A Szentírás: Biblia,vagy az Őrtorony?

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

"Oly távol vagy tőlem,és mégis közel" (István a király-rock opera) Nagyon ráillik ez a dal-részlet a Biblia,és Jehova Tanúi kapcsolatára. Visszaemlékezem....12 éves voltam,amikor Édesanyámtól kaptam egy Károli Gáspár fordítású zseb-Bibliát. Gyerekkoromban sokszor találkoztam Jehova Tanúival-ekkor még betiltott felekezetnek számított ez a vallás Magyarországon. Sok férfit bebörtönöztek,mert ragaszkodtak a meggyőződésükhöz a katonai szolgálattal kapcsolatban.Kamaszkoromban úgy gondoltam:Jehova Tanúi azok,akik a legtöbbet tették a Szentírásért,és a Szentírás tekintélyének megszilárdításáért.Szomorúságot éreztem,amikor olvastam a modern Bibliakritikai protestáns teológiai irányzatról,amely megkérdőjelezi a bibliai csodák valóságát.Haragot,és keserűséget éreztem,amikor olvastam a Római Katolikus Egyház középkori túlkapásait,és a Biblia "elrejtését",amikor évszázadokig csak nemzetek körében holt latin nyelven lehetett olvasni a Bibliát. Semmi építő találkozásom nem volt nem volt sem katolikus,sem protestáns kereszténnyel,-leszámítva azt a néhány rövid beszélgetést,amikor a missziói szolgálat ("szántóföldi szolgálat") közben megszólíthattam néhány aktív,vallását gyakorló embert- de ők nem tettek bizonyságot,nem figyelmeztettek:téves úton keresem az Istent-Jehova Tanúinál! Igaz...akkor hiábavaló próbálkozás lett volna...Aktív Jehova Tanújaként (1986-1994) teljesen lenyűgözötta vének,és az Őrtorony Társulat (lexikális!) Bibilia-ismerete,rengeteg Bibliaverset tudnak emlékezetből még az egyszerű tagok ("hírnökök") is! Még "érdeklődő" voltam (alámerítkezés előtt álló leendő Jehova Tanúja),amikor egy római katolikus kollégámmal összehoztunk egy találkozót az ő papja,és az engem tanító,amúgy közismert,népszerű vén között. (A "vén" Jehova Tanúinál a "lelkipásztor" megfelelője.) Nagyon meglepődtem,hogy mennyire fölényben volt a vitában a munkásember Jehova Tanúja -a teológiát végzett,tapasztalt katolikus pappal szemben! Úgy láttam,a Biblia-ismerete messze felülmúlja a katolikus vitapartneréét. Bár nem volt tiszteletlen a vén,de mégis szánalmas volt látni a pap vergődését,mennyire nem volt "partnere" a vitában! Ez nekem döntő élmény volt az Útkeresésemben! Tudom,hogy nagyon sokan ilyen élmények,tapasztalatok hatására választják Jehova Tanúit.Gondoltam:Ha valakik igazán ismerik a Bibliát,azok csak a Jehova Tanúi lehetnek! Az első években,amit már "hivatalosan is" Jehova Tanújaként töltöttem,annyi kapcsolatom volt a Bibliával,hogy kikerestem az Őrtorony Társulat kiadványaiban idézett Igehelyeket,és magammal vittem a missziós munkába.Kitöltötte az időmet a munkahely,a missziómunka,az összejövetelek,-és azokra felkészülés. Minél többet olvastam az Őrtorony kiadványokat,és minél több gyülekezeti összejövetelen vettem részt,annál inkább láttam a törekvést a Vezető Testület részéről: A Biblia egy "zárt forráskóddal" működő "program",amihez az egyetlen "legális,és működő" kulcs a New York Brooklyn negyedében székelő Őrtorony Társulat "kezében" található.A Biblia csak az Őrtorony Társulat segítségével érthető meg. "A tanulás kemény munka.Hálásak lehetünk Jehovának,amiért az Ő szervezete sok segítséget nyújt ezen a téren.Az utóbbi években egyesek azt követelik,hogy hadd értelmezzék maguk az egyének a Bibliát.Az etióp eunuch azonban nyíltan elismerte,hogy szüksége van szellemi útbaigazításra. Mint körülmetélt prozelita,kétségtelenül jelentős ismeret birtokában volt...mégis,amikor megkérdezték tőle,érti-e amit olvasott,elismerte:Hogyan érthetném,ha csak valaki rá nem vezet engem? (Csel. 8:26-33) Ma mindannyiunknak hasonló szellemi vezetésre van szüksége" (Őrtorony 1988/22 19,20 Bekezdések) Ez a szellemiség uralkodik Jehova Tanúi felett,ezért nincs is remény arra,hogy a hitben,és az Ige-ismeretben felnőjjenek. Én is így gondolkodtam évekig,ahogy az Őrtorony Társulat tanította,és így gondolkodnák mind a mai napig,-ha Jehova Isten meg nem könyörült volna rajtam. Arra indított,hogy kezdjem el tanulmányozni magát a Bibliát,"natúrban"-úgy ahogy Isten megőrizte. Ennek a tanulmányozásnak eredménye lett a megtérésem Krisztushoz,sok-sok jegyzet a Bibliából,-az Igék,amik ellentmondanak a Vezető Testület "kinyilatkoztatásának",-és egy könyv,amely az Evangéliumi Kiadónál jelent meg 1998-ban "1914-Beteljesedett prófécia? " Sok szombatot töltöttem el a budapesti Széchenyi Könyvtárban,jegyzetelve C.T. Russel,és J.F. Rutherford könyveiből. Megrázó,kijózanító,és felemelő élmények voltak ezek.Érdekelt:Mi az igazság a "piramis-jelenségből",és a dátumos Armaggedon próféciákból? Tényleg az egyszerű "hírnökök" túlzott várakozása gerjeszette volna az egészet...? De hát egy olyan erőteljesen "kézi vezérelt" szervezetben,mint a Jehova Tanúi,nincs helye/lehetősége az "egyéni nézeteknek! Akkor mi az Igazság? A Biblia a Szentírás- a gyakorlatban is- Jehova Tanúinál,vagy a mindenkori Vezető (Testület) aktuális "kinyilatkoztatása"?? Mit mondtak-1914 előtt Krisztus visszajöveteléről? Ahogy meggyőződtem arról,hogy a Biblia,és az Őrtorony Társulat között áthidalhatatlan a szakadék,és láttam,hogy már a russeli alap is homok volt,amire nem szabad még egy homokvárat sem építeni-nemhogy emberi életet,úgy távolodtam el Jehova Tanúitól. Nekem megkönnyebbülés volt,amikor 1995 április 24-én elküldtem a kilépő nyilatkozatomat a Szervezettől.Hangsúlyozom:Nekem a problémám nem az egyszerű,áldozat,megtéveszett Jehova Tanúival volt,-köztük sok őszinte,elkötelezett,jobb sorsra érdemes "hírnököt" ismertem meg,hanem a csúcs-szervet,a Vezető Testületet utasítottam el.Jehovának hála,több testvérnek szabadulásában segíthettem,Ők mindannyian merték a Bibliát tekinteni a Szentírásnak! Hiszem,és vallom:Létfontosságú látni,hogy Jehova Tanúi tanítása közelebb hozza-e az embereket a Bibliához,vagy az Őrtorony Társulat kiadványai a Szentírás- a g y a k o r l a t b a n ? Mit eredményeztek Jehova Tanúi "speciális tanításai",amik csak rájuk jellemzőek? *** 1;A "két osztályos kereszténység": Nem akarok elmélyedni most ebben a témában,a lényeg _szerintem_ így is felismerhető,látható.Aki olvassa az Újszövetséget ("Keresztény Görög Iratok"),azok a Bibliából nem jutnak el a két keresztény "osztályhoz":Mennyei,és Földi osztály. Efézus 4:4:"Egy test van,és egy szellem,mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el,amelyre elhívattatok" ("Új Világ Fordítás,-kiemelés tőlem. Zsotza) Ha valóban Bibliai tanítás lenne a kétféle reménység,akkor csak beszélne erről a Biblia...?De mivel nem beszél-sőt az ellenkezőjéről olvashatunk-nem egy helyen-,így nem marad más lehetőség a Társulat-hű Jehova Tanúinak elismerni:A Bibliában nem lehet még olyan egyszerű gyakorlati témáról sem eligazítást sem kapni,mint az üdvöség,reménység- ezért marad - gyakorlatilag!- Szentírás az Őrtorony-tanítás! Inkább elfogadják az erősen ingatag Őrtorony- "építményt" az egyszerű Jehova Tanúi többsége,mintsem utánanézzenek a tanítás hitelességének,ahogy tették -Pál apostol tanításával!- a Béreabeli keresztények...és Pál nem haragudott rájuk,sőt-megdícsérte őket! "Ezek (A Bereabeliek) nemesebb lelkűek voltak,mint a thesszalonikiak,teljes készséggel fogadták az igét,és napról napra kutatták az Írásokat,hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok." (Ap.Csel 17:11) Még belegondolni is rossz,hogy mit kaptak volna Brooklynból! Amire Pál azt írja,hogy "nemesebb lelkűek"-az lázadás az Őrtorony Társulat szerint.Egy sorstárs,szabadult ex-Tanú fogalmazta meg: "Az Ószövetség ("Héber Iratok") a zsidókhoz szól elsősorban. Az Újszövetség ("Keresztény Görög Iratok") szinte kizárólag a 144000 fős "felkent osztálynak". Mi marad az egyszerű Jehova Tanúinak-Szentírás? Az Őrtorony Társulat kiadványai." Hozzáteszem,azokból is a legfrisebb....nem furcsa? A Biblia több ezer éves sorai nem avultak el....Luther,Kálvin,Spuergon,és a többi híres keresztény író könyvei elérhetőek,újból,és újból kiadják....C.T. Russel,J.F.Rutherford,és a többi "történelmi" Őrtorony kiadványokat miért titkolja el a Vezető Testület? Persze...megtapasztaltam- jó okuk van így tenni! Mégis...! Nem jobb lenne alázattal,bűnbánattal beismerni a múlt bűneit,kérni Krisztus bocsánatát,rehabilitálni az igazságtalanul kizárt egykori tagokat,és "tiszta lappal" egy új fejezetet írni a "Történelem Nagy Könyvében"? 2; A "Jehova" név és a Biblia Egy másik "kedvenc bizonyítéka" a Vezető Testületnek -hogy bizonyítsa önmaga "Isteni tekintélyét" az a hipotézis,feltételezés -amit persze tényként állítanak be- az az állítás,hogy a fenntmaradt Biblia-kéziratokban azért nincs meg a Tetragramma (JHWH) mert a hitehagyott zsidók,és keresztények eltávolították,meghamisítva evvel a Bibliai kézíratokat.De jött az Őrtorony Társulat,és Bibliafordításuk,az "Új Világ" Fordítás-és Jehova Tanúi helyreállították a Bibliát. Az Újszövetségben-bár a Bibliai kézíratokban nem szerepel a "Jehova" név- mivel a "hitehagyottak eltávolították" mégis 237-szer szerepel(tetik),legalábbis az "Új Világ" fordításban. Nagy téma,megér egy önálló könyvet,blog-bejegyzést, Sok sok embert ez lenyűgöz....Igen! Jehova Tanúi azok,akik kiderítették az "igazságot" Ők az "igaz vallás"! Minden teológiai "elmélyedés" nélkül: Ha csak egy kicsit is belegondolunk...Ha Jehova Tanúi állítása i g a z ,a fenntmaradt Biblia-kézíratok hiányosan,megcsonkítva maradtak fennt,akkor beszélhetünk-e a Bibliáról,mint Isten Szaváról? Szentírás lehet -e így a Biblia?? Ha Isten gondviselése nem őrízte meg a Bibliát,ha csak egy szót is "kivághattak belőle"-akkor mi a garancia,hogy nem "vágtak ki" tizet,huszat,százat,vagy ezret?? Márpedig Jehova Tanúi tekintélye alapszik azon,hogy a "kereszténység" szétvagdosta a Bibliát,-és lám,Jehova Tanúi pedig "megjavították" (?!) Ha több száz esetben megsérült a Biblia (A Jehova Tanúinál -tudat alatt-a tekintélye is!),akkor nem alapozhatom a hitemet a Bibliára-ha következetes vagyok.Ha komolyan akarom venni az Őrtorony Társulat álláspontját,akkor nagyobb hitelességet kell tulajdonítanom a Szervezet kiadványainak,mint Bibliának. Sajnos,így veszik ki Jehova Tanúi kezéből a Bibliát azoknak vezetői-a gyakorlatban-ismerjenek akárhány száz Bibliaverset emlékezetből! Ráadásul,ha mindenben hűséges az "Átlag-tanú" a Szervezet felé,és dolgozik a munkahelyén,felkészül az összejövetelekre,résztvesz azokon,és-természetesen-nem akar "átlag alatt" teljesíteni óraszámban a "szántóföldi szolgálatban" (15 éve ha jól emlékszem Kb.:15-16 óra volt egy "hírnöknek"),akkor-ha lenne is indítéka,hogy tanulmányozza a Bibliát,már nem lenne sem ereje,sem ideje. Isten adjon erőt,szabadulást,az Isten akaratát kereső,Krisztust követni akaró sorstársaknak kiszállni az ördögi "taposómalomból"! ** Kovács "Zsotza" Zsolt **

Kovács "Zsotza" Zsolt

"Nem akarok elmélyedni most ebben a témában,a lényeg _szerintem_ így is felismerhető,látható.Aki olvassa az Újszövetséget ("Keresztény Görög Iratok"),azok a Bibliából nem jutnak el a két keresztény "osztályhoz":Mennyei,és Földi osztály. Efézus 4:4:"Egy test van,és egy szellem,mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el,amelyre elhívattatok" ("Új Világ Fordítás,-kiemelés tőlem. Zsotza) Ha valóban Bibliai tanítás lenne a kétféle reménység,akkor csak beszélne erről a Biblia...?De mivel nem beszél-sőt az ellenkezőjéről olvashatunk-nem egy helyen-,így nem marad más lehetőség..." - minthogy Isten szent szelleme nélkül egy rakás szerencsétlenség vagy!!!
Az Efézus 4:4-et Pál azoknak írta, akik mennyei elhívásnak részesei, és akik királyokként és papokként uralkodni fognak azok fölött, akik az eljövendő lakott föld részesei lesznek, hiszen szelídekként a földet öröklik. (vö. Zsidók 3:1; Jelenések 5:10; 20:4,6; Zsidók 2:5 (Csia-Vida ford.; Máté 5:5) Íme a két reménység. Hogy pedig a világiak előtt akarod lejáratni a korábbi tanú társaidat, hát ez csakis azért sikerülhet, mert sem nem ismerik, sem nem értik a Bibliát, ezért is tudja becsapni őket az ördög. Te pedig ugyanezt csinálod, csak sokkal silányabb mértékben!

(Filippi 3:15)

Ő nem a volt Tanu társait akarja lejáratni szerintem,,,, (Filippi 3:15) levél mutatja hogy lehetnek nézet különbségek.Attól még hihet valaki Jézusban hogy bizonyos részletekben más a megértése.A Biblia term.beszél a föld benépesítéséről is, mint ahogy beszél az égi reménységröl is. Kinek melyik a reménysége azt az Isten dönti el.Ez "nem azé aki fut".Tehát ez a fajta köpködés keresztények között nem Jézustól ered és egyáltalan nem méltó a bibliához.Jehova tanui legalább annzi kárt okoztak az embereknek mint más vallások.Jehova Tanuival a probléma az hogy egyáltalan nem tetszik nekik az ha valaki a Watchtower nélkül tanulmányoz.Ha szeretet van bennem nem kivánom az emberek halálát csak azért mert valamit máshogy értenek mint én!!

http://www.bibliaherald.com/

kinek a köpködése?

"Ő nem a volt Tanu társait akarja lejáratni szerintem'- ha nem ismered a pályafutását fenti illetőnek, akkor miért mondasz véleményt? Ismerem anno, mellény korából. Akkoriban drága Jehova, így meg úgy, azután antipáli fordulat és az internetet teleköpködte a volt testvérei ellen szóló kirohanásokkal. Ráadásul sokkal nagyobb balek, mint aminek be akarja mutatni azokat, akiket lejáratni akar. Biblia írja, Isten kézzel csinált templomokban nem lakik, fenti illető mégis kézzel csinált Baptista templomba be, az persze nem probléma. Sok ilyen gusztustalan egyéniségű köpködi Jehova tanúi hitnézeteit, de annyit is ér a kritikájuk. Akár, mint Kóréé!

"Jehova tanui legalább annzi kárt okoztak az embereknek mint más vallások." Azt majd Isten dönti el, és nem bibliához nem értő laikusok. 2Péter 3:16

Tartalom átvétel