakta (amely akár Horvátországhoz is tartozhatna), míg az ország közepe lényegében muzulmán, ám körben a keleti, északi és nyugati fele etnikai összetétele alapján nyugodtan tartozhatna akár Szerbiához is.

Csakhogy ez szintén nem jó a nyugati hatalmaknak. Ugyanis a fent vázolt esetben a hagyományosan oroszbarát Szerbia még mindig túl nagy és akár veszélyes is lehetne, ezért ebben a témában is a sajtónk azóta is folyamatosan azt hazudja nekünk, hogy Bosznia-Hercegovina etnikailag annyira túl bonyolult, hogy ott még közel igazságos határokat sem lehet megvonni. Pedig csak a térképre kellene nézni..

Napjainkban ezért a Daytoni békeszerződés (1995) szerint Bosznia-Hercegovinát mint szövetségi államot két egyenjogú tagköztársaság alkotja: a Bosznia-Hercegovinai Föderáció amely az állam területének 51 %-át, és a Boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) amely 49 %-át birtokolja. Az állam élén a testületként működő, háromtagú elnökség áll, amelynek egy-egy tagját az államalkotó nemzetiségek (bosnyák, szerb, horvát) adják. A kétkamarás parlamentben egyenlő arányban képviselteti magát mindhárom államalkotó nemzet, viszont a döntéshozatalai mechanizmusok oly módon kerültek meghatározásra, hogy a fontos határozatok és jogszabályok meghozatalához valamennyi nemzet képviselőinek konszenzusára van szükség. Magyarán működésképtelen! Ezért a legfőbb közjogi méltóság és ugyanakkor a széleskörű jogalkotási és végrehajtási hatáskörökkel rendelkező ENSZ főmegbízott (jelenleg Miroslav Lajcak szlovák(!) diplomata) az ország vezetője. Bosznia-Hercegovina tehát nincs teljes szuverenitásának birtokában, szuverenitásának ténylegesen gyakorolt elemeit pedig gúzsba kötik a nemzeti-etnikai alapon kiegyensúlyozott és szándékosan ellehetetlenített döntéshozatali mechanizmusok.
Ellenben Szarajevóban nagyon komoly NATO támaszpont létesült, míg blogom írásának időpontjában is itt horgonyoz a boszniai Neum előtt a USS Higgins 8800 tonnás "irányított rakétás" romboló. A világ urait ebben a hagyományosan oroszérdekszférájú régióban pedig csak ez érdekli...

Genocidium 3 – Koszovó (mikor a NATO légicsapásokkal végleg megtörik a szerbek derekát.)

Ide csak pár szerb forrásból származó térképet és fényképet töltenék be.

1999. március 24-én kezdődött a NATO 78 napig tartó légicsapássorozata. Ezt a NATO eredetileg azzal indokolta, hogy Koszovóban a szerbek tisztogatnak és ezt fogják megakadályozni.
A két alábbi térkép azonban azt mutatja meg, hogy a NATO által rövidesen kikényszerített "béke" alig 1 évvel később milyen hatással volt Koszovó városára és ezen a NATO által felügyelt területen mennyi szerbnek gyújtották fel a házát, hányat foglaltak el erőszakkal, hányat kergettek el, tettek földönfutóvá. Mindez pedig történt szövetségesünk, a NATO égisze alatt, a kumanovói békeszerződéssel megkötése után. Azután, hogy a szerb katonaságnak és az egész szerb hatalmi gépezetnek ki kellett onnét vonulnia ám a NATO erői szavatolták a terület "békéjét".
A piros kocka az albánok háza, kék a szerbeké.. Érdemes a két térképet összevetni.


Koszovó etnikai összetétele a NATO légicsapások előtt és után..

Koszovó 2008. február 17-én egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, miután a belgrádi kormánnyal, és a koszovói albánokkal hónapokon át folytatott tárgyalások megbuktak, a területet de facto katonai ellenőrzése alatt tartó Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió (EU) többségének támogatásával és az EU képviselőivel egyeztetve(!) kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától.

A függetlenség kikiáltása sérti az ENSZ BT 1244-es határozatát, amely 1999. június 10-én elismerte az akkori "Jugoszláv Szövetségi Köztársaság" – amelynek a mai Szerbia jogutódja – területi egységét. Szerbia és annak fő támogatója, Oroszország, valamint a világ országainak többsége jelenleg sem ismeri el Koszovót önálló államként, csak az USA és az EU nagy része.

Magyarország tehát az EU tagállamainak többségéhez hasonlóan azonban igen. Mindez a magyar álláspont azonban az etnikailag tisztán szerbek lakta hajdani "Krajinai Szerb Köztársaság" "elnemismerése" történetének fenti fényében több mint érdekes... (azaz a Magyar Kormány délszláv konfliktusban tanúsított két évtizedes hivatalos álláspontját bárminek lehet mondani, azt csak éppen tisztességesnek nevezni nem lehet...)

Mindezen blogbejegyzésemben szándékosan nem foglalkoztam pl. a Szrebrenicában történtekkel. Ahol egyes hivatalos források szerint a szerbek 8ezer, más pl. hvg.hu-n is megjelent információk szerint 16.500 muzulmánt mészároltak le. Azért nem foglalkoztam ezzel, mert ez egyrészt a neten mára roppant jól dokumentált információ, másrészt pedig mert a délszláv konfliktusnak egy teljesen más összefüggésére szeretném a figyelmet ráirányítani.
Nevezetesen arra, hogy míg mi magyarok látszólag jogosan emelünk szót a vajdasági szerb betelepítések miatt, az ottani magyarok sérelmére elkövetett szerb atrocitásokat hallva – addig nem vesszük észre, hogy a Vajdaságba betelepült szerbek egyik részét pontosan az általunk még fegyverekkel is ellátott horvátok kergették el Krajinából, míg a szintén Vajdaságba betelepített szerbek másik részét pedig pontosan a mi támogatásunkat is élvező NATO fennhatóság alatt levő Koszovóból üldözték el.

Nagy kérdés hát, mikor a szomszéddal való kicseszéshez ilyen sokkal járulunk hozzá akkor marad-e még bármihez is erkölcsi alapunk? Ugyanis ebben a háborúban több mint félmillió(!) szerbet tettek földönfutóvá, részben a mi segítségünket is igénybe véve.. (többet mint amennyi magyart Trianon után szülőföldjéről elkergettek..)

Vagy elegendő ha csak tudatlan élvezzük a háborúban elrablott javakból újjáépített ám számunkra egyre megfizethetetlenebbé váló horvát tengerpartot?

Krajina 1995

ember? félmillió magyar

ember?
félmillió magyar trianon után?
el vagy tévedve , sokkal több ennél és a mai napig tart!!! az elüldözésük !!!! a szerbek részéről

Elég egyoldalú

Nem tudom, hogy a szerző hallott-e már a forráskritika fogalomról.? Merthogy ő maga is említette, hogy szerb forrásokból dolgozik, márpedig valószínűleg nem sok köze van azoknak a valósághoz. Szerintem a Daytoni békeszerződés volt a történelem első olyan békeszerződése ahol a békére törekedtek. Ennél jobbat nem nagyon lehetett volna kitalálni és az, hogy a horvátok elüldöztek x szerbet azt sokkal kisebb vétségnek találom, mint a legyilkoltak x horvátot c. részeket. Szlovénia és Horvátország azért lépett ki, mert az ő pénzükből fejlesztették Szerbiát. Ez jogosnak tűnik. Az, hogy a szerbek azért vonultak be Horvátország területére, mert kértek három hónapot! Na ezt ki hiszi el? Nem is tudom mit mondtak amikor Srebrenicában legyilkolták azt a 8-16E bosnyákot. Másrészt minden államnak joga van a függetlenségre. Természetesen a horvátoknak is voltak ezek előtt brutális tevékenységeik (usztasa), de a délszláv háborúban abszolút szenvedő félről kell beszélnünk. Mellesleg a horvát usztasa is Hitler volt nem a horvát nép akarata.

Odgovor

SLAZEM SE

Nem lehet itt igazságot tenni!!!

Ahogy itt olvasgattam egy jó néhány kommentet,nos csak ledöbbentem!
Nos azon"akadtan ki"leginkább,hogy valaki azt írta,hogy majd itt igazság lesz,ha az oroszok,s a szerbek visszakapják ami jár:hmmmmm. Nos megértem a szerbeket is valahol,sőt megértem őket!
Nos igen csak nehéz itt igazságot tenni,majdhogy nem lehetetlen,mert EGYIK NAGYHATALOM SEM IGAZSÁGOS! Ahogy a trianoni "béke"diktátum sem volt igazságos,úgy az 1947-es Párizsi"békeszerződés"sem,de a Daytoni"békeszerződés"sem,mert egyik nagyhatalom sem igazságos,egyik békeszerződés sem igazságos!
Sőt ez az egész sz***rság sem igazságos,hogy máig gyűlöljük itt európában egymást,miközben azok,akiknek ezt az egészsz***rt köszönhetjük,csak jókat röhögnek rajtunk,miközben a háttérben szorgalmasan készítik elő már a III.-világháborút!
Nagyjából ugyanazok az antant-hiénák,akik az I.-és a II.-világháborút kiprovokálták,mert bizony az I.-világháborút eredendően nem is az O.M.M-kezdeményezte,hanem azok,akik végül az igazságtalan trianoni "békeszerződésért"felelősek! A II.-világháborút is meg lehetett volna akadályozni,ha még a 30-as évek elején újratárgyalják az I.-világháborút lezáró "békeszerződéseket"és bizony,rehabilitálják a veszteseket,ezzel ki lehetett volna húzni Hitler,s a bandája alól a talajt,mert ezzel a lépéssel értelmét vesztette volna minden,ami végül a Ii.-világháború kitöréséhez,s annak minden szörnyű következményéhez vezetett!
És még valami!
Az Európai Úniót is még az 1920-as években meg lehetett volna csinálni,sokkal kedvezőbb feltételekkel,mint ma,s mára egy,az Amerikai Egyesült Államokkal vetekedő,államszövetséggé lehett volna fejleszteni,mert akkoriban még nem voltak akkora fejlettségbeni külömbségek európában,mint ma,s nem lett volna e jobb,úgy? Mindenki maradhatott volna ott ahol évszázadok óta élt,szabadon használhatta volna az eredeti nevét,szabadon beszélhette volna az anyanyelvét,s akinek van,szabadon gyakorolhatta volna a vallását,nem kellett volna itt mindenféle mesterkélt érdekek mentén mesterséges határokat rajzolgatni,gazdasági egységeket szétrombolva,csak kijelenteni,hogy innentől kezdve európán belül nincsenek országhatárok,hiszen azoknak amúgy sem volt különösebb jelentőségük,mert a politikai határok többnyire nem a nyelvi,és etnikai határok mentén húzódtak,ennél fogva avalódi létjogosultságuk igencsak megkérdőjelezhető volt!
De voltak sajnos olyanok,akik ebben nem voltak érdekeltek,hiszen ezek a számomra megnevezhetetlen mondjuk úgy erők,még az 1800-as évek egész európára kiterjedő egységesítő törekvéseit is vérbe folytották,így az elméletben már létező Duna menti Föderáció tervét is,amelynek nem kevés magyar,szerb,horvát,román,bolgár,szlovák,osztrák,és német pártfogója volt,amely szintén alapját képezhette volna egy a mainál sokkal jobb,és életképesebb Európai Úniónak,amelynek szintén nem feltétlenül kellett volna Oroszországgal szemben ellenségesnek lennie,sőt!
De sajnos ahogy Oroszország az 1900-as évek elejétől az elszigetelődéstől megjegyzem nem minden alap nélkül félve,de facto kénytelen volt "agresszori"minőségben,ha úgy tetszik "lázítani" a Monarchia szláv népeit,úgy nagyjából ma is ugyanez a helyzet kezd egyre jobban kialakulni,s nagyjából ugynanzok az erők azok,akik abban érdewkeltek,hogy Oroszországot lenyomják,s ennél fogva megkeverték a sz****rt a Balkánon,minket is sajnos felhasználva,ugyanazok az erők fogják majd a III.-világháborút is kirobbantani,lehet hogy nem is olyan sokára!
Én személy szerint egy semleges Magyarország pártján állnék,de egyedül kevés vagyok,hiába kerestem meg a regnáló kormányt E-mail-ben,ezügyben,semmi érdemi reakció,s a legbosszantóbb,hogy abszolúte tehetetlennek érzem magam,mert nincsenek a kezemben olyan eszközök,melyekkel megvívhatnám azt a harcot,ami egy semleges Magyarország létrejöttéhez kellene!
Szerintem Magyarország jövőbeni pozitívabb nemzetközi megítélésének a záloga az lehetne,ha semleges-el nem kötelezett ország lehetne,de sajnos a múltban is kudarcot vallottak az ez irányú törekvéseink,s tartok attól,hogy rajtunk kívül senki másnak nem is fűződne ehhez semmilyen érdeke,paradox módon a velünk közvetlenül szomszédos országoknak sem,mint ahogy pl:lehet hogy Szerbiának sem igazán tetszene,ha esetlg véletlenül Magyarországnak sikerülne a "jó oldalra"állnia,mert éppen egy szerb származású ember mondta egyszer nekem,hogy nagyon nem lenne jó,ha egyszer minekünk is sikerülne a győztesek oldalára állnunk,mert akkor ők nem lehetnének annyira hősiesek,akkor ők nem terjeszthetnék ki igényüket egész Baranyára,s a Dél-alföldre,mert az még jár a szerbeknek!
Furcsa nem,vagy mégse?
Nem lehet itt igazságot tenni,s egyetlen nagyhatalom sem igazságos.
Én szerintem a Balti-tengertől az Adriáig,az Alpoktól,a Fekete-tengerig minden országnak SEMLEGESNEK KELLENE LENNIE,ami ráadásul még DEMILITARIZÁLT-ÖVEZET is lehetne,így Oroszország,és Nyugat-Európa között lehetne egy teljesen semleges fegyvermentes övezet,amely senkit sem fenyegethetne,ahol a gazdasági fejlődésen,s a jólét megteremtésén lehetne a hangsúly,ahol élni,és akár a szó szoros értelmében jól,és emberhez méltó körülmények között lehetne élni!!!!
Baracsi Attila.

magyarként nem a magyar érdek lenne az első?

Kedves mindenki!
Magyarként a Délszláv háborúról elsősorban az ottani magyarokat ért sérelmek jutnak eszembe, amiket anyaföldjükön kellett elviselniük, meg az az elfeledett apróság, hogy pl a Vajdaságot Jugoszlávia kapta annak idején, és mivel felbomlott, így jogosan járna vissza! Persze a magyarság tudta nélkül a hazaáruló vezetőink rendre aláírják a Trianoni diktátum folytatásának tekinthető szerződéseket, pl antal jóskáék Ukrajnával, mivel ott is hasonló helyzet állt fent, hogy jogosan kérhettük volna a revíziót. Nem olvastam minden kommentet el, de felüdülés látni, hogy vannak még egészségesen gondolkodó reális ismeretekkel rendelkező magyarok is.
Első VH: Princip nemzeti hős? hmm...
Azt sem ártana tudni, hogy Magyarország ellenezte a háborút, de hát alá volt rendelve Bécsnek. Utalnék a kiegyezésre, netán a Cassandra levélre, amiben Kossuth előre látta a veszélyt.
Nagyon valószínű, hogy a kommunisták és Károlyi közreműködése nélkül nem jött volna létre a gyalázatos diktátum, de talán a komcsi felforgatók nélkül még a háborút sem veszítjük el... A vesztes első VH következménye volt a második, amit a 3. birodalom és szövetségesei a Z.O.G. tábora ellen vívott, és sajnos elvesztett. A fasizmus és a nemzeti szocializmus pedig nem ördögtől való, az az igazi hazugság ahogy ezt mindenkivel elhitetik már gyerekkorában.

Néhány komment

- A fasizmus és a nemzeti szocializmus ördögtől való, vagy más megfogalmazással olyan emberektől, akiket ördögnek lehet tekinteni. A kommunizmus úgyszintén, csakhogy nehogy azt higgye valaki, hogy ez egy baloldali komment.

- Principet nemzeti hősnek tekintik azért, mert akik ellen tette amit tett, azok a szerbség ellenségei voltak. Igen, sajnos a Monarchia volt az. Semmi keresnivalója nem volt Boszniában, de általában a Balkánon sem. Hódítani akarunk? Csak meg ne süssük magunkat...

- A trianoni diktátum nyilván fájó és igazságtalan a magyarság számára. De ez nem jelenti azt, hogy a délszláv háborúk igazságosak voltak, valójában egyiknek a másikhoz köze sincs, csak egymás sebeiben szoktak az emberek vájkálni - sajnos. Nem okos és nem is humánus dolog.

- Tisza Istvánt valahogy rábeszélték a háború támogatására, máig sem tudjuk, hogyan. Csak annyit, hogy a német császár volt. Addig valóban ellenezte. De végül mégsem úgy alakult...

- Ez a cikk nem a magyarok ellen szól, hanem a szerbek MELLETT. És álláspontom szerint teljesen helyénvalóan. Több ilyen kellett volna, nem csak a belénk sulykolt nyugati maszlag, ami nem is igaz. Én nem írtam volna bele Trianont, nem kell pedzegetni, hogy melyik a fájóbb esemény, a két dolog nem egy időben történt, és nincs összefüggés közöttük. Attól, ha minket ért fájdalom, ugyanúgy megérthetjük a másét is, ugyanúgy együtt érezhetünk.

Válasz

Ne alkoss olyanról véleményt amit láthatóan nem ismersz (pl. nemzeti szoc)!
Feltételezem, hogy te vagy az aki itt a szerbek pártfogója, az előző kommentek alapján.
Én viszont beleírtam Trianont, mert az a mi bánatunk is, és a Jugoszláv tagok problémája is ott kezdődött, volt aki már akkor megjósolta az eseményeket.

Az első hibát ott véted, hogy általánosítasz! Nálunk már rég nincs egyetemes magyar akarat, de gondolom ez mostanában igaz bármelyik nemzetre.
A horvátoknak szállított fegyverekről az embereknek akkor fogalma sem volt, az a vezetésünk műve volt, akik jól láthatóan, jó ideje idegen érdekeket szolgálva magyarellenes tevékenységet folytatnak.
(Most a napokban pl azt adják be a népnek ezek a tetvek, hogy felelősnek kell éreznie magát minden magyarnak a hóllókosztért, miközben Horthyn kívül talán nem is volt más vezető a 3. birodalomhoz hű országok közt aki ebben a kérdésben nem teljesítette minden kérését a Führernek. Nálunk a német megszállásig a körülményekhez képest jó dolguk volt, sőt rengeteg lengyel zsidót menekítettek hazánkon keresztül, de erről kussolnak a hálátlan kiválasztottak. A megszállás után a felelősség pedig a megszállóké, nem pedig kollektíven több generáció után mindenkié. Felfordul a gyomrom az ilyenektől)
A haverjaim akkoriban jó üzlet reményében üzemanyagot csempésztek a szerbeknek, én is voltam ott kíváncsiságból a határ mindkét oldalán. A határőrök is jól tudták mi folyik, és csak akkor szigorítottak mikor fentről rájuk szóltak.
Az egészséges nacionalizmusra szüksége van a népeknek a túléléshez. Ahogy megfigyeltem, minél sikeresebb egy nemzet, annál nacionalistább, vagy inkább fordítva, de szoros összefüggést látok benne. De a legjobb az, hogy a legnacionalistább nép munkálkodik a többi nemzet elsorvasztásán és nemzeti öntudatuk tönkretételén.
Nekem nincs bajom egyik nációval sem, amíg nem ártanak nekem és a nemzetemnek.

A győzelmes 2. VH közben jó volt az amcsi szövetséges, most meg már nem?
Hol a következetesség?

-

Ja igen, Bosznia : Sok száz éve még a Magyar Szent Koronához tartozott Ráma néven, legalábbis egy része. A Visokó mellett nemrégiben felfedezett piramisokban több ezer éves rovás jeleket találtak, amit Székely-Magyar rovásírásként azonosítottak.
Hidd el, a magyaron kívül nem sok nép él már aki visszanézve a történelemben látja elsorvadni az országát és népét. Az országunkban a legtöbb ember azért nem háborog ezekért, mert szó szerint fogalma sincs a történelméről, de úgy általában szinte semmiről. Szóval ne várja se szerb se más nép, hogy sajnáljam, de részemről bármelyikkel összefognék ha van közös érdek, mint ahogy volt is már sokszor a történelem folyamán!

Válaszok

Vannak dolgok amikkel egyet értek, vannak amikkel nem. Alapvetően igaz, hogy minden népnek szüksége van egy egészséges nacionalizmusra, de ez akkor a szerbre is igaz kell legyen. Nem lehet kettős mércét alkalmazni. Nincs semmi baj azzal, ha valaki a saját népe iránt érzett szeretetből nyilatkozik, tevékenykedik, ha ezt nem mások kárára teszi. Azzal eddig is egyet értettem, hogy Trianont a magyarság tragédiaként élte meg, de az is igaz, hogy ez a cikk nem arról szól. Hiba volt említést tenni róla még a cikk írójától is, nem beszélve a hozzászólásokról. Az 1920-ban volt, az I. VH után, ez az eseménysorozat pedig a '90-es években játszódott, egy teljesen más politikai légkörben, teljesen más okokból és nem utolsó sorban teljesen más érintettekkel. Magyarország pl. nem volt érintve a délszláv háborúkban. Való igaz, hogy az USA anno szerb szövetséges volt, de azt sem azért tette, mert szerette a szerbeket, vagy más népeket, akik a németekkel szemben álltak, hanem saját érdekből. Nagy Britannia is szövetséges volt mindkét világháborúban, most meg a pont annak a vezetősége volt az egyik legvéresebb szájú szerbellenes főkolompos.
Boszniában nincs tudomásom jelentősebb magyar múltról hacsak nem vesszük figyelembe az egykori törökellenes hadjáratokat (pl. Mátyás király), de ez még nem teszi magyar földdé. Az osztrákoknak sem volt hozzá semmi köze, hiába a berlini kongresszus "jogot adott" az annektálásra. Ennyi erővel bármelyik országot meg lehetne szállni egy nagyhatalmi "csevely" után. Ami szerb föld, az szerb föld.

A több ezer éves rovásjelekről nem hallottam, de kétlem, hogy annyi idővel ezelőtt ott magyarok ősei lettek volna. A magyar honfoglalás a 9. század végén zajlott. A szlávok a 7. században települtek be a Balkánra (tehát korábban), és azóta azok a területek ahol az életterük van AZ ÖVÉK. Ezt nem überelheti semmilyen nagyhatalmi, vagy globalizációs gazdasági érdek. Lehet próbálkozni, de akkor ne csodálkozzanak rajta, ha mindig akad egy Gavriló Princip, aki megvédi a népe becsületét... És a betolakadó lesz a hibás.

A nemzeti szocializmusról annyit, hogy én azt egy szélsőjobboldali eszmének tekintem, ami nem fér össze az egészséges nacionalizmus fogalmával. Akik vallották a II. VH-ban, azok rendkívül beteges, gyűlölettel teli, önző és gonosz eszmerendszert építettek fel, aminek soha nem lett volna szabad megszületnie a történelemben, és az emberiség szégyenét képezi. Ez nem azt jelenti, hogy más eszmék (pl. a kommunizmus) nem bírnak hasonló vonásokkal, de ez nem mentesíti a fasizmust, vagy a nácizmust. Ami totalitárius, az már eleve csak rossz lehet.

"Tanulni tanulni tanulni" csak nem mindegy mit és honnan

Nálam nincs kettős mérce, én csodálom a szerbek nemzeti öntudatát és harciasságát, viszont ez az elveimért a fejjel a falnak megyek hozzáállásuk nem jó. Könnyen lehet őket uszítani, ezzel kihasználni. A te írásaid is jól példázzák ezt. Szerintem Milosevicsék is több kárt okoztak a szerbeknek mint hasznot, aztán lehet rajta filózni, hogy tudatlanságból, vagy szándékosan... Ugyan ez igaz Principre is.

A magyar történelemről annyit, hogy a török megszállás alatt a legtöbb dokumentumot ami addig íródott elhordták vagy megsemmisítették, a maradékkal a Habsburgok tették ezt, és ránk erőltették a saját elméletüket, hogy könnyebben tudjanak felettünk uralkodni.
Így most az a helyzet áll fent, hogy a több száz éve történteket a külföldi levéltárakban lévő dokumentumok alapján próbálják újra értelmezni (persze ezt hivatalosan nem igazán ismerik el). Pl Mátyás híres könyvtárából található könyv Bécsben, Párizsban.. http://www.kislexikon.hu/corvina.html

A nyugatra "kimentett" képes krónikáinkban teljesen más a történelmünk, de a kinti történetírók szerint is Attila leszármazottai voltak az őseink. Márpedig akkor valami nem stimmel a honfoglalás elmélettel, amit mások erőltetnek ránk. A több felé előforduló több ezer évesnek azonosított rovás jelek sem illenek bele a hivatalos történelmünkbe. Olvasd el az Aranybullát, 1200 körül nem csak Ráma tartozott hozzánk... A Habsburghoz akkor került mikor minket leigáztak.
De most ez van, és van nagyobb gond is mint az elcsatolt területek. Annyi viszont elvárható lenne, hogy az ott élőkkel illene tisztességesen bánnotok!

Szélsőjobbos szocialista? Az meg milyen?
Kezdésnek olvasd el ezt (ha még nem olvastad akkor semmit nem tudsz):

http://www.radioislam.org/historia/hitler/mkampf/hun/

Kun Miklós, elmondása alapján talált dokumentumokat az orosz levéltárakban arról, hogy Sztálin meg akarta támadni Németországot (Lengyelországot, Finnországot meg is támadta). Mint tudjuk a háború alatt Sztálint a Németek ellen támogatták az angolszász országok, viszont a háború előtt állítólag angol bankok Hitlert támogatták a bolsevizmus ellen. Én is sokáig így álltam a témához, hogy náci bűnözők, mert ovis korom óta mindenhonnan ezt hallottam és természetesnek hittem. Csak szép lassan kezdtem gyanakodni, hogy itt valami bűzlik, mert nagyon sok az ellentmondás a történelemben. De nézzünk pár dolgot : Az első koncentrációs tábort az angolok hozták létre a búr háborúban, az első kisérleti bombázást civilek ellen is ők hajtották végre, ha jól rémlik Pakisztán környékén bőven a 2. VH előtt. A 2. VH-ban is ők bombáztak először tudatosan civileket, aztán a háború végéig folyamatosan (erre született válaszul a német V1-V2, aminek a neve "megtorlófegyver"), a Drezdai gyújtóbombázás volt a csúcspont ahol vagy 200 ezer civil áldozat volt. Kis érdekesség :
http://www.masodikvh.hu/erdekessegek/erdekessegek/2347-bombazhato-nemet-es-japan-varosreplikakat-epitett-az-usa

A teljes igazságot valszeg sosem tudjuk meg, de ha áthámozod a linkelt oldalakat akkor neked is arra a következtetésre kell jutnod mint nekem...
A többiről nagy vonalakban annyit tudhatunk, hogy a világot egy kis létszámú "elit" irányítja a cionisták közreműködésével, erre alkalmazzák a ZOG szót. Az ő működésük hátráltatója az erős nemzeti öntudatú népek, ezért küzdenek ellenük minden eszközzel. Békésebb országokban a média és oktatás segítségével hihetetlen sikeresek. A főnökeik ellenségei pedig az önellátó emberek akik nem vesznek részt a fogyasztói társadalomban, nem vesznek felesleges dolgokat, nem hiteleznek, nem szórják a pénzt.
Jugoszlávia széthullásával meghódították Szlovéniát és Horvátországot, a háborúval pedig legyengítették a szerbeket, akik ellen próbáltak állni a hódításnak. Még pár év "demokrácia" (drogok, élvezeti cikkek és a jólét utáni vágy mindenek elé helyezése) és Szerbiában is sikerül szétverniük a nemzeti öntudatot.

IQ nuku

Az utóbbi hozzászólásokból hiányzik az értelem meg az emberség. Az még hagyján, hogy valaki hülye a történelemhez és a politikához, de ha elkezd pötyögni a billentyűzetén, legalább legyen már egy színvonala a dolognak. Mondjuk én nem vagyok se a blogíró se a fórum-moderátor, de minden normális embert felháborít az iq-tlan, trágár, fröccsögő, rasszista szemét. Lehet, hogy nem baj a tény, hogy 2-3 szónál nem tud többet írni aki hozzászól, az is sok belőle, de nem kéne annyival se "szennyezni" a blogot...

Mert tisztelt érintettek (akiknek inge), nem a más vallású vagy nemzetiségű egyén "szennyez", hanem a hozzátok hasonló, nagyképű, buta, lesajnáló és gyűlölködő barom. Az IGEN. És az ilyenek a valóban aberráltak.

Kedves szerző...

Kedves rudika!
A magyar származásod eléggé megkérdőjelezhető. Tipikus zsidó vagy, azok szokták ezt hogy csak tényeket kiemelnek valahonnan hogy uszítsanak mindenkit, miközben a valódi okokról és előzményekről teljes mértékben megfeledkeznek. Adok egy jó tanácsot! A történelem megismétli önmagát és eljön még a te (ti) időtök is.

Szerbia

A szerbek ugyanazt kapták vissza, amit annak idején velünk csináltak az I. VH után. Most meg sír a szájuk, hogy milyek igazságtalan.
Kapják be.

?

Hova tűnt a válaszom? Pedig nem is én trágárkodtam, hanem a fenti hozzászóló. Akkor most kifejezőbb leszek: TE kapd be. Meg a hozzád hasonlók.

Nem szeretem ezt a stílust, de van olyan, akivel nem lehet/nem érdemes másképp. Mindazonáltal remélem, hogy amennyiben ezt a hozzászólást leveszik, ugyanúgy eltávolítják azt is, amire válaszként írva lett, hiszen ő kezdett és provokált.

Kulturált eszmecserében persze bárkivel benne vagyok.

Nézd van jópár

Nézd van jópár szerbiában élő határon túli magyar (személyes)ismerősöm akik szerbia északi részén élnek, és igen csak fegyvereket (viperát boxert késeket)kell magukkal vinniük ha olyan faluba vagy városba mennek ami többnyire szerblakta lehet ez nem véletlen. Hogy a szerbek mennyire imádnak mindent azt semmi nem bizonyítja jobban mint amikor magyarország szerbiával mérkőzik vizilabdában és már elég régóta csépelnek minket ott is. Innentől kezdve nem mondanám hogy feltétlen hazugság hogy a szerbek az ottani magyarokat is üldözték akár kosovo-ban is.

Nem üldöztek senkit

A szerbek nemhogy a magyarokat nem üldözték, de még az ALBÁNOKAT SEM. A muzulmán bosnyákokat sem. A horvátokról nem beszélve (Krajinában pont fordítva volt, a szerbeket üldözték, sajnos sokat sikerült is elüldözni).

Ezek mind kofliktust kezdtek velük azzal az ALJAS szándékkal, hogy egy elszakított bábállamot csináljanak (lásd Koszovó), olyan gyalázatos módon, amire szinte csak a Balkánon van példa: azt bemutatva agresszornak, aki az OTTHONÁBAN van. Mit szólnának itt Magyarországon, ha valamelyik kisebbség nekiesne az államhatalomnak azzal a hazugsággal, hogy el van nyomva, joga van saját államhoz, stb, stb, és az USA még támogatná is a szeparatizmust??? Nem gyűlölné mindenki az ilyeneket, ill. a külföldi támogatóikat?? DEHOGYNEM!!! Csak szerencsére itt ilyesmire nincs példa! De ott sajnos van!! :-(

De nem lesz ez így jó, mert egy napon majd valamelyik féreg (szerbellenes nagyhatalom) túlfeszíti a húrt, aztán odalőnek neki úgy, hogy "az anyja se fogja felismerni"... A szerbeknek is vannak szimpatizánsai, nem csak a férgeknek, és nem mindenkinek tetszik az, ami a '90-es évek óta folyik abban a térségben...

Csak ez sok életbe kerülhet és nem kell ecsetelni, hogy MO ezúttal is a rossz oldalon állna...

Válasz

A szerbek nem csináltak semmit a magyarokkal az I. VH után, hanem azok rendezték úgy a határmegvonást (trianoni béke), akiknek a s*ggében a te nyelved is benne van (meg sok mindenki másé), azaz akikkel jelenleg MO KÖZÖS KATONAI SZÖVETSÉGBEN VAN.

Ez azért ciki nem?

A felszólítás amit a végére írtál neked szól, meg a hozzád hasonlóknak.

Odgovor

SRBI UVIJEK SAMO PRIČAJU, NE RADE NIŠTA I NISU DOBRI ZA NIŠTA.

Odgovor na odgovor

Ne no' si ti bolji je li? Ma ne lupaj mi tu anonimno...

Bolje nauci nesto od srba, hrabrost, postenje, ljudskost...

Mi imamo cime da se pohvalimo, ne tako kao nasi agresori usrani...

stidi se

Bolje ti je da sutis,sacim imate da se pohvalite?
Reci cu vam : Da vam genetski fali nesto iz glave,stid vas bio.

Ma nemoj

Genetski fali onima sto su bili hitlerovi saveznici u 2. svetskom ratu i masovno ubijali srbe, cigane i jevreje, a sada im je jezik zapet u americko dupe. I jos za nas kazu da smo genocidni. Eto oni imaju cime da se stide, i sva druga antisrpska olos, koja ionako ne moze trajno zadrzati status "zrtve", kojom su se predstavili '90-ih. Inace trebalo bi da se stide oni koji govore nas jezik, a vazda su sklapali savez sa dusmanima srpskog naroda. Sto ne uzmete onda engleski ili njemacki jezik kad ih tako volite...!

Mi imamo svoj identitet, svoju kulturu, svoju slavnu istoriju, i nikada se nismo dobronamjerno dali pod ropstvo nijednom okupatoru. Za vase "prijatelje" nije vazno nista drugo osim dolara i eura, oni samo koriste neke balkanske narode protiv nas, kako bi stelki ekonomski profit iz nase nesrece, ali nece to trajati vjecno, okrenuce se to jednog dana, i nasim neprijateljima ce biti gore nego sto je nama.

Imamo mnogo cime da se pohvalimo, napisao sam dosta toga na madjarskom. Ali evo da ti nabrojim nekoliko vrlina: hrabrost, postenje, tolerancija, ponos. Branili smo u srednjem vijeku od turaka one koji su se kasnije okrenuli protiv nas. Sramota za njih.

I za tebe jer ne znas nista od toga.

különvélemény

Ez a vita nagyon érdekes.

Véleményem szerint a magyaroknak a szerbeket kellett volna támogatniuk, egyrészt, hogy valamelyest enyhítsünk a súlyos történelmi konfliktusainkon, másrészt, hogy az ottani magyaroknak a békés, normális, boldog életét biztosítsuk. Nem egy bonyolult számítás: Horvátországban élt kb. 50 ezer magyar, szerb területeken kb. 350 ezer. Nagyon nehezen megbocsájtható bűn, hogy a magyarok asszisztáltak nemzettársaik és szomszédaik bombázásához, legyilkolásához úgy, hogy nekünk ebből igazából semmi hasznunk nincs.

Bár abszolúte nem tartom magam nacionalistának, sőt; de tény, hogy a jelenlegi országhatárok mindaddig csak bajt okoznak a térség számára, amíg az EU központi hatalmának erősödésével nem sikerül rendezni a szeparatizmust. De mivel az EU, amit egyébként egy nagyon jó dolognak tartok, ebben a kérdésben beleszart a magyarok és szerbek érdekeibe, ezért külön kellene, kellett volna a népeinknek megállapodni.

Ha támogattuk volna a szerbeket ebben a történelmi szituációban, újra lehetett volna tárgyalni az ottani magyarság helyzetét. Mert most a szerb nemzet egy olyan szituációban van, mint a magyar 1920-ban: egy önmagában nézve nem esélytelen háborúban szétszabdaltak egy egykori, viszonylag jól működő államot. És most a szerbek próbálnak hivatkozni a történelmi dolgokra, az etnikai határokra, stb.

Nem fog menni. Nekünk se ment. Az oroszokkal meg kínaiakkal sem fog menni. Azért, mert őket ez nem érdekli. Ezt a dolgot a mi népeinknek kell megbeszélni, méghozzá minden nagyhatalom nélkül, mert erre sem az EU, sem az USA, sem Oroszország, sem az abszurd Kína nem jó.

Véleményem szerint a szerbekkel lehetett volna tárgyalni, ha segítjük őket. Etnikai határokat, történelmi alapokat akarnak? Nos, igazából mi is. A szerb történelem része Koszovó. A magyar történelem része Szabadka. A szerbeknek kellett a segítség, amiben mi érdekeltek lehettünk volna. A horvátok aljas megsegítéséért semmit sem kaptunk, még egy puszit se, holott a napnál is világosabb, hogy a Drávaszög semmilyen értelemben nem jelentett volna veszteséget Horvátországnak.

A magyar külpolitika impotens és bárgyú, sajnálom az egész délszláv helyzetet, nekem személy szerint a szerbek sokkal szimpatikusabbnak tűnnek fel a kérdésben (persze ők is jobbak, de hát a háború ilyen). Így, magyarországi németként még annyit tudok hozzátenni, hogy a szerb nemzetnek most kell megtanulnia, hogy az etnikai határokra, történelemre, józan észre hivatkozni esélytelen egy vesztes háború után...

Ha engem bántanak vagy a

Ha engem bántanak vagy a hozzátartozómat nem azt fogom támogatni aki bántja őket.

Köszönet

Végre egy normális hozzászólás, ami iránt kifejezhetem a hálámat. A többinek is el kellene érni ezt a szintet, de sajnos úgy néz ki, hogy ez manapság unicum...

Az én véleményem is az, hogy az egészet csakis az érintett népeknek kellett volna rendezniük. Az igazi baj az, hogy eleve a háborúba beavatkozó hatalmak SEM azok az országok voltak, akiket bármennyire is érintett volna a dolog... Gondolok itt az USA-ra, Nagy Britanniára és társaikra. És ha a nyugati nagyhatalmak beleszólnak, onnantól állást kell foglalniuk a keletieknek is... De én sem "zaklatnám" szívesen sem az oroszokat, sem a kínaiakat ezzel. A probléma ott van, hogy az USA-t és csatlósait IGENIS ÉRDEKELTE, hogy hogyan alakulnak az események a Balkánon, tevékenyen beleszóltak a szerbek ellen. Ha Oroszország nem visszakozik, nagy baj lehetett volna belőle globális szinten is, nem csak balkáni szinten. Így maradt a balkániak nyomorúsága, az igazságtalanság-érzet, ami nem múlik...

És maradt egy csomó barom Európa-szerte, aki a nyugati érdekszövetségnek ad igazat. Szerencsére vannak még normális emberek is, mint a hozzászóló, akinek ezzel válaszolok. Köszönöm.

még egy gondolat

Hogy őszinte legyek, számomra minden kitelepítés, etnikai gyilkolás egy szörnyűség, ami ellenkezik mind a pravoszláv, mind a nyugati keresztény irányzatok alapvető értékeivel. Az enyémmel is, pedig magamat nem tartom különösebben vallásos embernek.

Én azt tartom borzalmasnak, hogy a nyugati világ mindig kinevez bizonyos ellenségeket, és velük szemben gyomorforgató kettős mércét alkalmaz.

És pont ezért nem tartom jónak az ENSZ BT-re - ami lássuk be, egy 2. vh utáni, jelenlegi valós hatalmi viszonyokat nem leképező intézmény - bízni a döntéseket, nemzetek sorsait. Pláne, hogy az usa-beli külpolitika legendásan gyönge.

Én nem bíznám az USA-ra sem a Közel-Kelet, sem a Kaukázus, sem Korea, sem a többi vitatott területi kérdés intézését. Szerencsére, Emmanuel Todd: A Birodalom után című munkája után tudjuk, hogy erre nincs is szükség. Nem az USA már "A Nagyhatalom".

Szerintem három különböző sík, nézet van, amelyből a téma térben vázolható:

1. Nemzetközi sík - rendezni kell Európa békéjét. Ennek egész eddig két jó kezdeményezése volt a térségben, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Jugoszláv állam. A jelenlegi tendenciákat tekintve nekem az lenne a legkívánatosabb, ha a dél-tiroli németektől, a finnországi svédektől a koszovói szerbek helyzetén át a szlovákiai/romániai magyarokig ugyanaz a megbékélő, seb-bekötő, szeparatizmust mérséklő, de nemzeti tradíciókat ápoló légkör alakulna ki, amely lehetővé teszi az európai civilizáció békés fejlődését és továbbélését.

2. Háborús sík - ki kell mondani, hogy a háború _megtörtént_. És hibás _nem_lehet_egy_nép_sem_! Sem a szerb, sem a horvát, sem a bosnyák! Szörnyűségek történtek mindenhol. A jugoszláv államban békében élő emberek millióiban támadt gyűlölség, amiért az izgatók a hibásak.

És most nagyon komolyan mondom: hibásak, VAGY nem hibásak! Ha Jellasicnak, aki egy közrendre, közbiztonságra törő - szintén nyugatiak által pénzelt - tehetségtelen lázadó volt, vagy ne legyen szobra Zágrábban, vagy engedjük haza _most_azonnal_ az összes háborús bűnöst! A szerbeket is. Mindenkit. Vagy engedjük haza a - valóban - gyilkosvezéreket, mondva, hogy a háború az háború, vagy lógjon Gotovina Mladic mellett.

A magyarok szabadságának oltárán is vérzett szerb (Damjanic'), horvát (Knezic') és német (Aulich, Poeltenberg, Lahner, Leiningen) is...

3. A mi, szerb-horvát-magyar-stb. értelmezésünk.

Mint az 1848-49-es szabadságharc is mutatja: a Nyugat felköti, lelövi a szerbet, a horvátot, a magyart, a németet is, ha a kedve úgy tartja, és megváltoztatja a nemzetünk értelmezését a saját szája íze szerint.

Mennyivel többet nyertünk volna, ha nem egymást gyűlöljük, hanem segítő kezet nyújtunk a problémában. És amikor az indulat elszabadul, a népeink azt mondják: nem ölöm meg az ezer éves szomszédomat, hanem felkapálom a kertjét, mert ezt diktálja a jószomszédság és keresztényi szeretet alapvető törvénye.

Én nem hiszem, hogy a mi lehetőségeinken belül is rendezhető egy sor kérdés, megszüntethető a kettős mérce. Például nagyon örülnék, ha a horvátok börtönbe csuknák Gotovinát.

Nagyon jó lenne mindannyiunknak, ha a szörnyűséges etnikai háborúknak, buta gyűlölségeknek véget vetnénk, és a rettenetes és mély fájdalom ellenére közösen néznénk a jövővel szembe, ahol mindannyiunknak van helye a nyugati nemzetek mellett.

A horvátoknak Ivo Andric', a szerbeknek Nikolaj Tesla, a magyaroknak Szent-Györgyi Albert szobrai kell, hogy közös alapot teremtsenek. Ezeknek a nagyszerű embereknek szobrot kellene emelni Budapesten, Belgrádban és Zágrábban, hogy a Gotovina- Mladic-Antall -félék a sírban vagy a börtönben érezhessék, hogy a gyűlöletük helyett egy nemesebb eszme nyert ebben a régióban.

A béke.

Jöjjön el Baranyába és

Jöjjön el Baranyába és nézze meg hogyan kapáltak jo szerb keresztény testvérei SZENTLÁSZLÓN VUKOVÁRON,SREBRENICÁBAN.

nem ezt mondtam

Nekem nem testvéreim, hanem szomszédaim a szerbek, és azt sem mondtam, hogy kedvesen segítettek. Ez egy háború volt, szomorú és szörnyű, de az más kérdés, hogy mi lett volna / lenne szerintem az ideális megoldás.

javítás

Én nem hiszem, hogy a mi lehetőségeinken belül is rendezhető egy sor kérdés, megszüntethető a kettős mérce. Például nagyon örülnék, ha a horvátok börtönbe csuknák Gotovinát.

Helyett: HISZEM

A TÁBORNOK.

A tábornokot szabadon engedték.Horvátország becsületén nem esett folt.Megvédtük a hazánkat,és ezt már senki nem vitathatja.

És az igazi hősök...

Reméljük hogy a mészárosokon, drogkereskedőkön és árulókon kívül szabadon engedik a valódi hazafiakat is, akik bátran szembe szálltak a leköpni való nyugati érdekszövetséggel és védték a szerb földeket és Jugoszlávia egységét. Éljenek a valódi hősök! Seselj, Karadzic, Mladic!!!

A gyarmatosítók pedig takarodjanak a Balkánról, menjenek vissza az anyjukba, ahonnan kijöttek.

Örök hála és áldás az orosz önkéntesekre, akik segítettek nekünk a délszláv háborúkban...

Hozsanna a gyikosoknak...

A csetnik mészárosokat nem kéne ünnepelni.Amit 91 őszén elkövettek (Vukovár,Eszék)teljesen egyértelmű agresszív HÓDÍTÁS népirtással ,kegyetlenkedésekkel fűszerezve . "Nagyszerbia" lázálma volt a vezérfonál.Ha szerb lennék mélyen szégyelném magam.

hat persze

Mészárosok drogkereskedők tömeggyilkosok a szerbeknél voltak. Szerb föld pedig sosem volt se Horvátország sem a Délvidék. És nem is lesz soha

Tényleg?

Nem hiszem, hogy Arkan kivételével tudnál említeni mást szerb oldalon, aki bizonyítottan kapcsolatban állt a szervezett bűnözéssel. Róla pedig tudják a szerbek is. Az igazi hazafiak Mladic, Karadzic és Seselj, akik jelenleg is Hágában vannak, a gyilkos Oric, Gotovina és mások pedig szabadon lettek engedve. Ez lenne a "PÁRTATLAN" hágai ítélkezés??? A legnagyobb drogkereskedő mészáros Tachi pedig jelenleg is a koszovói bábállam élén áll. Akkor miről is beszélünk?

Kár hogy nem érted Seselj beszédeit (vagy talán igen?), akkor látnád, hogy nincs hozzá fogható érvelő jogász elme sem MO-n, sem ott... Hallottam már sok embert beszélni, professzorokat, tanult, okos embereket, de hozzá foghatót nem nagyon láttam. Talán egyet: és az Milosevic. A legnagyobb elmék, a legtisztességesebb hazafiak a szerbek között voltak és vannak, csak az árulókat kellene félreállítani, akik idegen érdekeket szolgálnak ki. Mondj EGY magyar - vagy akár horvát - politikust, aki szembe merne szállni a "nagy" NYUGATTAL! EGYET. Nehéz ugye? A szerbek ismerik a gerincességet, ismerik a tisztességet, ismerik a hazaszeretetet, vannak ELVEIK, míg az ellenségeiket kiszolgáló kis senkiknek nincsen semmijük csak nyereségvágyuk és nyomorult szolga lelkük. Ez különbözteti meg a szerbet a szerb ellenségétől.

Krajina szerb föld volt a XV. századtól. Szlavónia és Dalmácia sem volt mindig horvát, pl. László idején sem. A történelmi Horvátország (bár László óta nem is beszélhetünk önálló államról) SOKKAL kisebb volt, mint a mai. Egy "csíkban" kapták meg az adriai partot, ami valljuk be őszintén elég példátlan. Jó hogy a montenegrói riviérát nem akarták hozzácsatolni. De az igazi bűntény ott történt, amikor '95-ben ETNIKAI TISZTOGATÁST hajtottak végre Krajinában, AMERIKAI jóváhagyással. Ezért felelni kellene mindenkinek, akinek köze volt hozzá. A tengerentúlon is. Boszniában és Koszovóban nem volt etnikai tisztogatás, de Krajinában igen. Boszniában a muzulmánok kényszerítették ki a megosztást nem a szerbek, Koszovóban pedig a rohadt UCK ellen kellett harcolni, akik '96 óta támadták a rendőrséget. Jobb helyeken ezt úgy hívják, hogy TERRORIZMUS.
Ezzel szemben Krajinából elüldözték az ÉVSZÁZADOK ÓTA ott élő CIVIL szerb családokat, és ezért a BŰNCSELEKMÉNYÉRT egy napon fizetni kell a felelősöknek... Vagy azok utódainak. Sokkal tartoznak a szerbeknek. NAGYON sokkal.

A Délvidék pedig jelenleg is Szerbia. És az is lesz.

v

http://karcolat.hu/irasok/egyeb/ferko/a_szerb_kapcsolat_3resz_38

A BÁTOR SZERB HÖSÖK

A BÁTOR SZERB HÖSÖK PIHENGETNEK MÉG EGY KICSIT A BÖRTÖNBEN.OROSZ BARÁTAITOK PEDIG UJFENT NEM JUTNAK KI AZ ADRIÁRA ÉS A FÖLDKÖZI TENGERRE,MERT A CRNAGORACOK ELADTÁK MAGUKAT.ÉS MINT AZ LENNI SZOKOTT EGY KITALÁLT ORSZÁG ÁLTALÁBAN SZÉTESIK UGYHOGY MOST A SZERBEK PIHENGETHETNEK ÉS GONDOLKODHATNAK.VAGY FOGLALKOZHATNAK AKÁR A SIPTÁROKKAL IS.

A délszláv háború máig velünk etetett hazugsága

90 parcent of these maps are fake. Serb lives in west bosni, behind R. of S... and Croatia. Kosovo and Metohia did not have 3,2 milion people. In one of maps, all kosovo are in serbia and Metohia (west half of region) are albania- nno buddy have not try that... and more like that.

Igen bátrak, jól mondtad

A bátor szerb hősök beírták magukat a történelembe kitartó és dicső ellenállásukkal a nyugati hegemónia ellen, és akkor is tanítani fogják történelemből - immár helyesen - amikor az egész elvtelen sz*rfészek ami még ma is a világ legerősebb szövetségének tartja magát már csak egy s*ggbenyomott "másodpilóta" lesz Oroszország és Kína mögött. A crnagoracok nem mind adták el magukat, mert az IGAZI Crnagorac SOSEM adja fel az elveit. Íme egy, aki írja ezeket a sorokat! Szóval le az árulókkal, tisztelet a hősöknek!! Az oroszoknak pedig igen sok ingatlanuk van az Adria partján, különösen Montenegróban. Koszovót Oroszország nem ismeri el, Kína sem, úgyhogy az ottani maffiafőnök vezér vakargathatja a t*két a nyugat-pribék bábállamban, amit elraboltak Szerbiától, úgyis visszakerül az anyaországhoz előbb-utóbb! És hozzácsatolunk minden szerb földet a Balkánon! Az albán terroristák pedig mozdulni sem tudnak a "gazdáik" nélkül, akik nem mernek ujjat húzni az igazságos nagyhatalmakkal!

Éljen az igazság, éljen a szerbség és a szláv testvériség!!!

Le az ellenségeikkel és minden mocsok csatlósukkal és szimpatizánsukkal!!!

Válasz

IRONIKUS HANGOT PROBÁLTAM MEGÜTNI,

Humor...

Barátom ne haragudj, hogy nekem nem sok humorérzékem van az ilyen témában, főleg ha az én népemet és én kultúrámat érinti hátrányosan. Nagyon sok minden fáj, és mindenki (aki valamennyire HELYESEN tájékozott) tudja, hogy ez így nincs jól ahogy van, legfeljebb bizonyos személyeknek, szervezeteknek vagy érdekeknek jobban kedvez mindaz, ami 1990 óta lefolyt, mint a másik oldalnak.

De ez nem lesz mindig így. A világhatalmi viszonyok folyamatosan változnak, évezredek óta, és újak lépnek az "első helyre". Akik beavatkoztak a háborúba, azok nem a hazájukat védték. És ez az a pont, ahol szerintem MINDENKI egyetért, legfeljebb másképp áll a dologhoz. Ha nem avatkoznak be, akkor a háború kimenetele más lett volna, de nem kellett volna eleve háborúnak sem lenni. Krajina körül meg kellett volna egyezni (igaz, hogy a Tudjman-kormány nem akart), Boszniában és Koszovóban nem lett volna szabad hagyni kibontakozni a szeparatizmust, az USA-nak és az EK-nak pedig nem kellett volna beleszólnia még szavakkal SEM. De mindannyian tudjuk, hogy ez másképp történt. Tudjuk, hogy az amúgy is ENYHÉN SZÓLVA radikális Izetbegovicot pont az amik beszélték le a kompromisszumról, tudjuk, hogy Koszovóban pont az amik támogatták NYÍLTAN a gaztetteket, legszörnyűbb bűncselekményeket elkövető UCK-t (és ezt nem csak a gerillaakcióikra értem, hanem a TÖBBI KÖZTÖRVÉNYES bűncselekményre is, amiből tulajdonképpen éltek és fegyverkeztek), tudunk minden egyoldalú és az igazságot megcsúfoló akcióikról. És mindezt valamiféle "igazság" nevében? Vagy "emberiesség" nevében? Hát kérem szépen, a legigazságtalanabbak, leggátlástalanabbak és legérdekhajhászabbak éppen azok voltak, akik magukat álszent módon "igazságtevőknek" titulálták. Ez számomra különösen undorító.

A probléma ott van, hogy a mocskon kívül, amit a beavatkozásukkal véghezvittek, elültették a gyűlölet és a bosszú magvát a jövő generációiban is. Mindig lesz mire hivatkozni, ha gyűlölet, keserűség és bosszúvágy tör elő... És ez volt az a kár, amivel a jövő nemzedékeit is megrontották a saját aljasságuk és gátlástalanságuk okán.

Erről beszélt Karadzic is a perében. Én mindent értettem és értek amit mond. De szerintem aki elolvassa magyarul ezeket a sorokat, az ugyanúgy megérti, mint én szerbül...

Érdemes lenne ezeken a dolgokon elgondolkozni mindenkinek, aki csak a hazai (vagy esetleg más nyugati) médiából kapta az információkat a balkáni tragédiákról.

ÉN NEM A MÉDIÁBOL

ÉN NEM A MÉDIÁBOL TÁJÉKOZODTAM HANEM ESZÉKI VAGYOK.HOSSZU ÉVEKIG CSAK BASZOGATTÁK A HORVÁTOKAT ÉS IGY47 ÉVESEN TUDOM MIRÖL BESZÉLEK ÉS AZ SEM ÉRDEKEL ,HOGY HOGYAN ÉRINT.SZÖLLÖSI

Hát épp ez az

Éppen ezzel van a baj. Az ilyen véleményt formáló embereket általában nem érdekli semmi kivéve az, amit ők mondanak. Hogy őszinte legyek meglep, hogy magyarral eszmecserézek, azt hittem, hogy horvát nemzetiségű az illető. Persze ez csak engem igazol, hogy a magyarok teljesen indokolatlanul pendülnek egy húron a horvát jobboldali politikai érdekekkel (nem akarom a "nacionalizmus" szót használni). De jó lenne egy-két "szerboldali" megnyilvánulást is hallani kedves Szőllősivel egyetértő személyek! Vagy talán nem vagyunk nektek szimpik??? Mitől olyan jó az az oldal? Azért, mert László óta magyar gyarmat volt, esetleg azért, mert katolikus, vagy netán azért, mert mindkét világháborúban együtt szívtak a magyarokkal, a másodikban elég szégyenteljesen Hitler mellé állva? És VALÓDI genocídiumot elkövetve (elsősorban a szerbeken), nem olyat, mint amivel állandóan a szerbeket cs*sztetik a '90-es évek kapcsán (Bosznia)!

Ahova való vagy (Szlavónia) eleve nem volt mindig a horvátoké. De a történelemóra helyett maradjunk annyiban, hogy azokon a területeken igen sok szerb élt a kommunizmus alatt is, mert több száz éves múltat nem lehet belső határok rajzolgatásával eltörölni. Az, hogy a horvátokat "b*szogatták" volna igen kétséges számomra. Ugyan miért? A szerbek sosem voltak idegengyűlölők, nem úgy, mint mások...

Maradjunk annyiban, hogy én származásomnál fogva érintettebb vagyok nálad. Lehet, hogy te ott éltél (vagy élsz), de nem vagy sem szerb, sem horvát. És a konfliktus nem a magyarokról szólt, hanem jugoszláv belügy volt addig, amíg kívülről néhány hiéna és azok hű s*ggnyalói be nem avatkoztak. Nem tették volna, jobb lett volna.

AZ én családom 200 éve

AZ én családom 200 éve itt él.És horvátnak is tartom magam.De nincs magyar állampolgárságom és nem is lesz.És érdekes modon a horvátnak a magyarral nálunk nics problémája.De szerbiában a magyarnak van a szerbekkel.És Eszék baranya nem szlavonia.Ezt a háborut mi nyertük.Ezek vitathatatlan tények.És igen jobb a Duna inensö fele és romai katolikus vagyok.És büszkén vállalom,hogy hova születtem és ez a hazám.Szöllösi.

Horvát?

A Szöllősi az magyar név, nem horvát. Szerintem ezt te is tudod. Anyai ágon lehetsz horvát, vagy olyat tudok elképzelni, hogy néhány 100 éve asszimlálódtatok a horvátságba. De a név magyar. A horvátnak nincs oka hogy gondja legyen a magyarral, ha a magyar végig a "pártját fogta" - finoman fogalmaztam. De Szerbiában se lenne oka a magyaroknak, hogy orroljanak a szerbekre. Ha mégis, akkor nézzenek át Erdélybe vagy Szlovákiába, és a szerb mindjárt "jófiú" lesz azokhoz képest (szerintem). A háborút csak a titeket támogató hiénákkal, utolsó szarházikakkal EGYÜTT tudtátok megnyerni, különben a szerbek győztek volna, és megtörtént volna az igazságos elosztás: Horvátország csak Zágráb szélesebb környéke maradt volna, meg egy kis északi tengerpart, mint Szent László idején. Bár ha végiggondoljuk, a szerbek még annyit sem kértek, csak Krajinát. Így is többet hagytak volna a horvátoknak. Krajina, a Boszniai Szerb Köztársaság, Koszovó és társaik pedig EGYÉRTELMŰEN szerb.
Egyébként az így "nyert" háborúkra szerintem senki sem lehet büszke, pl. a németeknek sem lenne rá sok okuk, ha a 2. világháborút a nácik nyerték volna. Igaz, hogy vannak emberek, akiknek az erkölcs ismeretlen fogalom és nem számít. Ki mennyit ér, mint ember...

Egyébként ez az állapot sem végleges, mert egy napon eljön a hanyatlása és összeomlása annak az érdekszövetségnek is, aki a szerbek ellenségeit - PILLANATNYI - győzelemhez segítette, és akkor igazság lesz: a történelmi szerb területek összeállnak egységes országgá, a többiek pedig annyit kapnak, amennyi tényleg jár.

Nekem pedig jobb a Duna keleti fele és pravoszláv vagyok.

Mindig a vesztesek

Mindig a vesztesek magyaráznak meg mindent .Te biztosan jobban tudod,hogy melyik náciohoz tartozom,de ha ugy gondolod akár magyar is lehetek .A tényeken ez mit sem változtat.Rajta változtass a sorsodon de a túloldalon megint ott leszünk.A háboru olyan mint a foci van aki nyer van aki veszit a gol az gol.A többi csak kifogás.Szöllösi

Csak még 1 hozzáfűznivaló

A focit egyenlő esélyekkel játsszák.

TÉNYLEG. MÉG JO,HOGY A JNA

TÉNYLEG. MÉG JO,HOGY A JNA ELLEN MINDENKINEK VOLT ESÉLYE.

Esélyek és JNA...

A JNA-ba eredetileg a horvátok is beletartoztak, és úgy is kellett volna maradni, vagy békésen kiválni, háború nélkül. A NATO-nak pedig maradni kellett volna a seggén, ahol volt, örüljön hogy az oroszok nem rúgtak bele, mert fájt volna neki nagyon... De az egész világnak is, mivel az a világháború egyértelműen Amerika hibájából robbant volna ki.

Jugoszlávia egységében volt erős. Egységben kellett volna maradni a 2. világháborúban is, nem a nácikhoz csatlakozni (usztasák), hanem a szerbekkel együtt harcolni a gonosz ellen, és egységben maradni '90 után is, vagy békésen megbeszélni a felosztást, Krajina lakosságának figyelembe vételével. Dehát könnyű azoknak, akiknek a háta mögött áll "mr. dollár"...

Lenne pár elgondolkoztató kérdésem: a britek szemet hunytak az ír szeparatizmussal szemben? Úgy tudom, hogy Észak-Írország most is Nagy Britannia része... Nem terroristáknak nevezik az ún. "szabadságharcosokat" azok, akik egykoron bombázták Jugoszláviát? Pedig ott is voltak, vagy vannak "generálisok"... És mi a helyzet a baszkokkal Spanyolországban? A kurdokkal Törökországban? Ezek miért nem olyan fontosak a világ "igazságtevőinek"?
Ja, csak nem az Adria kellett nekik????

Hoppáááááááááá........

VOLNA

Ha volna minden mondatban ott nem volna.Viszont a tények azok tények.A szerbek akkor is vesztettek.

Győzelem és vereség

Addig amíg el nem ismerjük, addig nem vesztettünk. A jelenlegi állapot ideiglenes és lesz folytatása a dolognak. A harc nincs lezárva...

Majd megtanulják az érintettek, hogy rabolt dologgal és adósságokkal nehéz nyugodtan aludni. Sosem tudhatják, hogy mikor jön el a perc, amikor FIZETNI kell annak, akinek tartoznak. Az USA hanyatlásával ki fog esni a csecs a szájukból... És ez egy napon úgyis bekövetkezik. Akkor jövünk MI és az IGAZSÁG.

За краља и

За краља и отаџбину

Addig persze mindenki

Addig persze mindenki ölbetett kézel üldögél és szépen vár.És hipp-hopp majd a csetnikek megjelennek és mindenki annyira beszarik ,hogy csak na.Még mindig nem volt elég?Kell még egy viszály a szerbeknek?Ha kell hát rajta .Kiváncsi leszek hol kezdik.

Történelem...

A '90-es éveket megelőzően 2 világháborúban is el lettek porolva a horvátok. A másodikban szégyenteljes és gyomorforgató amit csináltak. Legfőképp a szerbek ellen. És EGYIKET SEM a szerbek kezdték. A szerbek MINDKÉT esetben megtámadottak voltak, és mindkét esetben legyőzték az agresszorokat. Én nem lennék olyan nagyra az eddigi "történelmi győzelmekkel" a horvát fórumtárs helyében. Erre is meg lehetne kérdezni: "nem volt elég?"

A horvátok jelentős része eredetileg nem is horvát, hanem magyar, osztrák, sőt sok esetben KATOLIKUS SZERB származású. Más kérdés, hogy 1-200 év alatt a Szöllősiből is lehet magyar helyett horvát, meg a Petrovicból is, meg a német vezetéknevűből is, stb. A területekkel ugyanez a helyzet. De nem ezzel van a baj, hanem a sok elüldözött és a horvátok részéről telibe sz*rt szerencsétlen pravoszláv szerbbel, akiknek a véleményére a kutya sem volt kíváncsi. Akiknek azt kellett csinálni, amit a 2. világháborús fasiszta jelképeket használó új kormány mond ('90-es évek eleje), ha életben akartak maradni. Emberi jogokról van szó, emberi méltóságról... Amik nem kaptak tiszteletet. És amit a szerbek JOGOSAN követeltek. A történelem csak alapot ad ezeknek. De persze tudom, hogy az erősen horvát érzelmű hozzászólónak ezek nem számítanak, csak az, hogy "ezt a háborút mi nyertük".

Hát... A szerencse forgandó...

Tegye már meg legyenszives

Tegye már meg legyenszives ne nevemen lovagoljon .Én akkor is Eszékre születtem és ez a hazám ,még akkor is ha ezt Horvátországnak hivják.Én harcoltam azért a földért ahol születtem.Igen jól tudok magyarul is.Én legalább vállalom a nevemet,nem név nélkül irogatok.És ha kell ujbol megvédeném a szülöföldem.Ezek szerint mindenki szerb Baranjában ,és nincsenek csehek ,magyarok ,horvátok,.Ez igen vicces állitás .És részemröl befejezném ezt az eszmecserét mert nekem senkit sem kell gyözködnöm. Vannak tények és vannak "volnák".de csak a tények számitanak.köszönöm a beszélgetést .SZÖLLÖSI ISTVÁN ESZÉK.

Ne érsen félre

Nem lovagolok a nevén. És természetesen mindenkinek jogában áll azt a földet szülőhazájának tekinteni, amelyiket akarja. Nem állítottam, hogy Baranyában csak szerbek vannak, ellenkezőleg: hogy vannak szerbek IS, meg csehek, horvátok és magyarok is, mint pl. Szöllősi István. Ez ízig-vérig magyar név. De ha az Ön ősei már évszázadok óta ott élnek és nőágon sok horvát elődje van, akkor természetesen érthető az asszimiláció. Ezekkel a dolgokkal egyébként semmi bajom nincs sem nekem, sem másnak.

Tények: a 2 világháborút a horvátok elbukták és a másodikban népirtást követtek el szerbek százezrein. Tény a szerbek győzelme MINDKÉT esetben, és a tartozás is, amit a második világháború óta nem fizettek meg. Valamint Krajináért is (több százezer ember erőszakos elüldözése otthonából).

Köszönöm én is a beszélgetést.

Az én nevem Márkó.

2 hozzátétel

A tárgy-nál a betűkihagyás véletlen volt, tehát ne "értsen félre" - így a helyes. Valamint "a második világháború óta nem fizettek meg részükre a horvátok" - így lett volna teljes. Bár egyértelmű, de legyen hiánytalan a hozzászólás.

Válasz

A származásod kapcsán csak a nevedből indultam ki. A Szöllősi magyar név, van ilyen nevű munkatársam is. De évszázadok alatt természetesen bekövetkezhet az asszimiláció, senki sem vitatja a horvátságodat.
Egyébként ahhoz képest, hogy állítólag semmi közöd a magyarokhoz, elég jól tudsz magyarul.

Ami viszont a tényeket és a háborút illeti, remélem, hogy nyugati oldal akkor is ilyen nagy hévvel fogja hangoztatni a győzelem tényét, amikor az oroszokkal és kínaiakkal s*ggbenyomjuk őket, mert ha a Balkánról meg az araboktól már nem tudnak többet rabolni, akkor úgyis veszélyes vizekre eveznek, aztán majd megtanulják, hogy nem ők uralják a világot, meg azt is, hogy "mindenkinél van egy erősebb"...

Egyébként jellemző, hogy a horvátok semmilyen erkölcsi alapot nem tudnak felhozni arra, hogy Krajina az ő országukhoz tartozzon, egyedül azt, hogy "hát mi nyertük oszt' jóvan" (a kommunizmus alatt rajzolt határvonalak csak a Badinter-féléknek jelentenek jogalapot, a valóságban nevetséges, azok nem történelmi határok).

A szerbek ezzel szemben történelmi jogalapot tudnak felmutatni...

Van egy régi mondás ami úgy szól, hogy "ma neked, holnap nekem". Örök igazság...

Válasz

A származásod kapcsán csak a nevedből indultam ki. A Szöllősi magyar név, van ilyen nevű munkatársam is. De évszázadok alatt természetesen bekövetkezhet az asszimiláció, senki sem vitatja a horvátságodat.
Egyébként ahhoz képest, hogy állítólag semmi közöd a magyarokhoz, elég jól tudsz magyarul.

Ami viszont a tényeket és a háborút illeti, remélem, hogy nyugati oldal akkor is ilyen nagy hévvel fogja hangoztatni a győzelem tényét, amikor az oroszokkal és kínaiakkal s*ggbenyomjuk őket, mert ha a Balkánról meg az araboktól már nem tudnak többet rabolni, akkor úgyis veszélyes vizekre eveznek, aztán majd megtanulják, hogy nem ők uralják a világot, meg azt is, hogy "mindenkinél van egy erősebb"...

Egyébként jellemző, hogy a horvátok semmilyen erkölcsi alapot nem tudnak felhozni arra, hogy Krajina az ő országukhoz tartozzon, egyedül azt, hogy "hát mi nyertük oszt' jóvan" (a kommunizmus alatt rajzolt határvonalak csak a Badinter-féléknek jelentenek jogalapot, a valóságban nevetséges, azok nem történelmi határok).

A szerbek ezzel szemben történelmi jogalapot tudnak felmutatni...

Van egy régi mondás ami úgy szól, hogy "ma neked, holnap nekem". Örök igazság...

Tisztelt hozzászólók!

Egy kérdésem, lenne mely nem vág ide de mégis.
A magyar és a horvát nép milyen kapcsolatban áll egymással?
Várom a válaszokat!!!
Előre is köszönöm!

Horvát-magyar kapcsolat

A horvátok és magyarok viszonya történelmi eredetű. Olvassa el, hogy hány évszázadon keresztül éltek közös államban (önálló Horvátország nem volt, csak László előtt).

Ezen kívül azonos oldalon álltak a 2 világháborúban is, az elsőben a Monarchia révén, a másodikban pedig a sátán szövetségeseként (sajnos).

A délszláv háborúban való viszonyukról olvashat lentebb.

Jelenleg Horvátország ugyanolyan szomszédos állam, mint a többi.

röviden

Hülye magyarokat a horvátok jól átverik.

Miben?

Ezt ki kellene fejteni...

(Ha a délszláv háborúra gondol, ott nem a horvátok hibája, hogy a magyarok őket pártolták).

Miben?

Ezt ki kellene fejteni...

(Ha a délszláv háborúra gondol, ott nem a horvátok hibája, hogy a magyarok őket pártolták).

Vélemény

Tisztelt Mindenki!

Az igazat megvallva, nem sikerült végig olvasnom az összes blog bejegyzést.Viszont arra figyelmes lettem, hogy ahogy a múltban, a jelenben is el tudnak fajulni az indulatok és ez így fog ismétlődni a végezetig.Annyira kevés időnk van az életben és mégis így tudunk gyűlölni, vádolni, ócsárolni nemzeteket, akikről részben olvastunk, hallottunk vagy egy szűk kis csoportjával élünk.Hibáztatni könnyű másokat a nyomorult életünkért, de kimeri felvállalni a saját hibáit?De mint minden háborúnak, itt is a köznép itta meg a levét.Okok? Millió egy ok létezhet, de az feljogosít bárkit is arra, hogy megkínozza, megölje embertársát?
Ami pedig a múltat illeti.Mikor fog az emberiség arra összpontosítani, hogy a jövőnk lesz a múltunk?

Elnézést kérek, amennyiben nem tudtam kielégíteni a vitára éhes közönséget!
Azzal, h gyűlölködünk mi magunk is gerjesztünk egy háborút.Nem szeretném, ha az unokáim vívnák meg azt a háborút, amit mi gerjesztettünk nekik.

Üdv: Rózsa

Igaz

A hozzászólásban sok igazság van és jó, hogy pár ember ilyet is ír. A népek szenvedését ugyanazok az okok eredményezik, mint az egyénekét: az emberi gyarlóságok és a tökéletlenség. Ezek éppúgy megvannak a vezetőkben, mint a "közemberben". A mohóság, önzés, a másik fél akaratának figyelmen kívül hagyása és még nagyon-nagyon sok "finomság", ami az emberi természet része (sajnos). Ha a befolyásos személyekben ezek túl nagy méreteket öltenek, akkor milliókat nyomoríthatnak meg. Neveket, példákat inkább most nem írnék.

Az okozott sérelmekért mindenkinek kellene tanúsítani valamiféle megbánást, vagy adni valamiféle kompenzációt, így lehetne csökkenteni az indulatokat a jelen és jövő generációiban. Meg nem gyógyítaná ez sem a sebeket, de sokat segíthetne.

Ennyit szerettem volna hozzátenni.

Témába vágó film

Josef (2011)
http://www.nowvideo.eu/video/3w8od8919fweb

Javaslat

Javasolnám az úrnak, akivel lentebb eszmecseréztünk, hogy amennyiben szeretne reagálni a legutóbbi hozzászólásomra, inkább itt fent folytassuk, mivel eléggé összeszűkültek a hozzászólások az egymásra adott válaszok miatt. Legutóbbi üzenetem március 26-ai, címe "az üzenetre adott válaszom".

A blog teljes értékelése nélkül megjegyezném egyébként, hogy jó a címe: a délszláv háború máig velünk etetett hazugsága... Így igaz. Sok-sok hazugság járult hozzá ahhoz a közvéleményhez, ami kezdetektől kialakult a társadalomban a téma kapcsán.

Reflektációim

A magyar-fóbia a magyarokkal szembeni ellenérzést, utálatot jelenti. A magyar-fóbiás emberek számára minden édes, ami a magyarságnak árt. Arra próbáltam rávilágítani, hogy ez nem miden esetben logikus. Téma részemről lezárva.

A szóban forgó hölggyel kapcsolatban:

http://www.origo.hu/itthon/20120213-szajer-eles-hangu-levelben-biralta-neelie-kroest.html

A Rákóczi-szabadságharc 1703-ban kezdődött. A Magyar Királyság (nem teljes) területét magába foglaló Oszmán területek elfoglalása (és nem a Magyar Királyság felszabadítása) 1699-ben fejeződött be. Tehát 4 év elég volt a labancokból. Mely kisebbségek harcoltak ellenünk? Szerb, szász. A horvátok is, de ők nem kisebbség voltak. 1848-ra ez a kör bővült a tótokkal és a románokkal. Úgy gondolja, hogy a Habsburg-birodalmat a magyarok irányították a két szabadságharcunk között? Akkor miért harcolt a magyar?
A horvátokról nem tudom elmondani azt, hogy a magyarokat irtották. Fontos különbség, de erről már beszéltünk.

Mitől európai egy nép? Attól, hogy rokonai vannak? Államot alapítottunk, saját nyelvünk és kultúránk van. Mennyi ideig kell Európában élnie egy népnek, hogy európai legyen? Európaibbak vagyunk, mint pl. a szlovákok, ukránok, vagy akár a románok.

A példa rossz. Az ÁVH-s pribék ellentéte a nyilas. Jobboldali szabadságharcos? A jobboldaliság politikai kategória. A hazaszeretet nem.
Szerintem egy ruszinnak a kommunista és a nyilas is magyar. Ahogy nekem is szerb az ön által leírt két csoport tagjai. Nyilván etnikailag nem 100%-ban.
A magyar csendőrség legyilkolt csetnik-gyanúsnak mondott embereket 1942-ben. Morbid lesz, de az ön logikája szerint írom: miért nem köszönték meg a partizánok 1944-ben? Azért nem, mert nem az számított, hogy csetnik, vagy partizán, hanem az, hogy szerb érdeket szolgál. Tudom jól, hogy öltek meg szerbeket és horvátokat is. Velük foglalkozzanak a szerbek és a horvátok. Egyébként érdekes, hogy a szerbek a magyarok által elkövetett gyilkosságokat milyen hatalmas erőkkel derítették fel, a saját bűnűk elfeledtetését meg minden lehetséges eszközzel elősegítik.

Az osztrák és a magyar barátságának fényes bizonyítéka 1485, amikor is Mátyás király elfoglalta Bécset. Negyvenegy évvel később a Magyar királyság elbukott a törökkel szemben. Az osztrák hercegecske pedig 150 évvel később birtokba vette a kivéreztetett országunkat. A nemességet, a kultúrát elgermanizálta. Ez barátság?

Egy szerb megölte a trónörököst. Ezt hogyan kellett volna? Megjegyzem, aki nagy háborút akart, az elsősorban Németország és Oroszország volt. A Monarchia pedig nem úgy működött, hogy az egyik fél kimarad, a másik pedig nem. A Szerbia elleni hadüzenetnem nem kellett volna elfajulnia.

„Magyarország nem süllyedt le sehova azzal, hogy Trianonnál dönthettek róla.” 3,5 millió magyar vált kisebbséggé a saját hazájában. Szolganépek cselédjévé. Egyébként Magyarországról csak Magyarország nem dönthetett.

Válaszok

Az Ön által emlegetett "magyar-fóbia" logikáját én sem kívánom tovább boncolgatni tekintettel arra, hogy lezártnak tekinti a témát. Egyetlen megjegyzésem ehhez, hogy a világon semmi sem logikátlan, még az sem, amit esetleg annak vélünk. Az persze más kérdés, hogy az okokról kinek mi a véleménye. Egyáltalán nem mindegy, mi az ok. Lehet méltányolható, vagy kevésbé méltányolható.

Azt viszont meg kívánom jegyezni figyelemmel a többi hozzászólására is, hogy Önből erősen érződik az a bizonyos "fóbia", több néppel kapcsolatban is, elsősorban azokkal, akik Trianon kapcsán területet nyertek. Bár egy hasonló békediktátumnak nyilván senki sem örülne, mégis felvetődik bennem a kérdés, hogy mi lenne akkor, ha 1920-ban nem csatolnak el területeket Magyarországtól... Valahogy azt érzem, hogy akkor is ellenszenvezne a környező népekkel. És ezzel van a baj. Ami engem illet, részemről csak a szerbek igazán jelentősek ebből a szempontból, de azért az sem szimpatikus számomra, ha valaki pl. a románt csak azért utálja, mert román. És erre nem adhat alapot a '19-es randalírozásuk sem, meg Trianon sem (ez utóbbiról nem ők döntöttek, csak kapták Erdélyt és a Partiumot).
Esetleg kíváncsi lennék az Ön szerb-fóbiájának okaira, amennyiben kifejti.

A történelmi események felsorolását amit írt nem vitatom, az évszámok teljesen jók tanulmányaimra visszaemlékezve, ami a kisebbségek viszonyát illeti, azzal nem foglalkoztam igazán. Tény, hogy '49-ben a horvátok támadták meg a magyarokat (Jelacsics), ez volt a szabadságharc első hadművelete (amikor megütközött Mógával). A kisebbségek valószínűleg azért lázadtak a magyarok ellen, mert úgy érezték, keveset kapnak. Erdélyben pl. a székely, szász és magyar volt a rendi korban a 3 kiváltságos nemzet. A XIX. századra tudtommal a románok már igen nagy számban voltak. De ők mégsem részesültek a döntéshozatalban, legalábbis amennyire én tudom. Délvidéknek volt olyan "önállósága", mint Horvátországnak? Nem hiszem. Mégis a horvátok támadtak elsőnek. Ennek ellenére a magyarok máig jobban szeretik őket, mint a szerbeket. Erről is lehetne hosszasan beszélgetni.

Természetesen senki sem vitatja, hogy a magyarság több, mint 1100 éve Európában van. Az őshaza kiléte viszont tudtommal máig bizonytalan, nem lehet pontosan tudni, hol volt. Csak találgatások vannak. Nyilvánvalóan jóval keletebbre. Ha megnézzük a jellegzetesen magyar anatómiai jegyeket (külső), akkor is Ázsia irányába kellene kutakodni, természetesen nem Japánig. De az ősi európaiak másabbak. Évezredekre visszamenően európaiak a germánok, a szlávok, ill. a romanizált népek (pl. mai olasz, spanyol, román, stb.).
A magyarság vallásilag és kulturálisan integrálódott Európába a honfoglalást követően. Előtte viszont volt az ún. "pogány" vallás és nomád életmód, bizonyára tudja. A kulturális integráció sikeres volt, ezt senki sem vitatja.
De miért kevésbé európai a szlovák, ukrán, román? Az ő őseik már akkor is Európában voltak, amikor még nem történt meg a magyar honfoglalás.

Az ÁVH-s pribéknek csak "papíron" ellentéte a nyilas, valójában nagyon hasonlók. Minden totalitárius rendszer megtalálta azokat az állatias egyéneket, akik "verőlegénynek" szegődtek a szolgálatába. Az ÁVH-snak a szabadságharcos az ellentettje, különösen erkölcsi értelemben. A partizánnak pedig a csetnik. A csetnik ugyanis nem fasiszta. Ezzel a saját állításomat kívánom megvédeni.

Ha a magyar csendőrség 1942-ben legyilkolt csetnik-gyanús szerbeket, akkor miért csodálkozik rajta, ha 2 évvel később bosszút álltak? Persze biztosan nem azokon, akik elkövették a gaztettet, de sajnos a legtöbb esetben nem azon csattan az ostor, akin kellene. Akik viszont elkövették, megérdemelték, ha a szerbek kezére kerülnek. Nem tudta, hogy a szerbek mindig visszaadják a kölcsönt? Mi rendezzük a számlát, sosem maradunk adósok. És sorra fognak kerülni azok a hatalmak is, akik a délszláv háborúban okoztak nyomorúságot a szerbségnek. Csak idő kérdése. MI NEM FELEJTÜNK.

De a délvidéki XX. századi vérengzést nem szerb nacionalista indíttatásból csinálták, hanem a kommunista partizánok, Tito parancsára. Ezt nem vitathatja el, ezek tények.

'44-ben nem az számított, hogy szerb érdekeket szolgáljon valami, hanem az, hogy a jugoszláv kommunista rezsim érdekeit szolgálja. Ezt el kell tudni határolni.

Magyarországon a XVI. századtól (1526-tól) Habsburgok uralkodtak, ők germanizálták el az országot, de a nemességet nem lehetett volna elgermanizálni, ha maga nem lett volna vevő rá. Nyilván voltak kivételek. De ne feledjük, hogy Mátyás halála után (aki ugye Bécset is bevette 1485-ben), maguk a magyar főurak akartak gyenge kezű királyt. Valahol mégiscsak idehaza kellene reklamálni a "nagyoknál". Beszéltünk korábban az önzésről...

Oroszország nagy háborút akart? II. Miklós elég jámbor cár volt... Nem volt egy Nagy Péter. Ezért is tudták letaszítani a trónjáról (többek között). Németország akart keletre terjeszkedni, a Habsburgok meg nyalták a s*ggüket. Nem akarom ezt a láncot tovább terjeszteni az osztrák-magyar viszonyra, de valahogy mégis rávették a magyar vezetést, hogy velük együtt támadjon. Magyarország nélkül Ausztria nem mert volna délre támadni. Gavrilo Princip pedig nemzeti hős.

Azért írtam, hogy Magyarország nem süllyedt sehova Trianonnal, mert nem az ő hibája 1920-ban, hogy ráerőltették. Akkor már nem volt más választás. Hibáztatni azokat lehet (belföldről), akik lefegyverezték a hadsereget az I. világháború után. Ha fegyverben tartották volna a katonaságot, nem lett volna se román megszállás, sem ilyen feltételű Trianon. Fegyver nélkül elveszett az ország. Ez történt.

De tudok még egy jobbat: ha nem támadja meg 1914-ben Szerbiát Ausztriával együtt, akkor se lett volna Trianon... Meg vérontás sem...

Mi volt az az utasítás, amit Neelie Kroest adott a magyar miniszterelnök-helyettesnek? Ezt egy korábbi hozzászólásában írta. A cikket elolvastam amit belinkelt, de ez egy aktuálpolitikai hír.

tévedések

nem akarok sokat írni mert nincs kedvem minden hülyeségedre válaszolgatni...
Csak annyit hogy Jellasics 48 őszén támadott és mint te is írtad ekkor kezdődött a szabadságharc! (Addig csak forradalom volt.)
Elég gáz ha úgy tudod hogy a szabadságharc "'49"-ben kezdődött, és a románokat ősi európai nemzetnek nevezed! Szóval általános 5 osztályától tanulmányozd végig a történelem tankönyveket és csak azután kommentelges!

s'

És még valami

A "hülyeség" szót kikérem magamnak. Majd ha te okosabbat írsz, akkor szövegelj.

Nem mondod

Te meg tanuld meg, hogy magázódásra nem szoktunk tegeződéssel válaszolni, vagy legalább rákérdezünk előtte. Nem baj, nekem megy ez a stílus is, ha a másik félnél ez a "menő".

Ha '48 helyett '49-et írtam, az elírás volt, tudom, hogy '48-ban támadott Jellacsics (a JellaSics az magyar beidegződés, eredetileg cs-vel kellene írni, de mindegy).

Tehát mint említettem elírtam, elnézést. De a tényen nem változtat, hogy a horvát támadta a magyart, aki kevesebb, mint másfél évszázaddal később mellé állt a szerbek ellen német, brit, amerikai stb. oldalon. Szerintem ez is "elég gáz", ahogy fogalmaztál.

A szabadságharcról annyit, hogy pont abból érettségiztem anno, ötösre.

A románok eredetéről az általános iskolai tankönyvek semmit sem írtak, sőt még a gimnáziumiak sem akkor, amikor én jártam (az régebben volt). Nem tudom, hogy most mit tanítanak róluk, de tudtommal a romanizált trákok utódai. Egyesek a dákokat tartják az elődeiknek, de állítólag az kevésbé valószínű. Mindkettő a mai Európa területén élt, úgyhogy a kérdés szempontjából mindegy. Ami ez alapján nyilvánvaló, hogy ősi európai nép, elég csak a nyelvüket megnézni. Minden újlatin nyelvű nép, amely Európában él, EURÓPAI. Tehát a spanyol, francia, olasz, stb. - ezek mind. A germánok is. A szlávok is. A magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, helyesnek tartom azt a megközelítést, hogy valahonnan az Ural környékéről kiindulva, ami Európa peremvidéke. Fehér bőrűek vagyunk, de nem vagyunk "európaibbak", mint pl. a szlávok. Egyébként ez nem jelent sem pozitívumot, sem negatívumot, nem tudom, hogy miért vannak sokan annyira "elájulva" az "európaiságtól", amikor az ismert világtörténelem nyomorúságainak és igazságtalanságainak nagy részét éppen a fejlett európaiak okozták (Amerika hódítása, gyarmatosítás, stb).

Az Európát itt nem az Európai Unió alatt, hanem az igazi kontinens határai szerint értem.

Korábban kulturált eszmecserét folytattam egy úrral, nem tudom, hogy ugyanaz válaszolt-e most (megváltozott stílusban), vagy valaki más játszott a billentyűzetével.

tanulunk a hibáinkból és ne feledjük a jól bevállt dolgokat

Egy biztos volt miből tanulni mindenkirészéről!!! Én csak arra kérek mindenkit hogy a múlton ne rágja magát ne mutogasson mindenki mindenkire mert ez sehova nem vezet. Minden részről hatalmas veszteségek vannak. Egy biztos ha mi emberek nem fogunk össze akkor soha nem lesz egységes semmi. Tudom vannak helyzetek amikor pl. egy szerb gyerek megalázni próbál egy magyar fiatalt mert erőfitogtatást próbál mutatni, ne feledjük a magyarok között is ugyanez jelen van és azt sem szabad elfeledni hogy nem ugy kell hozzáállni egy emberhez hogy most rosszúl beszéli a nyelvet, annak kell örülni hogy akarja mondani és ebben segiteni kell. Ha mi emberek egymás között nem akarunk változtatni hogyan is éljünk egymás mellett akkor csak nézzük a politikusokat a tv-ben hogy kinek is van igaza és aztán csak szidjunk mindenkit. Ez nem fog megoldódni biztosan. Ha valaki azt mondja minden szerbet elüzni vagy megérdemelték ezt meg ezt az azt jelenti hogy nem ismeri őket. Főleg rossz tapasztalatokról beszél. Sajnos tudom visszaüt a 90'-es évek nacionalizmusa,sovinizmusa sokesetben. Az emberek már annyira nem biznak senkiben és nincs semmi életkedvük.
Arról beszéljünk hogyan lehetne ezeken javitni?! Mert az egyszerű ember lassan odajut hogy nem lesz mit ennie. A felmérések szépen kimutatják a megkérdezettek hatalmas száma azt mondja az akkori Jugoszláviában sokkal jobban éltek. Tényleg? miért is? Láthatjuk mostmár a rend őrei is sztájkokba kezdek manapság. Akkor mit szóljon egy pályakezdő fiatal. Láthatjuk milyen súlyos sebet okoztak a múltszázad demagóg eseményei a gazdaságban. Nem ér már semmit az ember? a megbecsült munkás? Nézzük meg a mai fitalokat a középiskolákban mi lesz velük? A felmérések nagyrészénél azt irják elmennek külföldre. Szakmai tudás nullával vetekszik sok esetben, tisztelet a kivétel.
Bármennyire is rossz volt sokak szerint az a szocialimus amiben szülők nagyszülök vagy bárki élt akkor de volt benne valami ami egyedülállóvá tette a világon és méghozzá az hogy az emberek ha összefogtak társadalmi összefogás jelképe mindent legyőzött. Legyen az egy épület vagy épitése a gyerekeknek vagy bármi. Jól esne ma is hallani azt hogy azt "mi" csináltuk! Jelentéktelen dolgoknak hangzanak ezek de tisztes emberi gondolatok.

hozzászólás

Tiszteletre méltó az az idealizmusod, nagyjából egyet is értek veled (jó lenne), csak egy dolgot gondolok másképpen:
igenis rágjuk magunkat a múlton, keressük meg az igazságot! Mert abból lehet a legtöbbet tanulni!

Elismerésem

Végre egy tisztességes, normális, objektív megítélésen alapuló hozzászólás! Bárcsak ilyen emberből lenne több!

Megitélés

Objektiven ezt a konfliktust csak kivülállo probálhatja megitélni.Aki ott volt az soha nem lessz objektiv.Jugoslaviában lehet,hogy volt aki jobban élt,de én most nem cserélnék velük.Sok hozzászoló irogat mindenféle érveket de ezek nagyrésze nem volt ott.Igy jogában sem áll itélkeznie.Én a mai napig Eszéken lakom és ott is születtem.Vukováron szolgáltam a horvát hadseregben és tudom mit tett a JNA.SZÖLLÖSI ISTVÁN.

Fura

Kissé érdekes a hozzászólása, mintha lenne benne pár ellentmondás. Azt írja, hogy aki ott volt, az sosem tudja objektíven megítélni, csak kívülálló. Rendben van, induljunk ki ebből. De a következő állításában azt írja, hogy aki nem volt ott, annak meg jogában sem áll ítélkeznie. Akkor ki az, aki egy igazságos, elfogulatlan, tényszerű állásfoglalást adhat Ön szerint? Mert ebből az következik, hogy senki.

Véleményt nyilvánítani mindenkinek joga van, az lenne fontos, hogy ez minél inkább a valóság alapján történjen. Sajnos ezzel szokott a legtöbb esetben gond lenni.

Jugoszláviában jól éltek az emberek, ezt viszont a magam részéről tudom állítani. Én gyerek voltam még akkor, de a szüleim tapasztalták, hogy mennyivel múlta felül (toronymagasan) az életszínvonal az összes szocialista országot, beleértve a "legvidámabb barakkot" is, azaz Magyarországot. Jugoszlávia működő állam volt, erős hadsereggel, amit JNA-nak hívtak. Ez a hadigépezet sosem lépett volna fel olyan "brutálisan", ahogy sokan mondják, ha nem adnak okot a fellépésére. Félreértés ne essen, nem akarom azt állítani, hogy a JNA katonái soha nem követtek el egyetlen bűncselekményt sem. Biztosan voltak katonai bűncselekmények, mint minden háborúban. A háború már önmagában brutális. DE: háború NEM lett volna, ha a szeparatista politikai erők, a nyugat támogatását élvezve ki nem robbantják. Belgrádnak, a JNA-nak és a jugoszláv állam vezetőségének JOGÁBAN ÁLLT védekezni, minden erővel megkísérelni az ország szétbontásának megakadályozását. Ráadásul azok, akiknek annyira leszakadni akaródzott, még igazságtalanul is képzelték el, ill. valósították meg ezt a későbbiekben (természetesen nem saját erőből, mert az nem lett volna nekik, hanem a f*stalicska támogatóikkal).

Nyilván minden állam jogrendszere saját magát védi és biztosítja a legjobban. A magyar pl. mindenképpen. Nézze meg a BTK-t, a legsúlyosabban büntetendők az állam elleni bűncselekmények. Mit is jelent ez: egyszerűen megfogalmazva, nem tudsz annál rosszabbat tenni, mintha az állam ellen, vagy annak politikai/társadalmi berendezkedése ellen lépnél fel, vagy szervezkednél. MINDEN más enyhébb ennél! Az állambácsinak saját maga a legfontosabb! És ezt még csak nem is jugoszláv példával ecseteltem!

Akkor nézzük csak: Jugoszláviának és vezetőségének nem volt joga, vagy nem volt méltányolható a fellépése? Dehogynem!! Most mondjam azt, hogy hamarabb kellett volna, és már csírájában elfojtani a szétfeszítő erőket? Elnyomni és félreállítani azokat, akik a szeparatizmust gerjesztették? És mit mond erre a külső európai? "Az nem demokratikus"? Tényleg? És Nagy Britannia? Mi van az ír kérdéssel? Demokratikus és igazságosabb a művelt európai hatalom, amelyik évszázadok óta nem adja meg Észak-Írországnak a függetlenséget? Hoppá! Erről nem szól a fáma ugye? Blair-nek csak a jugoszláv krízis kapcsán volt nagy a pofája! De aki Észak-Írországban fellép a britek ellen, az TERRORISTA!

Hát EZ a baj. Sok ilyen "terrorista" volt Jugoszláviában is a '90-es évek elején, akik tönkretették az egykor virágzó államot. Ha ezek ellen is fel lehetett volna lépni olyan hatékonyan, mint pl. britek az írek ellen, vagy spanyolok a baszkok ellen, vagy a törökök a kurdok ellen, akkor nem is lett volna évekig tartó vérengzés ugye?

Az USA alkotmánya szerint ha valamelyik tagállam ki akar válni, azt 2/3-os többséggel meg kell szavazni a Kongresszusban. Ha ez nem történik meg, marad a s*ggén ott, ahol van. Ha ilyen esetben mégis fellépne Washington ellen a szeparatista tagállam, nem döngölné le az amerikai hadsereg? Persze ott nem kell ilyesmitől tartani, de csak elméleti megközelítésben írom! Nyilvánvaló, hogy egyik állam gócpontja sem engedné saját magát szétverni! Úgy gondolom, hogy aki Jugoszláviától ezt mégis elvárta, annak nagyon vastag a bőr az arcán (finoman fogalmaztam).

Egyébként Belgráddal meg lehetett volna egyezni még a leválásról is, szinte minden esetben, csak nem ilyen határokkal. Ezekkel a határvonalakkal (amiket a komcsik húztak meg anno) csak egy egységes, föderatív államban volt esélye a békének. Szakadás esetén át kellett volna rajzolni őket úgy, hogy az mindenkinek jó legyen, ne csak a horvátoknak és szlovéneknek, hanem a szerbeknek is. Csak ez utóbbiakat sajnos nem preferálták west-side-on...

Válasz

Nem ellentmondás,jól látja sohasem lesz egyik oldal sem párttatlan.Harmadik kivülálló fél pedig mi alapján itélkezik?Véleményt természetesen mondhat bárki,de az meg kit érdekel.Lehet ,hogy a többi szocialista országhoz képest jobban éltünk de ez nem jelenti azt ,hogy jól éltünk.Csak azt,hogy jobban éltünk.Olvasgatva a beirásokat a Zlatko nevü fiatalember is igen jól látja a helyzetet.Bár neve alapján itélve valószinü Dalmát.Lehet,hogy ö is másképp látja a helyzetet.Utolag mindig aki rosszabbul jön ki egy szituácioból az vádaskodik,most a szerbek jöttek ki rosszul.Mivel én MAGYAR vagyok és annak is érzem magam,nem tudom megitélni ,hogy ön vagy önök minek érzik magukat szerbnek vagy Magyarnak.SZÖLLÖSI.

Vélemények

Egy ponton tudnám kifogásolni amit írt, a "Véleményt természetesen mondhat bárki,de az meg kit érdekel" mondatot. Szerintem a demokratikus és igazságos gondolkodás igenis megköveteli, hogy érdekelje egyik embert a másik véleménye. Ha ez nem így van, akkor csak idegenkedés, önzés, egyfajta "hidegség" uralkodik el egy társadalomban, amit egyébként van "szerencsém" tapasztalni már vagy 2 évtizede. Egymás lesajnálása egy társadalom dezintegrációját és elértéktelenedését eredményezi, amit követően már nem lesz miért szeretni azt a társadalmat, s nem lesz mit szeretni benne. Ne menjünk bele, hogy az ehhez való hozzáállás alapból mennyire genetikus, vagy mennyire neveltetés kérdése, de valami halvány reményt érzek, hogy ezzel sok mindenki egyetért (még abban az esetben is, ha őt magát sem érdekli a másik ember).

"Utolag mindig aki rosszabbul jön ki egy szituácioból az vádaskodik,most a szerbek jöttek ki rosszul." - tulajdonképpen tényleg az panaszkodik a legtöbb esetben, aki rosszul jön ki, ez szimpla logika. DE: a szerbek esetében van egy plusz-probléma, ami rendkívül igazságtalanná teszi az egészet: a külső tényező. Már ne vegye zokon senki, de ha két ember összeverekszik, aztán az egyikhez odaáll egy nagy melák és együtt tiporják le az másikat, az objektíve IGAZSÁGTALAN. Ha a szerbek mellé is odaállt volna egy USA-kaliberű nagyhatalom, akkor lehetett volna "cidrizni" a 3. világháború veszélyétől. És ki lett volna a hibás? Természetesen az USA és a NATO, hiszen senki sem mondta nekik, hogy tolják oda a pofájukat a Balkánra. A Balkán csak a balkáni népeké, és senki másé. A balkáni népek között természetesen a horvátokat és szlovéneket is értem, nem csak a szerbeket (bár a szlovének állítólag nem szeretik magukat annak vallani, de ne menjünk bele ilyen-olyan sznobsággal áthatott véleményekbe).

Ha a háború csak a szerbek és horvátok között zajlott volna le, külső beavatkozás nélkül, sokkal kevesebb lenne a vádaskodás, vagy igazságtalanság-érzet. De ehhez hozzátenném (véleményem szerint), hogy akkor valószínűleg a horvátok lennének a "vádaskodóbb" fél.

Amit az életszínvonallal kapcsolatban írt, a "jól élni" az egy olyan mértékben relatív és szubjektív fogalom, hogy lehetetlen egy "univerzális" mércét állítani neki. Én azt mondom, hogy egy szocialista föderációtól igazán figyelemre méltó, egyedülálló eredmény. Nem kell mást tenni, csak összehasonlítani a szocialista "társakkal".

Zlatko a horvát származásán túl utalt magyar és sváb felmenőkre is. De egyébként a neve alapján szerintem is helyes a következtetése. Sokat eszmecseréztünk, elég végigolvasni, s nagyjából kiderülnek az állásfoglalások. Én teljességgel megértem, ha valaki a saját népe mellett van, ez teljesen helyénvaló. Amivel a legtöbb esetben nagyon komoly baj szokott lenni, és nagyon sok konfliktusnak a gerjesztője, az tulajdonképpen az, amiből a válaszom kiindult, s amit Ön írt be: a "kit érdekel" dolog. A másik oldal ignorálása, lesajnálása, a "száraz" önzés nagyon nagy emberi gyarlóság, és szükségszerűen hozza a feszültségeket. Már elnézést, de nem lehet a másik embernek a fejére sz*rni, mert akkor ő is azt fog a miénkre. És nem ő lesz a hibás. Ez így logikus. Nem akarok megint belemenni a krajinai eseményekbe, de ennek a logikának a mentén robbant ki a konfliktus. Nem kívánok ezáltal csak a horvátokra utalni, MINDENKIRE egyformán vonatkozik: a másikat FIGYELEMBE KELL VENNI. Aki ezt elmulasztja, hibás lesz. Bármilyen helyzetről is legyen szó. Örülnék neki, ha ezzel az elméleti felvetéssel többek közt Ön is egyetértene (függetlenítve bármely néptől, vagy háborútól).

Márkó

Gondolja végig mit irtam

Gondolja végig mit irtam HARMADIK KIVÜLÁLLÓ fél vélemenye KIT ÉRDEKEL.Nem veszem figyelembe a sok aktatoszogató véleményét.HA ön szerb tudomásul veszem az érveit,de ha Magyar szégyelje magát.Igen lehet,hogy Zlatko magyar is ,valoszinü Dalmát vagy Sokác. Többet tud knini eseményekröl mint mi.Kiváncsi lennék minek vallaná magát Magyarnak vagy Dalmátnak.Ezt csak azért irtam,hogy a nemzeti hovatartozást boncolgassam egy kicsit,azért,hogy ki mikor kiröl alkothat véleményt kivülálloként.Beleszolhatok a koszovoi problémákba?Nem nem az én dolgom.Remélem igy már érti a hozzászolásomat.SZÖLLÖSI.

Nemzeti hovatartozás

És ha kettős nemzetiségű vagyok, akkor mi van? Akkor büszke legyek, vagy szégyelljem magam? Akkor hazafi vagyok vagy áruló? Érdekes kérdés ugye? Ki után soroljunk be valakit, az anya, vagy az apa után?

Sosem értettem egyet a matriarchális magyar felfogással. Szerintem a matriarchátus nem normális. Bocsássa meg nekem mindenki, aki nem így gondolja. Az apa vezetéknevét visszük tovább, a férfi képviseli a család erejét, a férfi kell hogy fenntartsa a családot (ha valóban FÉRFI), megvédje a feleséget, gyerekeket, stb. Igen tudom, errefelé a nőket nem kell sem megvédeni, sem eltartani, sem gondoskodni róluk, sem a család központját jelenteni, semmit ebből. Anyja neve a lényeg, "oszt' csókolom". Az a biztos. Ez nem visszás egy kicsit erkölcsileg? Nem jogilag kérdeztem, úgy rendben van.

Gondolom kitalálta, hogy anyai ágon vagyok magyar. Valamit viszont itt rögtön tisztáznék, nehogy félreértse valaki a hozzászólásomat: a patriarchális felfogás NEM a női nem lenézésén vagy lekicsinylésén alapul. Ellenkezőleg: úgy gondolom, sokkal több tiszteletet és megbecsülést kapnak mifelénk (mármint a Balkánon) a nők, mint akár MO-n. Meglepő, hogy a "fejlett nyugatias" magyar társadalomban milyen menők az erőszakos, bunkó férfiak. Bár kétségtelen, ők nem fognak úgy gondoskodni a női félről és családról, mint mifelénk délebbre, ergo megfelelnek a "nőközpontú" elvárásoknak is.

Sajnos a balkáni országokban is ebbe az irányba megy a trend (hódít a nyugati szenny), de még mindig jobb a helyzet, mint nálunk (szerintem).

Aki esetleg nagyon ellenezné a társadalmi kérdésekről írt állásfoglalásomat és túl bigottnak tartana, annak el kellene gondolkozni, miért van ebben a "modern világban" olyan kevés házasság, olyan sok válás, olyan kevés gyerek (és a kevésből is olyan sok törvénytelen), s miért fogyatkozunk. Annyit elárulok, hogy NEM elsősorban gazdasági okokból.

Summa-summárum: a nemzeti hovatartozást az apa után állapítjuk meg. Az én véleményem szerint Zlatko is, Ön is, elsősorban olyan nemzetiségűek, amilyen az apjuk. Ez nem jelenti azt, hogy kettősség esetén a másikat le kellene tagadni, vagy bagatellizálni, csak eldöntheti a választ a kérdésre, hogy mikor kell szégyellni magát, meg mikor nem valakinek, amikor választania kell, hova álljon. De ne kerüljön senki ilyen szerencsétlen, áldatlan helyzetbe, én azt kívánom.

Természetesen kettős nemzetiség esetén mindenki azután a szülő után sorolja be magát, amelyik után akarja. Állhat hozzá közelebb az anya is (lelkileg, vagy mentalitásra), de szerintem az apa nemzetisége kellene hogy mérvadó legyen minden esetben, számos okból (amikből soroltam is fel).

Ennyit a nemzeti hovatartozásról és annak okfejtéséről.

Rendben van, elismerem, hogy Zlatko tud olyan Knini eseményekről is, amikről mi nem, hiszen akik ott voltak, azok nyilván nem csak rögzített forrásokból szerezték tudásukat. DE: nem csak horvátok voltak ott, hanem krajinai szerbek is. Ergo: az ő véleményük a horvátokéval egyenértékűként kezelendő. Márpedig a krajinai szerb nem biztos, hogy úgy fogja előadni a dolgokat, mint a horvát. Én nem vagyok krajinai, nem is kívánok itt ehhez semmit sem hozzáfűzni, de talán tudnának olyanok, akik ott voltak '95 augusztusában, amikor Gotovina csapatai letarolták a térséget,400000 szerb menekültet produkálva ezzel (nem is mind menekült el, mivel sajnos nagyon sokat megöltek közülük).

A hozzászólása végén írt kérdésére a válaszom: valóban nem szólhat bele a koszovói eseményekbe, nem lett volna szabad azoknak a dögkeselyűknek sem, akik beleszóltak. VÉLEMÉNYT azonban IGENIS MONDHAT, nem csak Ön, hanem BÁRKI. MONDHAT véleményt kívülálló is. Attól, hogy valakinek nem potyogtatták a fejére a bombákat '99-ben, még láthatja igazságosan a helyzetet. Nem értem, miért gondolja azt, hogy nem. És ez igaz nem csak a koszovói eseményekre, hanem bármely balkáni háborúra, sőt továbbmenve, bármely világpolitikai vagy történelmi eseményre.

Dalmatinac sam ovo je moj

Dalmatinac sam ovo je moj dom. ZLATKO ROCA

Zlatku

Niko ti to ne osporava prijatelju.

Tisztelt uram.Emlékezzen

Tisztelt uram.Emlékezzen VUKOVÁRRA,KNINRE.és azt mondja, hogy a szerbek nem állatok.Én ott voltam biztosithatom arrol ,hogy ezek nem emberek.ZLATKO

Reakció a megjegyzésre

Kedves hozzászóló, nem a blogíró vagyok, de olyan személy, aki érintve érzi magát abban, amit írt. Minden nép tagjai követtek már el bűncselekményeket, legyen az háborús, vagy egyéb. Más a háborús bűntett, s más a politikai motiváció valamilyen folyamat elindítására, legyen az háború, vagy bármilyen - akár spekulációs - célú tevékenység, ami politikai folyamatokat generál, s valakik majd jól járnak ezzel. A délszláv válsággal és háborúkkal a délszlávok közül csak azok jártak jól, akik az ún. "győztes" oldalon sorakoztak fel, azaz a horvátok és szlovének. De ez utóbbiakról ne beszéljünk, mert kis szerepük volt a krízisben. Ami a horvátokat illeti, nagyon sajnálom azokat az ártatlan embereket, akik megsínylették a háborút, amit NEM kellett volna kirobbantani, de ami elkerülhetetlen volt, mert a belső politikai elitnek, valamint a külső patkányoknak, akik támogatták a folyamatot ettől volt jobb. Sajnos nem ők lettek áldozattá, hanem a köznép, amely - mint már a római kor óta tudjuk - mindig is manipulálható volt.

A magyar közvélemény abban a tévedésben él, hogy a szerbek hódító háborúba fogtak, s ok nélkül megtámadtak más, békés és ártatlan népeket. Uram, a történelem folyamán EGYETLEN példa sem volt erre, ami a szerbek számlájára írható, kezdve a török invázióval, az első és második világháborún keresztül, a '90-es évekig. EGY SEM. Aki mást gondol, az nincs tisztában az igazsággal. Ne menjük bele a második világháborús bűncselekményekbe, se magyar, se szerb oldalról, mert a magyaron is lehetne beszélni ilyenekről.

A természet örök törvénye az ok-okozat. Ezzel azt hiszem, egyetérthetünk. A baj az, hogy ezeket vitatjuk, hogy mi volt az ok, s mi az okozat. A JNA horvátországi hadműveletei okozat voltak, az ok a törvénytelen horvát szeparatizmus volt, direkt módon szerb károkra. A szerbek sosem ismerték el Krajinát horvát területnek, s nem is fogják. Hogy miért, annak utána kell nézni történelmi forrásokból. (A magyaroktól elvárja valaki, hogy pl. Erdélyt románnak higgyék?) A horvátok csak Krajina nélkül válhattak volna le békésen, de azt se lehetett volna csak úgy "hocinesze". Ami a határmegvonást illeti, azt addig kellett volna húzni mindenhol, ameddig a nemzettest tart. Így kellett volna Trianonnál is, de az, hogy Magyarországra rákényszerítettek 1920-ban egy igazságtalan békediktátumot, az nem szolgálhat alapul arra, hogy akkor most már másokkal is lehet. Minél több az igazságtalanság, annál rosszabb ugye? Persze mindenki a saját fájdalmát érzi a legjobban, de azért vagyunk emberek (nem állatok, ahogy Ön írta a szomszédos népről), hogy ki is tudjunk tekinteni magunkból, s nem olyan primitív és gyarló módon gondolkozni, hogy "ha az én tehenem megdöglött, dögöljön meg a tied is". Egyetért?

Az összecsapások olyan területeken voltak, ahol a szerb és horvát politikai akarat összeütközött. Knin is ilyen, s Vukovár is, amit említett. A kommunista rezsim által szabott határok nem voltak alkalmasak egy békés szétválásra. Meg kellett volna egyezni - ha már Jugoszlávia sehogy sem menthető meg - egy igazságosabb, mindenki számára elfogadható megoldásban. De mivel a "civilizált nyugat" beavatkozott a konfliktusba, a horvátok nem voltak rákényszerülve erre. Mielőtt fejvesztve bólogatni kezdene, hogy "de a nyugatiaknak volt igazuk, meg ők tudják", jusson eszébe az is, hogy ugyanezeknek mekkora szerepük volt Trianonnál, s gondolkozzon el rajta, hogy vajon csak akkor rosszak-e, amikor MO-ot nyomorítják meg, más esetben jók, vagy esetleg van ennél ésszerűbb, reálisabb, igazságosabb álláspont is?

Ha a többi fél tárgyalóképes lett volna, nem lett volna háború, a szerbek nem háborúztak volna senkivel. Jugoszlávia ilyen módon való szétverése bűn volt, s e bűnnek a felelősei ott vannak azok között, akik ilyen gátlástalan, leköpnivaló módon érvényesítették a megvalósított politikai és gazdasági érdekeket. Ezeket én sem nevezném embernek, de szerintem a "patkány" elnevezés sem teljesen helytálló, mert az említett rágcsáló nem okoz ennyi kárt.

Amit pedig a szerbekről írt, azt kikérném minden szerb nevében. Úgy vélem, hogy aki nem adja meg az alapvető tiszteletet a másik embernek (vagy más népnek), az nem érdemli meg maga sem, s az állítása sajátmagára illő lesz.

Válasz.

Tisztelt Uram.Töllem nyugudtan kikérheti magának,hogy nem állatok a szerbek.Knin HORVÁT királyi város volt,mint az közismert.Virágkorát Zvonimir király alatt élte.Megkérdezném,hogy Tito halála után miért vették át a szerbek a JNA felsőbb vezetését.De nem akartak ugye területet foglalni á dehogy.A szabadság nem tárgyalás kérdese hanem a nemzeti öntudat és a jogos területek megovásának kérdése.Végezetül mint ön is ezek szerint érintett a kérdésben mondja meg nekem,miért vándorolt az a sok pénz Belgrádba ,amit a HORVÁTOK és a SZLOVÉNOK megkekrestek.Én a jugoszláv idökre gondolnék.ZLATKO

Válasz

Tisztelt Zlatko, válaszolnék a kérdéseire, amennyire ismereteim engedik. Zvonimir idején nem vitatom, hogy Knin horvát város volt, hiszen az még azelőtti időket tár fel, mielőtt László és Kálmán magyar királyok Magyarországhoz csatolták volna a horvát területeket. A szerbek a török időkben települtek be Krajinába, de nem úgy, hogy elüldözték volna onnan a horvátokat, hanem annak következményeképpen, hogy a török invázió során kipusztult és elnéptelenedett a határvidéki területek jelentős része. A Habsburgok maguk hívták be a szerbeket, kiváltságokat biztosítva nekik azzal a feltétellel, hogy védjék a peremvidéket. A szerb betelepülés a XV. századtól a XVIII. századig tartott. Így rögzült a térség etnikai összetétele, amely a XX. század végéig nem változott meg. Szerbek korábban is éltek ott, de nem akkora számban. A horvátok a törököknek köszönhetik ezt a demográfiai "nyugatra tolódást", persze a szerbek hősiessége is szerepet játszik ebben, hiszen a gyáva ember inkább meghunyászkodik és kiegyezik a zsarnokkal, a hős pedig fegyvert fog és harcol ellene. Így történt ez a törökök ellen is. 1791-re a krajinai szerbek létszáma meghaladta a 150000-et, ami akkori időkben igen nagy létszámnak minősíthető. A XX. századra kb. 600000-en voltak (1995-ig).
Horvátországban 1867. V. 11-én a Sabor a szerb népet a horváttal egyenlőnek ismerte el. Tehát NEM KISEBBSÉGI státuszról beszélhetünk attól az időtől fogva, hanem államalkotó (konstitutív) nemzetről. Ennek olyan jogi relevanciája van, hogy az országos szinten nagyobb létszámban lévő horvát közösség nem hozhat a szerbség számára kedvezőtlen törvényt a szerbek beleegyezése nélkül.

A Tito halála utáni közvetlen JNA-ban végbement változásokról jelen pillanatban nincsenek információim, csupán a háború kitörését követően. A JNA elszerbesedése azért ment végbe, mert a háború kezdete a horvát és szlovén szekcesszióhoz kötődik, következésképpen az e népekhez tartozó katonák dezertáltak. Nemzeti ellentétek nélkül nem szerbesedett volna el.

Tito halálakor (1980-ban) nem beszélhetünk semmilyen "területfoglalási" törekvésekről egyik nemzet oldaláról sem, mert még "virágzott" a szocializmus. A háború előszele a '80-as évek végén jött, '89 előtt senki nem sejtett semmit (én ott éltem akkor).

"A szabadság nem tárgyalás kérdese hanem a nemzeti öntudat és a jogos területek megovásának kérdése" - ezzel teljes mértékben egyetértek, egy szavam sincs hozzá. Csak én a másik oldalról közelítem meg a kérdést. A szerbek nem akartak területet foglalni, csak azt megóvni, ahol már évszázadok óta éltek. Egyébként ha sikerült volna megakadályozni Jugoszlávia széthullását, ez továbbra sem lett volna gond. Ellenkező esetben viszont felmerül a kérdés, hogy kinek mennyi jár. És ilyenkor jön a vita, a konfliktus és a háború, amennyiben nincs megegyezés. Én ezt a határmegvonást az egykori kommunisták bűnének is tekintem, többek között. Ilyen belső felosztással ugyanis a háború csak akkor lett volna elkerülhető, ha Jugoszlávia örökké él. Ezzel szemben sajnos az történt, ami történt...

Az utolsó kérdésére válaszolva: a pénz azért vándorolt Belgrádba, mert SZOCIALISTA szövetségi államról beszélünk, aminek Belgrád volt a fővárosa. Ha Zágráb lett volna, akkor oda vándorol. Ez nem nemzetiségi kérdés, hanem politikai rendszer kérdése. A Szovjetunióban sem az orosz nacionalizmus miatt futott be minden Moszkvába (mivel szocializmusban a nacionalizmus eleve tiltott), hanem azért, mert az volt a központja. Az ilyesmi miatt a komcsiknál kellene reklamálni. De azért megjegyezném, hogy Horvátország és Szlovénia a szocializmus idején is Jugoszlávia legfejlettebb tagköztársaságai voltak, így maradt a munkájuk gyümölcséből nekik is.

Remélem, sikerült válaszolnom a kérdéseire ezen a késői órán.

Üdvözlettel: Marko

U.i.: a kikérést továbbra is fenntartom, a szerbektől akkor várja el bárki is, hogy ilyet elfogadjanak, amikor bármelyik másik népet vagy kultúrát is ilyen módon le lehet alacsonyítani és köpködni, s ezt mindenki elfogadja magára. Ez nyilván nonszensz. Legyünk igazságosak.

Válasz

Tisztelt Marko.Ön ugy gondolja,hogy a Németországba behivott Törököké Németország, vagy az erdélybe betelepitett szászoké románia? A Bunyevácoknak sem kellett terményben adózniuk,mert határőrök voltak. A krajinai szerbek is kaptak kedvezményeket, de az nem az ő birtokuk volt. Ezért külön önálló államként nonszensz lett volna a létezésük.Vagy mégis igsz lenne az a szerb mondás, ahol egy szerb sir van vagy egy szerb lakik az szerbia? Én úgy gondolnám, hogy Jugoszláviában a tengerpart által megkeresett pénzből többet kellett volna visszajutatni, mint azt tették. Szocializmus ide vagy oda. Tisztelettel megjegyezném, ezek szerint a háború úgy kezdődött, hogy a horvátok visszalőttek?
Üdvözlettel: Zlatko

Válasz

Nekem meggyőződésem, hogy a szerbek SENKIT sem támadtak meg sem most, sem évszázadokra visszamenőleg, hanem mindig deffenzív volt a politikájuk. Ezt nem csak a horvátokra értve gondolom, hanem a bosnyákokra, ill. albánokra is. Nézzen meg néhány birodalmat a történelem palettáján, s meg fogja látni, hogy Szerbia sosem volt olyan, mint pl. Róma, Habsburg Birodalom, vagy napjainkban burkoltan Amerika. Egyedül Dusan idején terjeszkedett túl az etnikailag szerb területeken, Dusan államának összeomlását követően viszont széttagoltságba süllyedt, ami sajnos napjainkban is tart. Én Dusan államából nem venném vissza a görög és albán területeket, a görögöknek jár Görögország, az albánoknak Albánia, de az összes többit, ami szerb, azt igen! Ehhez képest mi a mostani helyzet? Koszovó nem albán, csak bő 100 éve billent számbelileg az oldalukra a mutató!
Krajinában fellázadtak, de ez nem azonos a támadással, hiszen eleve kisebb létszámban voltak a Jugoszlávián belüli Horvátországban, mint a horvátok. A JNA akkoriban legitim hadsereg volt, aminek a föderáció védelme volt a feladata, bár nem vonom kétségbe, hogy elszerbesedett, mivel a horvát nemzetiségűek meg a szlovének elhagyták. A baj az volt, hogy Jugoszlávia legnagyobb lélekszámú népe számára elfogadhatatlan volt a horvátok által kezdeményezett leszakadás azokkal a feltételekkel, ahogy ők akartak, s amit - nyugati segítséggel - sikerült is megvalósítaniuk. A krajinai szerbség évszázados gyökerekkel rendelkezett ott, nem frissen betelepült emberekről volt szó, hanem olyanokról, akiknek az ükapja is ott született.
Krajinát II. Ferdinánd 1630-ban kivette a bánsági közigazgatás alól, s az osztrák alá rendelte. A Horvát bánsághoz csak 1880-ban lett visszacsatolva, de csakis az addigra már realizált feltétellel, amit 1867-ben hozott a Sabor, hogy a szerb nép Horvátországban EGYENLŐ a horváttal, tehát a horvátok azon az áron kaphatták vissza, hogy a szerbek nélkül nem dönthetnek olyan kérdésekben, mint pl. Krajina sorsa. A horvátok nem ismerik el a szerbek konstitutív jogát, pedig nem a XX. században lett kitalálva.
A '90-es évek krajinai lázadásának a legfőbb oka a tudjmani alkotmány volt, ami kisebbségi státuszba taszította őket, s elválasztotta az anyaországtól, Szerbiától. Jugoszlávia idején ez nem volt így. Amióta a törököt sikerült kizavarni a Balkánról, mindig egy országban élhettek, legyen az Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, vagy Jugoszlávia. Én úgy gondolom, hogy még egy autonómia ajánlat is megakadályozhatta volna a vérengzést, de a tudjmani rezsim ilyenről nyilván hallani sem akart. Akik nyugatról támogatták őket, azoknak pedig SOHA KÖZÜK sem volt a Balkánhoz, így számomra (és még sok mindenki más számára is) mélységesen felháborító a nyugati érdekszövetség egyoldalú, anti-szerb politikája. Már ne vegye zokon senki, de ha a "világ csendőrei" ahelyett, hogy gazdasági érdekekből világszerte mindenhol kavarják a sz*rt inkább befognák a szájukat és ott kussolnának ahol vannak, jobb világ lenne, kevesebb lenne a terrorizmus, s valahol az igazságosság is jobban érvényesülne. Ez nem irányul a horvátok ellen, ezért ne értse magára, ez az IDEGEN hatalmakra irányul, akik közül a Balkánt sokan Afrikában keresnék a térképen. A Balkán a balkáni népeké, s nekik kell felosztaniuk a saját akaratuk szerint, egymással megegyezve, figyelembe véve a másikat, nem csak az önérdeket, s úgy lehetne relatív béke és igazság.

A hozzászólásában azt írta, hogy a krajinai földek nem a határvidéki szerbek birtokai voltak, de én úgy gondolom, hogy ez nem lehet helyes, mert nem bérbe kapták őket, hanem letelepedésre. A 600000 krajinai szerb a XX. század végén sem bérelte a horvát gazdától a telkeket és házakat, hanem az övék voltak. A XV. századra a határőrvidéki horvát területek közül sok elnéptelenedett, mert a törökök kegyetlen pusztítást végeztek ott. Erről van magyar nyelvű irodalom is. Így változott ott meg az etnikai arány. Szerb sírok korábban is voltak arra, Zvonimir idején (akire Ön hivatkozott) is éltek szerbek azokon a területeken, de való igaz, akkor nem volt ott domináns a jellegük. A XV. századtól a XVIII. századig alakult ki. Én nem azt mondom, amit írt, hogy ahol egy szerb sír is van, az Szerbia, de ahol több és ősibb a szerb kultúra, mint a másik (lásd Koszovót), az igenis Szerbia! Krajinában tárgyalni kellett volna a szerbekkel, mint egyenrangú partnerrel, s a konstitutivitást belefoglalni az új alkotmányba. Ha az a térség Jugoszlávián belül maradhatott volna, akkor pl. egy Észak-Írországhoz hasonló megoldással elkerülhető lett volna a háború. Erre az akkori horvát rezsim sajnos esélyt sem adott.

A németországi törökök példája (amit említett) nem hasonlítható össze a krajinai szerbekével, számos okból, aminek a taglalására nem térnék ki, de ha kívánja, a köv. hozzászólásomban megindokolom, hogy miért nem. Az ő kisebbségi státuszuk Németországban teljesen rendben van, s nem vet fel igazságossági problémákat sem.

Ami a jugoszláv idők alatti pénzelosztást illeti, arra nem lehet mi mást mondani, a kommunista rendszer így szabályozta. Ennek nincsen szerb nemzeti háttere. Megrajzolhatták volna másképpen is a belső határokat, elég drasztikus lett volna pl. Dalmáciát kinevezni egy külön tagállammá, s Horvátország rögtön elesett volna a tengerparttól. De a horvátok kárára sosem csináltak ilyet a komcsik, a szerbek kárára sajnos igen hasonlót, de ebbe nem mennék bele, mert késő van. A szocializmus ide, vagy oda, amit írt, ezzel az a probléma, hogy akkoriban mindenhol a rendszer diktált, mint ahogy egyébként most is, csak más "csomagolásban".

Bízom benne, hogy sikerült hasznos információkat és kellően részletes választ adnom.

Üdvözlettel: Marko

A szerbek megérdemlik sorsukat

A szerbek megérdemlik a sorsukat!Nincs olyan rossz sors amit nem érdemelnének mindazért amit mindig tettek a történelemben.
Én délvidéki magyar vagyok.Itt élek köztük és állítom,hogy nincs olyan,hogy rendes szerb.Mind gyülölködő állatok,teli komplexusokkal.
én azt mondom,hogy még kesztyüs kézzel bánnak velük.Ha rajtam mulna csak közép-szerbia(sumadija)maradna nekik.Vagy az sem.
Azt kell mondanom,ha valami kár érui szerbiát én csak örülni tudok és bármit megtennék,hogy ártsak neki.Hogy miért?Pont mert velük csak igy lehet.csak az erőből értenek.
A szerb kultura=eröszak,hangoskodás,antitolerancia,gőg,mészárlás!

Lehet, hogy fordítva igaz

Úgy látom, hogy most nem a horvát úr válaszolt, ezért ez Önnek szól, nem neki.

Szóval megérdemlik a sorsukat? Tudja uram, az Európában meglehetősen rossz közvélemény a magyarokról valószínűleg az olyan emberek miatt van, mint maga.

Sok rosszat tettek a szerbek a történelemben? Ez érdekes. És mi lenne az? Lehet, hogy az volt a rossz, hogy a 14. század végén nem eresztették a törökeket neki Európának, hanem az útjukba álltak? Be lehetett volna hódolni harc nélkül is, vagy szövetségben támadni északra! Ehhez mit szól? Ez nem lett volna olyan "gaztett"?

Vagy azért hibásak, amiért Ferenc Jóska megtámadta őket 1914-ben, mert egy bátor egyetemista lelőtte az amúgy magyarokat is lenéző és pocskondiázó Ferenc Ferdinándot?

Tudja uram, nem a szerbek azok, akik csak az erőből értenek, mert éppen hogy NEM HAJLANDÓK SEMMILYEN ERŐNEK alávetni magukat, s ez MINDIG így lesz, mert ismerik a BÜSZKESÉGET! És a saját árulójukkal maguk is végeznek. Akiket meg lehet vásárolni olcsó pénzért, azok többek között az olyan emberek, mint maga, hogy ne minden magyart értinsek, hiszen még most is hiszek benne, hogy vannak olyanok, akik nem osztják a nézeteit. Lehet, hogy maga olyan emberek között él, akiket nem szeret, de biztosíthatom, hogy nem az egyetlen, aki ilyen nyomorúságos helyzetben van. Én is sok olyan rosszindulatú, flegma, lesajnáló, cinikus, értéktelen és HIDEG ember között élek, mint ÖN. Úgyhogy kedves "barátom", SORSTÁRSAK vagyunk!

Kijavítom a b*romságot amit írt a szerb kultúráról.

Szerb kultúra = Isten-hit, tolerancia, emberszeretet, barátság, segítőkészség. A mi fajtánk nem olyan gyarló, mint azok, akik fikázzák!!!

Akiket pedig a szerb gyűlöl, azokat OKKAL gyűlöli! És azok nem is érdemelnek mást, és AZOK értenek csak az erőszakból, nem a szerbek! És a gőg is a magához hasonlókra jellemző, nem a szerbekre!

Magát pedig senki sem fogja megkérdezni, hogy mi legyen Szerbiával. Aki annyira aljas és tiszteletlen módon nyilatkozik, még azoknál is alávalóbb, akiknek esetenként elégetik a zászlajukat. Úgy látszik, hogy nem kell nagyon nyugatra menni, hogy az ember megtalálja a legundorítóbb férgeket.

...............................................

Ez a hozzászólás csak annak a személynek szól, aki az előzőt írta, s nem érinti azokat (bármilyen nemzetiségűek is legyenek), akik nem azonosulnak vele teljes mértékben. Van egy mondás, hogy "akinek nem inge, ne vegye magára". Remélem, hogy sok ember van, akinek nem inge.

Jó vicc!!!!!

A rossz közvélemény azt hiszem most inkább a szerbekről van Európában!
Hogy mi rosszat tettek?!Mi jót tettek?Komolyan szeretnék hallani valami jót ,amit a szerbek tettek
Ami a törököket illeti a magyarok is megjárták velük és ők is inkább tovább engedhették volna őket.
A szerbek sosem a becsületről voltak híresek.Minden megegyezést megszegtek a történelemben.Megbízhatatlan balkáni csürhe.Szüröstalpú bocskorosok.
A szerbek mondták,hogy ők ugyan dolgozni nem tudnak,de verekedni,háborúzni igen.
Nekem a családom,rokonaim nagy részét lemészárolták 1944-ben.Ezt a mai napig nem ismerik el.Államilag támogatták a kisebbségek ellen az atrocitásokat.
Nézzen utána Rukavina tábornoknak,aki Mladics tábornokhoz hasonlóan egy mészáros.Rukavina vitte végbe 50.000 magyar lemészárlását!
És ne jöjjön nekem a 2000 áldozattal 1942-es razziával,mert a csapból is az folyik.Csakhogy ott voltak bünösök is.Különben azt a magyar kormány azonnal büntette.
A lemészárolt ártatlan magyarokat még a mai napig a szőnyeg alá söprik.
Ne röhögtessen már az Istenszeretetükkel.Azt sem tudják ,hogy létezik biblia!
Nekik csak törzsi tradicionális szinten van vallásuk.Van minden családnak egy szlavája,amit azt sem tudják,hogy miért van,és akkor is csak isznak,okádnak,zabálnak...voltam ilyeneken.
Méghogy tolerancia.Ha már nincs érvünk akkor csal szitkolódni tudnak.
Trianon után kezdték őket betelepiteni a délvidékre,mert a mai vajdaság 30%,Bácskban 18% volt szerb!Hozták magukkal a sirkersztjeiket és itt dugdosták a földbe bizonyitva,hogy itt ők öslakosok.
A nadrágszáruk el volt szoritva és egésznap,ha szartak a gyatyába szartak és este kioldták a nadrágszárat és kiüritették.Ezek voltak a szerbek!
Menekültek a török elől és itt tanultak kulturát,mert nem volt nekik.
Ha olyan nagy hősök voltak miért menekültek a törökök elől.
A magyarok nem menekültek el Lengyelországba!
A szerb kulturába van a baj.Már nevelésnél kezdődik.ez a kulturájuk.
a szerb óvodáskoruak letegezik még az idős bácsit is.a szüleieket keresztneviken szólitják,mintha a szomszédjuk lenne!Ez a szerb kultura!
A kisebbségeiket mindig elnyomták.Erről könyvet lehetne irni hogy mennyi gaztettet tettek.Sose kaptam mást a szerbektől csak megkülönböztetést és ezt állami szinten.Nem vagyok egyedül ezzel.Önt Magyarországon megkülönböztetik szerbsége miatt?
Mindezért aki ismeri őket igazán az nem fogja szeretni őket ez biztos!
ime egy idézet:
“Mi Srbi lažemo da bi smo obmanuli sebe, da utešimo drugog; lažemo iz samilosti, da nas nije strah, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tudju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid našeg patriotizma i potvrda naše urodjene inteligencije. Lažemo stvaralacki, maštovito, inventivno.”
Ezt Dobrica Cosic mondta.Ha ön szerb ezt megérti.Azt ismeri el hogy a szerb nép hazug!

Azt pedig sosem lehet tudni,hogy lesz e beleszólásom egyszer szerbia sorsába.Bármit hozhat a jövő!És akkor biztos,hogy ártani fogok neki amennyit csak tudok.Erre mérget lehet venni!Ezt kiérdemelte!

válsz

1."Ami a törököket illeti a magyarok is megjárták velük és ők is inkább tovább engedhették volna őket." jó ez igaz meg arról is olvastam, hogy a rigómezei csatába a magyarok is küldek sereget,de erről nincs pontos adat.
2"A szerbek sosem a becsületről voltak híresek.Minden megegyezést megszegtek a történelemben.Megbízhatatlan balkáni csürhe.Szüröstalpú bocskorosok."- mondj egy példát amit könyvel is alá tudsz támasztani, ha meg nem akkor ne ugasss!!!! Inkább nézd meg ti mit csináltok emlékezz csak Teleki mit mondott miváé lettetek.
3"Nekem a családom,rokonaim nagy részét lemészárolták 1944-ben.Ezt a mai napig nem ismerik el.Államilag támogatták a kisebbségek ellen az atrocitásokat." fogadd el részvétemet,de én is tudnék mondani példákat a ti részetekről, hogy mészároltatok és azt a partizánok csinálták ahol nem csak szerbek hanem horvátok és szlovénok is harcoltak.
4"Nézzen utána Rukavina tábornoknak,aki Mladics tábornokhoz hasonlóan egy mészáros.Rukavina vitte végbe 50.000 magyar lemészárlását!" ha mutatsz nekem erről dokumentumokat nem csak a számokkal dobálódzol akkor még lenne valóságalapja is! a horvátok több mint 800 ezer szerbet mészároltak le a második vh-ban amiről írt dokumentumok vannak!( film: Bog i Hrvati)
5"Ne röhögtessen már az Istenszeretetükkel.Azt sem tudják ,hogy létezik biblia!" mert te csak tudod! ha ilyenek mondasz akkor te nem vagy tisztában a dolgokkal! én szerb vagyok és templomba járok és tudom mi az a Biblia és azt is tudom, hogy nagy betűvel kell írni! A mi egyházunk önálló és nekünk olyan kolostoraink vannak amelyekről ti csak álmodhattok( Gracanica, Visoki Decani, Studenica, Sopocani, Zica, Pecka Patrijarsija, Krusedol, Hilandar) továbba nálunk van Szent Száva székesegyház ami a balkáni legnagyobb temploma 86m magas! Itt Magyarországon talán csak a Szent Mátyás templom nagy de ez 2x nagyobb! A pravoszláv papok nem érdeklődnek kis fiúk és kis lányok iránt és a szerb egyház nem segített a emberek mészárlásában és nem segítette a fasiszták menekülését d. Amerikába. Ez a legnagyobb szégyen.
6"Nekik csak törzsi tradicionális szinten van vallásuk.Van minden családnak egy szlavája,amit azt sem tudják,hogy miért van,és akkor is csak isznak,okádnak,zabálnak...voltam ilyeneken." a törzsi vallásokról ne beszélj nekem mert mi előbb telepedtünk le(7-8) század mint ti. ti akkor csak ilyen kis jurtákban laktatok és ti voltatok a törzsiek. A szlává ez egy ünnep mert mi óvjuk a szokásainkat és ez nem igaz, h csak iszunk meg ilyenek. Te agyilag terhelt vagy!!!!
7"Menekültek a török elől és itt tanultak kulturát,mert nem volt nekik." még hogy nem volt kultúránk hát már volt császárunk és nagyon sok kulturális emlékművünk volt csak a kolostorokat nézd meg!
8"a szerb óvodáskoruak letegezik még az idős bácsit is.a szüleieket keresztneviken szólitják,mintha a szomszédjuk lenn" hát én speciel magyarországon is hallotam ilyet ez nem néphez köthető!
9"A kisebbségeiket mindig elnyomták.Erről könyvet lehetne irni hogy mennyi gaztettet tettek.Sose kaptam mást a szerbektől csak megkülönböztetést és ezt állami szinten.Nem vagyok egyedül ezzel.Önt Magyarországon megkülönböztetik szerbsége miatt?" A magyaroknak a legtöbb joga Szerbiában van nézd meg mi van Szlovákiában!!! És igen nekünk itt sokkal kevesebb jogunk van mint nektek.

válsz

1."Ami a törököket illeti a magyarok is megjárták velük és ők is inkább tovább engedhették volna őket." jó ez igaz meg arról is olvastam, hogy a rigómezei csatába a magyarok is küldek sereget,de erről nincs pontos adat.
2"A szerbek sosem a becsületről voltak híresek.Minden megegyezést megszegtek a történelemben.Megbízhatatlan balkáni csürhe.Szüröstalpú bocskorosok."- mondj egy példát amit könyvel is alá tudsz támasztani, ha meg nem akkor ne ugasss!!!! Inkább nézd meg ti mit csináltok emlékezz csak Teleki mit mondott miváé lettetek.
3"Nekem a családom,rokonaim nagy részét lemészárolták 1944-ben.Ezt a mai napig nem ismerik el.Államilag támogatták a kisebbségek ellen az atrocitásokat." fogadd el részvétemet,de én is tudnék mondani példákat a ti részetekről, hogy mészároltatok és azt a partizánok csinálták ahol nem csak szerbek hanem horvátok és szlovénok is harcoltak.
4"Nézzen utána Rukavina tábornoknak,aki Mladics tábornokhoz hasonlóan egy mészáros.Rukavina vitte végbe 50.000 magyar lemészárlását!" ha mutatsz nekem erről dokumentumokat nem csak a számokkal dobálódzol akkor még lenne valóságalapja is! a horvátok több mint 800 ezer szerbet mészároltak le a második vh-ban amiről írt dokumentumok vannak!( film: Bog i Hrvati)
5"Ne röhögtessen már az Istenszeretetükkel.Azt sem tudják ,hogy létezik biblia!" mert te csak tudod! ha ilyenek mondasz akkor te nem vagy tisztában a dolgokkal! én szerb vagyok és templomba járok és tudom mi az a Biblia és azt is tudom, hogy nagy betűvel kell írni! A mi egyházunk önálló és nekünk olyan kolostoraink vannak amelyekről ti csak álmodhattok( Gracanica, Visoki Decani, Studenica, Sopocani, Zica, Pecka Patrijarsija, Krusedol, Hilandar) továbba nálunk van Szent Száva székesegyház ami a balkáni legnagyobb temploma 86m magas! Itt Magyarországon talán csak a Szent Mátyás templom nagy de ez 2x nagyobb! A pravoszláv papok nem érdeklődnek kis fiúk és kis lányok iránt és a szerb egyház nem segített a emberek mészárlásában és nem segítette a fasiszták menekülését d. Amerikába. Ez a legnagyobb szégyen.
6"Nekik csak törzsi tradicionális szinten van vallásuk.Van minden családnak egy szlavája,amit azt sem tudják,hogy miért van,és akkor is csak isznak,okádnak,zabálnak...voltam ilyeneken." a törzsi vallásokról ne beszélj nekem mert mi előbb telepedtünk le(7-8) század mint ti. ti akkor csak ilyen kis jurtákban laktatok és ti voltatok a törzsiek. A szlává ez egy ünnep mert mi óvjuk a szokásainkat és ez nem igaz, h csak iszunk meg ilyenek. Te agyilag terhelt vagy!!!!
7"Menekültek a török elől és itt tanultak kulturát,mert nem volt nekik." még hogy nem volt kultúránk hát már volt császárunk és nagyon sok kulturális emlékművünk volt csak a kolostorokat nézd meg!
8"a szerb óvodáskoruak letegezik még az idős bácsit is.a szüleieket keresztneviken szólitják,mintha a szomszédjuk lenn" hát én speciel magyarországon is hallotam ilyet ez nem néphez köthető!
9"A kisebbségeiket mindig elnyomták.Erről könyvet lehetne irni hogy mennyi gaztettet tettek.Sose kaptam mást a szerbektől csak megkülönböztetést és ezt állami szinten.Nem vagyok egyedül ezzel.Önt Magyarországon megkülönböztetik szerbsége miatt?" A magyaroknak a legtöbb joga Szerbiában van nézd meg mi van Szlovákiában!!! És igen nekünk itt sokkal kevesebb jogunk van mint nektek.

Válaszom

Sok mindenre válaszolnom kell, amit írt. Igyekszem sorrendben haladni.

Mi jót tettek a szerbek? Meddig menjünk vissza, elég a középkorig?

- Védték az egész keresztény Európát a töröktől, miközben SENKI nem segített nekik. Addig tették, amíg lehetett. Megölték a szultánt, amire egyetlen példa sincs a történelemben, legalábbis ilyenről nem tudok még egyről, hogy egy bátor katona (aki egyébként egy nemes volt) életét áldozza azért, hogy lefejezze a zsarnokot, s ez SIKERÜL is neki. Remélem, nem hozza fel hasonlatnak a japán kamikázékat, mert azzal kihozna a béketűrésemből.

- Saját egyházat alapítottak, amely 500 év török uralom alatt is fenn tudott maradni, s nem terjeszkedett olyan erőszakos módon, mint a nyugati, nem gyilkolt annyit Isten nevében (sőt, én egyáltalán nem tudok róla, hogy gyilkolt volna), nem fűződik a nevéhez az inkvizíció kegyetlen intézménye. Ezzel együtt a nép lelkében a legnagyobb összetartó erő volt, s ma is jelen van.

- Számos nagy elmét adtak a világnak, elég Nikola Teslát vagy Vuk Karadzic-ot megemlíteni, akik nemzetközileg elismert gondolkodók voltak. Albert Einstein felesége is szerb volt, s állítólag Einstein munkái mögött is rendkívül jelentős a feleség szerepe.

- A szerbség sok igazán nagy embert tud felmutatni a magyarság oldalán is, Petőfi eredeti neve Petrovics, a '49-es szabadságharc nagy alakja Damjanich János (Jovan Damjanic), az 1456-os nándorfehérvári diadal egyik nagy hőse Dugovics, s lehetne sorolni. Olyan példákat hoztam fel, amik közismertek.

- A szerbek SOHA nem hódoltak igazán be egy diktatúrának sem, vagy elnyomásnak. Azokat, akik eltörökösödtek, ma is utálják, épp emiatt. Az árulás mindig a legnagyobb bűn volt. Voltak árulók (és sajnos vannak is), ezt nem vitatom, de a társadalom nagyja kivetette és elítélte őket, ill. most is elítéli. Ez az a nagy szerb "vadság" vagy "gyűlölet", amit más kultúrák előszeretettel használnak fel ellenük, ez szerintem rendkívül erköcstelen. Persze akik teszik, azok nem ismerik az erkölcs foglamát, így fölösleges nekik megemlíteni.

A szerbek sosem voltak fasiszták, mindig ellenálltak a fasizmus beteg és gonosz ideológiájának. A horvátoknál sajnos ez nem így volt, s a magyaroknál is 20% körüli támogatást élvezett a nyilaskeresztes párt. Lehetne mondani, hogy a horvátok is és a magyarok is valami jót kívántak elérni a saját nemzetüknek ezáltal, csakhogy kérem szépen ezt NEM ILYEN módon kell, mert a cél NEM SZENTESÍTI az eszközt, s más nemzetek, kultúrák vagy vallások kárára nem érvényesítjük az érdekünket akkor sem, ha csakugyan ért korábban igazságtalanság (pl. Trianon). Az ÖRDÖGGEL SOSEM KÖTÜNK SZÖVETSÉGET! Aki megteszi, az nem fogja tudni magát erkölcsileg kimenteni. Soha.

A szerbek nem fogadták el igazán a kommunizmust sem, hiszen a vallásosságuk és a pravoszláv egyház mindig töretlen maradt. Túlélte a török időket, s túlélte a kommunizmust is, méghozzá úgy, hogy jelenleg is sokkal jelentősebb az Isten-hit náluk, mint szinte bármely nyugati szövetséghez tartozó államban. Erre utal minden, amit nap, mint nap tapasztalok a társadalomban, ill. az összes nyugatról beáramló "építő" trend, amivel az ember a mindennapokban szembesül.

"A szerbek sosem a becsületről voltak híresek.Minden megegyezést megszegtek a történelemben." - a szerbek MINDIG is a becsületükről voltak híresek. Mondjon már egy ellenpéldát! Milyen megegyezést szegtek meg? Én mondok egyet, amit a magyarok megszegtek! A II. világhábórú idején kötött örök barátság szerződést! "Hullarablók leszünk! A legpocsékabb nemzet!" - ismerős az idézet? Hallott már Teleki Pálról? Ő becsületes volt. Sajnos sok-sok más ember nem. :(

"Megbízhatatlan balkáni csürhe.Szüröstalpú bocskorosok." - ezt az okádékot nem kommentálom, csak kikérem magamnak, meg mindenkinek, aki érintett. Szerintem csak magát járatja le vele.

A szerbek nem csak verekedni és háborúzni tudnak, hanem dolgozni is. Nézzen utána, hány vendégmunkás dolgozott és dolgozik külföldön már a XX. századtól fogva. A nyugati cégek nem a lazsálásért fizetik meg őket jól és tüntetik ki.

Ha a II. világháború idején öltek meg rokonait, azt őszintén sajnálom, különösen, ha nem volt közük a fasizmushoz. De hozzátenném, hogy azok kommunista partizánok voltak. A partizán hadsereg nem jobboldali szerb erő volt, hanem a volt Jugoszlávia MINDEN nemzetiségéből összeverbúvált, kommunista szemléletű sereg. A Vajdaságban biztosan nagyrészt szerb nemzetiségű tagokból állt, de figyelmébe ajánlanám, hogy mennyi jobboldali csetniket öltek meg szintén a partizánok, pedig a csetnikek szerbek voltak! A nagynéném férjét is megölték. A kommunisták világszerte a saját népük ellen is követtek el bűnöket, nem csak más népek ellen. Sőt, a sajátjuk ellen a legnagyobbakat!

Egyébként kíváncsi lennék, hogy vajon Ön is együtt tud-e érezni azokkal az ártatlan szerbekkel, akiket a magyarok megöltek előtte. A konfliktusoknál gyakran felvetődik a "ki kezdte?" kérdés. Ez itt időben előbb történt, mint a partizánok bosszúja. Lehet, hogy Ön azt mondja, hogy "de azok megérdemelték, mert szerbek", de akkor Önre bízom, hogy találja ki, mire gondolok én válaszképpen az ilyesmire, utána pedig, ha az Önben lakó gyűlölet mellett (amivel a szerbeket vádolja) maradna egy szikrányi józanság is, felvetném, hogy vajon hol van az objektív igazság, s az mit mond?

Talán ha a szerbség több igazságot kapna a világhatalmaktól, akkor a "félresöpört" magyarok ügye is előrébb lenne, s méltóbban kezelnék. De mivel az Önhöz hasonlók ez előbbi feltételt nem támogatják, emiatt rossz ennek a prognózisa.

"Ne röhögtessen már az Istenszeretetükkel.Azt sem tudják ,hogy létezik biblia!" - itt a következő mocsok, ami nem érdemel kommentet. A Bibliát nagybetűvel írjuk. És TUDJÁK, hogy mi a Biblia.

"Nekik csak törzsi tradicionális szinten van vallásuk." - ez is a nemtudás és tiszteletlenség jeleit mutatja. A pravoszláv vallás nem olyan, mint a katolikus, ott minden nemzetnek külön egyháza van. Mondja ezt el az összes többi érintett népnek is, hátha javulni fog a véleményük, biztosan szeretni fogják érte.

"Van minden családnak egy szlavája,amit azt sem tudják,hogy miért van,és akkor is csak isznak,okádnak,zabálnak...voltam ilyeneken." - igen, van minden családnak szlavája, AZ ENYÉMNEK IS, és ÉN IS VOLTAM ILYENEN, ezért meg tudom cáfolni az összes mocskolódást, amit ide írt. Esznek, isznak, de kulturáltan, s nem okádnak. Pap szenteli fel a házat és a kalácsot. Az evést csak az ima után kezdik el.
Lehet videón is ilyet látni Interneten, de inkább nem írok többet, mert biztos valami negatív példát, vagy paródiát keresne. A probléma, hogy ez már a nagyon sokadik sértő és igaztalan megjegyzése volt. Lehet, hogy Ön volt ilyen helyen, de azt kell kérnem, NE ÁLTALÁNOSÍTSON.

"Méghogy tolerancia.Ha már nincs érvünk akkor csal szitkolódni tudnak." - általában szokott lenni és van érv mindenre, ami komoly. A tolerancia tényleg hiányzik, csak nem onnan, hanem innen, mármint MO-ról. És nem csak a szerbekkel kapcsolatban, hanem az állam a saját állampolgárait is rendszeresen megszivatja, de ebbe ne menjünk bele.

A Vajdaságba már a török idők alatt is települtek be szerbek nagy számban, ill. előtte is voltak. Hogy mikor mennyien, ez nyilván az évszázadok alatt változott, de nem Trianon után népesítették be. Demográfiai változások lehettek, s bizonyára voltak is, de felelőtlen dolog lenne konkrét számadatok nélkül dobálózni, ezért nem teszem. A 30%-os állítását - mivel jelen pillanatban csak Öntől látom - nem tudom hitelesnek tekinteni. Mondok én is egyet: Koszovóban a rigó mezei csata idején 1% volt albán. Most meg övék az egész. Igazságos?

A kereszt-ledugdosásról sem hallottam soha, csak most Öntől. Nem vagyok ugyan vajdasági, de kötve hiszem, hogy így lett volna.

"Menekültek a török elől és itt tanultak kulturát,mert nem volt nekik." - volt kultúrájuk, s már akkor a Balkánon voltak, amikor a magyarok még hont sem foglaltak. A szlávok a VII. században népesítették be a Balkánt. Érdemes egy pillantást vetni Közép-Európa térképére, s a magyarságot "körülölelő" szláv államokra.

"Ha olyan nagy hősök voltak miért menekültek a törökök elől." - azért, mert a törökök üldözték őket, s azért, mert NEM VOLTAK HAJLANDÓK török iga alatt élni. A magyaroknak helyzetükből fakadóan feltehetően nem is volt ilyen lehetőségük északra menni. Ezen kívül ne felejtsük el, hogy Magyarországon csak az Árpád-ház kihalásától Károly Róbertig tartott a feudális anarchia (széttagoltság), a szerbeknél pedig sajnos állandósult (a török hódítás miatt nem is volt lehetőség a felszámolására). A szerbség sokkal nehezebb és szerencsétlenebb helyzetben volt.

"A szerb kulturába van a baj.Már nevelésnél kezdődik.ez a kulturájuk.
a szerb óvodáskoruak letegezik még az idős bácsit is.a szüleieket keresztneviken szólitják,mintha a szomszédjuk lenne!Ez a szerb kultura!" - ez nem mindenkire igaz. Vannak ilyen példák, de tudja mit mondok én? Ez legyen a LEGNAGYOBB bűne és hátránya egy társadalomnak! Gondolom érezhető ebből, hogy nem ezt tartom a legmérvadóbb szempontnak, ha valamilyen mentalitásról beszélünk. Inkább legyen valaki nyersebb, vadabb, mint "kulturáltabb" és alattomosabb.

"A kisebbségeiket mindig elnyomták" - a magyaroknak milyen kisebbségpolitikájuk volt a XX. század előtt? A későn hozott 1849-es törvény nem tudott hatályba lépni, mert leverték a szabadságharcot. De az sem azért lett hozva, mert annyira szerették a kisebbségeiket, hanem mert rájöttek, hogy nem boldogulnak nélkülük az osztrák ellen. Sajnos későn jött a tudás. Ugye?

Engem nem a szerbségem miatt különböztettek meg mindig is, hanem a MENTALITÁSOM miatt. Mondhatom én magam kínainak is, vagy bárminek, nem ez a lényeg. A LELKÜLETTEL van a baj. Amikor a 2 nem fér össze. Mert én azt mondom "érzékeny", a magyar azt mondja "gyenge". Én azt mondom "becsületes", a magyar azt mondja "hülye". Én azt mondom, "érzelmes", a magyar azt mondja "nyálas". Én azt mondom "patriarchális", a magyar azt mondja "nőelnyomó balkáni". Én azt mondom, "tisztességes", a magyar azt mondja "élhetetlen". Én azt mondom, hogy "az elveimből nem engedek", a magyar azt mondja "lúzer".

Tudja, ez a "mindig oda állunk, ahol úgy látszik, hogy a legerősebb van", meg "mindig oda sz*runk ahol a legnagyobbnak látszik a kupac" mentalitás valahogy nekem sosem jött be. Ha valahol az a szemlélet, akkor az ilyen embereket nem kell sajnálni, ha a végén mégsem jön be amire gondoltak. Csakhogy ebben nem a szerbek érintettek a leginkább. S ezt valamelyest a történelem is igazolja.

Dobrica Cosic idézetét majd lefordítom magyarra egy másik válaszban, mert kicsit belefáradtam ebbe... Mindent értek, s nem az a lényegi mondanivalója, hogy hazugok a szerbek, csak kicsit mögé kell látni.

Nem baj, hogy ilyen hosszan sikerült válaszolnom. Jó olvasmányt adhat nemcsak Önnek, hanem másoknak is.

Az utolsó mondatához tényleg csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy akkor legyen Ön Szerbia élén, amikor Magyarországén Seselj lesz (bár meggyőződésem, hogy Ön sokkal több rosszat tenne Szerbiának, mint az említett úr MO-nak).

Ítélje meg a leírtakat ki hogy akarja. A színvonal és az irányultság minden esetben 2 különböző dolog.

Bár én délvidéki magyar

Bár én délvidéki magyar vagyok, és engem is rendszeresen érnek atrocitások a szerbek részéről, ennek ellenére teljesen együtt tudok velük érezni a Koszovó elvesztése miatti felháborodásukban, és az albánok, illetve a bosnyákok iránti gyűlöletükben. Koszovó, Raška mellett a szerb nép legősibb földje, amelyet a cigány moszlim albánok patkányok módjára elvettek jogos tulajdonosaiktól.
-Az azért túlzás, hogy a szerbeket senki nem segitette a török elleni harcban, mivel pl a rigómezei csatában az akkori Bosznia (katolikus horvát) is részt vett, emellett horvát, magyar, albán és bolgár harcosok is segitették a szerbeket.
-Nagy Szulejmán Szigetvár ostrománál vérhasban halt meg, és a hős várkapitány unokájának, Zrinyi Miklósnak a Szigeti veszedelem c. eposza előtt senki nem gondolta, hogy a magyarok ölték meg (ebben maga Zrinyi öli meg).
-,,Koszovóban a rigó mezei csata idején 1% volt albán. Most meg övék az egész. Igazságos?'' Szerintem a rigómezei csata idején Koszovóban még nem éltek albánok, mivel a középkorban a mai észak-Albániát is szerbek lakták. És természetesen nem igazságos, mint ahogy az sem igazságos, hogy Délvidék ma a szerbeké.
Etnikai alapon határokat húzni nem lehet, egyébként pedig konnacionalistaként (a szlovákokat, muszlim bosnyákokat, albánokat és románokat kivéve minden európai nemzet nacionalistájának vallom magam)úgy vélem, hogy egymást kölcsönösen tisztelő és hasolnó kultúrájú nemzetek között nem számitanak a határok.
-A bosnyákok pedig talán a történelem legnagyobb hazaárulói, legalábbis az a részük, amelyik nem a bogumilizmusról, hanem a katolikus, vagy ortodox vallásról tért át az iszlámra. Mi lenne, ha mondjuk nálunk is lett volna egy része a népnek, amelyik aláveti magát a hóditóknak, és áttér a vallásukra? Minden egészséges magyar ember gyűlölné a fajtájukat!
-Tény, hogy addig, amig a törökök teljesen meg nem hóditották Szerbiát, addig a szerbek hősiesen küzdöttek ellenük, később viszont rendesen kivették a részüket a magyarországi török háborúkban, és nem a keresztények oldalán.
-Az nem igaz, hogy a szerbek azért települtek Magyarországra, mert a törökök oktalanul gyilkolászták őket. Az 1690-es nagy szerb betelepülés kiváltó oka egészen más volt. A Szent Liga háborúja során a keresztény csapatok már a Morava felső folyása vidékén jártak, amikor a ,,legkeresztényibb'' XIV. Lajos francia király, a Habsburgok túlzott térnyerését látva hátbatámadta őket, kirobbantva a Pfalzi örökösödési háborút (1688-1697). A Balkánon harcoló csapatok nagy részét a Rajnához vezényelték, igy a törökök ellentámadásba mentek át. A szerbek ezek elől menekültek Magyarországra, mivel féltek a törökök bosszújától amiatt, hogy ők korábban vadállati kegyetlenséggel lemészárolták az oszmán uralom alatt odatelepült törököket.
-A szlavák nem zabálásból, ivásból és okádásból állnak, és a szerbekben (mint általában a szláv népekben) az egyik legmegbecsülendőbb dolog az általános nemzeti érzelműség (náluk minden embernek természetes dolog a hazaszeretet, mig a magyaroknál ,,nem menő'' nemzetinek lenni, lenézik az ilyen embereket), a vallásosság (legyenek akár ortodoxok, akár görögkatolikusok, akár római katolikusok) a hagyományokhoz való ragaszkodás és konzervativizmus. Például el tudná-e képzelni valaki, hogy ma egy magyarországi magyar általános iskolai 8.-os osztály egy egész 45 perces órát ,,bojkottáljon'' azzal, hogy Trianon-ellenes jelszavakat skandál? Nyilván nem. Én saját szememmel láttam, hogy a velünk egyidős szerb osztály Koszovó ,,függetlenségének'' kikiáltása utáni napon egy egész fizika órán át kiabálta, hogy ,,Kosovo je Srbija!''. Tanulhatnánk tőlük...
-Arról vitázni, hogy ki volt itt előbb, a magyarok, vagy a szerbek, teljesen felesleges, mint ahogy a két nép történelme során elkövetett hibáit, népirtásait felemlegetni is az. Igen a szerbek is irtottak magyarokat a 48-49-es szabadságharcban, majd bosszúból a magyarok is szerbeket. Ha állandóan egymás bűneit vágjuk a másik fejéhez, soha nem lesz béke köztünk. Egyébként a szerbek előbb voltak ott a mai hazájukban (legalábbis a Dunától délre), mint a magyarok az övékében, és Koszovóban is előbb voltak, mint az albánok, Délvidéken viszont a magyarok voltak előbb.
-Igaz, hogy Damjanich János szerb volt, az viszont nem, hogy Dugovics Titusz és Petőfi is. Dugovics származásáról nincs információ, de amennyiben délszláv származású, akkor legvalószinűbb, hogy vend/szlovén volt, esetleg horvát, de szerb semmiképp sem. Petőfi anyja szlovák volt, apja pedig magyar (igen, nyilvánvalóan szláv ősökkel, de azt kijelenteni, hogy szerb volt, túlzás). A szerb történetirásnak sajnos gyakori bűne, hogy a bizonytalan származású történelmi személyiségeket szerbnek titulálja (lásd: Dugovics Titusz, Petőfi, a horvát Ruđer Bošković és Ivan Gundulić, a ,,bosnyák'' Kotromanić dinasztia, Hunyadi János stb), annak ellenére, hogy vannak saját történelmi hősei, és saját történelme is, amivel a többi kisantant ország nem büszkélkedhet (többek között ezért is vannak sokkal rosszabb helyzetben a felvidéki és erdélyi magyarok, mivel a szlovákoknak egyszerűen nincs történelmük és nemzeti identitásuk, a románok meg nem nagyon lehetnek büszkék arra a kevésre, ami van).
-,,Már nevelésnél kezdődik.ez a kulturájuk.'' Hát... minden tiszteletem a szerb szülőké, hogyha ők nevelik a gyermekeikbe az egészséges hazaszeretetet, vallásosságot, és hagyománytiszteletet.
-Reméljük, hogy sem az ön előtt szóló, sem Šešelj nem fog egyetlen országot sem vezetni. Mindketten rengeteget ártanának annak az országnak.

Elismerés

Azzal együtt, hogy Šešelj-t illetően én teljességgel mellette állok az ellene folyó - véleményem szerint - szégyenteljes eljárásban, engedje meg, hogy elismerésem fejezzem ki objektív és rendkívül információ-gazdag hozzászólásához. Ha időm engedi, talán bővebben is hozzászólok, egyelőre csak ennyit szerettem volna.

Örülök, hogy a hágai

Örülök, hogy a hágai bíróságról is gyakorlatilag egy a véleményünk. Úgy vélem, hogy semmi jogosultsága nincs a délszláv háború szereplői feletti bíráskodásra. Sem szerb, sem horvát, sem bosnyák részről. Mindhárom oldalon történtek népirtások, de ezek felelőseinek megbüntetése nem holmi ,,nemzetközi bíróságok'' feladata, hanem kizárólag a három érintett országé. Nem tudok együttérezni Šešeljjel a magyarellenes kijelentései (,,Kiskanállal kell kikaparni a magzatot a magyar nőkből.'', ,,A magyarok 56-után jöttek Szerbiába.''stb) miatt, viszont nem hinném, hogy ő a legfőbb bűnöse a szerbek által elkövetett etnikai tisztogatásoknak. Horvát oldalon ugyanígy ,,ártatlannak'' találom Gotovinát is, akit ,,emberek szenvedése és halála" miatt ítéltek 24 évre. A történelem során eddig minden háború emberek szenvedésével és halálával járt... Mikor fogja a hágai bíróság felelősségre vonni a Vietnamban napalmozó amerikaiakat, a palesztinokat naponta mészárló izraelieket, vagy az Afganisztánt, Irakot és Líbiát tönkretévő NATO-t (jelenleg Szíria és Irán elpusztítására készülnek - remélhetőleg ehhez lesz egy-két szava Putyinnak is...)?

Így van

Mindenben egyetértek amit írt, egyedül Seselj kapcsán nem gondolom, hogy ilyeneket állít a magyarokról, mivel elég művelt ember ahhoz, hogy tudja, '56 előtt is jelentős számú magyar élt a Délvidéken évszázadokra visszamenően.
"Kiskanállal kell kikaparni a magzatot a magyar nőkből." - ehhez hasonló kijelentést sosem hallottam tőle, még horvátokkal és muzulmánokkal kapcsolatban sem, nemhogy magyarokkal. Megdöbbentene, ha ez igaz lenne, és tényleg csak annak tudnám be, hogy nem teljes tudatában mondta. Elég sok beszédét hallottam már a pere során is, és egyik sem buzdított gyűlöletre azzal együtt, hogy ő maga sem tagadja nacionalista nézeteit, amik ha nem alapozódnak másoknak való ártó szándékra, teljesen elfogadhatóak, mi több, hazafiasak.
A háború során az ő pártja által delegált csetnikek a reguláris hadsereg irányítása és felügyelete alatt harcoltak, s tudtommal egyetlen főt sem ítéltek el jogerősen bűncselekmény miatt közülük.

A hágai bíróság nem fogja felelősségre vonni sem az amerikaiakat, sem a briteket, sem bárkit, aki velük szövetségben követett el (és követ el folyamatosan) gyarmatosító tetteket, amik nemegyszer nemzetközi jogi köntösbe burkolt agresszív háborúval járnak (Afganisztán, Irak, stb. - de ilyen volt Koszovó is).

A nagyobb katonai erővel, több pénzzel, jobb fegyverekkel rendelkező hatalmak mindig is eltiporták és szolgasorba taszították azokat, akik hozzájuk képest hátrányosabb helyzetben voltak. Az "erősebb kutya b*szik" elve az embernél fokozottan érvényesült, csak nem tudom, hogy akkor az ilyen miben tartja magát különbnek az állatnál. Abban, hogy tudja, mennyi 2+2?
Az állat még különb, mert nem találja fel az atombombát, és főleg nem használja saját faja ellen (az amerikai és japán is egy faj - emberi).

Hogy őszinte legyek, kicsit sem bánom, ha a világgazdaság (s ezáltal idővel a világpolitika) súlypontja áthelyeződik keletre, Ázsiába. Eleget "zenéltek" már az amcsik, angolok, németek, stb... Lehet, hogy az ázsiaiak szebben "pengetik" majd azokat a húrokat...
Természetesen korántsem utolsósorban őszinte örömömre szolgál Oroszország felvirágzása is.

Nyilvánvalóan tudja, hogy

Nyilvánvalóan tudja, hogy nem 56 után jöttünk, de az ilyen kijelentésekkel nem is az a célja, hogy megmutassa történelmi tudását, hanem, hogy a magyarok ellen hangolja a népet. A másik mondatáról ugyan nem tudok hiteles forrást mutatni, de a délvidéki magyarok között közismert, hogy ezt mondta. Nem mondom, hogy 100%-ban biztosan tudom, de már annyi embertől hallottam, hogy biztosan van valóságalapja. Egyébként pedig azt is mondta, hogy adna két-két szendvicset a magyaroknak, buszra ültetné őket, és meginditaná Magyarország felé. A nacionalista nézetekkel semmi baj, és nagyon helyes, hogy felvállalja őket Hágában is. Arról, hogy a szerb szabadcsapatok mit csináltak, és mit nem a háború alatt, inkább ne vitázzunk (a családom több tagja beszámolt már róla, egyéb helyeken is olvastam, képek és videofelvételek vannak róla - a keresztre feszitéstől és a karóbahúzástól kezdve a tankkal agyontaposásig van minden... a délszláv háborúk alatt hasonlókat csak az albánok követtek el Koszovóban). Nem mondom, hogy ezek konkrétan a Szerb Radikális Párt katonái voltak, de nagyjából ugyanaz...
Az utolsó két bekezdéshez nincs mit hozzászólnom, teljességgel egyetértek. Hajrá Oroszország-Irán-Sziria-Venezuela-Kina!

Kérés

Örülök, annak, hogy számos kérdés kapcsán egyezik a véleményünk. Egy kellemetlen, ámde szükségszerű kéréssel fordulnék Önhöz. Azt írta, hogy vannak hiteles kép-és videó-felvételek az idézett tettekről. Fájó kérés ugyan, de meg kell kérnem, hogy linkelje be ezeket. Nyilván senki sem szeret ilyeneket nézni, de a létező bizonyítékoknak nyilvánosságra kell kerülniük minden oldalról. Ezen az blogon képi bizonyítékok szolgálnak arra, hogy milyen emberséget meggyalázó kegyetlenségeket követtek el a szerbek sérelmére. Amit szomorúan konstatálok, hogy néhány hozzászóló ezeket teljesen figyelmen kívül hagyja, mintha ott sem lennének. Ha léteznek hasonlóak ellenkező oldalon is, akkor ki velük, ezt azért írom, mert én ilyeneket még csak a szerbek ELLEN láttam, de azt, hogy ők bárhol is hasonlót követtek volna el, nem. Ha van ilyen, meg kell tudni mutatni.
Természetesen a bizonyítéknak egyértelműnek kell lennie, tehát hogy ki, mikor, ki ellen követte el. Az e blogon lévő képek egyértelműek, az áldozatokat tudtommal már rég be is azonosították. Hasonló bizonyító erejű felvételekre lenne szükség a másik oldalon is ahhoz, hogy az állítás hiteles legyen.

HA kell

Ha kellene megint fegyver fognék nem irogatnék.ja sam rimski katolik.

Miért is?

Ez némi magyarázatra szorul. Miért is kellene fegyvert fognia? Azért hogy a római katolikus szlávok (jelen esetben nyilván horvátokról van szó) keletre terjeszkedjenek a római pápa hatalmát és befolyását növelve? Azért hogy a nyugati keresztény egyház erőszakosan terjeszkedjen keletre a keleti rovására?

Tudja, ilyenkor tudok egyet érteni azzal a NAGY emberrel, aki szerint nincs annál nagyobb szégyen és annál szomorúbb, mint ha ilyen törekvést egy szláv nép támogat...

A magyarok is védték a

A magyarok is védték a keresztény Európát.ezzel nem kell annyit dicsekedni.
És a szultánt is megölték a szigetvári csatánál,amikor a törökök kiöltöztették a szultánt mintha élne,hogy a sereg morálja ne vesszen.Ebben a csatában egyébként a szerbek a török oldalon harcoltak.
A szerb pravoszláv egyház nevében végezték az öldökléseket.A katolikus egyházat sem védem.Az sem különb.Csakhogy a szerbek szeretik azt hinni,hogy ők az ártatlan ma született bárányok és minden más gonosz!
Nikola Tesla azt hiszem a Magyar Királyságban,Horvátországban született.Életében nem volt Szerbiában és magyarul jobban beszélt.A nevén kívül más nem köti a szerbséghez,bár a név is kétséges.
Einsteinnek a 3 felesége közül volt egy szerb.És ez a szerb nő volt a lángelme,akinek Einstein mindent köszönhet,ugye?!Hogyne...
Dugovics Titusz horvát volt!Ezt ne keverjük!
Petőfi vajon miért választotta a magyar identitást?Még ő sem akart szerb lenni és nem is kedvelte őket.Damjanich pedig harcolt a szerb terroristák ellen a forradalom alatt.
Itt nem genetikáról beszélünk,hanem kultúráról.Ahogy Illyés Gyula mondta:a magyarság vállalás kérdése!Ez minden nemzetre vonatkozik.
Fasiszták csak az olaszok voltak.Ezt ma mindenki elfelejti.
a szerbek a fasisztáknál és a nácistáknál is rosszabbak voltak.
Had emlékeztessem,hogy 1944/48 között nácistákhoz hasonló haláltáborokat tartottak fönn a magyaroknak és a németeknek.fehér karszallagot kellet viselni a magyaroknak,mint ahogy a nácizmuban sárgát a zsidóknak.Erről ugye semmit sem tud.
Tettek így valaha a magyarok a szerbekkel?
És igenis szerb partizánok követték el a mészárlást.Ne mossuk ezt össze mással.Ők kérték a Titót,hogy állhassanak bosszút 1942-ért,de valójában ez népirtás volt.
Szóval megint mások tehetnek arról,hogy szerbia nem ismeri el ezeket a gaztetteket.
ennek semmi köze nem kéne legyen semmiféle vélt vagy valós más irányú nemzetközi nyomástól.Ez süket duma,de szerb szokás!
Ja és Magyarország mikor 1941-ben fölszabadította Bácskát,akkor jugoszlávi már nem létezett.Tehát a szerződés sem létezett.A horvátok már kikiáltották a független államukat!Tudja épp ilyen ködösitve tanitja ezt szerbia is,mint ön.
És ez nem volt megszállás,mert az akkori nagyhatalmak elismerték ezt Magyarország területének.
azt hiszem ma is ha szerb hatóságok visszamehetnének koszovóra,akkor azt is felszabaditásként élnék meg.Hát ez volt nekünk Bácska!
Amúgy pedig kitünően beszélek szerből ugyhogy semmit nem kell nekem lefordítania!
Én 8 nyelven beszélek.
És ne jöjjön a 19.századi magyar kisebbség politikával,mikor maga a magyarság is a Habsburgok alatt sínylődött.De azonkivül sem volt akkor ilyesmi,hogy kisebbségpolitika sehol a világon.
De én azt kérdem miért nem adnak ma a nagyon jó szerbek a 21.században autonómiát a kisebbségeiknek?Példát mutatva ezzel,hogy a szerbek mégis modern civilizált nép.
a szerbek sosem éltek olyan kibírhatatlan sorsban a magyarok alatt,mint ahogy a magyarok a szerbek alatt!Ez tény!
Én sosem akarnék szerbia élén leni.Máshogy is lehet ártani neki.
Azt hiszem szerbia sorsa már előre len van írva és nem sok jóval kecsegtet.Persze a szerbeknek nem sok jóval.Én pedig nem hullajtok értük könnyeket.Tul sok fájdalmat okoztak.
Én ismerek albánokat is.Azoknak lehet adni a szavára.Ez a szerbeknél bizonytalan.
De engem csak az érdekel,hogy szerbia csak a Szávától délre legtyen!

Odgovor

A magyarok akkor védték a keresztény Európát, amikor a törökök már ostromolták a határokat. De 1389-ben nem küldtek sereget a legnagyobb szerb kenéznek Lázárnak, hogy együtt harcoljanak a pogány parazita ellen. Sorsukra hagyták a szerbeket, persze a többi európai nép is. A szerbek viszont már Dusan idején szövetséget ajánlottak a bolgár cárnak a török ellen, amit a balga bolgár uralkodó visszautasított. Ha Dusan állama egyben marad, s még néhányan csatlakoznak hozzá, a török be sem tudott volna szagolni se a Balkánra, se attól feljebb. Mindenkinek jobb lett volna. Csakhogy az önzés már akkoriban is az egyik fő emberi gyarlóság volt.

Szigetvár ostromakor meghalt a szultán, de sosem hallottam olyat, hogy magyar katonák ölték volna meg. Szeptember 5-ről 6-ra virradó éjjel halt meg, valóban eltitkolták ezt a tényt, hogy ne bomoljon meg a sereg fegyelme, ez igaz. Ha egy hős magyar katona olyan módon életét áldozta volna, hogy megölje a szultánt, ahogy Obilic 1389-ben, azt tanítanák, s mindenki tudná a nevét. El kell ugyanakkor ismerni Zrínyi Miklós és katonái hősiességét, akik elestek a vár védelme során. Reménytelen helyzetben voltak. A történelemkönyv említ egy 90000-es német sereget, amely északabbra várakozott, s cserben hagyta Zrínyiéket. Mégis mindig az osztrák-német oldalon álltunk. Ennyit erről. Ez azért megalázó nem? A Habsburgok (és nemességük) mindig csak lenézte és használta a magyarságot, a náci birodalom a II. világháborúban szintén (amikor vonultak vissza az oroszok elől, puskatussal verték le a járműveikről a magyar katonákat, akik segítségért szaladtak hozzájuk), mégis mindig ők voltak a jók, a fejlettek, a kulturáltak, mert ha velük vagyunk, visszajönnek a régi területek, s kolbászból lesz a kerítés. A szerbek meg a "rosszfiúk", a balkániak, stb. Szerintem az ilyen felfogás kicsinyes, gyarló és tolerálhatatlan. És hányan gondolták/gondolják így... Mégis mi várható el egy délszlávtól (aki nem horvát), hogy erről gondoljon?!

Nincs tudomásom róla, hogy a szerb pravoszláv egyház bármilyen kereszteshadjáratot indított volna, mint a római katolikus. A II. világháborús partizán bűnök messze állnak az egyháztól, mivel kommunisták csinálták, akik köztudottan egyházellenesek voltak mindenhol.

Nikola Tesla valóban Horvátországban született, de szerb lelkészi családban. A szerbeknél a nemzeti egyházhoz való tartozás és kötődés minden köteléknél erősebb, így igen, VAN kötődése a szerbséghez, méghozzá egyértelmű, bizonyított.

"Einsteinnek a 3 felesége közül volt egy szerb.És ez a szerb nő volt a lángelme,akinek Einstein mindent köszönhet,ugye?!Hogyne..." - igen, a szerb volt a lángelme. Adok egy linket:

http://www.freeweb.hu/visionart/wildhoney/blog/?p=46

Petőfi magyarságát nem kellene ilyen alattomos célra használni. Igen, azt választotta, de ennek örülni kellene (mármint egy magyar embernek), nem a szerbség elleni eszközként használva, degradatív módon beszélni róla. És ha erre azt a választ kapná, hogy "nem kellett volna"? Az hogy esne magának (vagy másnak, aki magyar)? Ha egy magyar lemondva a magyarságáról a szerbek közé állna, s értük annyit tenne, azt a szerbek tisztelnék, nem a magyarság fikázására fordítanák. Most mondjam azt, hogy ennyivel különbek? Nem az egész népre mondom, de az olyanoknál igen, akik még ezt is a szerbek ellen akarják használni! Egy nép legnagyobb költője olyan felbecsülhetetlen érték, ami nem arra való, hogy köpködjük vele a szomszéd népet (ahova való volt)!!

"Damjanich pedig harcolt a szerb terroristák ellen a forradalom alatt." - a terrorizmus XX. századi fogalom, a XIX. sz-ban nem beszélhetünk ilyenekről. Beszélhetünk kisebbségekről, akiket a Habsburgok ügyesen ingereltek a magyarok ellen. A szabadságharc első hadművelete Jelacsics horvát bánhoz kötődik. Lehet, hogy a szerbek sem szerették sokkal jobban a magyarokat, de éppen ezért kellett volna megakadályozni, hogy az osztrák mindet a maga oldalára állítsa. Lehet, hogy a XIX. században még nem volt világszerte fejlett kisebbségi politika, de '49-ben mégis tudtak hozni egy törvényt, amit ha egy évvel korábban hoznak, más lett volna a kisebbségekkel a viszony. De az önző érdek erősebb volt. A Habsburgok tudták, mit kell kihasználni.
Damjanich pedig akármilyen "terroristákkal" is harcolt, szerb volt. Akkor itt hogy áll meg a sok moslékolás, amit pár ember tett a szerbekre? Itt azért kilóg a lóláb nem?

"a magyarság vállalás kérdése!Ez minden nemzetre vonatkozik." - igen, a szerbre is.

Igen, az olaszokat hívták fasisztáknak, a németeket náciknak (már mindkét népből azokat, akik részt vettek a hatalmi politikában), de ideológiailag egységesen kezelhetjük. Szélsőjobbolali, embertelen, diktatórikus, beteges eszmerendszer volt. Természetellenes.

"Had emlékeztessem,hogy 1944/48 között nácistákhoz hasonló haláltáborokat tartottak fönn a magyaroknak és a németeknek.fehér karszallagot kellet viselni a magyaroknak,mint ahogy a nácizmuban sárgát a zsidóknak.Erről ugye semmit sem tud.
Tettek így valaha a magyarok a szerbekkel?" - a szerbek száma a '40-es évek Magyarországán csekély volt. A Vajdaságban meg a lakosság nagy részét táborba zárták volna? A zsidókkal a magyarok is tettek ilyet, voltak zsidótörvények (sajnos). Ez még ma is okoz problémákat a közéletben, de ebbe ne menjünk bele. Nem lett volna szabad semmilyen diszkriminatív törvényt hozni, de itt egyesek megint azt mondanák, hogy "de a németek elvárták tőlünk, stb.". Ne taglaljuk ezt. A szerb haláltáborokról valóban nem tudok, de ne felejtsük el, hogy a németek és csatlósaik voltak az agresszorok. Ők kezdték a II. világháborút, expanzív célzattal. Volt néhány "derék" csatlósuk, akik a végén együtt lakoltak velük, vagy még sokkal jobban. Hogy muszáj volt-e? Hát... Nem tudom. Ma muszáj mindenkinek a legnagyobb katonai hatalom mellé állni? Sokan megteszik... De a SZERBEK NEM. SEM AKKOR, SEM MA, SOHA. MERT BÜSZKÉK. MERT VAN LELKI EREJÜK. MERT NEM ELADÓK. És azok, akik emiatt folyamatosan nyomorgatják és zaklatják őket, egy napon meg fogják járni. Bele fognak ütközni a legnagyobb szláv hatalomba, Oroszországba, és ugyanakkorát fognak megint szívni, mint Napóleon, meg Hitler. Az lesz az igazság, barátom. Az lesz az igazság.

Ön arra hivatkozik, hogy azért volt "legális" a Délvidék lerohanása, mert Jugoszlávia akkor nem létezett. Akkor ennyi erővel azt is lehetne mondani, hogy Szerbia hivatkozhat arra, hogy a délvidéki bosszú idején nem volt önálló állam, hanem Jugoszlávia létezett, s tessék az akkori jugoszláv vezetésen számon kérni, aminek a feje a horvát Tito volt. Ugye milyen igazságtalanul hangzik? Akkor hogy is volt ez az "azért támadtunk, mert nem Jugoszlávia"? Miért is lett öngyilkos Teleki? Vagy Ön is azt mondja, mint Horthy, hogy "túl korrekt" volt? Jellemző (SAJNOS) a magyar mentalitásra. A túl korrekt ember az nem életre való ugye? Ezt a mocskot mondják (és vallják) sokan... Túl sokan. Aztán meg amikor megjárják, sajnálni kellene őket? Sajnálni kell az olyan embert mint Teleki volt. Aki meg osztja az előbb ecsetelt mentalitást, az TÉNYLEG megérdemli a sanyarú sorsot. Szerintem így igazságos.

A horvátok a II. világháborúban csak a fasiszta/náci agresszió révén tudták kikiáltani az önálló államot. Az egész úgy volt jogtalan, ahogy volt. Beszélt népirtásról (néhány 10000 magyarral összefüggésben). Én beszélhetnék itt néhány 100000 szerbről, az usztasákkal kapcsolatban. Ami elismert. De ebbe ne menjünk bele.

A nácizmus sok nemzetet megfertőzött. De a SZERBET NEM. És erre is lehet büszkének lenni.

Nem Önnek akartam lefordítani az idézetet, hanem a többi olvasónak. Gondoltam, hogy Ön érti a szerbet. Én nem beszélek 8 nyelven, csak 3 nyelven (az angolt is beleértve), de a szerb és a magyar elég jól megy.

A XIX. században elég lett volna rávenni a kisebbségeket, hogy álljanak magyar oldalra. Persze ehhez adni is kell, és itt jönnek a gondok. Nem kellett volna oda olyan fejlett kisebbségpolitika. Az a baj, hogy nem voltak érdekeltek, hogy segítsenek a Habsburgok ellen. Képzelje magát a helyükbe. Ön mit tett volna?

Az autonómia-kérdés azért problémás ma Szerbiában, mert minden ilyennel vissza lett élve velük szemben. Az albánok Koszovóban mára már be sem érték annyival. Ki garantálja, hogy máshol másképpen lenne? A szeparatizmus tönkretette Jugoszláviát, majd a szerb területeket is. Addig, amíg a nemzetközi közösség és a világ vezető hatalmai nem adnak 100%-os biztosítékokat arra nézve, hogy Szerbia integritása sérthetetlen, addig nem lehet kockáztatni. És ezt minden más józan vezetés is így gondolná.

Egyébként ha Magyarországon valamelyik kisebbség valamely határközeli megyében jelentős túlsúlyba kerülne, a mindenkori magyar kormány adna nekik autonómiát? Nem félne attól, hogy ez csak az első lépés, s idővel "túl önállóak" lesznek...? Bizony-bizony... Ugye...?

A magyaroknak miért annyira kibírhatatlan a sorsuk a szerbeknél? Én úgy tudom, hogy a Vajdaságban sokan beszélik a másik nyelvét, vannak vegyes házasságok... Melyik jogtól vannak a magyarok megfosztva? Ezt az autonómiát most hagyjuk. Állampolgári jogokra gondolok. Mihez nincs joguk, amihez a szerb nemzetiségűnek van?

Én nem mondom, hogy nincsenek rendes albánok, de olyat állítani, hogy a szerb szavára nem lehet adni, az albánéra pedig igen, megint csak az elvakult gyűlöletet és elfogultságot tárja fel. Nem tudom, mennyire érdemes ilyen körülmények között erről beszélni. Én a magam nevében tudok nyilatkozni, hogy az én szavamra, minden rokonom szavára, s minden barátunk szavára lehet adni, s a becsület nálunk megkérdőjelezhetetlen. Igaz, hogy nem vagyunk vajdaságiak, de nem hiszem, hogy az ottani szerbek olyan rosszak lennének. Kivétel mindenhol van, de azok alapján nem kell általánosítani.

Nem kell Önnek senkiért sem könnyeket hullajtani. De egy dolgot ne felejtsen: nem csak Önnek vannak fájdalmai. Másoknak is vannak. És Isten előtt a másik ember könnye is épp annyit ér, mint a magáé.

csak a linket

"A horvátok a II. világháborúban csak a fasiszta/náci agresszió révén tudták kikiáltani az önálló államot. Az egész úgy volt jogtalan, ahogy volt. Beszélt népirtásról (néhány 10000 magyarral összefüggésben). Én beszélhetnék itt néhány 100000 szerbről, az usztasákkal kapcsolatban. Ami elismert. De ebbe ne menjünk bele."
nem 100 ezer hanem 800ezer egyszerüen nem bírok erről írni mert elborul az agyam annyit mondok nézd meg ezt a filmet : Bog i Hrvati
http://www.youtube.com/watch?v=7U0C0G-fzug

Válasz az odgovorra(válaszra)

Méghogy a magyarok nem küldtek seregeket a rigómezei csatára?!Egy osztagot igenis küldtek csak ezt a szerb történelem nem tanítja!De a magyaroknak mindig akadt dolguk a nyugat ellen is!
Az árulót a saját soraikban keressék:pl.Vuk Brankovics!
Hunyadi János az egész balkánon hadakozott a törökökkel.1448-ban mikor a 2.rigómezei csata után megtizedelve menekült Hunyadit Brankovics György ejtette csapdába.
És követelt néhány várat Mácsvában és Pasarócot(pozsarevác)(Milosevics szülövárosa),ami még nem volt török uralom alatt.ez aztán a szerb taktika.Később ezeket a területeket Mátyás király már a törököktől foglalta vissza!
Ne jöjjön a magyar holocausttal,mert ezt a megszállt magyar bábkormány tette 1944-től.
Horthy elutasította Hitler kérelmeit,hogy adja ki a zsidókat.
Nem fertőzte meg a szerbeket egyetlen izmus sem csak a szerbizmus!Ez pedig csak a más népek mészárlása,sanyargatása!az izmusokat egy nemzet levetheti magáról,de a szerb a szerbizmust nem,mert ez az alapja!
Az 1848 as forradalom szerb terroristáiról csak annyit,hogy védtelen magyar falvakban vágták le emberek(gyerekek,nők)fejét és azt a katolikus templom elé helyezték!Erre mit mond?!Erről szintén biztos nem hallott!
Amit a szerbek tettek délvidéken-visszakapták Koszovón.ok-okozat!

"Az autonómia-kérdés azért problémás ma Szerbiában, mert minden ilyennel vissza lett élve velük szemben"

Nocsak!Szerbiában ez probléma.Mások viszont adják ezt meg a szerbeknek?
Csak a szerb jogok nem veszélyeztetnek senkit,de minden más kisebbségé igen veszélyesen?Hogyis van ez?
Ez nem kettős mérce?

Amugy ne sokat reménykedjen az orosz segitségben.Én tudom,hogy ez minden szerb álma,de az oroszok ideje lejárt!A 2.világháboruban is legyőzték volna őket a németek,ha az USA nem eteti és lássa el fegyverzettel az oroszt.Tudja,hogy az oroszok amerikai tankokkal is vonultak be Berlinbe-csakhogy ráfestették a vörös csillagot!
Csakhogy most az egész nyugat van az orosz ellen és az orosz már az sem ami régen volt.
Amugy oroszoktól soha semmi jó nem jött ugyhogy csak maradjanak a helyükön,ha nem akarják eltörölni magukat,mert már senki sem fél tőlük.
De én azt javaslom menjen ki minden szerb Oroszországba és akkor majd szertefoszlik az az illuzió,hogy ők szeretik a szerbeket.Ők még a saját népüket sem szeretik.
Méghogy az oroszok és az igazság.E két fogalom nem fér meg egy mondatban!
A szerbek azért kínlódtak oly sokáig a 90-es években,mert azt hitték az orosz majd segít.1999-es bombázás úgy ért véget,hogy egy orosz diplomatát küldött a nyugat Belgrádba és az meggyőzte a szerbeket!
Én itt voltam mikor bombáztak és örültem teljes szívemből,csak azt bánom,hogy nem bombáztak jobban!

Jugoszláviát,pedig egyetlen nemzet sem akarta,aki benne élt-csak a szerbek.Ez egy tákolmány volt,amit a nyugat csinált és a nyugat is verte szét!
Magyarország szétverése nagyobb jogtalanság,mert azt nem politikusok rakták össze.

Nincs és nem is volt a határoknak sérthetetlensége.Ez süket duma.
Magyarország tapasztalta ezt meg Trianonban.
A szerbek még tapasztalják.Szerbia akkora lesz,mint a 19.század elején.Úgy legyen!

Válasz 2. nekifutásra

Nap közben már írtam egy választ, csak a böngésző jóvoltából kitörlődött, pedig már kész volt. Ez elég nagy bosszúság, de igyekszem mindent megismételni.

1389-ben tényleg nem említi a történelem a magyar osztagot Koszovóban, én a magyar történelemkönyvben sem olvastam ilyet. De ha tényleg volt, akkor ez hiba, hogy nem említik, Luxemburgi Zsigmondnál is említeni kellene.

A II. rigó mezei csata tényleg Hunyadi János nevéhez kötődik, ez köztudott. Kár hogy nem győzött, ez sokaknak elégtétel lehetett volna.

Vuk Brankovics tényleg áruló volt. Olyan, mint a sok magyar kiskirály is, akik az Árpád ház kihalásától Károly Róbertig regnáltak Magyarországon. Csakhogy itt Károly Róbert rendet tett. Rendet tenni a kiskirályok leverésével lehet és az ország egységesítésével. Lázár nem támadta meg Brankovicsot, sem a többi kiskirályt, pedig ő volt a legerősebb kenéz. Hogy is van ez a szerb agresszivitás...?

Igen, 1944-ben valóban bábkormány volt Magyarországon, de azért az a 20%-os támogatottság megvolt a társadalomban. Ez elég sok. Pedig az kőkemény szélsőjobboldal volt, annak minden velejárójával.

Igen, Horthy elutasította a zsidók kiadását. Viszont előtte hoztak zsidótörvényeket, az elsőt még a háború kitörése előtt. Minden megbélyegző és kirekesztő magatartás helytelen és gonosz (bármely vallási vagy etnikai csoportot is érintse), főleg, ha a kormányzattól ered.
A szerbeknek nem voltak "albántörvényei".

A szerb "szerbizmust" nem kell levetni. Arra büszkének kell lenni. Ugyanis nem arról szól, amit írt. Nem a mészárlásról, sanyargatásról, hanem a korrektségről, barátságról, kompromisszumkészségről és BÜSZKESÉGRŐL. Hazaszeretetről. Az ember saját népének, kultúrájának, vallásának szeretetéről, s rendíthetetlen hűségéről.

A blog írója által említett "konok szerbek" kifejezés igaz, de ez arra vonatkozik, hogy abból nem engednek, amit magukénak vélnek. Amit elismernek másénak, azt tisztelik.

Arról a borzalomról amit írt (nők, gyerekek fejének vagdosása, stb.) tényleg nem hallottam. Ez azért meglepő számomra, mert a nőkre és a gyerekekre (ha lány), még a vérbosszú sem terjed ki. Csodálkoznék rajta és sajnálnám, ha tényleg ilyeneket követtek volna el a XIX. században.
Koszovóban viszont tényleg vágtak le fejeket, de nem a szerbek, hanem az albánok és más külföldről jött zsoldosok, szerbek sérelmére. Erre viszont BIZONYÍTÉKOK vannak, amik publikusan is megtekinthetők (akár ha kicsit fentebb görgeti a böngészőjét). Az a baj, hogy a szerbekről csak beszélnek rémeket, de a szerbek BIZONYÍTANI is tudják az ellenük elkövetett gaztetteket, amiknek a világ minden népének tagjai a megtorlását követelnék, ha őket érintené. Mindezek mellett a világpolitika és a nemzetközi bíráskodás a jelek szerint nem ebbe az irányba halad.

"Amit a szerbek tettek délvidéken-visszakapták Koszovón.ok-okozat!" - a kettő között nincs ok-okozati összefüggés, maximum az Ön "igazságérzetét" táplálhatja.

Az autonómia-kérdéssel kapcsolatban amit írt, az azért nem kettős mérce, mert a szerbek mögött nem áll ott a nyugat, hogy támogassa a szeparatizmust. Vagyis az ő esetükben már ezért sem kellene ilyesmitől félni, hogy ne említsem azt, hogy náluk ez amúgy sem tradíció (mert ezt úgysem hinné el). Tehát az ő hátuk mögött nem lenne ott a NATO, hogy bombázza azt az országot, ahonnan ki akarják szakítani az autonóm részt. Az ő részükre egy ilyen gesztus (pl. autonómia) csak kompenzálná a nemzetközi közösségben betöltött rendkívül hátrányos helyzetüket.

Oroszország: én nem gondolom azt, hogy lejárt volna az idejük. Az sosem fog lejárni, amíg az emberiség létezik. Nagyhatalom voltak, azok ma is, és mindig azok lesznek. Nem a kommunizmusban lettek azzá, s nem is ért vele véget ez a státuszuk. Legfeljebb a "szuperhatalmi". (Így maradt összesen 1 a világon, de változik ez már, változik...)
A II. világháborút illetően valóban szövetségben voltak az USA-val, de kár azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha nem kapják azt a támogatást a szövetségestől. A németek nem tudtak boldogulni sem a területekkel, sem a sok hadifogollyal, a hátországból pedig folyamatosan jött az utánpótlás. Amikor Ribbentrop azt mondta Horthynak, hogy a szovjet hadsereg gerince már szét van verve, egyszerűen hazudott. Ez több 10000 magyar katona életét követelte (pl. Voronyezs).
Aki eddig megtámadta őket, mindenki belebukott. Napóleon Nagy Hadserege ott morzsolódott fel. Ekkora területet egy agresszornak ellenőrizni eleve képtelenség, s az oroszok tudják, hogy a hatalmas országuk jelenti az egyik fő védelmi szempontjukat. Belebukott eddig mindenki, s jó, hogy így történt. Tanulja meg minden nagypofájú hőbörgő, hogy nincs egyedül a világon, s nem fog mindenki úgy táncolni, ahogy ő fütyül. Az oroszok mindig is dacolni fognak a "világ csendőrével", bárki is legyen az.
A szerbek így is megtették. És megteszik. Mert büszkék és bátrak.

Azt, hogy "maradjanak a helyükön", azt inkább más nagyhatalomnak kellene mondani, nem az oroszoknak... Szerintem úgyis mindenki tudja, hogy kinek (főleg).

Igen, '99-ben úgy zárult le a bombázás, de Viktor Csernomirgyin nem az egyetlen orosz, s a történelem sem csak 1999-ből áll.

Egyszer úgyis eljön a mi időnk.

A szláv testvériség örökké él.

Русские и Сербы братья навеки!

"Én itt voltam mikor bombáztak és örültem teljes szívemből,csak azt bánom,hogy nem bombáztak jobban!" - erre tudnék írni csúnyát, de a beszélgetés színvonalának megtartása miatt (és emberségből) nem teszem. De gondolom kitalálja. Ön is ott volt.

"Jugoszláviát,pedig egyetlen nemzet sem akarta,aki benne élt-csak a szerbek.Ez egy tákolmány volt,amit a nyugat csinált és a nyugat is verte szét!" - Jugoszláviát nem csak a szerbek akarták. Van irodalmam, ami ezzel foglalkozik, de az Ön szemében valószínűleg nem lenne hiteles, mivel nemzeti érzelmű szerb irodalomról van szó. Az én szememben viszont teljesen hiteles.

Igen, a "tákolmányok" nem tartósak... Olyanok, mint pl. a Török Birodalom, a Habsburg Birodalom, a Varsói Szerződés, vagy a NATO... Az ilyenek idővel szétesnek. Melyik is van soron? ;)

Magyarországot nagyon megcsonkították 1920-ban, de nem verték szét. A magyar most is magyar az összes trianoni területen (az ún. "reszlovakizáció" sikertelennek bizonyult). Akinek magyar neve van, magyarul beszél és magyar az identitása, az magyarnak tekintendő mindenhol.
A szerbekkel sajnos sok helyütt nem ez a helyzet. És ez óriási különbség a határon túl élő magyarokhoz képest. Az ő magyarságukat senki sem vonja kétségbe, de a szerbek szerbségét igen, ami a világon egyedülállóan gyalázatos tény. Ilyen példa még egy szerintem nincs. Vagy legalábbis én nem tudok róla.

Az utolsó mondatához annyit fűznék hozzá, hogy szerintem Dusán idején (XIV. század) sokkal szebb volt. Adok egy linket, ahol megcsodálhatja és gyönyörködhet benne (én is szoktam):

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Dusanova_Srbija200.jpg

De nem akarom összeakasztani a bajszomat a görögökkel, bolgárokkal és albánokkal is, ezért most gyorsan elköszönök.

Remélem, hogy ezt már sikerül beküldenem és nem kell 3. választ is írnom.

,,És ez óriási

,,És ez óriási különbség a határon túl élő magyarokhoz képest. Az ő magyarságukat senki sem vonja kétségbe, de a szerbek szerbségét igen, ami a világon egyedülállóan gyalázatos tény. Ilyen példa még egy szerintem nincs. Vagy legalábbis én nem tudok róla.''
Sajnos sok más népnél is előfordul ilyesmi. Csak néhány példa Kelet-Európából:
-A moldvai csángó magyarok nem vallhatják magukat magyarnak a népszámláláson. Katolikus románként jegyzik őket.
-Az erdélyi magyarok számára külön lehetőség a népszámláláson a székely és a magyar. Természetesen nyilvánvaló, hogy aki székelynek vallja magát, az is magyar, de ha a magyarságot így két etnikumra osztják, előfordul, hogy egy-egy településen külön külön nem érik el a minimális százalékot a lakosságon belül ahhoz, hogy bizonyos kisebbségi jogokat megkaphassanak.
-Ukrajna nem ismeri el a ruszin nemzet létezését (a magyarok mellett ők lakják Kárpátalját). Ukrán etnográfiai csoportként tartják őket számon, holott vallásuk (a ruszinok görög katolikusok, míg az ukránok ortodoxok), nyelvük, és eredetük (a ruszinok valószínűleg a nyugati szláv fehér horvátok leszármazottai, míg az ukránok keleti szláv nyelvű szláv-kun-tatár keveréknép).
-A lengyel-szlovák határvidéken élő gorál népet a szlovákok szlovákként tartják számon.

csak a linket

NINCS ERŐM ERRŐL ÍRNI MERT ERBORUL AZ AGYAM
http://www.youtube.com/watch?v=7U0C0G-fzug

Meddő Vita!

Ez egy meddő vita,úgyhogy én nem folytatom!
a tény az,hogy a szerbek mindig kihasználták az alkalmat,hogy mészárolhassák a magyarokat:Rákóczi szabadságharcban is,1848-ban is,1920-tól is 1944/45-ben is!
Holott Kossuth is kiváltságokat ígért a szerbeknek(hazugság,hogy nem),ha mellé állnak,de a szerbek inkább hittek az osztráknak,akitől szintén semmit nem kaptak!
A bosszúnak is eljön az ideje és akkor majd sírnak a szerbek,mert nem lesz kegyelem!
Kijátszották már az összes lapot-nincs becsületük!
Horvátokkal,albánokkal és bolgárokkal együtt mikor adódóik esély-és adódik előbb-utóbb
-akkor vérbosszú lesz!Mi magyarok egymillió szerbbel vagyunk adósak legalább!

csak a linket

nem vagy normális!!!!!!!!!! elmebeteg barom vagy!!!!!! nacionalista barom!!!!!!!
ha ennyire szereted horvát tesóidat inkább ezt nézd!!!
http://www.youtube.com/watch?v=7U0C0G-fzug

Ez rövidebb lesz

Semmilyen hiteles forrásban nem olvastam arról, ill. nem tudok, hogy a Rákóczi szabadságharcban a szerbek magyarokat mészároltak volna. Ezt nem tudom, honnan vette.

'48-ban bár nem sikerült őket a magyar oldalra állítani, ilyen vérengzésekről szintén nem tanultam, amit az előző hozzászólásában írt, elég döbbenetes, de egyelőre Ön az egyetlen forrás, ahonnan erről a tényről hallottam.

Egyedül a '44/45-ös eset, ami mostanában is napirenden van, de arról a tényről mindenki elfelejtkezik, hogy a kommunista partizánok élén a horvát/szlovén családból származó Titó állt! Ő hagyta jóvá! Akkor miért van az, hogy csak a szerbeket hibáztatja mindenki, etnikai alapon? A "nagyfőnök" az meg rendben van? Én nem értem ezt a logikát! De az elvakult gyűlöletben átalában kár is logikát keresni.

Néha az az érzésem, hogy az Ön nézeteit osztó magyaroknak nem a népük szeretete, s a sérelmek valós mennyisége a mérvadó a szerbekkel való ellenséges viszonyulásban. Ha az lenne, akkor figyelembe vennék azt, hogy '48-ban a Habsburgok először a horvátokat mozgósították Magyarország ellen, nem a szerbeket. Figyelembe vennék azt is, hogy a legtöbb véres és kegyetlen tett a törökökhöz fűződik, mert azoknak aztán mindegy volt, hogy magyar, szerb, vagy horvát, ők mindenhol nőket és gyerekeket erőszakoltak meg, gyilkoltak meg, házakat égettek el, embereket törtek kerékbe, stb. És elég hosszú időn keresztül (itt is 150 évről van szó, szerb területeken 500-ról).

Aki annyira szövetkezni akar az albánokkal, azt szívesen elküldeném Koszovóba, éljen ott egy ideig, s ismerje meg közelebbről a szövetséges-jelöltet. Nekem van igazán magyar-érzelmű ismerősöm, tisztességes, tájékozott ember, aki volt ott katonai szolgálatban, s elmondta a véleményét.
Ki tudja, ha Ön ott lenne egy darabig, lehet, hogy nemsokára egy új lelkes taggal bővülne a szerb tábor! :)

De viccet félretéve, ezek komoly dolgok, s nem véletlenül szántam időt arra, hogy korrektül válaszoljak mindenre. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A gondolatsor, amit megszakítottam, hogy a magyar-szerb utálat magyar oldalról sok esetben nem reális sérelmeken alapszik. Ez alól lehetnek kivételek, de ugyanúgy szerb oldalon is, nemcsak magyaron. Az esetek többségében szerintem egyszerűen a különbözőség az oka. A távoli, sokszor összeférhetetlen, áthidalhatataln mentalitás-beli különbség. A patriarchátus-matriarchátus ellentétje a társadalom zömében, a vallásosság (ráadásul keleti) kontra nyugati trend (sokszor ateizmussal párosulva), erős rokoni kapcsolatok, családi összetartás, kontra társadalmi széthúzás, szétzüllött családok. Nem kell nagyon sarkítottan értelmezni, mindkét oldalon vannak ellenpéldák az összes állításra, de zömében azért tapasztalhatók ezek a különbségek. A szerbek többségben most is tradicionálisabbak. Itt egy átlag-személy azt mondaná erre, hogy "mert le vannak maradva, mi trendibbek vagyunk". Én pedig azt mondom, hogy az ilyen "trendet" nem kell követni. Az értékes tradíciókat kell tartani. Ha itt is lenne "szlavája" minden családnak, jobb világ lenne, higgye el. Amikor az Önhöz hasonlók még mindig azzal lesznek elfoglalva, hogy milyen rosszak a szerbek, a nyugati "barátaink" elégedetten fognak vigyorogni, hogy milyen kevesen vannak már a magyarok. S az a kevés is aki van, azt csinálja, amint mondanak nekik. És ennek mi a végkifejlete? A magyaroknál könnyű volt célt érni. Se ellenállás, se harc, egy kis pénz néhány tagnak a zsebébe, cserébe egy engedelmes ország. Ja, és még a szerbeket is utálják, ami szintén kedvező a világpolitika "nagyjainak".

Lehet, hogy ilyen "eredményre" a múlt nagyjai sem lennének büszkék... Kossuth sem... Rákóczi sem... Mátyás sem... István sem...

Ezek az emberek nem voltak szerb-gyűlölők. Csak a mai üresfejű átlagpolgár, aki elhiszi azt, amit a kereskedelmi csatornákon keresztül hall, a véleményét azok alapján az "infók" alapján alakítja ki, amit a nyugati média belé tukmál, s ha lát egy balkánit, lenézi, azt gondolva, hogy különb nála, miközben azok, akiktől a példát veszi, lehet, hogy őt sem tartják semmire.

Szerintem erre senki sem lehet büszke... De talán a fentiekben lefestett szellemiséggel rendelkező emberek (kiknek száma nagy) nem is ismerik azt a fogalmat.

A szerbek sosem fognak megtörni. Mindig lesz egy hős, aki megvédi a nemzet méltóságát.

Köszönöm a beszélgetést.

Márkó

A vita összességében

A vita összességében önnek adok igazat, de ha tényleg nem hallott a 48-49-es magyarirtásokról, akkor ajánlom, hogy olvassa el ezt:
http://lemil.blog.hu/2011/02/02/a_veres_zentai_gyertyaszentelo
Illetve ezt (néhány tanúvallomás a zentai véres Gyertyaszentelő jegyzőkönyvéből):
4. Patócs János vallja, hogy 12 kocsival a szabadkai földről tanyájukat megnézni jöttek Peczár Lazo és fia Borjaski Avrám és többen 4 kocsijukat elrablottak és 3 embert agyon ütöttek.
7. Éder Mihályné vallja, hogy férjét és egy eladó lányt az udvarában agyonlőtték és Szécsíny (Szocsin?) Jásó 6 darab disznóját elhajtotta.

8. Kikirics Pálné vallja, hogy férjét Boderlicza Jovó juhász lőtte agyon, Betyár Matyit Buczkalov fia lőtte agyon, Huszák Palkót Szegedi Tomó fia verte agyon puska agyával.
9. Butora Mihályné vallja, hogy férjét Boderlicza Jovo juhásza lőtte agyon, Betyár Matyit Buczkalor fia lőtte agyon, Huszák Palot szegedi Tomo fia verte agyon puska agyával.
14. Sándor János vallja, hogy a holttestek közé ő hányta be az ember fejeket, és azokat el is temette, mely alkalommal őtet meg is verték, és idevaló lakos Nagulov Rákó pusztította meg mindenétől.

16. Kőrösi János vallja, hogy fiát Énokot s ennek hitesét és 3 gyermekeit a szobába beszorítván, a házat rájuk gyujtották, s mind bent égtek, s midőn ő előjött, ő szedte ki a kis gyermekek csontjait.

22. Hegedűs Szalonnás Pál hitese vallja, hogy ő látta, mikor Mito szűcs két embert agyonlőtt, őtet Arkádia molnár vasvilla nyéllel fejbe ütötte, hárman is rajta erőszakot tettek, úgy hogy terhes lévén, gyermekét is elszülte.
25. Ollai Jánosné vallja, hogy Preradovics fia a Kereszturi házában lakván késsel utána szaladt és meg akarta ölni, midön a falon kerezstül ugrana kis leányát elejtette, ki azonnal meg is halt.
34. Rusai Jósef és hitese vallja, hogy ő 38 embernek kényszerítve volt fegyver között fejüket elvágni, hitvesét Nyuczkó fia fertőztette meg.
35. Huszák Józsefné vallja, hogy Alexa juhász oláh, férjét össze darabolta szeme láttára.

45. Frank Anna vallja, hogy Branovocski szűcs maga azt vallotta előtte, hogy az öreg Czeisnert és az öreg Mucsinét ő lőtte agyon. Szegedi Tomo fia rabolta az öreg Franknét,-öt ember fejeket látott a sz.háromságon, Nikolics János bottal kegyetlenkedett a magyarokon. Szinte Zubán Jósef is, bizonyitja azt is, hogy Keczeli Mátyás leányát megfertöztették.
46. Bálint János kovács vallja, hogy Sztaity Tamás fia Kuzmant látta, hogy sok embereket lövöldözött agyon, és ő reája is lőtt, szinte Zubán Josef is lőtt reájuk, és még látta, hogy egy embert a piaczon pörköltek. Gyorgyevits Fülöptől hallotta, hogy 2800-at gyilkoltak le.
54. A csantavéri plébános elnöklete alatti küldöttség vallja, hogy midőn Zentára jött volna, a rácz tábor vezére azt mondotta nekik, hogy már 2000-en felül lövettek agyon Zentán; látták a városban és a városon kívül számtalan holttesteket.
60. Györi István Mátyás és Godán János vallják, hogy egy egész nap a meg lövöttek fejeit vagdalták fejszével, egyik még az ipának is elvágta a fejét.
63. Stuhl János vallja, hogy Araczki háza előtt 25 embert lövetett agyon a major, hogy több zentai ráczokat látott magyarokat ölni, vallja azt is, hogy az idevaló szerbektől hallotta hogy 2500 gyilkoltatott le, hogy Branovacski Stévo szeme láttára lötte agyon az öreg Czeisner bognár mestert, látta azt is, hogy Kelemen asztalost idevaló Szremacz Jovo lötte agyon, látta a haranglábon az akasztott embereket lógni és az eperfán a plébánia elött, azt pedig látta azért mert bizonyos Gavanszli a majornak adjutánsa lévén, öt az Araczki házából kivezetvén, s mutatta néki, sőt azt is mondta néki, hogy félóra múlva ő is úgy fog járni, vallja azt is, hogy ö volt kiküldve Mata Istvánnal Csantavérre a végre, hogy 25 tagból álló küldöttség jönne Zentára, kik vele együtt az odavaló Plebános elnöksége alatt el is jöttek és a mint a házhoz közeledtek volna valami halom rakás ötlött szemeikbe és kérdezték a tanut, hogy mi volna ott, a tanu nekik azt mondotta, hogy az ember fejekből van rakva, és a midön oda értek látták is a temérdek fejeket és a sánczban a temérdek testeket, vallja továbbá, hogy Gavanszki egy Klavirt pakoltatott és Becsére vitetett.
64. Varga Jankó vallja, hogy a sz. háromság körül volt emberfejekkel rakva, Balog Jósefet Périty Poldi fia lőtte agyon, mondja azt is, hogy a zentai ráczok azt mondták, hogy 2400 gyilkoltatott meg; látta, hogy az eperfán és haranglábon függötek a testek, s végre hogy a holtak három hétig is feküdtek az utczákon, mellyeket a kutyák is rágtak.”
70. Duetsch Lörincz kutyák által lerágott 300 fejeknél többet látott.
89. Teleki Kata leányával vallják, hogy a felső temető mellett sok holttesteket láttak, mellyek agyon lövettek, s szalmával behintve megpörköltettek.-Azt is vallja, hogy egy 12 éves leányt megfertöztettek, kit ő mosott meg a vértől, a leány ösmeri ki cselekedte.
90. Nagy István mélykuti, harmadnapra negyedmagával bement a városházához, s akkor a szerbek őrnagya azt a büntetést szabta rájuk, hogy menjenek ki a temető mellé, és hozzanak be általuk levágandó magyarok fejeit, melyet ők fegyveres kisiret mellett tellyesitettek is, behozván 30 fejet, mellyet az őrnagy személyesen meg is vizsgált, és velük ismét ki is vitette, ő vette le a Sz. háromságra feltett öt fejet is.
93. Mandics Josef látott a haranglábon 4 embert fel akasztva, kik közül az egyik zsidó volt, látta Váczi takácsot az eperfára felakasztva meztelen és félig megpörkölve.
94. Rosenfeld Simon látta, hogy Hajduska Ferenczet Pivár Jóvó másodmagával vasvillával agyonütötték, két kocsin 500 holttestet hordtak ki a városból.

A zentai mészárlás két hete alatt hozzávetőlegesen 2000-2800 embert öltek meg, legtöbbjüket különösen kegyetlen módon.

Sajnálatom

Nagyon sajnálok minden olyan embert, aki ártatlanul halt meg, vagy szenvedett. A történelem folyamán a harag nyilvánvalóan számos esetben nem azokra sújtott le, akik előidézték. Az igazán szomorú és felháborító talán még az lehet, amikor az ártatlan emberek veszte mellett a gyűlölet valódi okozói megmenekülnek, esetleg hasznot is húznak a tragédiákból.

A gyűlöletnek minden esetben van valamilyen oka, erkölcsileg talán a legfontosabb ezeknek az okoknak a pontos felderítése és értelmezése.

Bár nem kérdeztek....

"Ja, és még a szerbeket is utálják, ami szintén kedvező a világpolitika "nagyjainak".
Ha a világpolitika "nagyjai" annyira utálnák a szerbeket, és annyira elégedettek lennének az engedelmes magyarsággal, akkor vajon engednék-e a szerb nacionalista gyűlölködés megnyilvánulásait? A falfirkákat, a temető gyalázásokat, a magyaarveréseket? (Legutóbb Temerinben). Mit tesz a "szerb-gyűlölő" magyarság? Semmit! A füle botját sem mozgatja. Sajnos Szervia is az EU tagja lesz. Boritékolható, hogy a szervek gyülölködése ide is át fog csapni. Szegedre, Pécsre, esetleg Budapestre is.
Hogy mi magyarok hogy bánunk a szerbekkel? A Duna mentén Magyarországra áramlott szervek tömege telepedhetett itt le. Mikor tettünk ellenük bármit is? A szervek a magyarok ellen? Az ilyen összevetés egyébként nagyon furcsa. Ugyanis a vajdasági magyarok nem menekültek, nem a rácok jóindulatának köszönhető, hogy letelepedhettek.
Szóval ki gyűlöl kit?

Válaszom

Igen, sajnos engednék, ill. engedik is, mert így biztos, hogy tartós marad a szembenállás a szerbekkel. Gondoljon csak bele, ha valaki (egy "külső tényező") szerbellenes, az vajon mit támogat, a magyarok ellenségeskedését, vagy barátságát a szerbekkel...? Egyértelműen a szembenállást. Vagyis: aki a szerbek "nyugatiasodását" kívánja, annak úgy jön egy-egy magyarveréses sztori, vagy egy-egy falifirka, mint egy falat kenyér. Akkor ugyanis van újabb ok, újabb ürügy arra, hogy mindenféle nyomásgyakorlást végezzenek Szerbia ellen, ami a valóságban természetesen abszolút indokolatlan és igazságtalan. Ide egyébként idézhetném példának szerb fórumtársamat is, aki egyik hozzászólásában a szlovákiai helyzetet vetette össze a vajdaságival. Jó példa lehet, hogy Szlovákiára semmilyen nyomást nem gyakoroltak és nem gyakorolnak (tudtommal) a magyarellenesség miatt, ugyanekkor Szerbia kapcsán mindig felmerül valami ilyen probléma. Pedig Szlovákiában tényleg van pár aggályos törvény a magyar kisebbséget érintően. És ők már BENT VANNAK AZ EU-ban!!!

Szerbia EU-hoz csatlakozásával nem fog semmilyen magyargyűlölet Szegedig vagy Budapestig hatolni, ezt irracionálisnak találom, úgyhogy efelől szerintem megnyugodhat. De érdemes lenne utánanézni, hogy vajon egyáltalán a Vajdaságban létezik-e ilyen a lakosság zömében, max. néhány szélsőségesebb, jelentéktelen számú csoportot kivéve. Én úgy gondolom, hogy ott sincs jelen ez a probléma, legalábbis úgy biztosan nem, ahogy páran lefestik. Persze 1-2 kivételt mindig lehet találni, de ilyen alapon minden állításba bele lehetne kötni.

Én beszéltem tavaly is nagyon kedves szerbekkel, akik kimondottan pozitívan nyilatkoztak a magyarokról, olyannyira, hogy azon kívül, hogy mosolyogtam és örültem ennek, meg sem szólaltam. Ill. nem is akartam. Milyen lett volna azt mondani, hogy "de jó maguknak, hogy ilyen jók a tapasztalataik, bár nekem lennének ilyenek"! Vagy: "nagy szerencséjük volt, amikor ezeket az embereket megismerték, jöjjenek el oda, ahol mi lakunk, maradjanak egy kicsit, s egyből rosszabb lesz a véleményük a magyar "atmoszféráról"!".
Nem akartam ilyet mondani. Csak örülni tudtam neki, hogy egy Szerbiában élő szerbnek jobb a véleménye (sokkal) a magyarokról, mint nekem jómagamnak!

A történelmi példa amit írt, Csernovics Arzén nevéhez fűződik, s a XVII. század vége felé beáramlott 200000 szerbhez, akik a Duna mentén telepedtek le (Szentendre és környéke). Letelepedésüket és kiváltságaikat Habsburg Lipótnak köszönhetik, aki akkor magyar király (is) volt. Arról, hogy a lakosság hogy fogadta őket, nem ír a könyv. Minden esetre úgy tűnik, hogy az említett uralkodó egy, a szerbekhez való viszonyát tekintve "jó Habsburg" volt.

Mit tesz a "szerb-gyűlölő" magyarság? - ezt írta az egyik kérdésében. Pl. támogatja a szerbek ellenségeit (délszláv háborúk, a szakadár Horvátország felfegyverzése), NATO-hadműveletek támogatása '99-ben, (tagságból eredően "kötelesség" is volt, de valószínűleg tagság nélkül is támogatta volna a kormányzat), stb. Jó, persze ide lehetne azt írni, hogy "na de azt a kormányok tették", de mondjon már valaki EGY pártot, amelyik másként cselekedett volna! Aki azt mondta volna: "amcsik, németek, britek, k*pjátok be, mi ebben nem veszünk részt, ránk ne számítsatok!". Csak EGY ilyen TÖKÖS politikai erőt mondjon valaki! Ugye milyen nehéz? Mert nincs. Mert nem is MERIK, meg nem is AKARJÁK. Senki. Ennyit erről.
És az átlagember? Aki nem politizál? Mindenki elfogadja és helyesli ezeket a dolgokat. Valószínűnek tartom, hogy nagyon kevés kivétel van ez alól. Hiszékenység, tévedés, vagy a "vérükben van" az embereknek?
Biológiai gyűlölet nem létezik, azt csak pszichésen lehet kiváltani. DE: léteznek komoly különbözőségek az emberek között, nem csak fizikai, hanem temparamentum-beliek is. Vérmérséklet, jellem, stb. Itt már van sok minden, amit "magával hozott" az ember, tehát nem "az iskolában tanulta", vagy anyukától, stb. És itt jön az EMPÁTIA. A TOLERANCIA. Ezek fontossága.

Ezekből mennyi van a társadalmunkban...? Maradjon nyitott a kérdés, maradjon költői, inkább nem írnék ehhez semmit...

Válaszom a válaszra

Szervia milyen hátrányát érzi annak, hogy a magyarok elleni (vélhetően mások ellen is) etnikai jellegű támadásokat eltűri? Annak, hogy jóformán semmit nem tesz ellenük. Még az elkövetők felkutatását, példás büntetését is hiábavaló lenne számonkérni. (A temerini fiúk este jut eszembe. Tudnak, ha akarnak?) Érdemes az Amnesty International jelentéseit összevetni. Magyarországon rasszizmus van, diszkriminálják a "romákat", terrozizálják őket, üldözik, stb. Szerviában kisebbségek elleni támadások (elsősorban magyarok elleni) vannak. Ennyi. Amit ír logikus, csak éppen Magyarország ellen jóval erősebb a nemzetközi szembenállás. A "fejlett" nyugat részéről. Magyarország vajon milyen fórumon ad hangot nemtetszésének? A szlovák példa nagyszerű. Mi magyarok (én, és még sokan mások is, magyarországi magyarok vagyunk) ennyit érünk a nyugatnak.

Ismétlem, a Szerv hatóságok eltűrik a magyarok elleni atrocitásokat.

A történelmi példát nem onnan vettem, és azt megelőzően is érkeztek szervek a Magyar Királyság (a XIV-XV. században európai nagyhatalomnak számított) területére. Például az I. Rigómezei csata után is. Kíváncsi lennék rá, hogy például ma éreztetve van-e bárkivel is, hogy ez itten kérem Magyarország. Ismétlem, az összehasonlítás alapja rossz, mert azt Trianon teremtette meg, ami gaz, hazug diktátum volt.

Remélem nem tartja hazugságnak a "Magyarok a balkáni háborúban" című dokumentumfilmet. Bácskai magyar a baranyai magyar ellen. Ocsmány. Horvátországgal szemben mi lett volna a helyes? A Jugoszláv Néphadsereg készleteiből felfegyverzett szerveket hagyni kellett volna, hogy elüldözzék a horvátokat? A magyar "segítség" (fegyvert adtunk el, az embargó ellenére) nagyon kis tétel volt. Ezt a horvátok mondják. Sok országon számon lehetne kérni, csak éppen elég aggályos.

Ami ma magyarországon folyik, az számomra felfoghatatlan. Gyűlölet? Szavakon kívül miben nyílvánul meg? A magyarok felé áramló gyűlölet szemmel látható. Még ha a horvátországi és boszniai szervek is csinálják azt. Szeparálva.

Tisztelet

SzerVia az melyik ország? És a SzerV nép? Csak nem a Szerbekre gondol? Azért vettem ezt előre a válaszomban, mert Önnek sem nevezte a magyarokat senki pl. "medzsereknek" vagy Magyarországot "Hungarisztánnak". Ebből kifolyólag javasolnám, hogy adjuk meg egymásnak a kölcsönös tiszteletet ezután. Én eddig is igyekeztem.

Nem tudom, hogy konkrétan a magyarok elleni ún. "atrocitások" miatt mennyire cseszegetik a szerb államot, de sok minden miatt igen, amiknek a felsorolásába nincs kedvem belekezdeni. A magyarok elleni "támadások" egy jó része teljesen független minden etnikai vonatkozástól. Volt már példa rá, hogy vállalkozót öltek meg a családjával együtt (a maffia), és rögtön a szerb népre kenték, hogy "magyar-gyűlöletből" volt. Aztán kiderült, hogy az úr pénzzel tartozott bizonyos köröknek, nem fizetett, aztán erre sajnos ráment nem csak az ő élete, hanem a családjáé is. Kéretik az ilyen ügyeket kivenni az etnikai összetűzések "gyűjteményéből".

Minden gyilkosság tragédia, de etnikai jellegű cselekményhez etnikai indíték kell. Alvilági leszámolások mindenhol vannak, Magyarországon is.

Ha a nyugat nem "védi" kellően a magyarokat, ahogy írta, az valószínűleg azért van, mert a magyarokat sem szeretik, nem csak a szerbeket. Nekem meggyőződésem, hogy a szerbektől nem kell megvédeni senkit, a magyart sem. Ha a szerb fellép valaki ellen, annak bizony előzménye kellett hogy legyen. Ok nélkül nem fog utálni senkit, s megtámadni sem. A közvéleményt formáló média jelentős része persze mást forszíroz, de ez itt nem az esti híradó, sem pedig valamilyen magazin-műsor.

Hogy miért nem szeretik a magyarokat a "fejlett nyugatiak"? Milyen okok vezettek ide? Mennyire "jogos"? - Ezekbe a kérdésekbe nem mennék bele azzal a feltétellel, hogy nem hangzik el a válaszban olyan, hogy "de a szerbek megérdemlik". Ha erre is az lesz a válasz, akkor mégis bele kell menni ezeknek a taglalásába.

Én nem gondolom azt, hogy Magyarország ellen erősebb a szembenállás. Szerintem annál erősebb már nem lehet, mint ami a '90-es évektől kezdve Jugoszlávia, majd a szerbség ellen végbement, ill. az utóbbi ellen most is van, csak már nem bombáznak. Jugoszlávia mint tudjuk szétesett, pontosabban szétverték. Számos nyugati érdekeltség vett részt ebben, mind politikai, mind gazdasági, s hasznot húztak belőle. Tudja mi fáj nekem (és még nyilván sok mindenki másnak is) ennek kapcsán? Hogy a magyarok, akiket SZINTÉN nem szeretnek túlzottan azok, akik a szerbség ellen kifejtettek gyakorlatilag mindent, amit a modern világban lehet, önként és dalolva támogatták őket, kimondottan a szerbekkel szemben. És mit értek el vele? Olyan jól fizettek a horvátok a fegyverekért? Vagy talán olcsóbban jutnak hozzá a dúsgazdag magyarok (akik jól meglopták a saját népüket) a horvát tengerpart ingatlanjaihoz?

Eredmény:

- Az állam alig kapott valamit, a nép semmit
- Erkölcsileg kiszolgáltuk (persze én nem, egyébként is gyerek voltam) az egyik déli szomszédunk ellenségeit
- Elkerülhetetlen ellenszenv a magyarsággal szemben szerb körökben, és fel sem lehet nekik róni (ki ne haragudna arra, aki támogatja az ellenségeit?!)
- Kiken csattanhat mindez ha csattan...? Hol élnek magyarok Szerbiában? A Vajdaságban ugye...?

És kik profitáltak belőle? Csak nem amerikai és európai multik? Csak nem a nyugati hadiipar? Csak nem azok, akik Önt SEM SZERETIK...?

Hát kedves uram, ez nem érte meg. Egy anyagias szemléletű személy talán azt is mondaná rá, hogy "rossz üzlet volt". Én nem vagyok anyagias, de teljesen mindegy hogy fogalmazunk, a lényegen nem változtat.

A Horvátországban és Szerbiában élő magyarok részvételét a háborúban úgy lehetett volna elkerülni, ha nem lett volna háború. De akkor más vevő kellett volna az egykori Munkásörség fegyvereire is.

A hazai problémák amikre hivatkozott (pl. romákkal) nem vethetők össze a Szerbiában lévőkkel. Teljesen más jellegűek. A jelenlegi Magyarországból egyik kisebbség sem akar autonómiát, vagy esetleg teljesen leszakítani területet, Szerbiából viszont igen. Ezért nem tartom indokoltnak a MO-i kisebbségi problémákba belemenni, kivéve ha ragaszkodik hozzá.

Remélem, sikerült válaszolnom.

Tiszteletre a válaszom

A ciril b betű a latin v betű. Azzal, hogy valaki a ciril b-t leírta latin b-nek, és ma már majd mindenki úgy használja, én meg nem, még nem tiszteletlenkedem. De legyen, ahogy kívánja.

A 90-es évek ami a "szerbség ellen végbement", illetve amihez Magyarország segédkezett, az lenne az etnikai indíték?
"Elkerülhetetlen ellenszenv a magyarsággal szemben szerb körökben, és fel sem lehet nekik róni"

Mondjak olyat, amit mi magyarok "sérelmezünk"? S fel sem lehetne nekünk róni? Mit érdemelne a "szerbség" "csak" Trianonért? A hazugságokért? A magyarságot fenyegető franciák állomásoztatásáért?

Trianon után kinek van ön szerint Magyarországon joga autonómiát követelni?
Valóban más helyzet.

Korrekció

"A ciril b betű a latin v betű. Azzal, hogy valaki a ciril b-t leírta latin b-nek, és ma már majd mindenki úgy használja, én meg nem, még nem tiszteletlenkedem."

Akkor most a fenti állítás kiigazítása.

Cirill B betű: "Б, б"

Cirill V betű: "В, в"

Az állításának pontosan a fordítottja igaz. Ugyanezt el lehetne mondani igen sok, a délszláv háborúval kapcsolatban nyugaton elterjedt, s Magyarországon is adoptált állásfoglalásról. De a háborúkba itt ne menjünk bele, tehát az állításánál maradva, helyesen így szól:

A cíirill V betű, azaz a "B" azonos a latin B betűvel.

Szerbiát cirill írással így kell leírni: Србија

Tehát lehetetlen latin "V"-nek olvasni a cirill б-t.

Érdemes lenne korrektül tájékozódni mielőtt valamit leírunk, vagy mondunk.

A '90-es évek során a szerbség ellen végbement tettek kapcsán a nyugati nagy politikai erők vezetőségét inkább gazdasági-politikai indítékokkal illetném, mintsem etnikaival, bár tudtommal az angolok, amcsik, németek sosem szerették a szerbeket. Ez alól természetesen lehet (és van is) kivétel, általánosságban fogalmaztam.

Ami a magyarokat illeti, pontosabban Magyarország szerepét a horvát oldal támogatásában, ott több okot is látok:

- "amcsiknak csontig" szindróma

- "a horvátok a barátaink" szemlélet

- "a szerbeket utáljuk" szindróma

- "hátha még csurran is belőle valami" gyarlóság

Az utolsó állításban a "gyarlóság" kifejezést azért használtam, mert háborús támogatásból eredő haszonszerzésről van szó, ami ugye a másik oldalon elkerülhetetlenül emberek halálával jár, de leszögezném, hogy nem ezt tartom az elsődleges oknak, mivel az egykori Munkásörség fegyvereinek eladásából feltehetően nem származott akkora haszon, ami az államnak jelentősebb bevételt biztosított volna. Az előző 3 ok közül a horvát barátsággal nem lenne semmi gond (azért is jellemeztem a "szemlélet" kifejezéssel), a másik kettő viszont ocsmányság, ami nem menthető ki semmivel, max. annyit lehet mondani, hogy "ez volt, ez van, ilyenek vagyunk".

Egyébként nem gúnyosan, hanem szomorúan megjegyzendő, hogy azok, akik a '90-es évek elején már amcsi segget nyaltak, még meg sem törölhették rendesen a szájukat a szovjet után. De hát aki ilyen, annak mindegy. Az ennyit ér.

Milyen hazugságokról beszélt Trianonnal kapcsolatban a szerbek részéről? Tudtommal a szerbek nem ígértek semmit 1920-ban, vagy azelőtt. A miniszterelnökük ígérte meg, amikor a Monarchia megtámadta Szerbiát, hogy ez lesz a Monarchia vége. Így is lett.

Igen, állomásoztak francia csapatok délen, de én nem Fransé Deszperé vagyok, ott kellene reklamálni. A másik dolog, hogy nem csak a Vajdaság lett elcsatolva, ott van még Erdély (sokkal nagyobb terület), Kárpátalja, Szlovákia, valamint egy kis rész Ausztriából is. Ja, majd elfelejtettem Horvátországot, amelyet ugyebár támogattunk (én nem).

Az utolsó felvetésére válaszolva, jelenleg Magyarországon valóban nincs alapja területi autonómiát követelni egyik kisebbségnek sem. A jelenlegi határokon belül nincs ok ilyesmire. De nem is követel senki. A régi határokon belül viszont már lett volna, méghozzá elég sok mindenkinek. A horvátoknak volt önállóságuk, még ha abban az időben nem is autonómiának nevezték. Egy sor fontos területet önállóan szabályoztak, ezeknek utána lehet nézni pontosan, most nem látom értelmét tételesen felsorolni. A bánjuk felelős volt a Magyar Koronának.
A szerbek viszont nem rendelkeztek ilyen jögkörökkel, legalábbis nem tudok róla. Sőt, tudtommal a szlovákok sem, a kárpát-oroszok sem, a románokról nem is beszélve. Tény, hogy ezek a társadalmak nem szeretik a magyarokat most sem, de nem is nagyon "pengethettek" Trianon előtt. Érdekes egyébként, hogy a horvátok ezek szerint évszázadok óta - noha folyamatosan a Magyar Korona alatt éltek - privilegizáltak voltak a többi nemzetiséghez képest.

Röviden ennyi lenne a válaszom. A végére azért megjegyezném, hogy számos hozzászólásban azt a szemléletet vélem felfedezni (sajnos az Önében is), hogy "ha az én lovam megdöglött, dögöljön meg a szomszédé is". A legtöbbször Trianont hozzák fel ennek eszközeként, vagy indokaként. El kellene gondolkozni rajta, mennyi alapja lehet az ilyen szemléletű véleményalkotónak a szimpátiára, vagy egyetértésre. Valószínűleg mindenki ellene lesz, akinek bármi köze van az ortodox délszlávokhoz.

nem a horvát nép volt privilegizált

Horvátország nem azért élvezett bizonyos fokú önállóságot, mert a magyarok jobban kedvelték volna őket, mint a szerbeket, románokat, vagy mert utóbbiakat utálták volna, hanem mert Horvátország külön országként állt a Szent Korona alatt, míg a többi nemzetiségi terület Magyarország szerves részét képezte. A magyar királyok horvát királyként is uralkodtak, de szlovák, ,,vajdasági'', vagy román királyként nem. A nemzetiségek többségükben a késő középkorban kezdtek betelepedni a Magyar Királyság területére (kivéve a Felvidék nyugati részén élő szlávokat, akiket viszont a XVII.-XVIII. század előtt nem nevezhetünk szlovákoknak), míg a magyarok alatt álló Horvátországot már akkor is horvátok lakták, amikor László és Kálmán meghódították. Természetesen nem azt mondom, hogy a többi nemzetiségnek nem járt volna autonómia a Monarchiában, de semmiképp sem olyan, mint ami Horvát-Szlavónországot illette. Elég fura lett volna az ezeréves államtestből kiszakítani pl Erdélyt, és a magyar királyt felruházni az ,,erdélyi román király'' címmel.
A szerbeknek egyébként a szabadságharc után hivatalosan volt autonómiájuk, gyakorlatilag viszont nem, mert a ,,Szerb Vajdaságot'' egy bécsi német katonatiszt irányította, és mert a hatalmas tartományban a szerbek alig alkották a lakosság egyharmadát.

A korrekcióra adandó válaszom

A cirilül leírt b betű az a latinul leírt v betű. Semmifél félreütésről nincs szó. Bizonyára nem voltam elég világos. A ciril betüket jól ismerem.
Ma valóban úgy írják "Szerbiát", ahogy írta. A korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik:

http://www.chemistrydaily.com/chemistry/upload/1/13/Serbia,_Montenegro_and_Bosnia_1897.jpg

http://www.gutenberg.org/files/36192/36192-h/images/img-060.jpg

Ez olyan, mint a szervusz-szerbusz. Alapos a gyanúm, hogy félre lett fordítva. Ezt a témát részemről lezártam.

A magyarok szerepéről:

Rengeteg fegyver jutott el Horvátországba. A magyar jelentéktelen részlet volt. (A horvátok szerint. Nyilván a szerbek ezt másképp gondolják.)

"Amcsiknak csontig":

Ez a kérdés a NATO csatlakozásunkkal dőlt el. Egyértelmű hiba volt, de ha utána nem engedjük ide az amcsikat, az újabb hiba lett volna.

A horvátok kb. 300 éve nem a barátaink. Kapcsolatunkat inkább semlegesnek ítélném. Mindenesetre őket nem terheli sem a sajkás- vidéki, sem a tiszaistvánfalvi dolgokhoz hasonlóért felelősség.

A magyar politikai "elit" már 67 éve az idegenek érzékenységével van elfoglalva. Ha nem lenne magyar-fóbiás, tisztán látná ezt.

A gyarlóságról nincs mit mondanom. Ami az, az az.

Szomorú megjegyzésével egyet értek. Nekem mint büszke magyarnak ez különösen undorító.

Hazugságok

A szláv elem meg megjelölése a Vajdaság összetételét illetően. Ez ugyebár abszolút szláv többséget ad. Még olyan helyeken is, ahol relatív magyar többség volt. Déli szláv egység. Érdekes.
Baranya ma szerb többségű? 1921-ig mégis meg volt szállva. Egyértelmű, hogy annyi földet akatrak, amennyit csak lehet.

Nem vagyok, és nem is voltam sem Miniszeterelnők, sem Hadűgyminiszter. A 90-es évek Szerbiát ért nyugati, és az azt támogató magyar cselekmények pedig nem rajtam kérendők számon.

A horvátokkal a magyarok már a XI. század óta együtt élnek. A XVI. század elejéig ez a két etnikum alkotta a Magyar Királyság kb. 90%-át. A török elleni háborúk a 4 milliós országot 1,5 milliósra fogyasztották. Na ez az, ami megnyitotta az utat a szerbek, románok , szlovákok elött. A Habsburg-birodalmat pedig nem mi magyarok domináltuk. Elég sokan "pengethettek" itt a magyarok kárára. Itt vsztek el a horvátok is számunkra.
Trianonban mégis mi voltunk a fő bűnösök! 3,5 millió magyar került idegenek karmai közé. Talán jogo a kérdés: hogy történhetett ez?

Válaszok

Betű-kérdés:

Bocsásson meg, de valami itt nem tiszta számomra:

"A cirilül leírt b betű az a latinul leírt v betű."

Cirill B-betű (tehát ami jelentésében azonos az általunk is használt B-vel): "Б, б"

Tehát Ön szerint mi használjuk ezt a betűt V-ként? A latin írás tudtommal a cirill "Б, б"-t egyáltalán nem használja, semmilyen betű gyanánt! Ezért nem értem amit ír! Itt a latinul leírt V: "V, v". Akkor Ön szerint ez a cirill B-nek felel meg, vagyis ENNEK: "Б, б"??? A latin V egy felfelé mutató kacsacsőr! Köze sincs a cirill b-hez!

Én sajnos már nagyon régen írtam cirillül, mert rákényszerültem a kizárólagos latin írásra, életkörülményeim alakulása miatt. De ez nem tartozik ide. Mindezek ellenére jól emlékszem a cirill írásra, és most is mindent elolvasok cirillül is úgy, ahogy latinul. Higgye el, nem fölösleges kekeckedésnek írom ezeket, csak az ilyen állítások objektív tényeken alapulnak, az írás nem véleményfüggő.

Tehát az állításom: a magyar írásban (is), ami latin betűket használ, sehol sem alkalmazzuk ezt a betűt: "Б, б". V-nek sem.

A cirill V-t alkalmazzuk a latinban B-ként, de az pont az ellentettje annak, amit írt.

Ha esetleg valamely hozzászóló ki tudja egészíteni, netán igazítani ezeket, tegye meg, hiszen - mint már említettem - ezek objektív tények, s emiatt mindenki előtt tiszták kell legyenek.

A belinkelt térképeket megnéztem, mindazonáltal úgy gondolom, hogy minden országot és nemzetet a napjainkban hivatalos és valós megnevezéssel kell illetni, így korrekt. Nem hiszem, hogy a szerbeknél valaha is V-vel mondták volna, az meg, hogy az angolszászok hogy írták/mondták, különösebben nem érdekel.

A NATO-hoz jóval később csatlakozott Magyarország, tehát nem a szerb-horvát háború idején. Akkor még nem volt semmilyen hivatalos kötelezettség Amerika irányába. Vagyis minden, a nyugati érdekszövetségnek és horvátoknak nyújtott támogatás fakultatív volt a kormányzat részéről. NATO-tagok csak a koszovói háború idején voltunk.

Egyébként örülök, hogy Ön is hibának tartja a csatlakozást. Mi szükségünk volt arra, hogy Amerika zsoldosaivá váljunk? És ez már nem olyan volt, mint a szovjet blokkhoz tartozás, ahol kényszerítettek, ez önként és dalolva ment! De hagyjuk, ebbe ne menjünk bele...
Csak annyit ehhez, hogy amikor a magyar katona elmegy keletre arabok ellen harcolni az amerikaiak érdekeiért, az valahol köszönőviszonyban sincsen az igazi hazájával...

A horvátokkal való barátságot nem taglalnám tovább. A barátsággal amúgy sincs baj, ha az tényleg barátság, s nem vonz másokkal való ellenségeskedést. A horvátokhoz azért nem fűződnek olyan események, amiket említett, mert a II. világháborúban sajnos mi is, ők is a fasiszta-náci oldalon voltunk. A szerbek meg a másikon. Ez magyaráz sok mindent.

"A magyar politikai "elit" már 67 éve az idegenek érzékenységével van elfoglalva. Ha nem lenne magyar-fóbiás, tisztán látná ezt." - nem gondolja, hogy minden "fóbiának" megvannak az okai? Ebben a fórumban van jónéhány "szerbfóbiás" hozzászólás. Ezt a kérdést ezen a ponton talán nyitva is hagynám, nem taglalnám tovább. Ha érkezik rá további megjegyzés, majd meglátjuk.

Vannak állítások és megjegyzések, amikkel egyetértett. Ez örömömre szolgál. A büszkeséget, amire utalt, szintén erénynek tartom, nemzeti hovatartozástól függetlenül.

A hozzászólása végén írt sorokhoz a hozzáfűznivalóm: a török háborúk valóban olyan vándorlási hullámokat és változásokat indítottak meg, amik nélkül teljesen más lenne bizonyos régiók etnikai összetétele, s az országhatárok is. Ez nem csak Magyarországra igaz, hanem még sok más országra is. Említettem már korábban, hogy a szerbek nagy számú krajinai betelepülése is ezzel függ össze.
A szlovákok viszont nem kényszerültek mozgásra a török háborúk kapcsán, mert északon voltak/vannak. Ők elvileg területileg is, létszámban is hasonlóan lehettek jelen a Magyar Királyságban, mint a horvátok. Náluk viszont nem tudok róla, hogy önálló zsupánságokkal, közigazgatással vagy oktatással rendelkeztek volna, mint a horvátok. Talán innen is ered a nagy ellenszenv, ami annak ellenére érezhető, hogy Trianon után bőségesen megkapták országukat.

A trianoni békéről. Sajnálatos, hogy ennyi magyar család az országhatárokon kívül rekedt. Az igazi kár a becsületes, jóindulatú embereken csapódott le, akiket nem a gőg, a nagyképűség, vagy a területszerzési mohóság vezérelt, mint pl. Ferenc Józsefet. Minden tisztességes ember szenvedése és lehetetlenülése tragédia. Az ilyen tragédiákhoz azonban olyan emberek magatartása és politikája vezetett, akik megérdemelték volna mindazt a szenvedést, amit a köznép miattuk elszenvedett. Azok, akik be akarták kebelezni Boszniát (és meg is tették) a Habsburgokkal. Akik délre és keletre akartak terjeszkedni olyan területekre, amikhez már semmi közük nem volt. Akik beteges módon rettegtek a feléledő, török rabigát levető szerbségtől, az oroszokkal való szövetség rémképét látva bennük, s preventív módon akarták letarolni a szerbeket, hogy ezt megelőzzék. Az ilyen emberek megérdemelték volna, s ha így történt, meg is érdemelték, hogy mindenüket elveszítsék. De ez nyilván nem azokat a családokat érinti, akiknek nem volt köze ezekhez a törekvésekhez, csak békésen élték az életüket a Felvidéken, Erdélyben, stb.

Hát így történhetett...

Szerintem ön is nagyon jól

Szerintem ön is nagyon jól tudja, hogy a Monarchia nem akart délre és keletre terjeszkedni. Oroszország volt az, aki a Bakánon akart terjeszkedni (lásd: 1878-as orosz-török háború). Azzal, hogy bekebelezték Boszniát, mindössze a Monarchia legnagyobb ellenlábasának, Szerbiának a megerősödését akarták meggátolni. Nem a szerbek iránti gyűlöletből, vagy beteges rettegésből tették ezt, hanem azért, mert azt remélték, hogy Szerbia gyengitésével meggátolható, hogy az, Oroszországgal szövetkezve szétrobbantsa a Monarchiát. Nem az OMM akart szerb területeket megszerezni, hanem Szerbia akarta az OMM délszlávok lakta részeit elcsatolni, úgyhogy Szerbia rovására való terjeszkedéssel, kérem, ne vádolja a Monarchiát. Ha Boszniát 1878-ban nem szállja meg a Monarchia (a megszállást egyébként ellenezték, a berlini kongresszus utasitotta őket erre, és egyébként sem a szerbektől vették el, hanem az Oszmán birodalomtól), hanem a szerbeknek adja, Szerbia akkor is megpróbálta volna leválasztani Horvátországot és Délvidéket Magyarországról. Az első világháború okozója az imperializmus és a német-angol/francia-német ellentét illetve a ,,keleti kérdés'' volt, de a Casus Belliért és a háború kirobbanásáért Szerbiát (amelynek tudtával, bár beleegyezése nélkül történt meg a merénylet, és amely értesithette volna a Monarchia kormányát a merénylet tervéről, de nem tette), és főleg Oroszországot (amelynek titkosszolgálata tervelte ki, és szervezte meg a szarajevói merényletet) terheli a felelősség, és nem az Osztrák-Magyar Monarchiát, azon belül főleg nem Magyarországot, és legfőképpen nem a magyar embereket, akiket legjobban büntettek a háború kirobbantásának vádjával.

Na-na

Tehát Ön szerint a "jóságos" Monarchia csak a "félelmetes" szlávoktól akarta magát megvédeni szegény, akik terjeszkedni akartak a Balkánon.

Akkor most az elejére néhány megjegyzés részemről.

A Balkán CSAKIS a balkáni népeké. Vagyis: nem az osztrákoké, nem is a magyaroké, nem az amcsiké (napjaink), stb. A Monarchiának voltak balkáni területei és érdekeltségei, de azok mind megszállás eredményeként kerültek hozzá. Tehát a Monarchia "levakarása" felszabadulásként értékelhető.

A balkáni népek jó része szláv. Szlávok a bolgárok, szerbek, horvátok és szlovének is. Igaz, hogy a wikipédiás forrás úgy írja, hogy a "Török Birodalom kárára" történt az orosz benyomulás, de hát kérem szépen, az orosz mégiscsak szívesebben látott "vendég" néhány 100 év török uralom után, mint a török! Természetesen ez igaz lehet másokra is, akár a szerbekre.

Boszniához semmi köze nem volt se osztráknak, sem magyarnak. Szerbnek viszont annál inkább. Elég az etnikai összetételt megnézni, még akkor is, ha a muzulmán vallású lakosságot nem tekinti szerbnek. Ha csak a pravoszláv szerbeket nézzük, akkor is meghatározó a létszámuk!

"Szerbia akarta az OMM délszlávok lakta részeit elcsatolni, úgyhogy Szerbia rovására való terjeszkedéssel, kérem, ne vádolja a Monarchiát." - dehogynem vádolom. Először is, mint ahogy említettem Bosznia nem osztrák és nem magyar, hanem szerb-horvát-muzulmán. A másik dolog pedig, hogy a Monarchia Bosznia megszállása mellett is megtámadta Szerbiát egy olyan trónörökös meggyilkolása miatt, akit a magyarok sem szerettek, és aki a magyarságot "rebellis csőcseléknek" nevezte.

Az orosz titkosszolgálat szervezte meg a szarajevói merényletet? Ez érdekes. Én azt hittem, hogy a "Fekete Kéz" volt, ami nem orosz, hanem szerb, de biztosan tud bizonyítékokat felmutatni az állításra. Minden esetre a merénylet mögötti erkölcsi háttér a szerbek oldalát igazolja.

Az első világháborúért nem a szlávok hibásak, hanem a germánok, akiknek az oldalán Magyarország is állt. II. Miklós orosz cár nem támadta volna meg a németeket. De nem volt elég se Németországnak az a sok terület (még ma is kevesebb van nekik), se a Monarchiának a rengeteg, amit semmi más nem tartott össze, csak a Habsburg trón, kellett volna még, mert az emberi kapzsiság nem ismer határokat.

Na hát ha így van, akkor ne csodálkozzunk a következményeken.

Aki ugrik, néha bukik...

Korrekció a válaszomra

Az előző hozzászólásomban elrontottam. Helyesen SZSZSZR, és eszeszeszer. De agondolkodásom szerintem abból is érthető. Elnézést!

Az én válaszaim

Leírt cirill betűk: CCCP. Latin betűkkel leírva: SZSZSZK.
Ezt a példát azért hozom fel, mert azt lehet hallani Magyarországon, cécécépé, de eszeszeszkát már ritkábban. Az igazi az lenne, ha sehogy sem lehetne hallani.

A térképnek nem a származási helyük az érdekes, hanem a korszak, amit ábrázolnak. A lényeg az, hogy a szerviázás nem tiszteletlenség a részemről.

A NATO-hoz való csatlakozást az amcsiknak nyaló részre válaszoltam. A horvátok háborújába csak formálisan vettek részt az amcsik (valójában nem, de amcsi vezető sem voltam soha, ugyebár). Azt kétlem, hogy a tudtuk nélkül adtunk el fegyvereket a horvátoknak, de nem hinném, hogy az seggnyalás lett volna.

Vígasztaljon mindenkit, hogy mi magyarok mindig a vesztes oldalán állunk. Egyébként az afgánok nem arabok.

A horvátok a 48/49-es szabadságharcunk alatt sem gyilkoltak és gyújtogattak értelmetlenül. Pedig ott ők is az ellenségeink voltak. Érdekes, hogy a románok is gyilkoltak, gyújtogattak. Csak nem az ortodoxia?
A Sajkás-vidéken semmi más nem történt, mint etnikai tisztogatás. Ilyet a horvátok ellenünk soha nem vittek véghez. Mi sem a szerbek ellen.

A szerb-fóbia konkrétumokkal alátámasztható. A magyar-fóbia? Irigység, hazugság, történelem-hamisítás. Persze a magyarok sem voltak soha szent-életű emberek (ma meg különösen nem vagyunk azok), de az ellenünk felhozott vádak sokszor igaztalanok.

Hogy a szlovákok kik, azt nem tudom. Morvák, csehek, lengyelek? Ki tudja?
A horvátok is, és mi is hatalmas véráldozatot hoztunk a keresztény Európáért. Az északi-szlávok aránya így meg tudott nőni. A nagyurak pedig "alkalmaztak" tót parasztokat is, pótolván a levágott, elesett magyar parasztokat. Tehát a tótok is mozogtak. Északról délre. Egyébként 48/49-ben, amikor majd minden itt élő etnikum a torkunknak esett, a tót akkoris inkább mellettünk állt.

Ferenc József a Habsburg-ház tagja volt. Az pedig nem magyar dinasztia volt. A szabadságharcunkat épp az ő (formális) uralkodása alatt tiporták le a muszkák.
1867-ig nem volt magyar király. Apropó, Monarchia! Milye nem volt a magyar félnek? Had-, pénz-, és külügye! A dáli-szlvá elemeket épp a magyarok ellensúlyozására akarták bekebelezni (trialista Monarchia. Ferenc Ferdinánd nagy híve volt!). Az orosz-szerb tengelyt illetően nem tévedtek.
Ki bünhődött mégis? A magyarok! Az osztrákokkal szemben is! Akkor hogyan is történt?

Reflexiók

Az CCCP-kérdés a későbbi korrekciójával együtt rendben van, aki cécécépé-nek olvassa, az nem ismeri a cirill írást. De ez nem változtat semmit azon, amit az előzőekben írtam a V-B kérdésről. Egyébként minden szót úgy kell kiolvasni, amilyen írással íródott, egy szón belül nem lehet kétféle, csak 1. Pl: a "B" az vagy "bé"-t, vagy "vé"-t jelenthet egy szóban, de ha pl. cirillül olvassuk ki, akkor a szó összes többi betűjét is annak megfelelően kell, ha pedig latinul lett leírva a szó, akkor nem lehet azt a betűt sem cirillül olvasni. Példa: "SRBIJA" - itt csak BÉ lehet, mert a szó többi betűje is latin a példában.

Elfogadom a magyarázatát, hogy nem sértésnek szánta azt a "v"-zést, de bízom benne, hogy azért az én észrevételeim is érthetőek, ill. indokoltak voltak a dologban.

A horvátok háborús támogatásánál nem kizárólag az amcsinknál való "bevágódást" említettem, hanem egyéb okokat is, ez véleményem szerint az egyik volt. Nem volt semmilyen hivatalos kötelezettségünk egyik délszláv állam felé sem.

Engem nem vigasztal, hogy a magyarok mindig a vesztes oldalon álltak, mert nem vagyok kárörvendő, silány ember, mint pl. azok, akik örülnek annak, ha a szerbeket valahol kudarc éri. Ezért is érzem megalapozottabbnak a kritikáimat minden olyan személlyel szemben, aki kárörvendő gondolkodású/érzelmű.
Véleményem szerint a szomorú az, hogy amellett, hogy bizonyos tényezők valóban pressziót gyakoroltak a történelem folyamán (elsősorban XX. század) a magyarságra, hogy melyik oldalon vegyenek részt konfliktusokban, a közgondolkodás annyira, de annyira drukkolt az ördögnek, akivel a kormányzat szövetséget kötött... Sajnos. Aztán az ördöggel együtt bukott a szövetséges is, még jobban fizetve mindenért, mint maga az "ördög". Bízom benne, hogy ez a képletes megfogalmazás érthető.

Egyébként a '90-es években is a sötét oldalon állt a vezetés, csak most nem járt vereséggel/veszteséggel a dolog.

Nem csak az afgánokra gondoltam a háborús missziók kapcsán, hanem mindenkire, akikkel az amcsik konfliktusba kerülnek Ázsiában, vagy a világ más részein.

A horvátok és szerbek eltérőnek mondott viselkedése a XIX. században a magyarokkal szemben vélhetően az eltérő történelmi háttérrel és kapcsolattal magyarázható Magyarország irányába. Szerbiával nem alkottunk közös államot, Horvátországgal pedig igen. Vallási és kulturális kapcsolataink is másak. De ez hosszú téma lenne, ebbe részletesen belemenni.
Az etnikai tisztogatásos dolog amit írt, elég súlyos vád, ennek utána kellene járni, hogy erről beszélni lehessen. De kizártnak tartom, hogy a szerbek ok nélkül békés emberekre támadtak volna nemzeti hovatartozásuk miatt. Ez nem jellemző a szerbségre (akármit is mondanak, pontosabban hazudnak róluk).

"A szerb-fóbia konkrétumokkal alátámasztható. A magyar-fóbia? Irigység, hazugság, történelem-hamisítás." - ez így nagyon egyoldalú, és nem is igaz. Most nincs időm részletesen írni erről, de ha kívánja, egy későbbi hozzászólásban visszatérünk rá.

"Hogy a szlovákok kik, azt nem tudom. Morvák, csehek, lengyelek? Ki tudja?" - biztosan nem lengyelek, nyelvileg a csehekhez állnak a legközelebb, de nem vallják magukat azonosnak velük. Ha azonosak lennének, akkor lehetne "Nagy Csehországot" csinálni. Érdemes lenne egy szlovák történésszel elbeszélgetni a kérdésről.

Dualizmus: igen, a külügy, hadügy, pénzügy valóban közös volt, de azért nem lehetett teljesen a magyar kormányzat ignorálásával belerántani az egész országot a háborúba. Tisza Istvánt meggyőzték, ráadásul tudtommal nem is az osztrák, hanem a német császár. Hogy mivel? Ezt nem lehet tudni. Csak annyit, hogy a császárral folytatott beszélgetést követően már a háború híve volt. De sajnálatos a tudat, hogy nagy valószínűséggel előtte is rühellte a szerbeket, csak nem akart direkt módon háborúzni. De a németek "segítettek" ezen. :(

Veszteségek: az "ördöggel való szövetség"-ről szóló részben írtam erről...

Meglátásaim

Értem amit írt korábban a betű kérdésre, csak nem tudtam hová tenni. Most már mindkettőnk számára világos kell, hogy legyen, elbeszéltünk egymás mellett! Valóban, ha a cirill betűket egy az egyben átírták volna, akkor teljesen más lenne az elnevezés. De latinul a magyar királyok (a XIII. századtól) Serviae királyai is voltak!

Öröm számomra az, hogy nem tölti el élvezet a pusztuló magyarság ezernyi baja láttán. Hiszem, hogy önnek, mint magyarországon élő embernek, ( egyetemben az itt élő horvát, bunyevác, bosnyák, stb. származású emberekkel) az az elemi érdeke, hogy magyarország virágozzék! Ebből az országból van jövedelme, itt kap orvosi ellátást, itt tanulhat. hacsak nem élősködő, amit nem feltételezek. Bodogsággal töltheti el az, hogy Szerbia a balkán leggazdagabb országa (hipotetikusan), de az ön életét az nem befolyásolja (áttételesen lehet, mondjuk egy szabadkai nagyi, aki már minden másnap tudna küldeni sajtos pogit vagy csevapcsicsát). Tehát csak csínján azzal a magyar-fóbiával! Miden Magyarországon élőnek!

A magyarság Mohács, vagyis 1526 óta, nem tudja a saját utját járni. Ezért is érdekes, hogy a környezetünkben élők mennyi mocskot képesek összehordani rólunk. Értem az "ördögi" történetet. Éppen arról írtam előző hozzászólásom befejező szalaszában.

Számunkra, vagyis magyarország számára, tehát az ön számára is, a 90-es évek szövetsége egy gadasági, erkölcsi, morális válságot (lassan katasztrófát) előidéző folyamat. Ma magyarországon nem a magyar osztja a lapot, és nem is neki osztanak. Mivel sem a szerb, sem a horvát, sem az egyéb szláv népelem nem "pozitívan diszkriminált", ezért nekik sem. Fogalmazhatok úgy is, hogy együtt szívunk. A 90-es évek szövetsége akaratából. vagy a mi akaratgyengeségünkből.

Az etnikai tisztogatásról:

http://www.hunsor.se/kitekinto/delvidek44ben.htm

Bizony, ok nélkül, békés embereket támadtak nemzeti hovatartozásuk miatt.

Szeretném, ha írna a magyar-fóbia alapjairól. Szertném megtudni, megérteni, hogy mi is az!

"Nagy-Csehország" = Csehszlovákia!

Tisza nem gyűlölte a szerbeket. A román veszéllyel volt elfoglalva (birtoka végett). Ifj. Andrássy (ka Monarchia külügyére is volt) volt az, aki a délszláv veszéllyel foglalkozott. Sajnálatos, hogy a két államférfi a másik meglátásait elbagatelizálta. Szerbia egyébként magának gyártotta az ellenségeke( Balkán háború II., szarajevói merénylet). Tiszának köszönhető az, hogy a merénylet és a hadüzenet között eltelt egy teljes hónap. Gondoljon csak bele! Megölték a Habsburg trónörököst (aki egyébkén a magyarok körében egyáltalán nem volt népszerű)! Ausztria egyből háborút akart. magyarország érte el, hogy egy jegyzéket küldjenek előbb (nem szerb barátságból) inkább. Szerbia mit csinált? Gúnyolódott a Monarchián!

Válaszaim

Úgy gondolom, hogy mások kárán örvendeni rendkívül gyarló dolog, az egyik legrosszabb. Főleg akkor, ha nem is azok bűnhődnek, akik ténylegesen ártottak a másiknak. Ami a Magyarország nyújtotta előnyöket illeti, amiket említett, ezek közül egyedül az orvosi ellátást tudom elismerni, mint olyan szolgáltatást, amit az állam biztosít. Ami az iskolákat illeti, az általános/középiskolai tanulmányokon már túl vagyok, ezeket egyébként az államnak mindenhol kötelező nyújtani, valamint a tankötelezettség az illető személyt is terheli. A jövedelmet illetően sajnos az eddigiek tapasztalatai alapján csak rosszat tudnék írni, pedig nem vagyok munkakerülő naplopó. De ezt nem kötném nemzeti hovatartozáshoz, mert ilyen problémákkal a 100%-ban magyar emberek is szembesülnek nap mint nap. A szociális kérdések nem is tartoznak ehhez a témához, egyedül annyiban lehetne szóba hozni, hogy ha a mindenkori kormány kiszolgáltatja a saját állampolgárait a zömmel külföldi érdekeltségű vállalatok kényének-kedvének (amellett, hogy ő maga forrás híján nem tud/nem akar megoldást biztosítani) nem védve, vagy elégtelenül védve a tisztességes dolgozók érdekeit, akkor fölösleges más országokban, vagy más népek körében keresni az adott nemzet legnagyobb ellenségeit/árulóit.

Azt írta, hogy Szerbia a Balkán leggazdagabb országa. Én egyébként nagyon örülnék, ha így lenne, de sajnos messze nem így van. Igaz, hogy a görögöknél most nagy baj van, de az általános élet-színvonal nyilván évtizedek óta magasabb ott. Aztán gazdagabb Horvátország is, Szlovénia is. Szerbia sajnos gazdaságilag is nehéz helyzetben volt és van. De ezen ne csodálkozzunk a sok éves háborúk és szankciók után, amik mögötte állnak. Ezekkel együtt talán az a szint is példás, amin áll.

A nagyszüleim már nem élnek egyik ágon sem, de az apai rokonságom egyébként nem vajdasági, hanem jóval délebbi.

A magyarságon a XVI. századtól kezdve valóban idegen királyok uralkodtak, de ne felejtsük el a sajnálatos tényt, hogy ezt a magyar főúri réteg mennyire támogatta! Nem kellett nekik több erőskezű Mátyás!

A '90-es évek szövetsége kapcsán említett "együtt szívással" kapcsolatban annyit írnék, hogy ez igaz, de Ön szerint melyik politikai erő lett volna hajlandó másként dönteni, s ha netán olyan helyzetbe kerülne az ország, hogy a "nagyok" ne rángathassák az orránál fogva, vajon mely kormányzat lenne IGAZSÁGOS? Kiben lenne meg az az erény, hogy a kedvező helyzetével való visszaélésnek nemet tudjon és akarjon mondani? Vagy az a bizonyos "ördög" erősebb lenne, mint valaha...

Arra kért, hogy írjak a magyar-fóbiáról. Ez azért nehéz kérdés, mert nem is teljesen világos, hogy általánosságban kérdezte, tehát BÁRKI kapcsán, vagy csak az én személyemre vonatkozóan. Másokról nem szívesen nyilatkoznék, mert saját személyét illetően mindenki maga tudja megadni a leghelyesebb választ. Minden ilyen fóbia sérelmeken alapszik. Ha pl. egy szerb azt látja, hogy a magyarok az ellenségei mellett állnak ki egy politikai kérdésben, az utálni fogja a magyarokat. Nem mindenki, de általában érthető egy ilyen reakció, legalábbis magyarázható.
Őszintén szólva nekem magamnak is visszatetsző az olyan tényekkel való szembesülés, ahol a népem ellen sorakoznak fel. Egyébként egy kettős nemzetiségű személynél ez még nehezebb és problematikusabb kérdés.
Személyes tapasztalataim kapcsán említeném még meg, hogy nekem a mentalitással is nagyon komoly problémáim voltak/vannak, s nem is nagyon lehet reménykedni abban, hogy ez jobbra fordul. Túl sok már a tapasztalat ahhoz. Az "aki hülye, haljon meg", aztán "aki másképp gondolkodik, takarodjon", "aki nem élelmes, az k*cs*g", "aki bajba kerül, oldja meg ahogy tudja" típusú felfogás általános. Az átlagos magyar ember irigy, intoleráns, önző és "győztespárti". Az utóbbi állítás is az önérdekre vezethető vissza. A XX. századi veszteségek kapcsán nem azért álltunk a vesztes oldalon, mert annyira elkötelezett volt a kormányzat, hanem mert azt hitték, hogy az fog győzni. Aztán másképp lett.
A társadalomban gyenge a szolidaritás és nincs kellő összetartás. Sok embernek, akinek ilyen-olyan problémái vannak a különféle kisebbségekkel csak arra van ereje, hogy szitkozódjon, de ha már valami pozitív tettre lenne szükség a nemzettársa érdekében, egyből lelankadnának a kedélyek. A "pozitív tett" alatt a másik embernek adandó segítségnyújtást értem, ami erőfeszítéssel, vagy javak megosztásával járhat. Tehát nem a közös "balhéról", vagy utálatról van szó.

A fenti jellemzés nem minden emberre vonatkozik, hanem sok mindenkire. Azért emelem ezt ki, mert ha valaki elolvassa, nem kell automatikusan magára vennie. Úgy gondolom, hogy van számos kivétel is (lehet Ön is egy ilyen), de túl sokan vannak, akik sajnos beleesnek a halmazba. Az Ön által említett "erkölcsi válság", vagy "erkölcsi katasztrófa" bekövetkezésének is csak ilyen háttér kedvezhet.

A XX. századi etnikai tisztogatás kapcsán amire hivatkozott és amit belinkelt, csak sajnálatomat tudom kifejezni, de még egyszer kiemelném, hogy ezt NEM a szerb nemzeti erők, tehát NEM a csetnikek követték el, hanem a kommunista partizánok, akik közül nem mind volt szerb. Ezek a kommunisták a szerb jobboldaliakat is kivégezték kegyetlen, sok esetben emberhez méltatlan módon. Még az én rokonságomban (nem a magyarban) is voltak személyek, akik áldozatul estek a kommunistáknak, csak nem a Vajdaságban.

Tisza Istvánról azt olvastam, hogy kezdetben azon az állásponton volt, hogy "nem kell háborúzni a szerbekkel, csak meg kell leckéztetni őket". Hogy ez most gyűlölet, vagy csak antipátia, azt mindenki eldöntheti maga, de nyilván nem kedvelte őket. A háború mellett később állt ki (egyébként máig sem tudni, hogy pontosan miért).

Természetesen ami engem illet, egy "meg kell leckéztetni" megjegyzés is bőven elég ahhoz, hogy az illető ne legyen a "szívem csücske", ha a szerbek kapcsán történik meg az állítás.

Az egy hónap ultimátum volt Szerbiának. Azt követelték tőle, hogy engedje be a Monarchia hatóságát az ország területére, hogy nyomozzon a trónörökös meggyilkolása ügyében. Szerbia visszautasította, s én ebben teljességgel igazat adok neki. Én sem engedtem volna/engednék be soha idegen hatóságot. Legyen az akár osztrák-magyar, akár amerikai.
Arról nem hallottam, hogy Szerbia gúnyolódott volna a Monarchián.

Gondolataim

Nem előnyökként írtam az oktatást, orvosi ellátást, hanem olyan dolgokként, amelyekből ön is részesül élete során, mint itt élő személy.
Pont arról írtam, hogy minden itt élő érdeke az, hogy Magyarország virágozzék. Akkor lesz (talán) nívósabb oktatás, orvosi ellátás, és akkor vélhetően a jövedelmezőség színvonala is emelkedik. De, mint írtam, gazdasági válságban sínylődik Magyarország. Függetlenül a globalozálttól. Ezt a magyar-fóbia értelmetlenségeként írtam. Nem említettem más népeket. Bár kétségtelen, hogy dicstelen jelenünknek meg vannak a külföldi (nem balkáni) haszonélvezői is.
Azt írtam, hipotetikusan. Azaz: tegyük fel, Szerbia a Balkán leggazdagabb országa. Azon kívül, hogy szerb identitásának jól esik, attól még nem biztos, hogy ön is részt kap belőle. Egyéb iránt a Balkán a Szávától kezdődik (amennyire én tudom), tehát sem Horvátország, sem Szlovénia nem tartozik bele.
A magyar uralkodóréteg egy része támogatta a Habsburgokat. De azért volt Bocskai szabadságharc, Rákóczi szabadságharc, 1848/49-es szabadságharc, Deák fémjelezte passzív rezisztencia. Tehát a teljes ország biztos, hogy nem támogatta az idegen uralkodókat. Sőt, olyanról sem tudok, hogy magyarok tömegei harcoltak volna a magyar szabadságharcok ellen. Nyílván voltak olyanok is, mint ahogy mindenhol vannak árulók is.
Igazságos kormányzat? Ahogy ön is említette, az orosz fenék után az amerikai következett, nagyrészt ugyanazokkal a szereplőkkel. Tehát jelenleg nincs jó, nincs igazságos. Szar van, és kevésbé szar. Vagyis egyelőre csak a szívás jut. De a külföldieknek ez a helyzet tetszik. Ön tudta például 2010-ben, hogy kicsoda az a Neelie Kroes? Ön szerint hány magyar szavazott rá? Valóban az ördög áll nyerésre. Egyelőre. De, mint tudjuk, jobbágyság is évszázadokig volt. Szóval a magyarokat nem gyűlölik ezek a nyugati izék?
Ha a magyarokat jellemző tulajdonságokat akarnánk leírni, az az ön által leírtakkal nagyfokú hasonlóságot mutatna. De ezek általános emberi tulajdonságok! Ilyesmik bárhol megtalálhatók! A létbizonytalanság, a kiszámíthatatlanság csak fokozza ezen tulajdonságok kidomborodását! Nincs közös cél, nincs közös ellenségkép sem! Csak a problémák mindenfelé, megfogható háttér nélkül.
Aki dolgozik, annak levonják a fizetése kb. 40%-át. Az megy a közösbe (elméletileg). Az árvízkárosultaknak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a vörösiszap károsultjainak is sokan adakoznak. Rengeteg koldus van a városokban. Szóval nem feltétlenül vagyunk irigyek.
Magyar politikusnak miért kellet volna kedvelnie a szerbeket? Tud olyan történelmi eseményt, ahol a Szerb Fejedelemség/Királyság a Magyar Királyság oldalán állt volna? Már az is valami volt, ha nem az ellenünk harcolókat támogatta!
.

Válaszok a gondolatokra

Idő híján nem tudtam eddig reagálni az írottakra, de most pótolnám.

A TB-ellátás és az oktatás amit első ízben írt, ezek olyan közszolgáltatások, amiket az állam KÖTELES biztosítani minden állampolgárának. Tehát bármilyen nemzetiségű is legyek, ha semmi közöm nem lenne vér szerint a magyarokhoz, de itt laknék és magyar állampolgár lennék, akkor is meg kellene adni, s az állam semmilyen indokkal nem tagadhatná meg. Ezt törvények szabályozzák, legfelsőbb szinten az Alkotmány.
Ha az Ön által állított tények erkölcsi vonalát akarnám megragadni, akkor azt kellene vizsgálni, hogy mennyire "szívesen" adta/adja meg ezeket az állam, vagy mennyire "fintorogva". Tehát jogilag köteles, nincs választási lehetősége, alanyi jogokról van szó, de vajon szívesen teszi-e, vagy sem.
Nos én emlékszem egy esetre, édesapám halálát követően, amikor árvaellátás ügyében mentünk édesanyámmal a hivatalba. Árvaellátás nem járt, ha jól tudom, arra hivatkoztak, hogy azért, mert az apám nem volt magyar állampolgár (akkor ráadásul dúltak a délszláv háborúk). Volt az ügyintéző "hölgynek" (igen, szándékosan tettem idézőjelbe, jobb, mint káromkodni) egy megjegyzése: "örüljön, hogy a maga szerb gyereke egyáltalán itt lehet". Na ennyit az állam hozzáállásáról. Ez egy állami alkalmazott volt.

A közszolgáltatásokhoz annyit hozzátennék, hogy a jelenlegi rendszerben (és a jövőre is ez prognosztizálható) elsősorban pénz kérdése lesz a színvonal. Oktatást is, orvosi ellátást is csak jó pénzért lehet magas színvonalon megkapni. Rögtön megjegyezném, hogy ezért egy kicsit sem az e területeken dolgozókat hibáztatom, mert ilyen alulfizetettség mellett nem is lehet másképp. Egészségügyi területen így is vannak lelkiismeretes emberek, akikben nagy a hivatástudat.
Az állam igyekszik minél több területről kivonulni, ahova pénz kellene azzal a hivatkozással, hogy "nincs". Egyébként van, csak már jórészt nem ott, ahol lennie kellene. Ott van az egykori (és mostani) magyar politikusok és azok barátainak az offshore-cégeiben, külföldi bankszámláikon, értékpapírjaikban, s bizonyos része hazai ingatlanjaikban és vállalkozásaikban. Ki tudja, talán valamelyiknek magániskolája is van, ahol jó pénzért az Ön gyereke is tanulhat, vagy magánkórháza, ahol megfelelő díjazásért otthonos szobát kaphat TV-vel, szobaszervizzel, megfelelő ellátással...

Ezek egyébként olyan tények, amikkel minden hazai személy szembesül, nem csak azok, akik többnemzetiségűek, vagy valamely hazai kisebbség tagjai. Nem tartozik szorosan a blog témájához, de mivel szóba került, miért ne beszéltünk volna róla.

Nézze én jelenleg is pénzért tanulok. Ezért kellene hálásnak lennem az államnak...?

Ne haragudjon, de nem érzem...

A fent kifejtettek fényében el lehet gondolkozni a "virágzó Magyarország" kérdésén. Természetesen én is örülnék neki, ha virágzana, és ezzel talán minden jó érzésű ember így van.
EGYETLEN esetben nem: szerbek kárára NEM virágozhat. De ezt megint meg kell érteni és el kell fogadni tőlem, ill. bárkitől, akinek köze van a szerbséghez.

A Balkán-félszigethez hozzátartozik Horvátország és Szlovénia déli része is. Itt a link:

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Balkan_topo_de.jpg&filetimestamp=20060414200742

Az más kérdés, hogy vannak horvátok és szlovének, akik sznobizmusból nem tartják magukat balkáninak. Én az vagyok, és büszke vagyok rá.

Az Ön által idézett felkelések/szabadságharcok valóban lezajlottak, s azzal is egyetértek, hogy nem támogatta 100% az idegen uralkodókat. De kérem, hol létezik olyan, hogy 100%-os támogatottság? Olyan soha nem is volt. Akik "számítottak", azok ilyen irányba terelték a történelmet, elsősorban a főurak. Tudom, hogy ezernyi egyéb tényező is volt, de attól ez még igaz. Az önzés nagyon erős volt azokban, akiktől az ország és nemzet sorsa függött.
(Csak zárójelesen, ma nem így van véletlenül...? Tradíció...?)

Nem tudtam 2010-ben, kicsoda az Ön által említett hölgy, most is csak annyit tudok, hogy holland politikus. Nem tudom, mivel összefüggésben hivatkozott rá, de ha megosztja, elolvasom.

Külföldiek véleménye a magyarokról: velős téma. Megalapozott? Megalapozatlan? Kinek van igaza? Nem akarom a saját véleményemet és tapasztalataimat belekeverni ebbe. Ennek akár külön topicot is lehetne nyitni.
A magyarságnak nincs egyetlen rokona sem Európában, legalábbis ami az európai nemzeteket illeti. A finneket tekinthetjük annak? Én úgy tudom, hogy fényévnyi különbségek vannak közöttünk, szinte minden szempontból.

Igen, azok a bizonyos tulajdonságok sok mindenkiben megvannak. Mindenhol vannak irigy, rosszindulatú, önző, hideg emberek... Na de azért ennyi? És ennyire?
Itt nem is számszerűségre gondolok, hanem százalékarányra. Én erre céloztam, amikor ez szóba került.

Közös ellenségképről én sem beszélnék, bár a délszláv háborúknál maradva a média elég komoly erőfeszítéseket tett a szerbek sátánizálása érdekében. Ez itt-ott sajnos ma is előfordul.
Ennek ellenére a lakosság zömében talán tényleg nincs kifejezetten közös ellenségkép, azonban a kormányzat mindig is is tradicionálisan osztrák-német-barát volt (most ne vegyük ide a XIX. századi szabadságharcot), s általában nem volt jó viszonya a franciákkal és oroszokkal, valamint ezek szövetségeseivel. Ez különösen a XX. századra igaz. A franciák ellen Trianon miatt is sok az ellenérzés.

Utolsó előtti bekezdésre a válasz: nem mindenki irigy-rosszindulatú, ezt én sem állítottam. Vannak rendes, jó emberek is, de túl kevesen, és túl sok ezeknek az inverze.

Utolsó bekezdés: ez illetlen lesz, de kérem, ne vegye zokon. Nem szoktam kérdésre kérdéssel válaszolni, kivételesen megtenném. Tehát megfordítom szó szerint, amit írt, s ezáltal kérdezek én is.
Szerb politikusnak miért kellett volna kedvelnie a magyarokat? Tud olyan történelmi eseményt, amikor a Magyar Királyság a Szerb Fejedelemség/Királyság oldalán állt volna? Már az is valami volt, ha nem az ellenük harcolókat támogatta...

Üzenetem

„elsősorban pénz kérdése lesz a színvonal”

Elérkeztünk mondandóm lényegéhez! Nem az a kérdés, hogy, kell-e adnia! Az a kérdés, hogy mit tud adni! No ezért közös érdek Magyarország gazdasági talpra állítása (megjegyzem nem a szerbek agóniánk haszonélvezői)! Ma Magyarországon összeírják, hogy mit vigyen magával az ember, ha korházba megy (elsősorban a gyógyszereket), máshol meg még a plasztikai műtéteket is fizeti a TB.
A magyar gazdaságnak nem mások kárára kell (és soha nem is kellett) tevékenykednie. Szerbia ebben a kérdésben teljesen indifferens. A rizses csoki, ami onnan jön, az nem vágja Magyarországot földhöz.
Ez a téma a magyar-fóbia kapcsán kapcsolódik a cikkhez!

Amikről ön ír (offshore cégek, bankszámlák, stb.) az épp a magyarok szemét csípő dolgok. Tehetünk ellene? Egyáltalán beszélhetünk ellene?

Tehát a Száva a Balkán határa. Nagyrészt. Nagyot nem tévedtem.

A szóban forgó hölgy utasította a magyar Miniszterelnök-helyettest az általa utasításban adott dolgok végrehajtására. Ezért kérdeztem, hogy tudta-e ön hogy ki is ő?

Tud másik népet, akik a Habsburgok ellen harcoltak (a Kárpát-medencében)? Én tudok olyanokat mondani, akik a magyarok szabadsága ellen harcoltak a Habsburgokkal!A Nagy Háború után mégis azok szava számított. Bizony, akkor már elég volt a szó! A magyarokat senki nem kérdezte (leszámítva Sopront és környékét)!

A külföldiek magyarokról alkotott véleménye kb. annyira érdekel engem, mint önt a Szerviát feltüntető térképek. Hányszor hagyták magára a magyart?

A finnek nem rokonaink. Habsburg mese. Nincs európai rokonunk. De mi európaiak vagyunk!

A szerbek magukat sátánizálták a saját tetteikkel. Számunkra mindegy, hogy csetnik, vagy Tito emberei irtották a magyart.
„Osztrák-német barát”? Ez miből következik? Azokból a nemesekből, rendi emberekből, akik a Habsburgok fenekét nyalták? Ismétlem, csak mi magyarok harcoltunk a Habsburgok ellen!

Az utolsó bekezdés megfordítását nem értem. Engem nem érdekel, hogy a szerbek gyűlölnek-e, vagy csak az antipátia dolgozik-e bennük irányunkba! Szomorú, hogy Magyarország odáig süllyedt, hogy Szerbia (Trianon) dönthetett a sorsa felől! Szomorú, mert Szerbia sosem volt más, mint ütközőállam a Bizánci-, majd az Oszmán-birodalom, és a Magyar királyság között! Ha épp mindkettő önálló volt.

Az üzenetre adott válaszom

A hozzászólásában vannak részek, amikkel teljesen egyetértek és olyanok is, amikkel egyáltalán nem. Menjünk sorba.

Amiről az első részben ír, az teljesen helyénvaló. Nyilván mindenkinek, aki magyar állampolgár érdeke lenne Magyarország gazdasági felvirágoztatása, jobb szociális és TB-ellátás, több munkahely, tisztességesebb, igazságosabb társadalmi differenciálódás a jelenleginél, stb. De ezeknek a hiánya azt mutatja, hogy a politikai vezetés sok esetben a saját állampolgárainak az ellensége! Akik kiszolgáltatják a hazai dolgozót a multik kényének-kedvének, a cégek s*ggét nyalva, azok nem a magyar emberek ellen tesznek? Az már gyenge kifogás, hogy "mert akkor még kevesebb lenne a munkahely!" Tetszettek volna úgy csinálni, hogy ne jusson az ország kiszolgáltatott helyzetbe! '90-től kellett volna másképpen!

Viszont nem értem, hogy ezt miért kapcsolja a magyar-fóbiához. Ezeknek a dolgoknak semmi közük nem lehet ilyesmihez, hacsak valaki annak nem örül, ha az átlag-embernek itt rossz.
Ilyet esetleg az okozhatna, ha pl. egy háború idején Amerika azzal a feltétellel kínálna fel Magyarországnak egy kedvező szerződést, ha Szerbia ellen fordul, és Magyarország ezt elfogadná. Ez okozhatna ilyen "fóbiát", de ilyen esetben nyilvánvalóan a szerb oldalnak lenne igaza.

Nem tévedett nagyot, de lényeges, hogy a horvátok és szlovének is bizonyos fokig balkániak. Ezt egyébként nem kellene szégyellni, úgy gondolom, hogy nyugati sznobizmus begyűrűzése lehet ennek is az oka sok esetben. A balkániaknak vannak olyan belső értékeik, amikkel az ún. "fejlettebb" társadalmak nem rendelkeznek, legalábbis közel sem olyan mértékben.

A szóban forgó "hölgy" tevékenységével kapcsolatban megköszönném, ha megadna valamilyen forrást, mert csakugyan nem hallottam erről.

A magyar '48-as forradalomhoz hasonló jelentőségű Habsburg-ellenes felkelést én sem tudok a Kárpát-medencében, de nem véletlen, hogy a kisebbségeket a Habsburgok a magyarok ellen tudták fordítani. Egy jobb viszony ezt megakadályozhatta volna. De egyébként én is tudok olyanokat, akik a magyarok szabadsága ellen harcoltak: pl. a horvátok. Azok a horvátok, akiknek az utódai mellé álltak a magyarok a '90-es években is, pedig ott már nem volt kényszer (hogy a második világháborút ne említsük).

Ha nincs európai rokonunk, akkor nehezen képzelhető el, hogy európaiak vagyunk. Én Európa és Ázsia határvidékére tenném a magyar őshazát, valahova Nyugat-Közép-Ázsia környékére. A magyarok genetikai adottságai is ezt súgják (külső alapján, laikus szemmel nézve). De állítólag genetikai vizsgálatok a tatárokkal mutattak ki hasonlóságot.

Na itt kezdődik az a rész, amivel abszolút nem értek egyet. A szerbek nem magukat sátánizálták. És itt van a baj, hogy Önnek és még nagyon-nagyon sok más embernek teljesen mindegy, hogy Tito kommunistái tettek valamit, vagy a csetnikek. Tisztelettel kérdezem, hogy akkor az is mindegy, hogy Magyarországon egy jobboldali szabadságharcos tett valamit, vagy egy ÁVH-s pribék?? Mindkettő lehet magyar ugye? Tegyünk már különbséget partizán meg csetnik között, mert ha ez nincs meg, akkor az, aki állít valamit a szerbekről nem is tudja, mit beszél! Nincs meg az alapismerete hozzá! Nem mindegy, hogy valaki (aki lehet, hogy nem is szerb) komcsi-érdekből tesz valamit, vagy nacionalista, és ilyen indíttatásból! A két eset fényévekre van egymástól! Lehet, hogy éppen szerb volt a partizán is, aki valamit tett a magyarok kárára, de azt nem azért tette, mert nacionalista szerb, hanem párt-utasításra, amelynek a vezetése szintén nem csak szerb volt! Emlékezzünk, hogy Jugoszláv szocialista vezetés létezett akkoriban!

Az "osztrák-német-barát" évszázados tradíciókból következik annak ellenére, hogy volt Rákóczi-szabadságharc, Bocskai-felkelés, '49-es szabadságharc, stb. A XVI. századtól fogva osztrák uralkodó volt, jogrendszerünk germanista, mindkét világháborúban német oldalon voltunk, stb. Hogy az átlag-ember is ezt akarta-e volna, az más kérdés. Ezt egyébként nehéz kideríteni, mert régen nem voltak közvélemény-kutatások, demokratikus szavazások, stb. Most vannak, de jelenleg is többnyire ez a trend folytatódik azzal, hogy a globalizáció következtében bejöttek a képbe az amcsik is, meg mások, lényegében a nyugati érdekszövetség. A szerbeknek ezzel egyébként semmi bajuk nem lenne, ha őket nem érintené a dolog. Tudja hogy van, "az ellenségem barátja..."

Utolsó bekezdésére adott válaszom: Magyarország nem süllyedt le sehova azzal, hogy Trianonnál dönthettek róla. Egyrészt nem Szerbia döntött, hanem a nagyhatalmak, másrészt ez nem róható fel Magyarországnak, mert ott már nem lehetett semmit sem tenni. Előtte lehetett volna, pl. azzal, ha bojkottálták volna az első világháborúban való részvételt. A Habsburgok nem tudták volna csak úgy hip-hop rákényszeríteni Magyarországot, és Magyarország nélkül nemigen támadták volna meg Szerbiát. De már akkor is sokan "meg akarták leckéztetni" a szerbeket, amire okuk nem volt, az ár pedig nagy lett, amit fizetni kellett érte.

Reflektációim

A magyar-fóbia a magyarokkal szembeni ellenérzést, utálatot jelenti. A magyar-fóbiás emberek számára minden édes, ami a magyarságnak árt. Arra próbáltam rávilágítani, hogy ez nem miden esetben logikus. Téma részemről lezárva.

A szóban forgó hölggyel kapcsolatban:

http://www.origo.hu/itthon/20120213-szajer-eles-hangu-levelben-biralta-neelie-kroest.html

A Rákóczi-szabadságharc 1703-ban kezdődött. A Magyar Királyság (nem teljes) területét magába foglaló Oszmán területek elfoglalása (és nem a Magyar Királyság felszabadítása) 1699-ben fejeződött be. Tehát 4 év elég volt a labancokból. Mely kisebbségek harcoltak ellenünk? Szerb, szász. A horvátok is, de ők nem kisebbség voltak. 1848-ra ez a kör bővült a tótokkal és a románokkal. Úgy gondolja, hogy a Habsburg-birodalmat a magyarok irányították a két szabadságharcunk között? Akkor miért harcolt a magyar?
A horvátokról nem tudom elmondani azt, hogy a magyarokat irtották. Fontos különbség, de erről már beszéltünk.

Mitől európai egy nép? Attól, hogy rokonai vannak? Államot alapítottunk, saját nyelvünk és kultúránk van. Mennyi ideig kell Európában élnie egy népnek, hogy európai legyen? Európaibbak vagyunk, mint pl. a szlovákok, ukránok, vagy akár a románok.

A példa rossz. Az ÁVH-s pribék ellentéte a nyilas. Jobboldali szabadságharcos? A jobboldaliság politikai kategória. A hazaszeretet nem.
Szerintem egy ruszinnak a kommunista és a nyilas is magyar. Ahogy nekem is szerb az ön által leírt két csoport tagjai. Nyilván etnikailag nem 100%-ban.
A magyar csendőrség legyilkolt csetnik-gyanúsnak mondott embereket 1942-ben. Morbid lesz, de az ön logikája szerint írom: miért nem köszönték meg a partizánok 1944-ben? Azért nem, mert nem az számított, hogy csetnik, vagy partizán, hanem az, hogy szerb érdeket szolgál. Tudom jól, hogy öltek meg szerbeket és horvátokat is. Velük foglalkozzanak a szerbek és a horvátok. Egyébként érdekes, hogy a szerbek a magyarok által elkövetett gyilkosságokat milyen hatalmas erőkkel derítették fel, a saját bűnűk elfeledtetését meg minden lehetséges eszközzel elősegítik.

Az osztrák és a magyar barátságának fényes bizonyítéka 1485, amikor is Mátyás király elfoglalta Bécset. Negyvenegy évvel később a Magyar királyság elbukott a törökkel szemben. Az osztrák hercegecske pedig 150 évvel később birtokba vette a kivéreztetett országunkat. A nemességet, a kultúrát elgermanizálta. Ez barátság?

Egy szerb megölte a trónörököst. Ezt hogyan kellett volna? Megjegyzem, aki nagy háborút akart, az elsősorban Németország és Oroszország volt. A Monarchia pedig nem úgy működött, hogy az egyik fél kimarad, a másik pedig nem. A Szerbia elleni hadüzenetnem nem kellett volna elfajulnia.

„Magyarország nem süllyedt le sehova azzal, hogy Trianonnál dönthettek róla.” 3,5 millió magyar vált kisebbséggé a saját hazájában. Szolganépek cselédjévé. Egyébként Magyarországról csak Magyarország nem dönthetett.

ÉSZREVÉTEL

A B és a V egymás mellett vannak lehet,hogy félreütötte.

V-B

Valóban egymás mellett vannak a klaviatúrán, de nem ütötte félre, ez 100%, hiszen ő maga sem azt állítja. Viszont nem is ezzel van a legnagyobb baj, ez a kifigurázás csak egy eszköze annak, ami a valódi hátterét alkotja az egésznek, vagyis a szerb kérdéshez való hozzáállásnak.

Válasz

Miért van az,hogy majdnem mindenkinek problémája van a szerbekkel?Teljesen mindegy,hogy milyen hangnemben irnak a probléma ugyanaz utálják a szerbeket.Azért ezen el kéne gondolkodni.És van olyan is aki genetikusan utálja ,mindenféle ráhatás és befolyás nélkül.ZLATKO ROCA

Genetikusan nem

Tisztelt Zlatko, genetikus utálat nem létezik. Ez egy pszichés jelenség, ami ráhatásokkal (ez lehet verbális is!) váltható ki. Sajnos meg kell jegyezni, hogy mint mindennek, ennek is megvannak az okai, ami vagy valós, vagy képzelt (irracionális, indokolatlan, stb).

Utálatra való hajlam olyan lehetséges, de ez nem egy adott nép/kultúra ellen irányul, mert amikor az ember megszületik, azt sem tudja, hogy mi az, hogy nép, vagy kultúra.

Genetikusan fizikai és pszichikai különbségek vannak emberek között, amit vagy tudnak tolerálni egymás közt, vagy nem. Ha nem, akkor jönnek a problémák. Két ikertestvér sem teljesen egyforma, két nép meg pláne. De azért van az embernek intelligenciája, hogy próbálja jó és humánus dolgokra is használni, nem csak arra, hogy feltalálja az atombombát.
A gyarlóságok is veleszületettek, nagyképűség, mértéktelenség, önzés, stb. Ezek jelennek meg a politikusok káros döntéseiben, meg jópár fórumozó hozzászólásában is, szinte bármilyen témáról legyen szó (nem csak ez a topic).
Ezen kívül a butaság és tájékozatlanság is szerepet játszhat egyfajta "mesterséges" utálatban, ilyet médiapropagandával sajnos elég eredményesen elő lehet idézni.

A kérdésével valószínűleg arra utal, hogy azért utálják a szerbeket, mert "megérdemlik". Ez egy olyan gyalázatos hazugság, amit minden ember fejéből ki kellene "verni" (nem kalapáccsal, értse jól).
Ha valaki megnézi a filmet, amit a fórumtársam belinkelt, simán mondhatna ilyet a horvátokra is, kivéve ha elvakult szerbgyűlölő, de az olyan vélemény viszont torz meglátásokon alapszik.

A szerbeket egyébként nem utálja mindenki, pl. nem utálják az oroszok, nem utálják az indiaiak, nem utálják a kínaiak, stb. Vagy esetleg valaki(k) szerint az ő véleményük kevésbé számít, mint a "civilizált nyugat" véleménye? Ez lenne az a "demokratikus", vagy "diszkriminációmentes" felfogás, amit azok hirdetnek, akik alig várják, hogy kipróbálhassák az újabbnál újabb fegyvereiket embereken "demokratikus" indokokkal palástolva?
De ott se utálja mindenki, csak sajnos sok rossz ember mozgatja a politikai eseményeket.

De ha szóba került a genetika, megjegyezném, mivel Ön tudtommal horvát, hogy a horvát sokkal közelebb áll a szerbhez, oroszhoz, bolgárhoz, mint a némethez, vagy olaszhoz, akikhez politikailag/kulturálisan hasonlítani próbált a történelem folyamán (lásd pl. II. világháború). A szlávok közös ősöktől származnak, s a történelem osztotta meg őket. Azok, akik elnyugatiasították az egyes szláv népeket, igen távol állnak tőlük, s erőltetettnek tartom az egészet. Nem beszélve arról, hogy ez nem is szolgálja az érdekét egyik szláv népnek sem. Gondoljon csak bele, mennyivel nehezebb dolga lett volna Hitlernek a II. VH-ban, ha a szerbek/horvátok/szlovének egységesen ellenállnak neki!
Másik példa: hiába szereti jobban pl. sok lengyel a németeket, mint az oroszokat, akkor is az orosz áll hozzájuk közelebb.

Amit idehaza tapasztaltam és a történelemből vett példák alapján, a következő okokat tudnám felsorolni: félretájékozottság (elhisszük, amit a TV mond), intolerancia (aki kulturálisan nagyon más, az nem lehet jó), a vélt "győzteshez" való húzás (oda sz*rok, ahol nagyobbnak látom a kupacot), nagyképűség, lenézés ("vadbalkáni szindróma", mi vagyunk a kulturáltabbak jelenség), stb. Sok ilyen van, lehetetlen mindet felsorolni.

Nem állítom, hogy mindenki így gondolkozik, hanem hogy sajnos TÚL SOKAN gondolkoznak így. Ez a szomorú tapasztalat.

Marko

Genetika

Nem arra utalok,hogy megérdemlik a szerbek.Valamiért ZSidokat is rühelli a világ nagy része.A kinaiakat is.Hallot olyat,hogy valaki rühelli a Japánokat,Svájciakat,Uj zélandiakat sorolhatnám még tovább a példákat mindkét oldalon.Horvát vagyok , Magyar vagyok vagy sváb felmenöim között volt ez is az is.Ugy gondolnám ,hogy bizonyos népeket a világ jelentös része nem kedvel.A szerb is ezek között van és erröl talán nem csak a politika és a média tehet.ÜDV ZLATKO.

Fasiszta ideológia

Akik egy népet vagy kultúrát az identitása miatt rühellnek, azok szélsőjobboldali ideológiát követnek, ami beteges, és romlásba taszítja az emberiséget. Figyelemre méltó az egyik állítása: "a világ NAGY része". Ezen mit kell érteni pontosan? Azt állítja, hogy a kb. 6 milliárd embernek több, mint a fele zsidógyűlölő, szerbgyűlölő, cigánygyűlölő, stb?
Ez NEM IGAZ. Le merném fogadni, hogy akik így gondolják, jelentős kisebbségben vannak. Sőt, még talán azok is, akiknek egyáltalán bármilyen előítéletük van ezekkel a népekkel szemben. Hát még az igazi gyűlölködők. Világviszonylatban biztos, hogy így van.

Az a baj, hogy sok ember nem tud kijjebb tekinteni az ún. "civilizált" világból, ami sajnos tele van a lelket megbetegítő, beteges, frusztrált tézisekkel. Ezeket részben nevezhetjük a "modern kor betegségeinek" is. A fasiszta ideológia sem más, csak egy beteges pszichózis, amit megfelelő időben, megfelelő körülmények között el lehetett terjeszteni. És ez azoknak a szégyene, akik terjesztették, valamint azoknak, akik "bevették".

Hallottam már olyat, hogy másokat is utálnak. Pl. olyat, hogy utálják az egész nyugati érdekszövetséget úgy ahogy van. USA, GB, németek, stb. Menjen el Szerbiába, és meglátja. De ha beszél pár orosszal, és azt tapasztalja, hogy nagyot köpnek, amikor szóba kerül a NATO, azon se csodálkozzon.
Ugyanakkor hozzátenném (engedje meg itt, hogy védjem a sajátjaimat), hogy a szerbek NEM a német NÉPET, vagy amerikai NÉPET (ez megint megérne egy misét, de ne térjünk rá ki külön), vagy angolokat utálják, mint EMBEREKET, hanem a POLITIKÁJUKAT. Tehát nem NEMZETET, hanem IDEOLÓGIÁT.
Aki viszont pl. antiszemita, vagy szerbellenes, az általában a vére miatt utálja a másikat. Ez viszont irracionális, beteg és gonosz. Ez a különbség.

Persze mindennek megvan az oka. Igen. Csakhogy az ok nem csak racionális és etikus lehet. Olyan is előfordulhat, hogy valaki bevesz egy csomó hülyeséget, amit valakik szugerálnak neki. Vagy lehet 1-2 személyes sérelem, ami egész nép elleni gyűlöletet kelt életre. És még lehetne sorolni. Az ilyen okok objektíve nem elfogadhatóak egy kultúra megítélése szempontjából, remélem, ezzel egyetért.

Ideologia

Nem ringatom magam hiu ábrándokba,hogy mindenki szereti a Horvátokat Németeket...stb.Mert ez a világ nem igy müködik. Ha figyelmesen olvassa a leirtakat nem azt mondtam,hogy mindenki rühelli a szerbeket,zsidokat,kinaiakat.....stb.Hanem azt,hogy a világ nagy része.Igenis vannak olyan népek és nemzetek akiket többen nem szeretnek mint szeretnek.Ezek tények.Speciel a franciákat is egész sokan bunkonak tartják az arroganciájuk mi7fX3att.ZLATKO

Nem történt félreértés

Persze, értem amit mond. Nem azt mondta, hogy mindenki rühelli őket, hanem a világ NAGY része. Én erre adtam a választ. Szerintem nem utálhatja a világ lakosságának több mint a fele egyik népet sem. Sokan megérdemelnék: a németek a II. világháborúért (de akár az elsőért is), az angolszászok az indiánok pusztításáért és a gyarmatosításért, a spanyolok/portugálok detto az Amerikai Kontinens többi részéért, a törökök a középkori rémtettekért, stb. És ezek mind nagyobb volumenű bűntettek, mint amit a szerbek valaha is elkövettek. Ergo ezek ellen a nagyon is jelentős kultúrák ellen nagyobb kellene legyen az ellenszenv, mint pl. a szerbek ellen. Fura, hogy arról senki nem beszél az amcsik kapcsán, hogy a föld, amelyet laknak, az indiánoké volt, akiknek most alig van valami. Nem beszélnek arról, mekkora tömeggyilkosság volt Hiroshima és Nagasaki bombázása, és tévesen azt tanítják, hogy szükséges volt, aminél nagyobb hazugság nem létezik. Ja és ezzel még hülyének is nézik a diákokat és az embereket, mert ilyet elhitetni nem gyenge pofátlanság.

Ja, várjunk: igen, szükséges volt az AMCSIKNAK. Mert:

- ki lehetett próbálni az atomfegyvert EMBEREKEN
- erőt lehetett DEMONSTRÁLNI

- és meg lehetett ezáltal mondani MINDENKINEK, hogy MI VAGYUNK A GÓRÉK, a többieknek meg KUSS, mert NEM AJÁNLOTT velünk nem jóban lenni!

Hát PERSZE hogy szükséges volt! EZÉRT!!!!!!!

Japán felmenőim nincsenek.

Francia arrogancia? Szerb konokság? Hol vannak azok ehhez képest, amit írtam példának...

Megjegyzés.

Hagyjuk már a háborút meg azt,hogy ki mit csinált.Nem akarom aszerint megitélni a szerbeket,angolokat,németeket.......Felsorolhatnám a fél világot.Mert annak ugyis csak köpködés és szájkaratézás a vége.Vannak népek akiket nem szeretnek ANNYIAN.ZLATKO.

Igen...

Így van. Végre elhangzott az, ami MINDENKIRE egyformán kellene legyen érvényes, s nem lenne kölcsönös gyűlölködés, előítéletek és sok egyéb, ami beárnyékolta emberek és népek sorsát. Ha EGY NÉPET sem neveznének állatiasnak, erőszakosnak, barbárnak, stb, akkor a legtöbb itt leírt dolog sem képezne semmilyen vitát. Az előítéletek és egymás utálata (ami nagyon sok esetben mesterségesen gerjesztett) hatékony eszközül szolgálnak azoknak, akik manipulálni akarnak velük, céljaik elérése érdekében. Ezek lehetnek egy adott ország saját politikusai, vagy külföldi hatalmak vezetői is. Nem történik más, csak az emberekben meglévő negatívumok felszínre hozása és kihasználása. Sokan nincsenek is tisztában ezzel.

Vannak olyan történelmi események, amiket nem lehet klasszikus értelemben "félretenni", ill. nem méltányos ilyen elvárást támasztani a károsultakkal szemben. Ilyen lehet pl. a II. világháborús zsidó-üldözés, a törökök örmények elleni tettei (meg sok más nép ellen is, szerbek, magyarok, stb), ilyen lehet az amerikai atomtámadás, valamint a Balkánon is lehet (sajnos) a XX. század folyamán ilyet találni, de ezt kifejezetten Önre való tekintettel nem nevezem meg, hogy ne értelmezze félre, s ne vegye magára egyik példát sem.

A minél objektívebb történelem-tanítás mellett egy dolgot lehet és érdemes szerintem csinálni: lehet gesztusokat tenni egymás irányába, amik a kölcsönös megértést és korrektséget demonstrálják. Nehéz ebből valamilyen "optimumot" kihozni, de ha két szemben álló (vagy valaha szemben álló) fél közül mindkettő ezt teszi, akkor a legtöbbet teszik, amit lehet, vagy tőlük telik. Természetesen ebben nélkülözhetetlen a kétoldalúság, ami az életben rengeteg mindennek feltétele.

Engedje meg, hogy a végére ajánljak egy dokumentum-filmet: Weight Of Chains

Nézze meg.

Üdvözlettel: Marko

Ha nem méltányos

Ha nem méltányos félretenni a történelmi eseményeket akkor rajta.A szerb az szerb marad a Horvát az Horvát,és most mi nyertünk.És nem érdekel ki mit gondol rolunk ezt a háborut mi nyertük.Nézzen körül szerbiában mire vitték.Éljen ott és ugy ahogy akar,a nagy nemzeti öntudatban.A beszélgetést lezárnám mert ugyan ugy nincs értelme mint az bizonygatni,hogy a szerbek harmatos virágszálak,a Horvátok bünösök KNIN miatt. ZLATKO ROCA.

Valamit félreértett

Szerintem nem olvasta el elég figyelmesen, amit írtam. Én a kölcsönös empátia és a békülékenység szellemében fogalmaztam meg az előző beírást, és ha ezt megértette, mégis fenntartja ezt a hangnemet, ez azt jelentené, hogy tulajdonképpen ÖN nem akar zöld ágra vergődni a szerb oldallal, nem pedig fordítva. Ez teljesen nyilvánvalóan azt igazolná, hogy a horvát fél nem békül annak ellenére, hogy "győzelmi mámorban" van.

De a győzelemről azért annyit, hogy:

- Nem Önök nyerték meg a háborút, hanem a dögkeselyűk, akik támogatták a szerbek ellen fellépőket. A JNA pár hónap alatt leverte volna a Tudjman-rezsim minden erejét.

- A "győzelem" nem végleges, sőt, nem is nevezhető annak, mert addig, amíg van egy szerb is, aki elégeti a NATO szimbólumait, s aki ellenáll a gátlástalan nyugati gyarmatosításnak, addig nincs vége a harcnak.

- Az Önök minden aktivitása amit a történelem folyamán a szerbek ellen véghezvittek, katonailag, vagy gazdaságilag fejlett pozícióban lévő nagyhatalmak segítségével történt. A II. világháborús rémtetteket a horvátok német (náci) segítséggel vitték végbe. A németek nélkül SEMMIT sem tudtak volna. A '90-es években a NATO hadigépezet töltötte be ezt a "támogató" szerepet. Segítség nélkül semmi sem jött volna össze, és JOBB lett volna. Nézze meg, mit okoztak az "őrangyalaik"! De lehet, hogy sokaknak csak a területek számítanak és az anyagi javak, mindegy, milyen út vezetett odáig!
Gyalázatosnak tartom a római egyház szerepvállalását ebben a politikában.

Félreértette az írásomat. Én nem írtam olyat, hogy a szerbek harmatos virágszálak, stb. Nem forszíroztam a horvát bűnösséget, csupán tényeket említettem, amiket nem lehet megkerülni. Különös tekintettel voltam Önre, a nemzetisége miatt, minden hozzászólásban. Visszaolvashatja.

Nekem nem volt, ill. nincs semmi bajom az Ön nemzeti öntudatával, így az enyémet sem érheti rossz szó. Úgy gondolom, hogy ez így korrekt.

Nem kívánok rosszat sem a horvátoknak, sem a muzulmánoknak. Egyet kívánok csak: az őket szerbek ellen felhasználó érdekszövetség ÖSSZEOMLÁSÁT. És ez előbb-utóbb bekövetkezik. A kérdés csak az, hogy az emberiségnek mekkora árat kell majd fizetni ezért.

A beidézett filmet továbbra is ajánlom. Töltse le, és nézze meg. Horvátok is nyilatkoznak benne.

Tisztelt Marko.Én ugy

Tisztelt Marko.Én ugy gondolnám,hogyha nem boncolgatná az 500 évvel ezelötti dolgokat csak szigorúan 1990-1995.-ig tejedö időszakot.Nem mennénk bele pro és kontra történelmi vitákba ,vélt vagy ön szerint valós sérelmek elemzésebe.Akkor talán rájöhetne arra,hogy a szerbek most miért tartanak itt.1991-ben 19éves voltam még mindig emlékszem mennyi szerb menekült át Mihojlácról, Eszékról,Monostorról Magyarországra.Mennyi bátor szerb vette el Magyar,Horvát szomszédja javait.Horvátország lakossága 4,5 millio a kintlévö fegyverek száma 10millió ön szerint ez véletlen?Barátaim haltak meg Vukováron az apjuk vadászpuskájával a kezükben.DE JNA kiméletlenül lött minket. Ki sirt mikor Dubrovnik ,Plitvice lángokban ált?De rendeztük sorainkat és felléptünk a szerb agresszió ellen.És most a Generális a haza höse 24 évet kapott ,mert ahazáját védte.Most a szerbek visszakapják Koszovóban amit érdemelnek,ilyen érzés mikor elveszik a jogos tulajdonukat.MI LEGALÁBB MEGVÉDJÜK A HAZÁNKAT.Üdvözlettel ZLATKO ROCA.

Zlatkonak

Tisztelt Zlatko, a több 100 évre visszamenő történelmi eseményeket csak azért boncolgattam, mert minden nemzet (a horvát is, a magyar is) történelmi tényekre alapozza a vitatott területekhez való jogot. A magyarok a Trianon előtti történelemre, a horvátok részben a törökök előtti időkre, részben a XX. századi állapotra. A szerbek is így vannak ezzel. A történelmi események minden nép sorsát meghatározzák, s kihatnak a jelenre és jövőre. Ahogy minden, ami a világban történik ok-okozati összefüggésekre épül, úgy nem lehet kizárni és figyelmen kívül hagyni a történelmet sem. Ma már az is történelem, ami 1990-1995-ig történt.
Ebben az időben (tehát '90-'95-ig) Krajinában 600000-es szerb közösség élt, akiknek évszázadok óta otthona volt az a térség. Ezért volt a háború. Én hibásnak tartom a szocialista rezsimet, hogy Jugoszláviát így osztotta fel belsőleg. Az a baj, hogy a szerbeknek ez csak addig volt méltányos és elfogadható, amíg a szocialista szövetség szét nem esett. Az ilyen területeknek már Jugoszlávia idején speciális státuszt kellett volna (szerintem) adni. Ha már így alakult a történelem (a törökök miatt), akkor a már kialakult gyökereket nem lett volna szabad felszakítani. A krajinai szerbnek nem Szerbia volt az otthona, hanem Krajina. Ez pedig a horvát föderatív egység területéhez tartozott, amiből később egy az egyben kiáltották ki Horvátországot. Az új alkotmány kisebbségként határozta meg a szerbeket az új állam teljes területére nézve, amiben Krajina is benne volt.
Talán el lehetett volna kerülni a vérengzést még úgy is, ha Horvátország Krajinával együtt szakad ki Jugoszláviából, de ez csak a szerbek javára történő bizonyos engedményekkel lett volna lehetséges. Valószínűnek tartom, hogy ha az a térség bent tud maradni Jugoszláviában, s autonóm közigazgatást biztosítanak neki, megegyezés születhetett volna. Ez egy Észak-Írországhoz hasonló megoldás lett volna. Lettek volna Horvátország központi kormányzatának hatáskörébe tartozó ügyek, s autonóm ügyek is. De ilyen esetben a horvátok nyilván attól féltek volna, hogy nekik is lesz ezzel egy Koszovójuk. Csakhogy nekem meggyőződésem, hogy a szerbek nem tették volna ott azt, amit Koszovóban az albánok, pontosabban az UCK. Hogy ne legünk sértőek egyik nemzetre nézve sem (hogy melyik "különb", vagy "nem különb" a másiknál), induljunk ki abból, hogy a szerbeket nem támogatta a nyugat, mint Koszovóban az albánokat. Ezért gondolom azt, hogy a horvátoknak nem kellett volna olyantól tartaniuk.
Ilyen esetben az említett Generálisnak sem kellett volna ott ténykedni, hanem életben maradtak volna a szerb családok is, s ő is szabad ember lenne, akár a sok hős szerb katona és tiszt, akik hasonló, vagy annál súlyosabb büntetéseket kaptak.

A "haza" fogalma nem minden ember számára jelenti ugyanazt. Lehetnek átfedések. És ebből erednek a konfliktusok. Én úgy gondolom, hogy minden ember, aki őszintén hisz abban, hogy a hazájáért harcol, már eleve bír erkölcsi értékkel. Vannak viszont olyanok, akiknek mindez semmit sem jelent, s csak a gazdasági érdek és öncél számít, akár más emberek élete árán is. Ezek az igazán gyarló emberek, ezek az értéktelenek. És ők az igazi ellenség.

Sajnálom az elvesztett barátait. De minden ember a sajátjait sajnálja a legjobban. Én is. Mindkét oldalon voltak áldozatok. Akik nem estek ennek áldozatául, azok a politikai eseményeket befolyásoló és irányító nyugati politikai elit. Azok, akik gondoskodtak róla, hogy úgy legyen, ahogy lett. Őket viszont NEM SAJNÁLNÁM.

Még Koszovóra kell reagálnom. Krajinához képest van egy nagy különbség. A horvátok nem vesztették el Krajinát. Ezen kívül övék Szlavónia, ill. Dalmácia is, ahol szintén meglehetősen sok szerb élt már régtől fogva. Majdnem a teljes adriai part az övék. A történelem ilyen téren nagyon kegyes volt a horvátokhoz. A szerbek viszont nagyon pórul jártak, több okból, amibe most nem mennék bele, mert hosszú lesz. De nem az agresszív politika miatt, amire pár hozzászóló hivatkozik. Agresszív politikája volt a németeknek, akik 2 világháborút is kirobbantottak. Ehhez képest elég jól állnak, ellentétben a szerbekkel. Sajnos nem mindig az agresszív jár rosszabbul.

Azt írta, hogy önök megvédik a hazájukat (a koszovói példával összehasonlítva). Mi is megvédtük volna, ha a NATO-patkányok meg nem támadják az országot.

Üdvözlettel: Marko

Ilyen nincs

Ekkora marhasagot eletemben nem hallottam.En kedves baratom ott voltam 92-93-ban es ellentetben a szoveg irojaval pontosan tudom mi tortent.Meg hogy a Szerbek aldozatok...hat ez jo...mintha a vicckiraly.hu-t olvastam volna.

A Szerbek akkora dogok voltak a Balkani haboruban akar a tobbi.Az hogy minket delvideki magyarokat akaratunk ellenere kenyszeritettek haboruba az nem erdekel?Mindegy,inkabb nem is irok mast.Ez egy akkora baromsag hogy egyszeruen nem erdemel kommentet.Maradjunk annyiba hogy neked baratom fogalmad sincs mirol beszelsz es akkora bunko vagy hogy az ijeszto.Kivanom neked hogy reszt vegyel egy ilyen buliban es szeretnem akkor mit mondanal a "szelid" Szerb barataidrol.

Ilyen van

Nem kellett volna törvénytelenül szétverni Jugoszláviát, és nem lett volna háború. Ez azokra a szereplőkre vonatkozik mind Jugoszlávián belül, mind Jugoszlávián kívül, akik a krízisért felelősek.
Igen, TÖRVÉNYTELENÜL lett szétverve.
Nem, NEM ÁLLAMHATÁROK voltak a belső föderatív egységek határai. Amikor megállapították a '90-es évek elején is érvényben lévő belső határokat, akkor a tagállamok nem voltak önállóak, hanem már Jugoszlávia volt (szocialista rendszer). Néhány tagállam, pl. Horvátország nem is volt önálló, amióta I. László Magyarországhoz csatolta (kivéve egy nagyon rövid ideig a II. világháborúban, náci támogatással).
Horvátország és Bosznia erőltetett leszakítása ilyen határokkal elkerülhetetlenül vérengzéshez vezetett. Persze aki mögött ott vannak az amcsik (és sajnos az EU is), annak könnyű eljátszani a "nagyfiút", de nem lesz ez mindig így, idővel eltolódik a súlypont Ázsia felé, és nem az lesz a jófiú, akire a tengerentúlról azt mondják.

Továbbá: nem kellett volna a horvátoknak fegyvert eladni, mert lehet, hogy a vajdasági magyarokra is lőni fognak vele, mivelhogy katonai szolgálat van, főleg háború idején. Ez nem fordult meg a fejedben kedves hozzászóló? Vagy úgy gondoltad, hogy majd a magyarokat kihagyják és csak a "rossz" szerbekre lőnek vele?
Egyébként - mivel biztos vagyok benne, hogy te is, akár a mindenkori hazai rezsim jobban szereted a horvát oldalt, s annak adsz igazat - csak felhívnám a figyelmedet, hogy 1849-ben a szabadságharc kitörésekor Jelacsics horvát bán támadta meg Magyarországot, mert finom volt a Habsburg-segg, ahogy most is finom sokaknak az amerikai (de nem csak ott, hanem itt is). Nem az általad utált szerbek felől jött a támadás.

Én nem a blogíró vagyok, így nem tudom, hogy vett-e részt a "buliban" (ahogy írtad), vagy sem. De szerintem te sem tudod.
Mivel a politikai véleményem miatt nyilvánvalóan rólam is hasonlóan vélekedsz mint róla, ezért talán annyit megjegyezhetek, hogy nem illik lebunkózni valakit, aki téged nem bunkózott le. A történelmi-politikai folyamatok átlátásának elsajátításán túl az ilyen személyeknek célszerű az illemtan-kódexet is lapozgatni, hátha kicsit modorosabbak lesznek.

Magyarok a Balkáni

Magyarok a Balkáni Háborúban 1991-1997 (kapufilm)

"a háború előtti Jugoszláviában minden 20. ember volt magyar nemzetiségű. A háború halottai között minden 6. áldozat volt magyar..."

a saját konfliktusukat más nemzettel oldották meg... dehát szlávok

- Vols -

"Dehát szlávok"?

Minden országban törvény szabályozza a sorozást és katonai szolgálatot, különösen háború idejére. Ha Magyarország háborúba kerülne más országgal, a magyar nemzetiségűeken kívül ugyanúgy mennie kellene a szerbnek, horvátnak, romának, németnek, stb. akik magyar állampolgárok és katonai szolgálatra behívhatók. És akkor sem állná meg a helyét az állítás, hogy "más nemzettel oldjuk meg a konfliktust". Hogy a hárborúban ténylegesen melyikből milyen arányban lennének áldozatok, azt nem lehet pontosan sem tudni, sem kiszámítani. Ez az a bizonyos szerencse, vagy inkább szerencsétlenség kérdése.

A "dehát szlávok" állítással és az ahhoz hasonlókkal vigyázni kellene, mert más népek vagy népcsoportok ilyen lenéző és bántó kezelése sértő azok számára akiket érint, de minden normális emberben visszatetszést kelt. A fasiszta ideológia már 1945-re megbukott. Jó lenne ezen túllépni, és akinek ilyen gondolatai vannak, inkább saját háza táján kellene hogy megnézze, hogy mivel is van a baj.

válasz a szerbbarát írásra

Tisztelt író!

Egyértelmű szerbbarát kihallása van írásának. Csak egyetlenegy dolog kerüli el a figyelmét. Ezek a délszlávok egymással közeli rokonok, nyelvük csaknem megegyezik, kb. annyi a különbség, mint a palóc meg a szegedi tájszólás között. A közös jugoszláv titói-kultúrközösség éveiben rengeteg volt a vegyes házasság és példásan éltek egymás mellett. Ezt a Milosevicsi és a Tudjman-i nacionalizmus, de elsősorban a szerb-vadrác-nacionalizmus pecsételte meg. Azonos nyelvet beszélő emberek, azonos kultúrkörhöz tartozók ilyen mód hosszú-hosszú évekig képesek egymást gyilkolászni, az már szó-szerint állati. Igen a délszlávok állatok. Akiknek közös a nyelvük és csupán a hülye vallás miatt így ölik egymást, azok a középkori vallási misztikumban tudatlanságában élő fundamentalista arab államok lakosaira hasonlítanak. Én jártam Titó Jugoszláviájában, szerb rokonok is voltak, de soha sem mennék pl. a délszláv tengerpartra, inkább a jóval műveltebb görögökhöz járok, annak ellenére, hogy messzebb van. A nagyapám a II.VH.alatt csendőr volt Szabadkán mesélt a szerbekről gyerekkoromban, a mai napig emlékszem szavaira, így meg sem lepődtem, amikor a Youtube-n visszanézem a csetnik vagy akár az usztasa vizéz brigádok "akcija" felvételeit és a brutalitásokat.
A szerbek csak azt kapták, amit megérdemeltek, már rájuk fért, magyarellenességük már régi, ráadásul ok nélküli, így nem sajnálom őket. Szerencséjük, hogy a magyar MDF vezetés elég tutyimutyi módon viselkedett 91-ben Barcs bombázásakor, mert akkor még erős volt a magyar honvédség, és simán visszavehettük volna Észak-Bácskát, ami szintén magyar többségű. (Barcsot szerb gép tudatosan bombázta és Taszáron a harcállásponton voltam akkor katona, tudom mi történt.) Jól tudom, 91-ben voltam katona. A szerbek szlavóniai magyar falvakat is kiirtottak és bácskai magyarokat golyófogóként használták. Ezekért a
büszke és érdekeiket védő románok már háborút indítottak volna. A szerbek hamarabb összeomlottak volna és hamarabb vége lett volna a délszláv vérengzésnek is. Csak a beszari magyar kormány megint elszalasztott egy lehetőséget.

Tehát véleményem szerint úgy kell a szerbeknek, nem is érdemeltek mást és a horvátok sem különbek és az összes délszláv horda sem, a törökök nem véletlenül használták csicskának őket és nem véletlenül voltak leigázva a rigómezői csata óta.

A '91-es MH

Történetesen én is '91-ben voltam katona, de úgy látszik, egy másik Magyarországon.

Amelyiken én szolgáltam, annak a seregében az AMD-n kívül minden elavult vagy eleve a célra alkalmatlan volt, kezdve a ruházattal - ez egyébként teljesen egybevág a Bokor-féle könyvben leírtakkal. Elnézve a délszláv háborúról készült képeket, az egykori Jugoszlávia különutasságából származó gazdasági előny markánsan meglátszik a katonák felszerelésén.
A technikáról szót se ejtsünk! Legyen szó akár aknász naszádról, akár földi járműről, ha nem párban indultak - hol egyik vontatta a másikat, hol viszont - akkor a kikötőbe/laktanyába visszaérkezés bizonytalan volt.
Az egy esztendő alatt ellőtt másfél tucat lőszer pedig akár számszerű indikátora is lehet a '91-es honvédség (és az azt fenntartó ország) lehetőségeinek és erejének.

véleményem a Magyar beavatkozásról.

kétségeim vannak afelől,hogy a MH nemsokkal előtte még MN képes lett volna sikeres harcot vívni - vagy legalábbis nagyon komoly áldozatok árán- európa 3. legerősebb és ha mi is beszállunk akkor komolyan elkeseredettebb serege ellen.
Mert jól hangzik! de kivel is estünk volna neki?
18-20 éves sorkatonákkal?
harci tapasztalatok nélkül?
ideológia nélküli vezérkarral? mééé vóóót? ha lett volna ki nem hagyták volna.

Egyetértek,ha akkor nem

Egyetértek,ha akkor nem vándorbohócok vezették volna Magyarországot, akkor Horvátország és Magyarország most egy ország lenne, mint rég, és Kárpátalja is újra Magyarország lenne!
És azt se felejtsük, hogy az akkori Németország ha csak diplomáciailag is de teljes mértékben támogatta volna Magyarországot, akkor még olyan volt a hangulat, a németek sok mindent megtettek volna a magyarokért, még akkor frissen amikor tudták még, hogy mennyi mindent köszönhetnek a magyaroknak és itt nem a világháborúra gondolok hanem a kettészakított németországra és arra a szivességre amit a magyarok tettek akkor a németeknek.
De hát ez van, soha nem a nép miatt szívott az ország, ugyanis azok meghaltak a hazájukért ha kellett, hanem a kretén politikusai miatt szívta meg mindíg!

Válasz a "Vendég" írására

Tisztelt "Vendég!"

Már elnézését kérem az éles kritikáért, de hozzászólásában néhány olyan megjegyzést tett, ami minden tisztességes emberben felháborodást kelt, még azokban is, akik nem érintettek, szerencsétlenségére én az vagyok, ettől függetlenül igyekszem uralkodni a jogos és méltányolható dühön, amit a fasisztoid hangvételű írása okozott.

Az egyetlen, amit jól írt, hogy a délszláv népek közeli rokonok. Talán ezért is kezeli őket ennyire egykaptafára, persze különösképpen a szerbek rovására, amiért néhány "nagy" történelmi alak, mint pl. Ferenc József, Hitler, vagy azok, akiknek most vagyunk a feneke-vége bizonyára megdícsérnék, de azért mindig lesznek olyanok, akik a magafajta megjegyzésekre nem fognak ész nélkül tapsolni, azt várva, hogy valaki valahol méltányolja, vagy esetleg valamilyen előnyben részesíti.

Amit a Titói Jugoszláviáról írt, az egy 20. századi állapot volt, ami sajnos csak bipoláris világrendszerben működhetett. Nagyhatalmi érdek-és erőegyensúly tette lehetővé Jugoszlávia létezését, és ennek felbomlása vezetett az összeomlásához is, ami persze a világ vezető (elsősorban nyugati) nagyhatalmainak kapzsisága és gátlástalansága nélkül nem következett volna be, de hát amit az ember megtehet, azt meg is teszi, így van ez kezdetektől fogva, Ádám és Évától kezdve.

Akkor most hadd idézzem a felháborodásom okait konkrétan, amit Ön írt személyesen a hozzászólásában:

"szerb-vadrác-nacionalizmus" - ezt hogy képzeli uram? Mi az, hogy "vadrác"? És magát hogy nevezné? Én leszek annyira kulturált, hogy nem írom be, amire gondolok, inkább Önre bízom, és az olvasókra, hogy kitalálják, ill. értékeljék kettőnk erkölcsi szembenállását. Ha azt hiszi, hogy ezzel saját népét szolgálja, ki kell, hogy ábrándítsam, mert ezzel csak lejárat minden tisztességes embert, aki bír némi tudással, és használja a fejét ahelyett, hogy az éppen aktuális propagandának hinne. Ezt viszont ki kell kérnem mindenkinek a nevében, akinek köze van a szerbekhez.

"Igen a délszlávok állatok." - ezt a LEGHATÁROZOTTABBAN meg kell, hogy cáfoljam, nem a délszlávok az állatok, hanem az, aki ilyet ír róluk. SZÉGYELLJE MAGÁT!!!

"hülye vallás" - azt, hogy a saját vallására mit mond, az az Ön dolga. De másnak a vallását tartsa tiszteletben, vagy ne mondjon semmit! Ne játszon a billentyűzetével, ha unatkozik, keressen más játékszert, ami a keze ügyében van, és amivel nem sért senkit!

Az írásában a csetnikeket és az usztasákat is egy kalap alá vette, ami megint arról tanúskodik, hogy nem tud erről semmit. Az egyik németbarát, fasiszta erő volt, a másik - igaz ugyan, hogy jobboldali, de nem fasiszta - királyhoz hű, a Jugoszláv király (szerbek, horvátok és szlovének királya), ill. a nemzetközi jogalanyként JOGSZERŰEN LÉTEZŐ ÁLLAM VÉDŐ EREJE VOLT! Az Ön nagyapja csendőr volt, ezt írta, igaz? Tudja, a délszlávoknál is létezett ilyesmi, ez nem képezett privilégiumot egyik nemzetnek sem Európában!

"jóval műveltebb görögökhöz" - oda menjen ezután is, mert az Adria-parton az Önhöz hasonlók persona non grata-k. Megélünk mi maga nélkül is.

Szerencsére az ön által "tutyimutyi"-nak nevezett magyar kormányoknak több esze volt, mint Önnek, hogy nem indítottak támadást.

"büszke és érdekeiket védő románok" - a románok büszkeségéről én nem nyilatkozok, de jobb, ha tőlem tudja, hogy az Ön által lehordott délszlávokban több büszkeség van, mint egy egész "hordányi" magafajta rosszindulatú és tudatlan egyénben! Ja, és a szerbekben különösen!!!

"az összes délszláv horda sem, a törökök nem véletlenül használták csicskának őket és nem véletlenül voltak leigázva a rigómezői csata óta"
- ezt a kritikán aluli mocskot inkább nem minősíteném, hanem arra hívom fel a figyelmét Önnek, és azoknak, akik esetleg egyetértenek a színvonaltalan megnyilvánulásaival, hogy olvasson egy kis történelmet, olvassa el, hogy 1389-ben - a sajnos akkorára feudális anarchia állapotában lévő, egységét vesztett Szerbiában - az összegyűlt szerb erők SZÖVETSÉGES NÉLKÜL VÉDTÉK A KERESZTÉNY EURÓPÁT A KIZSÁKMÁNYOLÓ TÖRÖKÖKTŐL, akik később eljutottak Magyarországra is, és a XVII. sz. végére már Bécset ostromolták! Ezért felszólítom, hogy hanyagolja a becsületsértő megjegyzéseket olyan emberekkel vagy népekkel, kultúrákkal szemben, akiknek arra sem méltó, hogy a talpát megcsókolja!

És még egy apróság csak "mellékesen": az ön által élt "csicska" jelző a történelem tanulsága szerint mindig is jobban felelt meg azoknak, akik olyan gondolkodásúak, mint amit a hozzászólása tanúsít.

Tanulja meg tisztelni a másikat, amíg nem megy, addig inkább maradjon csendben!

Kérdéseim a blogtulajnak:

Ön magyar vagy szerb? Egyáltalán mi a célja ezzel a bloggal? Mit szeretne elérni, hogy a magyar hozzászólók azt mondják, hogy igaza van, mi magyarok gyarlók vagyunk és meg sem érdemeljük, hogy éljünk és a szerbek jól tették, hogy megbüntettek, elvették hazánk egy részét és onnan nagyrészt kiírtották a honfitársainkat? Ezt szeretné? Vagy azt, hogy minden hozzászóló egyetértsen önnel abban, hogy a horvátok is hasonlók a magyarokhoz és őket is ki kellene törölni a történelemből, de különösen a Balkánról, akkor milyen szép tengerpartja lenne Szerbiának és terjeszkedhetne és szaporodhatna a szerb nép a horvát helyett, az Adria partján ami a szerb őshaza ugyebár!? Ezt szeretné ön, vagy ha nem ezt akkor egyáltalán mi a célja ennek a blognak és az ön hozzászólásainak?

Egy volt

Egy volt miniszterelnöktől, aki így minősített bennünket, amikor Hitler oldalán részt vettünk Jugoszlávia lerohanásában "Hullarablók lettünk a legpocsékabb nemzet."

Válasz

Tisztelt Horros, ha nekem szólt a kérdés, nem én vagyok a bolgtulajdonos, én írtam a márciusi hozzászólást. Kettős nemzetiségű vagyok, anyai ágon magyar. Az Ön hozzászólása kulturáltabb volt, mint azé, akinek márciusban válaszoltam, bár néhány ponton Önnel sem értek egyet, de ne gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy a végletekig elfogult lennék. Ha szeretné, a hosszabb hozzászólására írok majd választ, amint időm engedi. A blogtulajdonost nem ismerem.

"Pravda nas je uvijek vodila" - ez egy szerb indulónak a bevezető sora, az egyik kedvencem. Hiszem és vallom, hogy igaz. Fordítsa le, s közelebb kerül az igazsághoz a szerbekkel kapcsolatban. Ennek nincs köze sem Trianonhoz, sem magyarellenességhez.

Üdvözlöm

Az eddig elhangzottak margójára.

Nos én magyar vagyok. Következés képp soha nem fogom elfelejteni azt faji tisztogatást amit a szerbek hajtottak végre a délvidéki magyarok köreiben! Persze azt is tudom, hogy éppenséggel a magyar sem egy templomajtó nép és volt szerbellenes megnyílvánulása nem is egy! De ezeket mindannyian tuddjuk mégis mindenki mentegetőzik és közben a másik bűneit sorolja, de végülis ez így normális, csak önvédő reakció, ezért nincs is igazából semmi baj vele, így kerek ez a világ. Az lenne a meglepő ha mindenki azt mondaná, hogy ne haragúdjatok, a mi hibánk, minden a mi hibánk.
Ami viszont idegesít, hogy azok akik ködösítésről beszélnek, azt nagyon elítélik, maguk is ködösítenek mint pl. a blog tulaj. Nem azért jelzem ezt mert nagy valószínüséggel ön szerb, hanem azért mert annyira egyoldaluan mutatja be az egészet, hogy az már a második sor után kitűnik, hogy nem is érdemes elolvasni amit ír mert úgyis egyoldalu lessz, következésképp nem hiteles, legalábbis az ahogy ön szeretné, hogy mások is lássák a szóbanforgó témát, az nem helyes! Nem helyes mert ordít az egészről, hogy ön szerbpárti és mégis magyarul ír, tehát azt szeretné, hogy magyarok olvassák és elhiggyék önnek, hogy az ő népük milyen rosszindulatu volt és ma is az. Nah ez az amivel aztán végképp nem értek egyet!!!
Úgy áll hozzá az egészhez, hogy a szerbek azok akik a legtöbbet szenvedtek úgy a horvátok mint a magyarok, németek stb. részéről. Én is úgy állok hozzá, hogy a magyarok szenvedtek, akkor viszont itt valakinek nincs igaza, mert mindkettőnknek ugyanarról a tényről nem lehet igazunk! Ami a magyarokat illeti, nem egészen az történt velünk mint Szerbiával noha Szerbia(bocsánat Jugoszlávia) többet veszített mint Magyarország trianonkor. A külömbség az, hogy Magyarországtól az ezer éve magyar területeket vették el és nem csak olyan régiókat ahol a magyarság már kisebbségben élt hanem olyanokat is ahol egy szál más nemzetiségü sem volt! Érdekelne, hogy hogyan lehet ezt összehasonlítani Jugoszlávia esetével, ami mind más népek országaiból lett létrehozva újanon. Ez nem a Nagymagyarország esete! Szerbia akkor szenvedett volna olyat mint Magyarország, ha nem a Jugoszláviát, hanem magát a Délvidék nélküli Szerbiát osztanák fel ma úgy, hogy egy kicsi a románoknak, egy kicsi Bulgároknak stb. és maradjon csak 1 harmada meg a szerbeknek! Nah ez az amit a magyarok átéltek trianonkor és ezt nem lehet összehasonlítani azzal amit Jugoszlávia átélt a felbomlásakor! De hát persze mindenkinek a saját sebe fáj.
Barnának azon megállapítására jelezném ahol azt mondja, hogy Erdély területileg messze volt Magyarországtól ezért természetes is, hogy elvették… hát kedves Barna jobban tenné ha magyarként nem írna ilyen sületlenségeket! Nem jövök azzal a prédikációval, hogy SZÉGYEN! De tudja meg, hogy az!
A blogtulajnak pedig: értse meg, hogy nem tudok együttérezni a szerbekkel… sajnálom azokat az szerb embereket akiket lemészároltak, de jobban sajnálom azokat a magyarokat akiket a szerbek mészároltak le. Magyar vagyok és másképp nem is gondolhatnám, mint ahogy ön sem a véleményét, de nem értem miért akar magyarokat meggyőzni arról(ha talán ön nem szerb hanem magyar, akkor különösen nem értem), hogy elődeik gyilkosok voltak és rossz emberek, mikor egyik nemzetnél sem voltak rosszabbak sőt Európa és az egész világ nagyon sokat köszönhet nekünk. Persze nagy esély van rá, hogy ezt egy szerb nem így gondolja, de mi nem vagyunk szerbek! Mi magyarok vagyunk! Viselkedjünk magyarokhoz méltóan és ne ferdítsük el a történelmet a saját kárunkra, úgyis úgy fordult az, hogy már többet csak akkor veszíthetünk, ha egy magyar sem marad a világon. Ami be is következhet, ha már elkezdünk más elveket vallani… Csak azt tudom szemelőtt tartani, hogy nagyapám aki önkéntesen soroztatta be magát, mit szólna most ahhoz ha ilyen blődségekkel jönnék, hogy szegény szerbek… Mi közöm van nekem hozzájuk, azonkívül, hogy egy jókora darabot lekanyarintottak a hazámból és ami még mindig az ő országuk területét gyarapítja. Ki az a szerb vagy magyar aki annyira eltévedt, hogy ezek után még azt gondolja, hogy együtt kellene érezzek velük a veszteségeik miatt!?
De ami igaz, akkor sem áll jogomban, hogy csicskának, állatoknak nevezzem akár a szlávokat akár a románokat még akkor sem, ha mindíg a nagyobbik kutya az aki ba**ik, Vajdaságban pedig most a szerbek a nagyobbik kutya, Erdélyben meg a románok, akik a maguk során tényleg mint csicskások kerültek Erdélybe. Vendégmunkásokkként jöttek még a XVII.-ik században és ittragadtak, elszaporodtak és most az övék Erdély, az iskolákban pedig azt tanítják még a magyar gyerekeknek is, hogy ők mindíg is itt voltak a magyarok jöttek be az ő földjükre. Lehet ez lessz majd Olaszország sorsa is 200 év múlva.
Végül még annyit, hogy üzenem az összes magyar hozzászólónak, hogy ne beszéljék a magyar nyelvet ha valami problémájuk van a magyar nacionalizmussal, ugyanis nacionalista őseinknek köszönhetően maradhatott meg a nyelvünk, kultúránk és országunk …még ha fel is van darabolva. A szerbeknek pedig ajánlom, hogy ahelyett, hogy a magyarokat és még mittudomén kiket hibáztatnának, inkább nézzenek körül a saját házuk tájékán. Nem a magyarok hibájából áll ott Szerbia ahol! ...és nem is a horvátokéból, Horvátország és Szlovénia viszont fejlettségében már rég messze járna, ha Jugoszlávia nem szívta volna a vérét. Ez így igaz, ezt a szerbek is tudják csakhogy az igazság fáj. Amúgy egyetértek azzal, hogy a horvátok ahoz képest, hogy 4.5 milliónyian vannak, túl nagy szeletet kapcsoltak le maguknak a Jugóból. De erre én most mit mondhatnék…így jártatok szerbek! A magyarok trianoni fájdalmán ki segít? A magyarérzésü magyarokon kívül a kutyát sem érdekli a téma és még fele magyarországot sem.
Tehát akinek egyszer vaj van a füle mögött, az ne hőbörögjön!

Tisztelettel, Marci Kolozsvárról.

Miki

Végre egy értelmes hozzászólás, teljes mértékben igaz minden szó!

javaslom!

javaslom!

nyald ki a seselj bomladozó seggét! és arkanét is! te csetnik ivadék!
Vukovárott,Eszéken,Szentlászlón is a szerbeket védtétek? rohaggyál meg! nacionalista köcsög.
A JNH-ba besorozott vajdasági magyarokkal saját nemzetiségüket (is) lövettétek.büszke szerb katona!

és most érzelmek nélkül:
a frissen alakult Magyar kormány félt saját belső ellenségétől,meg kívánt felelni az új nemzetközi formuláknak és a rendszerváltás követelményeinek.
a munkásőrség leszerelt fegyverei a Horvát gárdához kerültek.ez volt a maximum amit tehettek.mellesleg néhány akkori csúcspolitikus ezen meggazdagodott.mielőtt megkérdeznéd honnan tudom,jelzem néhány szálítmánynál ott voltam.
A Magyar honvédségnek nem lett volna bölcs nekirontani az európa harmadik legerősebb hadseregének,de Vukovár ostromába beleszólhattak volna.az jól jött volna.
Az összes háború a mocskos politikusok aljas játéka!
Az arra hajlamos ostoba polgárok meg kajálják,és esnek egymásnak.
Ez az én véleményem.
Be teszem ide is,csak hogy ne bújjon el a véleményem.

Hát nemis tudom! Az itt

Hát nemis tudom! Az itt leirtak hülyeség, nagy részben hazugság, az igazság elferdítése. De az internet véleményszabadsága "mindenkié". Csak ne lennél ennyire elfogult!!
János

Szerbbarát

Nemértem h a szerző miért áll ki ennyire a szerbek mellett? Pedig ők velünk csk rosszat csináltak...
Van egy hozzászólás h a magyarok nagyon durva dolgokat csináltak a vajdságban.
Igen a fasiszták megöltek 2000 partizánt következő hónapban, a kiagyaló már egy fán lógott és a mgyar hatóságok ítélték el. Érdeklődve várom h milyen durva dolgokat követtek el a magyarok még???
A szerzőnek meg: Vujity Tvrtko, Angyali Történetek...
Olvassa el kérem mit ír Szarajevóról.

Válasz

VUJITY TVRTKO EGY ROHADÉG!!!!!! HAZUG SZERBELENES DISZNÓ!!!!!!!!!!!!!!! AKI AZ Ő KÖNYVEIT OLVASSA AZ CSAK HÜLYÉBB LESZ!!!! AMIKOR A HÁBORÚ IDEÉN VUKOVÁRBÓL BESZÉLT IGAZÁBOL ITT VOLT MAGYARORSZÁGON!!!! EZT SZEMÉLYESEN TUDOM 100%!!!!!!!!!!!!!!!!! ÉS GONDOLKOGGY EL VUJITY TVRTKO? IGEN TIPIKUS MAGYAR NÉV!!!!!!!!!!! TVRTKO AZ EGY SZERB NÉV!!! A VUJITY PEDIG LEHET SZERB IS MEG BUNYEVÁZ IS!!!!!!!!!!! Ő EGY BEKÉPZELT KIS 000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!! TE MEG HA ENNYIRE VÉDED A MUZULMÁNOKAT AJÁLOM NEKED IVO ANDRIC KONYVÉT (AHOL NEM HAZUDNAK ELLENBEN A TVRTKÓ KONYVÉVEL) NA DRINI CUPRIJA-http://konyvkapu.hu/andric-ivo-hid-a-drinan-general-press-kiado-9639648494.html
nesze

Balogh Szilárd

Jól tudom, hogy neki ez volt az eredeti neve, csak ő horvátosította, ellenben magyarnak vallja magát. Ilyen egy tirpákot. Ja és mikor közvetített a rádióban, az valójában Hercegszántón egy fülkében volt.

Dinamo-Zvezda 90.05.13.

A háború mindig kegyetlen, mindig a legrosszabbat hozza ki úgy egyik, mint a másik oldalból. Ugyanakkor megbocsájthatatlan mindkét részről az etnikai tisztogatás.
Nyilvánvaló, hogy az irományban nem lelhető fel Arkan.
Nem mellesleg a horvátok már a Monarchiából is ki akartak válni, továbbá a II. Világháború alatt is a függetlenség elérése volt a céljuk!
Az is nyilvánvaló, hogy Boszniát az első tervek szerint fel akarták osztani a szerbek Milosevics és a horvátok Tudjman személyében (itt jó megjegyezni a Molotov-Ribbentropp paktumot a megnemtámadási szerződésről és Lengyelország sorsáról) , viszont volt még három verzió ezen kívül.
-Milosevics nagy Jugoszláviát akart minden áron, plusz kellett neki kijárat a tengerhez.
-A horvátok Nagy-Horvátországot akartak ami már többször megfogalmazódott a horvát
történelemben.
-Vajon mi lehet a negyedik? Igen az a változat ami megtörtént és Bosznia és Hercegovina önálló állam lett. Az más kérdés, hogy milyen közeg van jelen. A futball bajnokságban vannak csak horvát játékost felvonultató klubok és vannak csak szerb játékost felvonultató klubok.
Ilyen esetekben jut eszembe a Népszabi egyik cikke valahonnan a háború idejéről, ahol egy szerelmes pár lelte halálát a háborúnak köszönhetően. Különböző nemzetiségűek voltak, azt hiszem a lány bosnyák a fiú pedig szerb!
Folyamatosan találnak tömegsírokat, mint ahogy még rengeteg akna is van a háború vívta területeken.
Például 2010. júliusában is találtak kivégzett bosnyák áldozatokat a Perucac tóban.

A fegyvereladás nagy port kavart akkoriban, Radovan Karadzsics a Panoráma interjújában
azt mondta, hogy akár Magyarország is belekeveredhet a háborúba. Én így emlékszem a fegyvereladásra.

Válasz

Végre valaki bevalja, hogy Magyarország a horvátoknak sokat segített fegyver ügyileg! Ez is azt bizonyítja, hogy Magyarország egy náci bandának segít! Ez felháborító és szégyenteljes!

Dinamo-Zvezda 1990. 05. 13.

A fegyvereladás segítség volt a horvátoknak, de annak ellenértékéből nem Magyarország profitált, hanem az akkori politikai vezetés.
A horvátokat pedig nem nevezném nácinak, mint ahogy a szerbeket sem komcsinak.
Meg kell tanulni egymás mellett élni, ezer és több ezer éve itt élnek népek jóban-rosszban. Rohadtul nem az a kérdés, hogy ki hol mit csinált, félre kell tenni a múltból fakadó sérelmeket. Inkább az a kérdés, hogy tudunk-e Közép-Európában illetve a Balkánon együttélni és ezt kamatoztatni?
Ezért nem értelek téged, mint ahogy a mieinket sem értem, hogy mi francért kell még mindig gyűlöletet táplálni a 91 évvel ezelőtt történtekből!
Méltóképpen meg kell emlékezni róla, hogy volt egyszer egy hatalmas gyönyörű országunk, de nem szabad felhasználni az együttélés nyugalmát megzavaró ideológiákkal tűzdelt megnyilvánulásokkal!
Ebben a tekintetben Szerbia hasonló cipőben jár, mint Magyarország rengeteg területet vesztett mindkettő. Nehéz megemészteni, de itt is az volt!
Semmivel sem jobbak a szerbek, mint a horvátok, mint mi magyarok, mint az albánok, mint a bosnyákok és mint a többi nemzetek.

Dinamo-Zvezda 90.05.13.

Még csak az első pár sort olvastam el (folytatom az olvasást), de ekkora marhaságot már régen olvastam.
Semmi kétség, hogy mindkét oldalon eszement vérengzés folyt, viszont már az Osztrák-Magyar Monarchia is bebizonyította azt, hogy egy soknemzetiségű államban mindig jelen van a nemzeti identitás, amely önálló államot testesít meg egy adott nemzet szívében.
Nem volt ez másként Horvátország esetében sem Jugoszláviában.
Pofon egyszerű, tedd Horvátország helyébe Magyarországot 1991-ben!
Milyen megoldást választottál volna, ha nem a nemzeti függetlenséget???

Válasz

itt nem vonták kétségbe a nemzeti függetlenséget hanem ez a Horvátország nem reális méreti szerint mert Krajnában csak szerbek laktak! Ők ki akarták nyilvánitani hogy legyen egy Horvátországi Republika Srpska de ez a horvátoknak nem tetszet ezért elkezdék kikergetni az emberekt Franjo Tudjman vezetésével! Az öregeket megölték aki tudott az meg menekült! És csak hogy tudd a horvát ustasák fastiszták és gyakran pl. a Vajdaságban a népeteknek kellet leállitani őket! Mert sok szerb kolostort döntöttek le felgyújtottak a szent ereklyéket szétdobálták felgyújtották és a német küldték visssza Belgráda!

A szerbek soha, de soha nem

A szerbek soha, de soha nem gyújtottak fel egyetlen egy dzsámit sem! Sőtt mág ma is csúrogon megvan a magyar templom a szerb mellett, és a csúrogi magyar temető sincs elszántva és nem szeméttlepnek használják a helyiek....

Zoli

Hát először válaszolni akartam minden hülyeségre ami ebben a "leírásban" szerepel, de felesleges ennyit gépelni.Ez a "leírás" az úgynevezett történelemhamisítás fogalmát meríti ki. Talán egyszer szerbia rádöbben, hogy milosevics és bandálya nem nemzeti hős, hanem a nemzet és az ország tönkretevője volt. A lehető legrosszabb forgatókönyvet választották, talán ennél többet nem is veszíthetett volna szerbia, ahová jutott az ezredfordulóra. A NATO lebonbázhatta volna fél szerbiát, végig kefélfették volna az egész országot, akkor szembesültek volna mit is műveltek Horvátországban és Boszniában. Németország kiscserkész volt a balkánon 41-44-ig, a fasiszta szerbiához képest, mert most sikerült rálicitálniuk. Koszovóban már egy kis igazságuk volt, de addigra elveszítették a szavahihetőségüket, becsületüket ezért nem figyelt rályuk senki, ezt is önmaguknak köszönhetik. János! Tanulmányozd át Jugoszlávia széthullásának történetét! De szerintem felesleges, mert hihetetlen módon elfogult vagy! Nem csodálkoznék ha kiderülne, hogy valamilyen módon kötődsz a szerb nemzethez,mert ez egy kicsit megmagyarázná ezt a sok sületlenséget amit leírtál.

Zoli.

Válasz

Teee nem vagy normális olyenba szólsz bele amit egyaltálán nem értesz a koszovó albánok nagy része nem ember hanem állat!!!

vÁLASZZ

Figyelj ide van egy olyan közmondás ,hogy mindig a győztes írja a történelmet! Kérlek a kérdéseimre válaszolj!
-Milyen értelme van egy országnak(Boszniának) ahol egy nép sincsen többségben?
-Szerbia hivatalosan nem lépett be a háborúba mert "nem az ő területén folytak a harcok!"( de az ő népét irtották)
-Én SZERB vagyok és Milosevicet nem tekintik hősnek! Ő csak a hátérben keverte a szart! Valószínűleg az ő utasítására vonultak ki a csapatok Krajnából!
-Miért állt volna SZERBIA ÉRDEKÉBEN A HÁBORÚ? ETNIKAI ALAPON SZERBIÁNAK 2X AKKORÁNAK KELLENE LENNIE MINT MOST! KRAJNÁBÓL CSAK KIKERGETTÉK A NÉPET AZ ÖREGEKET MEGÖLTÉK A HÁZAKAT TEMPLOMOKAT TEMETŐKET LEDÓZEROLTAK ÉS HEJETTE FÁKAT ÜLTETTEK ODA! CSAK EGY KIS MATEK RS(REPUBLIKA SRPSKA) KRAJNA MONTENEGRÓ SZERBIA! EZ LENNE A REÁLIS HÁBORÚ ELŐTT CSAK A NAGYHATALMAK NEM AKARTÁK HOGY SZERBIA TÚL ERŐS LEGYEN AZÉRT IS AVATKOZTAK BE A HÁBORÚBA KÜLÖNBEN BOSZNIA ELTŰNT VOLNA!
-MAGYARORSZÁG AMERIKA NYUGAT EURÓPA A FASISZTA HORVÁTOKNAK SEGÍT SZÉGYEN! ÚGYHOGY SZÉGYEN A JAVÁBÓL!
-GONDOLJ CSAK AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARHIÁRA A MAGYAROK KI AKARTAK VÁLNI UGYE DE NEM ENGETTÉK NA UGYAN EZ A HELYZET BOSZNIÁBAN CSAK HOGY A MONARHIÁBAN MAGYARORSZÁG FEJLŐDÖTT ÉS ÉLETKÉPES ORSZÁG VOLT KÜLSŐ SEGÍTSÉG NÉLKÜL ELLENTÉTBEN BOSZNIÁVAL!

nincs

Igen jól mondod, Magyarország életképes volt és olyan vívmányokat hajtott végre, amik nemhogy az ország hanem az egész emberiség fejlődését elősegítették. A magyarság egyedülálló ételkultúrát, zene és képzőművészeti stílusokat alakított ki, a népművészet párját ritkító magasságba emelkedett, technikai újítások, divat film, építészet stb.......Egyedülálló volt, hogy a Magyarországra érkező németek, nem a maguk fejlettebb kultúráját adták át a bennszülötteknek, mint pl. Csehországban, hanem átvették az itt honos módit. a vajdasági falvak, szerkezetükben, építészetükben ma is jobban hasonlítanak a magyarországi településekre mint az ószerbiaiakra. Itt a szerbek disznót vágnak, pörköltet főznek, buggyos gatya és mellény a népviseletük, tambura zenét hallgatnak. a maffiózó üzletemberek, magyar szecessziós szálodákat építenek a palicsi tó partjára (amit nem bánok,mert szépek).......hát, haböszkék szeretnénk lenni a magyarságra akkor szerintem erre lehet. Arra hogy a magyarok képesek voltak létrehozni egy teljesen egyedülálló az adott viszonyokhoz illeszkedő, bonyolult, de mégis gyönyörködtető kultúrát....és erre nem sokan voltak képesek. és talán ebben mérhetnénk egy nép, kultúráltságát, különlegességét........
Na mos akkor kérdezném hogy, mit hoztak létre akár a horvátok, de legfőképebben a szerbek?....az albánok legalább remek pékek,cukrászok, szinte az egész Vajdaságban ők végzik ezeket a feladatokat,,,(azért ehhez is kell pofa,az ő kezükből vesszük a kenyeret, de állatoknak tartjuk őket akik ádáz ellenségek, hát igen a szerbek skizofrének) de mi a szerb kultúra?.....mi?....komolyan kérdezem, mi a szerb identitás?.....az étel?....hm...nincs a burek, a pjeskavica, a csevap, mind mind emgtalálható a többi balkáni,sőt közel keleti nép kínálatában, a zene?...hm...európai fülnek zavaró törökös dallamok, a nyelv?...akkor mi a horvát, a bosnyék stb nyelv?.....a vallás?...az orszok szerint ők az igazi ortodoxok, a románok a görögök?........építészet?stílus?irodalom?...hm...hm...még Nikola Tesla és Pupin is Magyarországon kezdte a karrierjét, közük nem volt Szerbiához.....a történelmi szerb ország az identitás alapja?...ha megnézünk egy történelmi atlaszt akkor Szerbia egy amőba formáját mutatta, ha Koszovó a szerb bölcső, akkor miért kell a pannon alföldi területeken háborút viselni?.......mi az identitás?...a szláv testvériség?..akkor miért van hogy a szőke szlávok a szerbrknél kisebbségben vannak, a nagy többség sötét és horgas orrú ehte illír trák balkáni?........mi maradt? a név! a szerbek neve és mítosza, semmi más csak a mítosz, pont azért tud ilyen torz módon megnyilvánulni.....
egyébként, csak annyit, hogy a középiskolás ballagáson én láttam szerbeket papucsban ballagni!!!!!!!papucsban.......hogyan tarthatja magát különlegesnek az a nép aki nem képes tisztességesen elküldeni gyerekeiket az érettségire.....nevetséges.....

Válasz

"Az albánok legalább remek pékek,cukrászok" - ezt nem is szokták vitatni, nem ezzel van baj, hanem amikor területeket követelnek, ahol csak egy évszázada vannak többségben. Ön mit szólna hozzá, ha valamelyik kisebbségünk a XXI. sz-ban kizárólag a népességarányra hivatkozva ki akarná sajátítani valamelyik megyét úgy, hogy az autonónia sem jó neki?

A bosnyák nyelv az szerb, a montenegrói is. Politikai okokból különítették el őket, erről nem tehet az átlagpolgár.

Ha az Ön fülét zavarja a szerb népzene, ne hallgassa. A zene és a nemzeti ételek valóban hasonlítanak más balkáni népekéhez bizonyos mértékben (persze nem minden), akár a nyelv, de kérem, ne rója ezt fel azért, mert a magyarsághoz hasonló nép nincs Európában. Erről a "nekem nincs testvérem, neked miért van" dolog jut eszembe. Nem szép ugye?

Igen, a szerbeknél nem a szőkék vannak többségben, tudja, amikor a szlávok szétvándoroltak, akik délre mentek, keveredtek más népekkel is. A történelem során a magyarok nem?? Olvassa el a honfoglalásig fennmaradt történelmi forrásokat. A magyar erősen "kevert" nép, amivel egyébként nincs is baj, nem tudom, miért jött Önnél elő ez a kérdés ilyen olvasatban.

"a szerbek neve és mítosza, semmi más csak a mítosz" - a szerbek ősei már akkor a Balkánon voltak, amikor az Ön elődei még vándor nomád életet éltek valahol keletre... Ha a törökök le nem igázzák azt a teljes térséget (sajnos) 500 évre, talán jobb lenne ma is a helyzet. Méltánytalan dolog ilyen tények mellett ledegradálni a szomszéd kultúráját.

A "papucsos ballagás" ott sem tradíció, attól, hogy Ön látott egy ilyet, nem kellene általános képet festeni ez alapján. Ön mit szólna hozzá, ha az önéletrajzára valaki egy olyan képet biggyesztene magáról, amikor véletlenül éppen saturészegen hányt egy buli után? Kínos lenne ugye? Főleg, ha abból általánosítanának Önről!

Mondok én Önnek a végére valamit a szerbek igazi értékeiről, amit olyan eröltetve igyekezett megcáfolni: a BELSŐ. A papucsot le lehet cserélni cipőre, de lelket cserélni nem lehet. Minden népnek összetartónak kellene lenni, a magyarságnak is (persze nem a másik kárára, és nem a másikat fikázva, ahogy Ön is tette a hozzászólásában), hanem emberségesen, segítve, ahogy az emberhez illik. Annyian hivatkoznak Trianonra, aztán amikor adódik egy lehetőség, hogy a határon túl élőkhöz valamilyen módon közelebb kerüljünk, vagy szolidárisak legyünk, néhány olcsó politikai trükkel, anyagi hátránnyal való megfélemlítéssel rögtön el lehet oltani a nem is égő tüzet (pl. 2004. dec. 5-i népszavazás). Miről is beszélünk?

Gondolkozzon el ezeken.

javaslom!

nyald ki a seselj bomladozó seggét! és arkanét is! te csetnik ivadék!
Vukovárott,Eszéken,Szentlászlón is a szerbeket védtétek? rohaggyál meg! nacionalista köcsög.
A JNH-ba besorozott vajdasági magyarokkal saját nemzetiségüket (is) lövettétek.büszke szerb katona!

és most érzelmek nélkül:
a frissen alakult Magyar kormány félt saját belső ellenségétől,meg kívánt felelni az új nemzetközi formuláknak és a rendszerváltás követelményeinek.
a munkásőrség leszerelt fegyverei a Horvát gárdához kerültek.ez volt a maximum amit tehettek.mellesleg néhány akkori csúcspolitikus ezen meggazdagodott.mielőtt megkérdeznéd honnan tudom,jelzem néhány szálítmánynál ott voltam.
A Magyar honvédségnek nem lett volna bölcs nekirontani az európa harmadik legerősebb hadseregének,de Vukovár ostromába beleszólhattak volna.az jól jött volna.
Az összes háború a mocskos politikusok aljas játéka!
Az arra hajlamos ostoba polgárok meg kajálják,és esnek egymásnak.
Ez az én véleményem.

Mi értelme van...

Mi értelme van Svájcnak? Egyik nemzetnek sincs többsége. Mi értelme van Kanadának? Egyik nemzetnek sincs többsége.
A Magyarok az 1. VH előtt nem akartak függetlenséget adni a szlovákoknak, horvátoknak, románoknak. A Habsburg osztrákok svájci mintára akarták átalakítani az Osztrák-Magyar monarchiát. Kirobbantottak (szerb segédlettel :) ) egy olyan háborút, aminek egy vége lehetett, az Osztrák-Magyar monarchia felbomlása. A győztesek írták a történelmet, a magyar külpolitika és az azt megalapozó kémtevékenység, elemzés, reálpolitika 0 volta miatt elvesztek még a színmagyar területek is.
De ténylegesen nem lehetett volna igazságot tenni a népek között, a kevert lakosú vidékek miatt. Az igazságtalanság akkor az volt igazán, hogy a színmagyar területeket elcsatolták. De Erdély nem lehetett volna akkor sem Mo része a területi távolság miatt.

Azt gondolom, hogy ez a háború Szerbia és a szerbek Trianonja. Ahogy írtad, a győztesek írják a történelmet. Az elején (1991-ben) rosszul kerültek felmérésre a lehetőségek és az erő, szövetségi viszonyok. Nem gondolom, hogy egyik jobb a másiknál, bár talán majd 50 év múlva kiértékelésre kerülnek a mészárlások valós adatai. Lehet a sebeket nyalogatni és folyamatosan felszínen tartani az indulatokat, de ettől nem oldódik meg semmi, sőt rosszabb lesz. (Pl. II VH után újabb színmagyar területet csatoltak Szlovákiához.) Ez a helyzet, ebből kell kihozni a lehető legjobbat. Nem úgy mint mi, hanem úgy mint a németek, osztrákok, olaszok, akik a kultúrájukat támogatva és nemzeteket összehozva próbálják a saját kisebségüket a másik országon belül egy színfoltnak feltüntetve megbékéltetni a feleket.

Barna

válasz

Szerbia Tokióig!!!!
Ahol egy szerb sír van az SZERBIA!!!!

ne túlozzunk

na,azért ne essünk túlzásokba.Én szerb vagyok,de van egy bizonyos határa a nacionalizmusnak,amit nem kéne(és nem is ajánlatos) túllépni.Fájhat nekünk sok minden,fájhat másoknak is sok minden,de a Tokiós hülyeséget hanyagoljuk.Egyedül Koszovóért hullajthatunk könnyeket.Viszont rendeződni itt a dolgok csak akkor fognak,ha a térség népei leállnak az elb*szott sovinizmusukkal,mi nem az egyszerű horvát polgárokat hibáztatjuk Jugoszlávia széteséséért(és fordítva),a magyarok nem hangoztatják a szkíta sumér etruszk pártus,UFO-egyiptomi elméleteiket,stb,stb. Legyél nacionalista testvérem,de ne soviniszta,kérlek.csak magunkra rántjuk ezzel a bajt megint tömkelegével.

Talán jobb is lett volna,ha

Talán jobb is lett volna,ha válaszoltál volna minden hülyeségre,mert ennél nagyobb hülyeséget,mint amit te most írtál,részegen sem lehetne kitalálni.
1.Ami a blogban olvasható,az nem történelem hamisítás,hanem a háború egy másik oldalról való megközelítése...persze úgy lenne korrekt,ha mindent leírnának "mindkét oldalon".

2.Milosevics senkinek a szemében nem nemzeti hős,csalással nyert választásokat is.A nagyon szélsőséges szerbek tekintik Ratko Mladicsot és a többit hősnek.Őket sem azért,mert ezreket ölettek meg,hanem mert -ha tetszik,ha nem a megfogalmazás- a szerbekért harcoltak.

3.A NATO szét is bombázta az országot, és helyettük a bosnyákok és az albánok ugyanúgy végigkefélték,akit lehetett.
Nem ártana elgondolkodni azon, hogy miért követtek el több emberiség ellenes bűnt a szerbek,mint a horvátok,bosnyákok,albánok.A háború elindulásakor a bosnyákok kezdték megerőszakolni,majd megölni a szerb nőket,ahogy 99ben az albánok is tették.DE mivel gyakorlatilag a szerbek jóval többet támadtak,több idegen területre vonultak be,ezáltal több felesleges mészárlás köthető a nevükhöz.Nyugodtan fel lehet menni Youtubera,vagy akárhova ahol lehet kutakodni.Találsz majd szépen egy videót,ahol bosnyák katonák fűrészelik le egy szerb katona fejét,miközben él.Találsz majd egy másikat,ahol egy elfogott bosnyák katona mondja el,hogyan erőszakoltak meg és írtottak ki egy komplett családot.(jó tudom persze,nyilván a szerbek hamisították,és ez meg sem történt,a bosnyákok,albánok,horvátok amúgy glóriával a fejükön vonultak a harctérre,és csak kábító lövedékeket használtak,blabla)

És mielőtt bárki azzal jönne,hogy "hát csak a szerbek képesek ezreket gyilkolni",ajánlom hogy csapja fel a történelemkönyvet és pluszban gondolkozzon hozzá.
Mindig az öl,rombol,pusztít,fosztogat,rabol,kegyetlenkedik AMIÓTA VILÁG A VILÁG aki TÁMAD.Aki idegen földre lép,és nem a sajátjaival találja szembe magát.

4.Németország kiscserkész? Merem feltételezni,hogy a kuruc.info olvasása után írtál ide.
Ami tény: A németek és a szovjetek gyilkoltak a legtöbbet ártatlanokat,és a legkegyetlenebb módon.(mondjuk nem lennék biztos abban,hogy az USA és hű csatlósai nem gyilkoltak már le ilyen-olyan módon több civilt,mint amennyi a délszláv háborúban összesen meghalt)

Fasiszta Szerbia?Aki fasiszta volt,azok a horvátok voltak,kb. 4-600.000 szerbet(és másokat) gyilkoltak le,vittek táborokba,kínoztak meg a 2. világháború alatt.

Már alapból az röhejes,hogy fasiszta és a szerb szót együtt használod,miközben a 2. világháborúról beszélsz.Itt a rövid indok,hogy miért:

Partizánok: Kommunisták,Tito vezetésével(aki horvát-szlovén volt)Nyilván tudott volna parancsolni a fasiszta szerb hordáknak.:) A partizánok nem feltétlenül szerbek,hanem JUGOSZLÁVOK,azaz volt köztük szerb,horvát,bosnyák,macedón,szlovén,bunyevác.Zsidók is álltak közéjük,a németektől tartva.Tehát:KOMMUNISTA JUGOSZLÁV PARTIZÁNOK. fasiszták??Ugyan...

Csetnikek:Királypárti szerbek,nem kommunisták,nem fasiszták.Tiszta ügy,mondhatnánk.Legnagyobb ellenfeleik a németek,majd a partizánok(nyilván csak szerb a csak szerb ellen harcolt,nem 2 különböző eszme származástól függetlenül...mivel a partizánok a háború utáni kommunista Jugoszláviában hittek)
Rájuk gondoltál,mint fasiszta szerbekre? :) Ugyan...

Még erre reagálnék,amit a végén a cikk írójának írtál:"Nem csodálkoznék ha kiderülne, hogy valamilyen módon kötődsz a szerb nemzethez"

Tegyük fel:Mi van,ha igen?
Erre mondhatnám,hogy nem csodálkoznék,ha kiderülne,hogy te meg magyar vagy,mert ez megmagyarázná,hogy lépten-nyomon csak a szerbeket hibáztatod mindenért.(Mert ugye Trianon,meg egyebek,ebbe most nem megyek bele)

Üdvözlettel:
A magyarországi szerb

összetett téma

Magyarországi szerb vagyok. Köszönöm a szerzőnek,hogy végre a másik oldalról is megközelíti valaki a dolgokat.
A helyzet sajnos ennél összetettebb volt.Évtizedes,nem túlzás,ha azt mondom,hogy évszázados ellentétek és indulatok szabadultak fel a délszláv háborúkban.Mindenki ölt mindenkit,és a halottnak mindegy,hogy utána még ezret vagy 8 ezret mészárolnak le.
Amit pedig páran a hozzászólásokban produkálnak,az tipikusan az az eszme,hogy "köcsög szerbek magyarokat öltek,most megkapták".
Az igazságtalanság igazságtalanság,néptől,kortól függetlenül. Csak hogy tudjátok kedves szerbellenes magyar testvéreim, többek között a horvátok komplett hadsereggel jöttek ellenetek 48ban,nem holmi parasztfelkelőkkel,mint a délvidéki szerbek.

Trianonról meg annyit,hogy a szarajevói merénylet csak egy ürügy volt,a nagyhatalmak már régóta készültek a háborúra,amit sok minden megelőzött(gyarmatokért vívott harcok például).

Természetesen elítélem a srebrenicai mészárlást,a délvidéki mészárlást,és minden egyebet amit mi,szerbek követtünk el.Kérem szépen a hozzászólókat,hogy ítéljék el a német és magyar csapatok kegyetlenkedését a 2. világháborúban a délvidéki szerbek ellen, és hogy mégvisszább menjek az időben,az osztrák és magyar csapatok által elkövetett mészárlásokat,falvak kirablását,felgyújtását is tessék szépen elítélni.Köszönöm.

Vjadasági mészárlás

Tisztelt uram a horvátok 48-ban nem gyilkoltak meg 50 000 ártatlan magyart mint a szerbek 1944 telén méghozzá középkori kegyetlenséggel.
Karóbahúzás a terhes nőkből kitaposták a gyereket bejelentették a magyarok akasztását stb... de ami a legjobb h még a végső tiszteletet se adták meg nekik.
Csatornákba és dögkutakba dobálták a halottakat. De amiért igazán dühös vagyok h ez régen volt oké de ma sehol sincs emlékmű vajdaságban ami azt mutatja h itt magyarok éltek.
Miért van ez barátom? Annyi ártatlan megölt ember ennyit nem érdemel?
Tudod a nyugat tényleg hazudik de én inkább vagyok ennek a tagja mint h sem emberhez nem méltó pusztítást vigyek véghez!

Válasz

A magyarok még durvább dolgokat csináltak a vajdaságban csak hogy tudd!

válasz

A magyarok nagyon nagyon durva dolgokat csináltak a vajdaságban!
Befogadták a törökök elől menekülő szerbeket-ez nagyon durva.....

Ez egy borzasztóan rossz cikk

Tisztelt Szerző,

ez a cikk nem azt szolgálja hogy emberek szemét nyissa fel, hanem hogy ferdítse a valóságot. Nem egy más szemszögből mutatja meg a történteket, hanem egyszerűen félinformációkat mutat be és azokat használja fel önös érdekekhez. Nem 1991-ben az elszakadásokkal kezdődött a történet, hanem Tito halála után a hatalmi vákuum időszakában az ilyen cikkekkel mint ez. Magukat politikusnak nevező emberek lovagolták meg a nacionalizmust mert a hatalmi érdekeik akkor es ott ezt kívánták. Az ilyen cikkekkel sikerült gyűlöletet szítani. Csak gratulálni tudok ahhoz, hogy a cikk szerzője ugyanolyan mint a cikkben bíralt emberek, teljesen mindegy melyik oldalon. A háborús bűnökkel pedig igenis tessék foglalkozni, mert azok kihagyásával nem teljes a kép. Az ilyen cikkek miatt halt meg annyi ártatlan szerb, bosnyák, horvát, magyar ember.

Az érdekes, hogy a volt

Az érdekes, hogy a volt Jugoszlávia népei közül egy kivételével mindegyik ki tudta vívni függetlenségét, meg tudott szabadulni Jugoszláviától.
Szlovének, horvátok, macedónok, montenegróiak, bosnyákok, albánok.

Csak éppen a magyarok nem.

Nem (csak) a horvátokat meg az albánokat kellett volna segíteni a szerbek ellen, hanem a magyarokat is. Főleg a magyarokat.

Amennyi erővel Kosovo "független" lehet - bár ha albánok akkor miért nem csatlakoznak Albániához? - a Vajdaság is az lehetne.

válasz

te egy olyan sötét ember akit életemben nem látta!!!! de agyilag korlátozott seggfej vagy akinek fingja sincs semmiről csak itt dumálgat!!! az albánok paraszt maffiózók akik nyalják az amcsi segget de nem fogod fel h ők koszovóban 85-90 százalékban vannak még a magyarok 2002-ben csak 14,28%. tehát bujj el!!!! és álmodozz és továbbra is szavazz viktorra vagy még jobb vonára aztán meglátod h mekkora szarban lesz ez az ország!!!!!!!!!

nesze

Egyszerűen röhögő görcsöt kapok a hülyeségeitől! A VAjdaságban a magyarok messze vannak még a 10% is! És a magyarok nem akkor állatok mint az albánok! a youtubon van egy dokumentum film Koszovórol! Olyan megrázó dolgokat fogsz látni egy óra allat hogy egész nap az fog járni a fejedben!

válasz az előzőnek és vélemény

1. Válasz az ön hozzászólására: ,,Vajdaságban'' (mindenféle történelmi alapot nélkülöző név) a magyarok nagyjából 14%-át alkotják a lakosságnak. Ez elsősorban a kevés születésnek, az elvándorlásnak, a népszámlálási csalásoknak, és a 44-es magyarirtásnak köszönhető.
2. Látom itt elég sokan nincsenek tisztában a nemzetiszocializmus (és annak magyar formája, a hungarizmus) szerepével a Balkánon és a Kárpát Medencében. Hungarista vagyok. A hungarizmus egy KONNACIONALISTA eszme, ellentétben a német nemzetiszocializmussal (a horvátok is ezt vallották) tehát nem soviniszta. Emiatt nem értem, hogy miért vádolják a Magyarországi ,,nyilas'' rezsimet szerbellenességgel, bármilyen nemzet pusztításával (még a zsidókéval sem... a hungarizmus nem antiszemita, hanem aszemita, azaz úgy véli, hogy a magyar és a zsidó nép nem alkalmas arra, hogy együtt éljen, ezért a zsidókat ki kell telepíteni). Szálasi (gyengébbek kedévéért a hungarizmus atyja, Magyarország nemzetvezetője) például kifejezetten jó kapcsolatokat ápolt a román és szlovák bajtársakkal. Nem akarta erővel visszafoglalni a régi Magyarországot, egy konföderatív Kárpát-medencei államot szeretett volna létrehozni, mint amilyen Jugoszlávia is volt. És ne jöjjön senki azzal, hogy Jugoszlávia működésképtelen volt. A nyolcvanak évek közepe előtt teljesen békés egymás mellett élés jellemezte a délszláv népeket. Jugoszlávia felbomlása nem a nacionalizmusnak köszönhető, hanem a nyugati, zsidó-amerikai felforgatóknak, akik mindenképp el akarták érni, hogy a fő ellenségüknek, Oroszországnak egy erős, független szövetségese legyen a Balkánon. Ezért kellett szétverni a délszláv testvérnépek államát, mely Európa 3. legerősebb hadseregével, biztos lábakon álló, nyugati nagytőkésektől, uzsorás bankoktól mentes, emberséges szocialista gazdasággal, a Balkánon azelőtt soha sem ismert jóléttel rendelkezett. Bizonyos tekintetben ugyanaz az állam volt, mint a hungaristák által megálmodott Magyarország. Igaz, hogy vérben született, és nagyjából 1 170 000 ember halála (köztük legalább 50 000 magyar) szárad a lelkén, de mégis, ezt leszámítva teljességgel mellette foglalok állást.
3. Az évszázadokon keresztül mindkét oldalon előforduló túlkapások, mészárlások emlegetése, a vádaskodás csak békétlenséget szül. Trianon fájó pont a magyarság történelmében, de bizonyos értelemben túl kell lépnünk rajta. A határok meghúzóinak nem a magyarok büntetése, vagy a szerbek, szlovákok segítése volt a céljuk, hanem a feszültség, a nemzeti ellentétek fenntartása. Mégsem tudták elnyomni az igaz hazafiak egymást segítő tevékenységét (lásd az egyik legnagyobb szlovák nemzeti hős, Andrej Hlinka véleményét Trianonról, mai magyar, szerb, szlovák, román nemzeti szervezetek egymásra találását-MNA, Nacionalni Stroj stb). Úgy gondolom, hogy nemzeteinket ma sokkal égetőbb problémák sújtják annál, hogy egymással civakodnának. Európa keresztény népeinek pedig, szerbeknek, horvátoknak, magyaroknak, románoknak, szlovákoknak, bolgároknak, ruszinoknak, szlovéneknek stb békében kell egymás mellett élniük, konnacionalizmusban, soviniszta uszítástól, kisebbségek elnyomásától, erőszakos asszimilációtól mentesen, és akkor nem számítanak a határok.
4. Az albánok pedig - elnézést a kifejezésért - egy amerikai- és zsidóseggnyaló cigány banda (személyesen is tapasztalom), hajszállal sem különbek a Nyugatot elárasztó afrikai bevándorló hordáktól (bár őket nem sajnálom, mert évszázadokon keresztül kizsákmányolták, irtották, rabszolgaságba hurcolták a gyarmatok népeit, hát most Isten visszaadja nekik, ami jár...). Reméljük, hogy a Világot hamarosan lángba borító harcban, az Örök Igazság oldalán állók, Oroszország, Fehéroroszország, Irán, Szíria, Palesztina, és minden (valódi - Amerikai nemzet nincs) nemzet igaz hazafiai győzni fognak a gonosz erői, Amerika, Izrael, és az őket kiszolgáló hatalmak felett.
Kosovo je Srbija!
Külön üdvözlet a korábban előttem szóló, hasonló gondolkodású délvidéki magyarnak!
Tisztelettel: egy délvidéki magyar hazafi

javítás

,,akik mindenképp el akarták érni, hogy a fő ellenségüknek, Oroszországnak egy erős, független szövetségese legyen a Balkánon''
helyett
akik mindenképp el akarták kerülni, hogy a fő ellenségüknek, Oroszországnak egy erős, független szövetségese legyen a Balkánon

válasz

egy szóval sem említettem h a magyarok állatok azt mondtam, h az albán söpredékek állatok. én is láttám egy dokumentumfilmet amit a cseh tévé csinált és szerbre van feliratozva

...

amiket emlegetsz azokat linkelhetned is, ugy mindenki szamara lenne

YOUTUBE

ok ha értesz csehül vagy szerbül
http://www.youtube.com/watch?v=cdpPG8-BQoM
http://www.youtube.com/watch?v=tSiSKZICrBQ
http://www.youtube.com/verify_age?next_url=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DeUYRHZLfIyE
http://www.youtube.com/watch?v=PvJPQqSapGc
http://www.youtube.com/watch?v=RHGwIPCePxA
http://www.youtube.com/watch?v=HAfAZ1bMaDA

tessék

hozzászólás

ez a cikk féligazságokból és szándékos csúsztatásokból (hazugságokból) áll.
1. nem volt szerb hegemónia Jugoszláviában??!
2. Vukovár rommá lövésekor a Jna és a szerb szabadcsapatok csak meg akarták beszélni a dolgot??!!
3. az Oluja (a hadművelet, amiről a szerző ír, jelentése közelebb van viharhoz, mint a villámcsapáshoz) egy független,szomszédos állam meghódítása volt????
4. a krajinai szerb köztársaságból a szerbek túlnyomó többsége nem a hadművelet után, hanem még előtte, tervszerű szerb utasításra távozott.
5. az etnikai térkép értelmezése nem igazán sikerült a szerzőnek, ezt már más is szóvá tette. ezért a következtetései is egyszerű hülyeségek. külön jó pont kardzic mentegetéséért. stb., stb....
valóban nem fekete és fehér ez történet, sok minden tényleg nem úgy történt, ahogy a történelemkönyvekben szerepelni fog, és történt sok minden ami soha nem lesz benne, éppen ezért lenne fontos, hogy a tényeket ne ferdítsük el! az ilyen hatásvadász cikkek senkinek sem használnak.
D. Olic

Válasz

Miért is nincs hely az hogy leírják az igazságot? Inkább éljünk hazugságban? A muzulmán csapatokat a szerbek úgy szétverték hogy ha az amerikaiak és a többi állam nem segít nekik katonákkal akkor már a térképen nem is lenne Bosznia! A bosnyáknak nincs semmi értelme mert ez egy hülyeség! A középkori bosnyákok keresztények voltak és nem muzulmánok! Ők leginkább átvették a muzulmán vallást a törököktől! Bosznia egy földrajzi fogalom pl mint Erdély! A szerbeket boszniábol nevezik boszniaiaknak a szerben! A háborút sem a szerbek kezdték!

Csinált országnak nincs

Csinált országnak nincs jövője!

Tartalom átvétel