Börtönbe juttatásomért igyekvőkről és egyebekről

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Egy évvel ezelőtt mondta ki a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével azt, hogy az állami és önkormányzati tulajdonban lévő cégek vezetőinek keresete nyilvános adat, majd a kormány 2009. szeptember 15. napjában határozta meg azt az időpontot, ameddig ezeket az adatokat hazánkban nyilvánosságra kellett hozni. A közzététel alóli kivétel a kormány szándékai szerint nem ismert, ennek ellenére szeptember 16-án a siófoki székhelyű Zöldfok Zrt vezérigazgatója – Szabó Zoltán – az alábbi szavakkal magyarázta azt, hogy a cégének öt igazgatósági tagja közül miért csak Dr. Lassu Gyula igazgatósági tagnak havi 109.200.-Ft. összegű fizetését tette közzé:

„A jogszabályoknak szerintem ez a forma felel meg, s nekem mint vállalatvezetőnek mérlegelnem kellett ebben az esetben az összes előírást.”

Ezzel szemben nekem a rendelkezés világos megfogalmazásából következően nem kell mérlegelnem semmit, hanem a jogrend sérelme okából pótolnom indokolt az elhallgatott adatokat.

A Cg. 14.10.300093 cégszámon nyilvántartott Zöldfok Zrt hatályos cégkivonata szerint 13/33., 13/35., 13/36., 13/37., 13/40. szám alatti bejegyzések szerint jelenleg öt személy van feltüntetve képviseletre jogosult igazgatósági tagként. Vezérigazgatóként Szabó Zoltán, pénzügyi vezérigazgató-helyettesként Kovácsné Vankó Mária, míg a többiek – Dr. Lassu Gyula, Horváth László és Ladányi Roland – vezető tisztségviselőként.

A vezérigazgató Szabó Zoltánnak és helyettesének Kovácsné Vankó Máriának havi fizetése meghaladja az egymillió forintot és ismereteim szerint ez év januárjában Szabó Zoltán további 13 millió forint juttatásban részesült. Általában negyedévenkénti többletjuttatásban részesülnek, ezért lehetséges az, hogy azért kapta most a januári 13 millió forintot Szabó Zoltán, mert negyedévenként az elmúlt évben többletjuttatásban nem részesült, ellenben az is lehetséges, hogy a 13 millió forintot meghaladóan is részesült a szokásos negyedévenkénti többletjuttatásban. A vezérigazgatót és helyettesét megilleti továbbá Audi típusú szolgálati gépkocsi használata is.

Ezek a jövedelmek messze elmaradnak a DRV Zrt. Vezérigazgatójának – Reményi Zoltánnak – a Veszprém megyei napilapban részletezett havi 1 millió 963.000.-Ft alapbér, 18.000.-Ft cafetéria, 4.200.-Ft költségtérítés, 110.000.-Ft igazgatósági tiszteletdíj, eredményes munka esetén 1 millió 570.000.-Ft prémium tételekből álló jövedelmétől, de azért Szabó Zoltánnak és Kovácsné Vankó Máriának emiatt szégyenkezniük nem kell. Ugyanis más vidéki önkormányzati cégeknél a legmagasabb havi fizetés cégvezetőknél egymillió kettőszázezer forint úgy, hogy lehetségesen nem kapnak mások januárban 13 millió forint többletet.

Talán sikerült valamit kiköszörülnöm a fizetéselhallgatás folytán jogrendben keletkezett csorbán, és ideje rátérnem arra a „börtönös” ügyemre, melynek kezdeményezője – feljelentője – fenti Szabó Zoltán volt.

A Kaposvári Városi Bíróság, majd a Somogy Megyei Bíróság előtt folyamatban volt, és ez év február 3. napján jogerősen bűncselekmény hiánya miatti felmentő ítélettel lezárult hamis vád miatti büntető ügyem előzménye az volt, hogy a Siófoki Rendőrkapitányságon 2005. november 24-én tanúként meghallgattak egy általam kezdeményezett büntető ügyben. Ennek a feljelentésemnek ténybeli alapját az adta, hogy egy szerencsétlen ötlettel kiagyalva ásványi sókban telitett 58 fokos gyógyvizet 18,5 km-es távolságból földbe elhelyezett csővezetéken Siófokra terveztek napi 2000 m3 mennyiségben szállítani, illetve ennek a fizikailag lehetetlen elképzelésre Siófok Város vagyonából közel egymilliárd forintot dobtak ki az ablakon.

Az elképzelés első projektmenedzsere Szabó Zoltán volt és egy bekezdése a tanúvallomásomnak neki nagyon nem tetszett. Ebből a bekezdésből kiragadott szavakra hivatkozással 2006. novemberében feljelentett hamis vád bűncselekménye miatt, de a Kaposvári Nyomozó Ügyészség nem rendelte el a nyomozást, hanem közölte Szabó Zoltánnal azt, hogy rágalmazás miatt van lehetősége magánvádas büntető eljárást ellenem kezdeményezni.

Ezek után Szabó Zoltán immár rágalmazás miatt kívánta mindenáron a megbüntetésemet, de eredménnyel így sem járt, mivel a Kaposvári Városi Bíróság elsőfokon, majd a Somogy Megyei Bíróság másodfokon bűncselekmény hiánya felmentett a rágalmazás miatti ügyben. Ezt követte a Legfelsőbb Bíróság előtti eljárás, melyben hozott határozat megállapította azt, hogy nincs törvényes vád. Illetve azt, hogy amennyiben lenne törvényes vád, akkor cselekményem hamis vád elkövetésének látszik.

Több se kellett Szabó Zoltánnak, 2008. februárjában ismét feljelentett hamis vád miatt, majd miután 2008. április 16-án a Kaposvári Nyomozó Ügyészség feljelentését ismét elutasította, az elutasító határozat átvételétől számítottan több mint száznegyven nappal – 2008. szeptember 15-én – panaszt tett a határozat ellen. A panasz megtételére lehetséges nyolc napos törvényi határidő figyelmen kívül hagyásával. Ilyen előzmények után a panaszt elbírálva a Kaposvári Nyomozó Ügyészség az áprilisi határozatát saját hatáskörében hatályon kívül helyezte és a nyomozást egyidejű rabosításom mellett hamis vád bűncselekménye miatt elrendelte.

Az ismertetés alapján határozott véleményem az, hogy a száznegyven napos panasztételi időtartamnak az volt az oka, hogy ennyi idő alatt tudták összetákolni azt a kapcsolatrendszert, melynek létrejötte után a Kaposvári Nyomozó Hivatalnak nem volt lehetősége arra, hogy akár a határidőnek több mint 130 napos késedelme, akár a korábban már több alkalommal kifejtett álláspontjára hivatkozva a panaszt elutasítsa.

Továbbá határozott véleményem az is, hogy az így kialakított kapcsolatrendszer a Kaposvári Városi Bíróságot, valamint a Somogy Megyei Bíróságot is elérte, és az a tény, hogy ennek ellenállva meggyőződésük és a törvény szerint hoztak ítéletet, reményt ad ahhoz, hogy a közhatalmi jogosítványokkal rendelkezőknek közerkölcsöt semmibevevő magatartása miatti szomorú közállapot jobbra változik. Ezért lenne jó az, ha Fábry Sándor féle „jogi szakértők” nem igyekeznének minden erővel az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó jogintézményeket a közbeszédben arra az erkölcsi szintre süllyeszteni, ahol a törvényhozási és végrehajtó hatalom szereplői helyi és országos szinten jelenleg vannak.

Valamint határozott véleményem az is, hogy a tönkretételemhez kialakított kapcsolatrendszert nem Szabó Zoltán hozta létre. Hanem azok a hazámat tönkretevők, akiknek évek óta és most is a legtöbb fejfájást okozom.
=====================
II.

Február 10-én a Kiliti Csárdában megtartott jóhangulatu lakossági fórumon megjelent két függetlennek mondott Siófoki Képviselőtestületi tag, akik közül Hamvas Péter odaillően érdeklődött a Jobbiknak EURO bevezetésével kapcsolatos álláspontjáról, míg a másik azon kesergett, hogy korábban a MIÉP szavazói okoztak számára sérelmet. Azzal, hogy miattuk nem lehetett ő valamikor képviselőtestületi tag.

Kettőjük közül lehetett valamelyik a Magyar Nemzet újságnak informátora azzal a 2010. február 17-én megjelent „Az MSZP mellett a jobbikosok” című írással kapcsolatosan, melynek második mondata a következő:

„A rendezvényen Léhmann hosszasan fejtegette, hogy az elmúlt nyolc év hibáiért a Fideszt terheli a felelősség – állította lapunk informátora, aki szerint az MSZP-SZDSZ koalícióról kevés szót ejtett a Jobbikos jelölt, viszont többször elmondta, szomorú lenne, ha a Fidesz, illetve a választókörzetben jelöltjük Gruber Attila győzne.”

Nem egészen pontos az informátor állítása, mivel nem nyolc évet, hanem általában húsz, ritkábban hatvan évet vizsgálok a jelenlegi állapot okozóival kapcsolatosan, valamint soha nem általánosságban foglalkozom hibák vizsgálatával lakossági fórumon, hanem a gazdasági, erkölcsi és társadalmi válságot előidéző okokat külön-külön vizsgálom. Ennek során előzetes érvelés és bizonyítás után a gazdasági válságért elsősorban az MSZP-t, illetve az SZDSZ-t, míg az erkölcsi válságért elsősorban a Fidesz-t teszem felelőssé.

Utóbbi állításommal kapcsolatosan minden egyes fórumon idézem Deák Ferencnek egy Zala megyei Közgyűlésen elhangzott alábbi szavait:

„Kísérje az ellenzék figyelemmel a kormány minden lépteit. Őrködjék szigorúan a törvények sértetlen fenntartása felett. Minden hibát, minden törvényszegést rójon meg személyes tekintet nélkül, minden hiányt fedezzen fel, nyilatkozzék pártérdek és mellékes tekintetek nélkül. Törvény, igazság és lelkiismeretes meggyőződés szerint, félelmet csüggedést, önhaszonkeresést ne ismerjen, s védje mindenkor az alkotmányos szabadságnak és törvényes rendnek egyesült érdekeit. Ez az ellenzék nemes feladata, ez legszentebb kötelessége.”

Ha ennek ellenére az újságcikk informátora a legutóbbi nyolc évet erőlteti, csak nem arra gondol, hogy azért mert a Fidesz ezidő alatt ellenzékben volt, nem felelős az elmúlt nyolc év hibáiért?

Vagy arra gondol, hogy tették az idézet szerinti dolgukat? Így többek között a tíz év óta országgyűlési képviselői tiszteletdíjban részesülő Dr. Gruber Attila siófoki lakos volt az, aki szigorúan őrködött a törvények sértetlen fenntartása felett, ő volt az, aki Eger városa mellől új családja megteremtése közben minden hibát, minden törvényszegést felrótt személyes tekintet nélkül, sőt minden hiányt felfedezett akár pártjának érdeke nélkül is?

Ebből következően talán arra is gondol, hogy Dr. Gruber Attila volt az, aki szólt pártjához tartozó Dr. Balázs Árpád siófoki polgármesternek azért, hogy talán mégsem illő barnamezős beruházás címén 230 millió forintot 2008-ban annak a társaságnak ebben a megyében elnyerni, amelyiknek két tagja közül az egyiknek éppen Dr. Balázs Árpád polgármester és bíró foglalkozású felesége a tulajdonosa?

Ne vicceljünk akkor, amikor a haza sorsáról van szó. Szégyellje magát mindenki, aki ismerve Dr. Gruber Attilának és hozzá hasonlóknak elmúlt tíz évi közéleti cselekvőképtelenségét és önhaszonkeresését, rá akarja venni hazám választópolgárait arra, hogy ennyire alkalmatlan emberre, illetve emberekre bízzák a haza sorsának intézését. Törökkoppány lakossága áldja azt a napot, amikor Dr. Gruber Attila nevű polgármesterüktől megszabadultak. Siófokon pedig számára még rosszabb a helyzet. Nevetségessé vált.

------------------------

Deák Ferenc intelmeiből, valamint a FIDESZ országgyűlési képviselőinek nyolc évi semmittevéséből kiindulva hazánk erkölcsi állapotáért valóban őket hibáztatom elsősorban. Vagy mire gondoltak? Felveszik mindenféle juttatásukkal együtt a havi 1 millió forintjukat – Dr. Gruber Attila a tíz év alatt 120 millió forintot – a semmittevésért és majd a nép a haza megmentőjének tekintve hozzásegíti őket a még nagyobb jövedelmük megszerzéséhez? Dr. Balázs Árpád Fideszes siófoki polgármester jövedelemszerző módszereit átvéve?

Tessék szíves tudomásul venni önhaszonkereső és Deák Ferenc szavaitól irtózó Fideszes semmittevőknek azt, hogy a széklábszavazásnak vége. A haza végveszélyben és Nemeskürthy professzor szavaival élve katarzisra van szükség. Vagy emlegethetjük a Szózat szomorú sorait.

------------------------
Ami pedig az újságban felhozott MSZP-SZDSZ koalícióval kapcsolatos kevés beszédemet illeti, velük kapcsolatosan tenni szoktam. Mondjuk úgy, hogy http://invitel.hu internetoldalamon évekkel ezelőtt közzétettem Medgyessy Péter miniszterelnök ingatlanszerzését a Siotour vagyonból. Vagy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején – 2008. szeptember 30-án – közzétettem Gyurcsány Ferenc elleni, Fővárosi Főügyészség felé címzett feljelentésemet hivatali visszaélés bűncselekménye miatt úgy, hogy közben utaltam az öszödi hallgatóságának bűnsegédi magatartására is. De ugyanebben az időben feltártam Gyurcsány Ferencnek bűnös módon létrejött vagyonával kapcsolatos tényeket is „Megtaláltam Gyurcsányit” és „Tisztességről hosszú és rövid távon másként” című írásomban.

Miközben Dr. Gruber Attila a parlamentben az MSZP-s és SZDSZ-s képviselőket maga köré gyűjtve szóhasználata szerint „lobbizott” a Siotour Kempingeket megszerző, és azóta luxemburgi tulajdonba átmenekített ingatlanokhoz jutó SCD-sek érdekében azért, hogy 10 %-ról 25 %-os beépíthetőségre változtassák át a Balaton törvényt, és teljesen véletlenül éppen az SCD által felépített, illetve elfuserált Beszédes József sétányon lévő házban kapott közelmúltban Dr. Gruber Attila lakást.

Vagy a vagyonadóról szóló törvénynek megsemmisítését célzó alkotmánybírósági kérelmemet szerkesztettem ahelyett, hogy Fidesz módjára hatalomhoz jutástól tettem volna függővé cselekvési szándékomat.

Jelenleg pedig az SZDSZ holdudvarához tartozók által uralt DRV Zrt elleni fél évvel ezelőtti feljelentésem folytán a népemet vízdíjjal sanyargató cég ellen a büntető eljárás nyomozati szakasza befejezéséhez közeledik. Annak ellenére, hogy 2008-ban a Fideszes siófoki képviselőtestület – egyik képviselőtestületi tag természetesen Dr. Gruber Attila – élén Dr. Balázs Árpád szorongatta Reményi Zoltán DRV vezérigazgató kezét azért, hogy a várossá nyilvánítás óta eltelt 40 évi időszakban végzett tevékenységét a cégnek a város nevében megköszönje.

Hogy nem sül le az informátornak a…
=========================
III.

A Magyar Nemzet újságcikke egyébként a következő mondatokkal fejeződik be:

„Léhmann nem tagadta, hogy felesége SZDSZ-es színekben indult 2002-ben az önkormányzati választásokon, míg ő egy másik körzetben függetlenként mérettette meg magát. Lapunk információi szerint 2002-ben az SZDSZ Léhmann Györggyel szemben nem indított jelöltet.”

Ezeknél a mondatoknál Ady Endre Muszáj Herkules versének „Milyen hígfejűek a törpék” sora jutott két oknál fogva az eszembe. Részben azért, mert ily módon sikerült feddhetetlenségi bizonyítványt közzétenni rólam, részben azért, mert feleségem felemlegetésével lehetőséget adtak számomra ahhoz, hogy a magánélet szentsége a jövőben ne legyen korlát számomra másokkal szemben az igazság kimondása során.

Az első oknál abból indulok ki, hogy az informátor minden lehetséges hibámat és bűnömet igyekezett közöltetni az újsággal akkor, amikor eljutott egy nyolc évvel ezelőtti, feleségemmel kapcsolatos közéleti szerepléshez. Ebből következően az egyetlen és legnagyobb bűnöm szerinte ez.

Az, hogy feleségem egy olyan siófoki körzetben, ahol 2002-ben az SZDSZ önkormányzati képviselőjelöltet nem tudott állítani, felkérésre hozzájárult ahhoz, hogy a nevét oda beírják. Feleségem egyébként ekkor sem, és soha, semmilyen pártnak nem volt tagja, és így lettem az informátor által bizonyítottan feddhetetlen.

A második ok természetesen érdekesebb, hiszen módom van ezek után felemlegetni azt, hogy Dr. Gyenesei István régebbi újságnyilatkozata szerint pártbéli hovatartozást figyelmen kívül hagyva Dr. Gruber Attila évekkel ezelőtt hajlandó volt akár a szintén Fideszes Dr. Balázs Árpáddal a nem Fideszes Dr. Gyenesei Istvánt is felkeresni csak azért, hogy valami kis állást a megyei közgyűlés környékén neki biztosítson. A lényeg akkor is az volt Dr. Gruber Attilának, hogy ne kelljen dolgozni és sok pénzt lehessen keresni.

------------------------
Valamint módom van abból a levélből idézni, amit január 27-én adtak nekem címezve postára:

„”A 2000-es évek elején adta el a város az Aranyparti területeket, azon belül a nagyobbik részét az OTP Ingatlan Rt-nek.

Itt az OTP szarért-húgyért juttatott telkeket vezetőinek családtagjainak és VIP személyeknek, köztük az eladásban szerepet játszó polgármesternek is ingyen! Hogy ezért tett e valami engedményt vagy más stikliben is benne volt-e azt nem tudni, de a kapott nagy értékű telek valamit sejtet!

Ez a telek egy ott munkálatokat végző személy elmondása szerint a Móricz Zs. és a Gábor Á. utak meghosszabbításánál a vízparton lévő 2662/61 vagy 2662/51. HRSZ. telek, pontosan nem emlékszik.”

A levélíró jól emlékszik, hiszen a következő oldalon látható térképen a siófoki 2662/61. hrsz. alatti 1373 m2 területű ingatlan valóban közvetlenül a tóparttal – strandfürdővel – határos, és valóban az OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Vagyonkezelő Zrt szerezte meg 47789/2001. földhiv. szám alatt.

45044/2004.10.13. szám alatti földhivatali bejegyezéssel pedig kizárólagos tulajdonjogot erre az ingatlanra Balázs Krisztián Árpád szerzett úgy, hogy holtigtartó haszonélvezeti jogot ugyanekkor jegyeztek be Balázs Zoltánné, Dr. Balázs Árpád és Dr. Balázs Judit javára.

Ez az ingatlan ingatlan-összevonás, majd megosztás útján jött létre, így a korábbi tulajdonos már nem látható, illetve egy helyen tulajdonosként a Magyar Állam olvasható. Pontosan nem számoltam össze azt, hogy összesen hány ingatlan jött létre a siófoki 2662/61. hrsz. alatti ingatlanhoz hasonló módon, de úgy látom, hogy ezek száma 18-25 db közé tehető. Mint ahogy azt sem tudom, hogy Dr. Balázs Árpád siófoki polgármester gyermekén kívül még kik szereztek ezeknél az ingatlanoknál tulajdonjogot.

===================
Írásom elején úgy gondoltam, hogy ebben az iratomban kitérek a Balaton vize pótlásának kivitelezhető műszaki megoldásaira, a titkosított Balaton tervek nyilvánosságra hozatalának, beépítésre szánt jogosultságok felülvizsgálatának problémájára, a Balatonba befolyó vizek tározói ülepítőinek tisztításának és utóülepítőinek kiépítésének fontosságára, vagy arra, hogy Zamárdiban a siófoki horgászegyesület csónakháza helyén ma a Medgyessy villa áll lekerített parti sávval.

Majd legközelebb írok ezekről. Most sötét éjszaka van.

Siófokon 2010. február 22. napján. Dr. Léhmann György

EZ A LEHMANN EGY MOCSKOS ROHADT PATKÁNY!!!!!!!!!

A JOBBIKAL EGYÜTT A BÖRTÖNBE A HELYÜK!!!!

AZ EMBEREK FÉLRE VEZETÉSE BŰN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EZÉRT FELELNIFOG EZ A PATKÁNY LEHMANN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ez a rohadt szemét Lehmannt nem sértegetni kell hanem !

Hanem egyből kívégezni!

A SZEMÉT LEHMANNAK MÁR RÉG A BÖRTÖNBE A HELYE!!!

REMÉLEM HOGY EGYSZER ODAKERÜL ÉS OTT IS MARAD VÉGLEG!!!

A MOCSOK LEHMANNAK MÁR RÉG A BÖRTÖNBE A HELYE!!!

EZT AZ ELMEBETEGET MÁR RÉG BEKELET VOLNA ZÁRNI ÉS TÖBBET KI SE ENGEDNI ONNAN!!!

Tartalom átvétel