A mocskolódásnak is vannak határai

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

BALATONI POLGÁR ingyenes közéleti lap március hónapban Siófokon megjelent „Rajthoz álltak a jelöltek” című írásra felhívták a figyelmemet, majd miután ehhez a laphoz hozzájutottam, az impresszumból állapítottam meg azt, hogy a lapot tizenegyezer példányban terjesztik. Kiadóként a Szivárvány-2 Kft-t jelölik meg Siófok Aradi Vértanuk u. 27. szám alatti székhellyel, illetve szerkesztőként Góczi Mária neve olvasható.

------------------------

Megtekintettem ennek a cégnek 14-09-306380 cégjegyzékszámú cégkivonatát is, de ott a cég ügyvezetőjeként Treszlné Góczi Mária van nyilvántartva 2011. december 21-ig tartó hatállyal, és korábban ugyancsak ügyvezetője volt ennek a cégnek Treszl József is. Az a Treszl József és Treszlné Góczi Mária, akik a Siófokon ismert TRG Kft nevű cégnek most is tulajdonosai és ügyvezetői.

Ellenben BALATONI POLGÁR lapkiadó cégnek – Szivárvány-2 Kft-nek – Treszlné Góczi Márián kívül a KELTA TŰZ Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft is tulajdonosa.

A KELTA TŰZ Kft. nevű, jelenleg Siófok Marosi u. 13. szám alatti székhelyű cégnek pedig korábban tulajdonosa volt Siófok Polgármesterének felesége – Dr. Balázs Judit – és gyermeke – Balázs Márk Tibor – valamint Kiss Sándor is.

Utóbbi az a Kiss Sándor, aki jelenleg is tulajdonosa annak az ADLER-SIÓ Építőipari Karbantartó és Szolgáltató Kft-nek, amelynek székhelye a KELTA TŰZ Kft-nek Siófok Marosi u. 13. szám alatti székhelyével azonos, és egészen véletlenül éppen az ADLER-SIÓ Kft nyerte el a Siófoki Képviselőtestület által elbírált közbeszerzési pályázatokból a Zeneiskolával, Fecskeházzal, Strandkapuval, vagy a közel egymilliárd forint értékű Jókai parkkal kapcsolatos pályázatokat, de közreműködött a Galériusz fürdő építésénél is, valamint a most épülő új Könyvtár épület építési területén elhelyezett építéssel kapcsolatos adatok közlésére szolgáló táblán is az ADLER SIÓ Kft nevét látom.

Ami pedig a KELTA TŰZ tulajdonosát és ügyvezetőjét Balázs Márk Tibort illeti, ő nemcsak ennek a cégnek ügyvezetője, hanem annak a Siófok Marosi u. 3. szám alatti székhelyű SIÓ INGATLANTÁR Kft-nek is, melynek kizárólagosa tulajdonosa Dr. Balázs Árpád és felesége Dr. Balázs Judit.

Ez a SIÓ INGATLANTÁR Kft pedig annak a Siófok Bajcsy Zs. u. 212. szám alatti székhelyű SIÓ-INVEST Beruházási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek egyik tulajdonosa, amelyiknek ügyvezetője és másik tulajdonosa a Siófoki Képviselőtestület egyik Fideszes tagja, Lengyeltóti Zsolt.

Utóbbi SIÓ-INVEST Kft pedig 2008-ban barnamezős beruházás címén kiirt pályázat során 230 millió forintos támogatáshoz jutott.

------------------------

Így és csak így érthető a Balatoni Polgár nevű siófoki lap márciusi számában megjelent „Rajthoz álltak a jelöltek” című írás, velem kapcsolatos részei.

Az írás a lap 2-3 oldalán található úgy, hogy az írásba ékelődő, 3. oldal felső részénél látható hirdetésben „Itt az idő! GRUBER ATTILA” szövegrésszel ellátott fényképfelvétel látható nevezettről és néhány homályos arcról, illetve baloldalon egy olyan ajánlószelvény minta látható, ami Gruber Attila, valamint a Fidesz-KDNP szavakkal lett kitöltve, illetve a szavazópolgárokat megszólító tájékoztatás olvasható a szavazólap továbbításával kapcsolatosan. Fénykép alatt a FIDESZ és a KDNP emblémája van.

Tekintettel arra, hogy a „Rajthoz álltak a jelöltek” cím narancssárga színben látható, megállapítható az, hogy az írás a fényképfelvétellel és ehhez kapcsoló elemekkel együtt a Fidesz-KDNP politikai hirdetésének része.

Ennek megfelelően tudomásul veszem azt, hogy az írásnak velem kapcsolatos része nem korrekt és nem objektív, hiszen egy meghatározott pártszövetség érdekében megjelenő hirdetésnél nem lehet számon kérni az újságíró etika legalapvetőbb szabályait sem.

Ezért engem nyugodtan mocskolhatnak ilyen helyen akár az írásban leirt módon is, ha leköpnek, úgy veszem, mintha esne az eső. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy az írásból következően szórólapomat elolvasták és olyan jelentőségű személynek tartanak eddigi közéleti tevékenységem alapján, hogy bármely párt hatalomra juttatására, vagy ott tartására képesnek tartanak engem még akkor is, ha a tényleges valóságot a lap szerkesztőjének szárnyaló képzelete pótolja.

Az írás hiányosságának pedig azt tartom, hogy nem eléggé fokozták a velem kapcsolatos gyűlöletkeltést. Mondjuk fokozhatták volna úgy, hogy a február 10-i lakossági fórumon dús, válig érő, félig vörösre, félig kékre festett hajjal jelentem meg csak azért, hogy az MSZP-vel és SZDSZ-szel való azonosulásomat igazoljam. Ez már lett volna valami. De úgy, ahogy leírták, eléggé snassz. Nem beszélve arról, hogy az írás alapján az olvasó eltöprenghet azon, hogy a Magyar Nemzet újság mióta baloldali sajtótermék. Ugyanis ebben az újságban írtak rólam úgy, hogy mára ismerté váltam.

------------------------
Egyébként Márai Sándornak az eszmével és konccal kapcsolatos megszabadulási nehézségekkel kapcsolatos gondolatára utalva azt természetesnek tartom, hogy az elmúlt húsz év haszonélvezői pártállástól függetlenül nem szívesen fogadják el azt, hogy egyszer az árnyas oldalára is kerülhetnek az életnek úgy, mint a nemzetemhez tartozók többsége. Ezért veszem természetesnek azt, hogy engem gyűlölnek. Ebből semmi baj nincs.

A baj azzal keletkezett, hogy a velem kapcsolatos írás a következő mondattal fejeződik be:

„A mindennel és mindenkivel elégedetlen stabil értékrenddel nem bíró, a társadalom perifériájára szorult szavazóréteg számára viszont személye kiváló alkalmat teremt arra, hogy negatív indulatait kiélje.”

Eszénél volt az az ember, aki ezt a mondatot leírta? Egyáltalán tudta mit beszél? Társadalom perifériájára szorult szavazórétegnek nevezni azokat akik a Jobbik pártban, illetve bennem bíznak?

Mikor hallottak tőlem bármikor olyat, hogy pártoktól függően minősítettem azokat az embereket, akik nem azonosulnak nézeteimmel, vagy a Jobbik nézeteivel? Az emberek tisztessége nem attól függ, hogy melyik pártra fogják szavazatukat leadni. Az az én nemzetemhez fog tartozni és ugyanúgy fogom tisztelni akkor is ha rám fog szavazni, mintha nem.

Ez a tollforgató egyszer nézzen azoknak az embereknek a szemébe, akik nap mint nap megkérdik tőlem azt, hogy ugye magukban nem fogunk csalódni. Csak egyszer nézzen az emberek szemébe.

Szégyellje magát az, aki ezeket az embereket becsmérelni merte. Amennyiben pedig ha a Fidesz-KDNP képviseletében tette közlését, örülni fogok akkor, ha elkerülhetem őket. Nem a híveket, hanem a haszonélvezőket.

A Jobbik párt híveinek megsértése miatt nincs módom mérlegelni. Rájuk tekintettel nem tehetem meg azt, hogy a rágalmazó ellen feljelentéssel ne éljek az alábbiak szerint.

==================
Tisztelt Városi Bíróság!

BALATONI POLGÁR ingyenes közéleti lapnak ide mellékelt márciusi számának 2. oldalának közepén Jobbik – Dr. Lehmann György – címmegjelölés utáni fejezet utolsó részében a következőket írja:
„Azt sem tudni, hogy a mentelmi jog megvonásának programja hogy fér össze személyével, hiszen az ellene indított büntetőeljárás már a másodfokú bíróság előtt folyik.

A mindennel és mindenkivel elégedetlen stabil értékrenddel nem bíró, a társadalom perifériájára szorult szavazóréteg számára viszont személye kiváló alkalmat teremt arra, hogy negatív indulatait kiélje.”

Az idézett első bekezdésben tett tényközlésnek célja az volt, hogy személyemet azzal járassa le, hogy másodfokú bíróság előtt ellenem büntető eljárás folyik. Ellenem sem első, sem másodfokú bíróság előtt büntető eljárás nem folyik, így a becsületem csorbítására alkalmas tényállítás valótlan.

Az idézett szövegrész második bekezdésében tett tényközlés pedig olyan kedvezőtlen értékítéletemet kívánta elérni, hogy nézeteimmel kizárólag csekély jelentőséggel bíró emberek azonosulnak.

Btk 179. § 1. bek:„Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmat tényt állít, híresztel, vagy
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el,

2. bek: „A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a./ aljas indokból, vagy célból,
b./ nagy nyilvánosság előtt követik el.”

A tényállításokat közlő lap tizenegyezer példányban került terjesztésre és nekem az írás 2010 február 28-án jutott tudomásomra.

A lap szerkesztője: Treszlné Góczi Mária ………………sz. alatti lakos.
Fentiekre tekintettel
m a g á n i n d í t v á n y t

terjesztek elő, és kérem T. Városi Bíróságot, hogy a lefolytatandó bizonyítási eljárás után

Treszlné Góczi Mária vádlottat a Btk. 179. § 1. bek-en meghatározott, a 2. bek. a. és b. pontja szerint minősülő rágalmazás bűncselekménye elkövetésében mondja ki bűnösnek és szabjon ki vele szemben büntetést.

Siófokon 2010. március 2-án. Tisztelettel: Dr. Léhmann György magánvádló

HAJRÁ FIDESZ !!!!!!!! VESZEN A JOBBIK!!!!!!! VELE LEHMANN!!!

ÉBRESZTŐ!!!ITT AZ IDŐ!!! HAJRÁ MAGYARORSZÁG HAJRÁ MAGYAROK!!! CSAK A FIDESZ!!!

Ez a rohadt szemét Lehmannt nem sértegetni kell hanem !

Már akkor ki kellet volna lökni a víztorony tetejéböl amikor ott olálkodott és akadályozta a felújítását!
A rohadékot remélem a romák és a zsidók kinyirják!Ha nem akkor majd meg teszi a szélsőséges náci pártja a jobbik hiszen ö is egy zsidó!
Hát így jár az akki nem tudja hova áll!

Te nem más vagy mint egy MOCSKOS ROHADT PATKÁNY!!!!!!!!!

EGY RETEKFÉSZEK GANNYÉ LÁDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Csak ennyi? Ha nagybetüvel

Csak ennyi? Ha nagybetüvel és sok felkiáltójellel hivod fel a figyelmet még többen olvassák és még többen kételkednek.Elhiszem neked valami miatt sértő,de másnak esetleg tanulságos is lehet.Hogyan is működik nálunk a biróság, mit is jelent IGAZSÁGOT szolgáltatni.

De akki mellé áll az is egy mocskos rohadt patkány!!!

De ezt a mocskos elmebeteg hazúdozó Dr Lehmannt is ki írthatná valaki mert ez egy rohadt patkány egy patkánynak meg semmi keresnivaló ebben a városban!!!

Tartalom átvétel