Adalék a Bayer Zsolt féle újságíráshoz

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Mellékletben olvasható a KaposPont internetes újságban tegnapi – 2010. március 10-i – napon megjelent „Tovább gyűrűzik a Léhmann-botrány Siófokon” című írás.

Ennek az írásnak kivastagított nyomtatású „A történet, mely feltárja, hogy ki is valójában Léhmann György, így szól:” alcíme után következő bekezdés utolsó két mondata a következőket tartalmazza:

„A másik jelentkező Somogyi G. György volt, aki magára adó tisztes pesti családból származott. Mint a Siófoki Napilap írja, édesapja minden szombaton eljárt istentiszteletre és büszke volt arra, hogy jámbor, bőkezű adományozásai révén díszvendég lehetett a Dohány utcai zsinagóga felújítására rendezett ünnepségen.”

Tekintettel arra, hogy a zsinagógában szombatonként tartott istentiszteletre kizárólag zsidó vallású személyek járnak, így tudhatták meg mindazok, akik az alcímből következően arra voltak kíváncsiak, hogy ki is vagyok valójában azt, hogy Somogyi G. György édesapja olyan tisztes zsidó ember volt, aki díszvendége lehetett a Dohány utcai zsinagógának.

Mit mondjak. Elvoltam idáig ennek az információnak ismerete nélkül is, okosabb tények ismertetésében bíztam akkor, amikor valóm ismertetését ígérték. De azért így se rossz. Hiszen így tettek kíváncsivá a további sorokra is. Hiszen elképzelni sem tudtam ekkor azt, hogy Somogyi G. György öreg zsidó apjának zsinagóga felújításával kapcsolatos tevékenysége ismertetésétől hogy fog eljutni 15 sorral később az írás oda, hogy alcímének megfelelően rólam megtudja az olvasó azt, hogy valójában ki is vagyok.

A következő bekezdésben „Fia a fától messze gurult almának bizonyult” kezdő szavak alapján megtudhattuk azt, hogy Somogyi G. György zsidó édesapjának olyan zsidó gyermeke volt, aki messze volt az apja tisztességétől, azaz tisztességtelen zsidó ember volt. Majd az írás következő bekezdésében olvasható alábbi mondat végre rátért a személyemre is:

„Somogyinak kellett egy hasonszőrű ügyvéd, ki elhúzza a kilakoltatás határidejét. Dr. Léhmann Györgynek egyáltalán nem voltak olyan gátlásai, mint a helyi ügyvédi kar másik tagjának.”

A „hasonszőrű” jelzővel a korábbi megállapítások ismeretében eszerint azt közli az írás, hogy, hogy Somogyi G. Györgyhöz hasonlóan én is tisztességtelen zsidó ember – ügyvéd – vagyok.

===================
Ami a vallásomat illeti, soha nem gondoltam azt, hogy ettől függően lehetek különb ember, mint a másik, mindenkor kényelmetlen helyzetben vagyok akkor, ha nyilvánosság előtt kell bizonygatnom azt, hogy milyen vallású vagyok. Ezért felhatalmazok bárkit arra, hogy keresse fel a Budapest XIII. ker. Béke téri templom plébániáját és kérje felmutatni a kereszteléssel kapcsolatos nagykönyvben fellelhető 1947. szeptemberi adatokat. Amennyiben az ott bejegyzett keresztszülőm nevét az illető nekem közli, úgy kész vagyok útiköltségét kifizetni.

Ami pedig a Somogy G. György – Balaton TV – ügyfelemnek Siófoki Önkormányzattal szembeni peres eljárásban történtek alapján tett „tisztességtelenség” megállapítást illeti az írás szerint, érdekelne az, hogy az újság szerkesztője az ügyvédi titoktartási kötelezettség figyelembevételével miként jutott az „ügyvédi kar másik tagjának” gátlásainak ismeretéhez, és miért nem azt írta, hogy szakmai alkalmatlanság okából nem tudta előttem az ügyvédi kar másik tagja Somogyi G. Györgynek ügyét elvállalni.

Ugyanis az újság szerkesztője éppúgy tudja, mint mindenki más, hogy az ügyvéd ügyfelével szemben fennálló titoktartási kötelezettsége folytán még akkor sem védheti meg magát az ügy pontos ismertetésével, ha történetesen olyan gyalázatosan támadják, mint ahogy engem a fenti cikkben a KaposPont szerkesztője tette. Valamint az írása alapján az újság szerkesztője azt is tudja, hogy Somogyi G. György több mint tíz éve óta halott, így soha nem lehetek abban a helyzetben, hogy az általa részemre átadott dokumentumokról beszámoljak.

Tételezzük fel, hogy birtokomban van Siófok Polgármestere által aláirt olyan dokumentum, melynek alapján tényként megállapítható az, hogy a Balaton TV egyetlen jövedelmét jelentő reklámozási tevékenységét ellehetetlenítette egy bérleti díjat nem fizető Sió Televízió tevékenységének egyidejű engedélyezésével, - a néhai Somogyi G. György által átadott ilyen feltételezett okiratot ügyvédi titoktartás folytán nem mutathatom fel.

A legnagyobb ellenzékinek mondott párthoz kötődő Bayer Zsolthoz hasonló újságszerkesztőnek alábbi mondata ezek után engem emlékeztet az 50-es évek kulákpereivel kapcsolatosan meghurcolt ügyvédekkel szembeni eljárásokra: „bátran kijelenthetjük, hogy dr. Léhmann György százmilliós nagyságrendű károkozásban működött közre ügyvédként Siófok város polgárai kárára.”

Nem tudom, hogy milyen vallású az újságszerkesztő, - nem is érdekel – de mondta alapján úgy látom, hogy feltehetőleg a szülői házban mindenképpen jól magába szívta az 50-es évek bírósági szokásait.

======================
II.

Visszatérve az újságcikkben irt Somogyi G. György édesapjának zsidóságára, számomra eléggé egyértelmű az, hogy mi szükség volt ennek közlésére akkor, amikor arról irt, hogy „ki is valójában Léhmann György”

El akarta érni az írás szerkesztője ezzel azt, hogy a cikk végére érve az újságolvasó a „dr. Léhmann György százmilliós nagyságrendű károkozásban működött közre ügyvédként Siófok város polgárai kárára” megállapításhoz tegye, vagy gondolja hozzá azt, hogy mindezt ez az ügyvéd úgy tette, hogy közben egy tisztességtelen zsidó érdekében járt el.

Azaz az újság szerkesztője úgy kívánta fokozni velem kapcsolatosan a gyűlöletet, hogy nem elég az, hogy százmilliós nagyságrendű károkozásban működtem közre ügyvédként, de ráadásul még ezt a tisztességtelen zsidók érdekében tettem. Bayer Zsolt csoportjához tartozó újságszerkesztőt az pedig természetesen nem érdekelte, hogy ezáltal a zsidó vallásúak gyűlöletét önmagában is keltette.

Egy évvel ezelőtt Bayer Zsoltnak címezve egyik írásomban az alábbiakat írtam:

„Bayer Zsolt úrnak - B u d a p e s t Tisztelt Bayer úr!

Hosszú idő óta igyekszem feltárni írásaimban mindazokat a visszaéléseket, melyeket a hatalomban részt vevők, vagy azokhoz tartozók, illetve őket segítő haszonélvezők követnek el önző, tisztességtelen, a nemzet sorsával nem törődő, másokat semmibevevő erkölcstelen magatartásukkal. Ezzel részben célom az, hogy többségében fondorlatosan kárt okozó magatartásukat mások előtt leleplezzem, részben az, hogy írásaim alapján hátha legalább egy kárt okozó elithez tartozónak lelkiismeretére tudok hatni. Más szóval tehát próbálok a szomorú helyzetben lévő hazám hasznára lenni.

Különösebben nem érdekelt ennek során az, hogy a honfitársaival galád módon viselkedő haszonlesők mely csoporthoz tartoznak, kik a társaik, vagy barátaik és így utólag ebből a szempontból visszanézve elemzéseimet sajnos az állapítható meg, hogy a súlyosan kifogásolható magatartások elkövetésére kész elithez tartozók bármelyik csoportból lehetségesek.

Természetesen egyenlőségjel az egyes csoportokhoz tartozók magatartása között szerintem nem tehető, így az iratomban irt Fodor Gábor féle csoporthoz tartozók erkölcstelenségének mértékét és minőségét tapasztalataim alapján a többi csoport említett tagjainak magatartása nem múlja felül, valamint a közelmúltban foglalkoztam azzal is, hogy szerintem a balatonöszödi kétszáz fős hallgatósága a miniszterelnöknek lehetségesen bűncselekményt követett el, de ettől még a többi csoport tagjainak kifogásolható magatartása is erkölcstelen és önző, másokat semmibevevő magatartás maradt.

Azaz választás esetén nem arról van szó, hogy egyik kutya, másik eb, hanem sokkal inkább arról, mint amikor egy legényembernek feleséget mondjuk három olyan prostituáltból kellene kiválasztani, melyek közül az egyiknek fertőző nemi betegsége is van, míg a másik pedig tud főzni.

Németh László mondta azt, hogy minél mélyebben magyar valaki, az annál igazabb ember, így ebből következően egy mélyen magyar embertől nem lehet elvárni legényemberként azt, hogy csak azért vegye feleségül azt a prostituáltat aki tud főzni, mert így biztosan életben marad. Ez esetben Kölcsey és Petőfi népéhez tartozó magyar ember inkább hazamegy és meghal, de ilyen házasságot nem köt, tisztességéből nem enged.

Hasonlatosan ahhoz, mint amit a ferencvárosi képviselői választás során a választásra jogosultak több mint 70 %-ának többsége két alkalommal is tett. Mivel fenti hasonlattal élve szerintük csak prostituáltakból választhattak, ezért úgy döntöttek, hogy akkor inkább a feltehetően főzni tudóra sem szavaznak.

1988-ban Ön alapítója volt egy pártnak és feltehetően akkor nem gondolt arra, hogy a pártalapítása felelőséggel jár. Hiszen magatartásával hozzásegítette az Ön által is alapított párt által hatalomba vágyók egy részének azt, hogy mint mindig tették, az ország jelenlegi helyzetében is saját és környezetükhöz tartozók hitvány élete érdekében használják fel elsősorban hatalmukat. Még akkor is felelős, ha meggyőződésem szerint ezek kaméleon természetűek, és az Ön által is alapított párt nélkül is oda jutottak volna mára ugyanígy cselekedve, mint ahol most vannak.

Felkérem Önt arra, hogy felelőségére is tekintettel mindent kövessen el annak érdekében, hogy ezek a nemzet erkölcsét lezüllesztő személyek pártjának hatalomra jutása esetén vagy tűnjenek el a szemünk elől, vagy változzanak meg, mivel változatlanság esetén jövőben a velük kapcsolatos indokolt átkozódásom esetén Önre is gondolni fogok.

Tisztelettel: Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz.”
------------------------

Ezzel az írásommal a falra hányt borsó esete forog fenn.

Azóta megbántam ezt az írásomat mint kutya, amelyik nyolcat kölykezik.

Siófokon 2010.március 11. napján.

Dr. Léhmann György

HAJRÁ FIDESZ !!!!!!!! VESZEN A JOBBIK!!!!!!! VELE LEHMANN!!!

ÉBRESZTŐ!!! ITT AZ IDŐ !!! HAJRÁ MAGYARORSZÁG HAJRÁ MAGYAROK !!!CSAK A FIDESZ!!!

Hajrá Bayer Zsolt veszenek ezek a szemetek!!

Magyarország elnyómói jobbik pártjával és ezzel a mocsok Lehmannal!!
Hajrá Fidesz!! hajrá Hír tv!! hajrá Echo tv!!

Tartalom átvétel