Demszky Gábor és a törvényesség

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Nyílt levél Tarlós István Főpolgármesterjelölt Úr részére

Tisztelt Főpolgármesterjelölt Úr!

Augusztus 2-án a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházásaival kapcsolatosan a következők voltak olvashatók:

„Demszky Gábor főpolgármester a Távirati Iroda beszámolója szerint megnyitó beszédben érintette a szerződésben vállalt fővárosi kötelezettséget a csatornadíjak alakításáról. Mint mondta, a budapesti csatornadíjak az országos átlag körül vannak, és jóval alacsonyabbak, mint például Győrben. A múlt év decemberében 17 százalékos csatornadíj emelést terjesztettek elő, de a közgyűlés csak 4 százalékot fogadott el. A főpolgármester szerint ezért a későbbiekben jelentősebb áremelésre lesz szükség.

A főváros és a kivitelező Csepel 2005 FH Konzorcium 2006 januárjában kötött szerződést, mely rögzíti a induló díjat és a díjszámítás további módját is. Eszerint a 2004-ben érvényes csatornadíjakat 64 százalékkal kellene emelni, hogy megtérüljön a beruházás. Demszky szerint a vita ősszel zárulhat le.”

Amennyiben Demszky Gábor tényleg ezeket mondta, úgy azt nem értem, hogy 20 évi főpolgármesteri gyakorlata alatt miért nem sikerült neki megtanulni azt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló cég esetében is a csatornaszolgáltatás díját az 1990. évi LXXXVII. tv. 8. § 1. bek-e szerint kell a Fővárosi Önkormányzatnak maximált hatósági árként megállapítani.

Azaz úgy kell megállapítani a törvényszöveg szerint, hogy az ár

a „hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.”

A törvény szerinti vállalkozó Budapesten a Fővárosi Vízművek Zrt. nevű Cg. 01-10-042451 cégszám alatt nyilvántartott önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, így elképzelni sem tudom azt, hogy Demszky Gábor a törvényhely melyik rendelkezésére gondolt akkor, amikor úgy gondolta, hogy a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt szennyvíztelep létesítésének költségét egy ez egyben ráterheli 64 %-os díjemeléssel a fogyasztókra azért, hogy a Fővárosi Önkormányzat számára a létesítési költség megtérüljön.

Tudom azt, hogy Ön tudja, ezért kellemetlenül érzem magam akkor, amikor azt magyarázom, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt mint szolgáltató, valamint a budapesti lakosság, mint fogyasztók között létrejött szolgáltatási szerződés szerinti csatornahasználati díj alapvetően két részből áll.

Részben a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, amortizációs költségeket is magába foglaló költségekből – önköltség –, részben abból az eszközhasználati díjból, amit azért kell fizetni, mert a vállalkozó a szolgáltatás teljesítéséhez másnak a tulajdonában álló vagyontárgyakat is használ.

Ezért a Fővárosi Önkormányzatnak az általa megrendelt csepeli szennyvíztisztító költségei ellenére sincs ármegállapító hatóságként a törvény betartása esetén más joga, mint az, hogy eszközhasználati díj mértékét erre is tekintettel állapítsa meg jövő évre nézve. Természetesen a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányossága alkotmányos alapelvének betartása mellett azzal, hogy jövőben azok után a szennyvíztisztítással kapcsolatba hozható eszközök után pedig már nem kérheti az eszközhasználati díjat, amik a csepeli szennyvíztisztítóra tekintettel immár szükségtelenné váltak.

-----------------

Egyébként most az egyszer megmutathatta volna Demszky Gábor azt, hogy talán mégis méltó volt Budapest szavazópolgárainak bizalmára.

Ahelyett, hogy 64 %-os törvénytelen díjemeléssel riogatta Budapest lakosságát, módja lett volna a többségében párttársai, vagy pártjához közelállók által vezetett ivóvíz és csatornaszolgáltatást végző cégek részére eddig beszedett vízdíjban jelentkező amortizációs költségeinek hollétét vitatni.

Hiszen Budapesten nyilvánvalóan éppen azért kellett új csatornatisztítót építeni, mivel a korábbi tisztítómű állapota annyira lepusztult, hogy nem volt érdemes felújítani. Annak ellenére, hogy az erre is fordítandó amortizációs költséget közben a fogyasztóktól beszedték. Gondolom többmilliárd forint összegben.

Demszky Gábornak butaságok helyett szerintem csak annyit kellett volna most mondani, hogy barátaim mondjátok meg azt, hogy hol az amortizációra fel nem használt pénz, hiszen most jól jönne a csepeli szennyvíztisztító költségeinek enyhítésére.

Demszky Gábor barátainak több eszük van. Ők hallgatnak.

------------------------

Engedje meg Főpolgármesterjelölt Úr azt, hogy levelemet néhány napon belül azért folytassam, hogy a „vízügyi lobbi”-nak fentiekben csak jelzett romlottsága egy részét pontosabban és részletesebben feltárjam, bizonyítsam.

Hátha figyelembe vesz belőlük később valamit, és kis hazámnak ezáltal használok.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos

Tartalom átvétel