DRV feljelentés kiegészítése

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Winkler Tamás, a DRV Zrt Vezérigazgatója egy héttel ezelőtti ujságnyilatkozában a vízszolgáltatást végző cégnél teljes átvilágítást és pazarlás kiirtását igérte.

Alábbi, Ügyészségnek továbbitott feljelentésem kiegészítését megküldtem Winkler Tamásnak is az igérete szerinti eredményes tevékenyége érdekében.

===========================

Dr. Léhmann György 8600 Siófok Szűcs u. l. /tel: 84-313-176 és 20-4939851/ irata

=====================================================================

Városi Ügyészség

S i ó f o k

Tisztelt Városi Ügyészség!

B. 871/2010/4/I. számú csalás vétsége miatt ismeretlen tettes ellen indult büntető eljárásban panaszomnak helyt adó, nyomozás folytatását elrendelő határozatra tekintettel

f e l j e l e n t é s e m k i e g é s z í t e m a következők szerint:

DRV Zrt tevékenységeire vonatkozóan a tegnapi napon elektronikus levélben az alábbiak szerint tájékoztattak:

„Tisztelt Ügyvéd Úr!

Ha jól értesültem, az új vezérigazgatónk …..L…-t szándékozik műszaki

helyettesévé kinevezni.

Feltehetően nem ismeri ennek az embernek a viselt dolgait.

A R…..sem kispályás, de korrupciót tanulni elmehetne a fentebb említett

„úrhoz”.

Ahogy a vele kapcsolatban álló emberektől hallottam, minden általa irányított

beruházásból kiveszi a saját hasznát.

Ezt miképp csinálja, és a számlázást hogy oldják meg, azt sajnos nem tudom.

Saját vállalkozásaiban dolgoztatta a cég embereit, gépeit. A saját vállalkozásában

használt eszközök is jórészt a drv-től származnak.

A cégnek vásárolt vasanyag valamiképp plazma tv-re változott.

Régi dolgozók szerint a munkák, amiket a cégnek végzett mint külső

vállalkozó, kb. háromszor annyiba kerültek a drv-nek mint a piaci ár, stb.

Így elég nehéz lesz rendet tenni a cégünknél. És ez csak porszem a jéghegy

csúcsán.”

Ennek a tájékoztatatásnak alapján tehát annyit tudtam meg egy nevét elhallgató DRV-nél dolgozótól, hogy a DRV-nél a „külsős” vállalkozókkal végeztetett munkák finanszírozása során rendkívüli pazarlás folyik, valamint azt, hogy

a jelenlegi vezérigazgatónak közvetlen környezetében már hosszú idő óta irányítja a beruházásokat, vagy ezek egy részét egy olyan személy, akinek érdekköréhez tartozóan mellesleg olyan vállalkozás, vagy vállalkozások vannak, melyek a DRV-nek „külsős” munkáit úgy végzik másokhoz képest háromszoros díjért, hogy közben a „külsős” vállalkozás DRV Zrt-hez tartozó embereket, illetve gépeket is dolgoztat.

------------------------

A fentiek szerinti tájékoztatás után a DRV honlapján természetesen igyekeztem az írás valóságtartalmát ellenőrizni, és ennek során észleltem a honlapon „Karbantartási muka” címszó után a következő közlést:

„Hálózattisztítás Barcson

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt megbízásából az Agriapipe Kft. szakemberei az ivóvízhálózat mechanikai tisztítását végzik Barcs város nyugati területén. A munkálatok idején az alábbi utcákban előfordulhat átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés, illetve esetenként a víz zavarossá válik”

Majd közölték az így végzendő munkálatok időpontját 2010. augusztus 25-tól szeptember 2-ig napokra, és a barcsi utcákra lebontva.

Ebben a közlésben megjelölt AGRIAPIPE Kft cég nyilvános cégadatait természetesen megtekintettem, és a Cg. 10-09-027774 cégszám alatti 5/1. sorszámú bejegyzésnél a cég székhelyeként egy egri címet jelölnek meg, míg a cég fióktelepeként Eger városához közeli Bogács és Heves nevű helyiségeknél lévő címet.

Illetve az AGRIAPIPE Kft harmadik fióktelepeként Budapesten a III. kerületben egy lakótömb F. épületének II. em. 6. szám alatti lakását.

Nem tartom valószínűnek azt, hogy utóbbi lakótömbben lévő II. em. 6. szám alatti lakásban a cég bármiféle cső tisztításához alkalmas gépeket, vagy szerszámokat tárolna, így megállapítható az, hogy a DRV Zrt megbízásából a Barcson végzett ivóvíz-hálózati mechanikai tisztításhoz szükséges eszközöket az AGRIAPIPE Kft Bogácsról történő szállítás esetén 410 km-ről, míg Hevesi fióktelepéről történő szállítás esetén 385 km-ről szállította.

Amennyiben a barcsi mechanikai csőtisztítást a DRV Zrt megbízásából tényleg az AGRIAPIPE Kft végezte saját eszközeivel.

Ugyanis az AGRIAPIPE Kft egyik tagja 2009. december 3-a óta az a Cg. 01-09-928823 cégszám alatt nyilvántartott Környezettechnológiák Kft, mely céget 2009. november 16-án hozta létre egyetlen tagja, a 2009. november 9-én létesített, Cg. 01-10-046514 cégszám alatt nyilvántartott Közműtechnológiák Zrt nevű cég.

Az utóbbi cégek, a Környezettechnológiák Kft-nek és Környezettechnológiák Zrt-nek székhelye ugyanazon a budapesti címen van megjelölve, képviseletre jogosultja mindkét cégnél ugyanaz az egyetlen személy, míg tevékenysége köre a cégnyilvántartás szerint üzletvezetés, üzletvitel, egyéb vezetési tanácsadás.

Hasonló azonosságok két cég között korábban már a Legfelsőbb Bíróság számára is következtetésre adtak alapot, és nekem is arra, hogy a 400 km távolságból vezetéktisztítást végző ilyen céggel kapcsolatosan is arra a meggyőződésre jussak, hogy a levélírómnak közlése nagy valószínűséggel igaz.

Ebben az esetben pedig megállapítható az, hogy a DRV Zrt-nek külsős szerződései miatti költségek – károk – az elmúlt években olyan mértékben növelték indokolatlanul a víz és csatornaszolgáltatás önköltségét, melynek folytán az önköltségen alapuló vízdíj-megállapítás miatt a fogyasztókat évenként szerintem egy milliárd forintot meghaladó károsodás ért.

Fentiekre tekintettel k é r e m

a nyomozást kiterjeszteni a DRV Zrt-nek „külsős” szerződéseinek vizsgálataira is műszaki és árszakértő bevonásával. A szakértők által lehetséges bizonyítani azt, hogy a DRV Zrt sorozatosan feltűnően értékaránytalan olyan szerződést kötött a cég hátrányára, mely szerződés ennél fogva a Polgári Törvénykönyv illetve alkotmányos rendelkezések szerint is érvénytelen.

Ennek folytán pedig alapos a gyanú arra, hogy az, egyenlőre ismeretlen elkövető különösen nagy vagyoni hátrányt illetve kárt okozó csalás, illetve hűtlen kezelés bűncselekmény törvényi tényállását valósította meg.

Siófokon 2010. szeptember 1. napján.

Tisztelettel:

Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz.

Fogyasztók megkárosítása

Erre élőpélda én vagyok. Én még csak odafigyelek viselt dolgaikra, de a többi kispénzű fogyasztó a napi megélhetési terhek mellett már nem igazán képes rá.

Elsősorban csatornadíjat nem is kellene fizetni, legfeljebb karbantartási díjat.
Ugyanis annak idején, amikor csatornázásra került sor, minden fogyasztónak ki kellett fizetnie a rá eső szakaszt. Karbantartás? Hát nem igazán emlékszem rá. Akkor miről is beszélünk?

Afférjaim a DRV-vel nem mai keletűek, tavaly már megfenyegettem őket, hogy zaklatásért feljelentést teszek és kártérítést követelek. De alábbi levelem magáért beszél.

INTRIUM JUSTITIA Kft.
Európa vezető adósságbehajtó cége
Budapest

Adatvédelmi azonosítószám: ............
Ügyiratszám: 551450000011

Tisztelt Márton Ágnes ügyintéző!

Megkaptam fizetési felszólításukat, melyben a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megbízását akarnák behajtani.

Attól tartok, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. régóta el van varázsolva, mert ez már abnormális, hogy minden évben eljátszák ezt a behajtósdit. Nem tudják „feldolgozni”, vagy nem tudnak beletörődni abba, hogy nem jutnak jogtalan haszonhoz. Most már sokadjára kerül majd stornírozásra slendrián munkájuk „eredménye” (anno ezért akkoriban valaki megkapta a munkakönyvét), melynek részemről már komolyabb következménye lesz a Vízmű zaklatása miatt, s kártérítést fogok követelni emiatt. Sőt a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget is meg fogom keresni ez ügyben.

Az előzményt meg lehet tekinteni Önöknél az 541190000048 ügyiratszám alatt Mórocz Diána ügyintézésében, melynek stornírozás lett a vége, mint ahogy most is ez lesz, plusz általam történő beperelés várható.

De azért mégegyszer elmondanám, hogy 2007. szeptember 1 óta a Fonyód, .......... sz. alatt ugyanúgy életvitel azóta és továbbra sincs, ezért úgynevezett havi életfenntartói fogyasztás sincs. A villany-, és gázóra is ugyanúgy áll. Az E.ON energiaszolgáltatók (villany, gáz) rendre megküldik a fenntartói rész-számlákat, az elszámolási számla pedig ennél fogva természetesen náluk nulla, csak a Dunántúli Regionális Vímű Zrt. óhajt vélt fogyasztást felszámolni, nem keveset.

A 2007-es 146 m3-es vízóraállás értéke annyiban változott 2007. szeptember 1-2008.októberig, hogy 151 m3 került rögzítésre 2008. októberében a vízóra leolvasónál, míg a Vízmű ezzel szemben 171 m3 kifizetését óhajtja, majd kisvártatva hogy hogy nem, 178 m3-re módosítja követelését, miután rendre megküldi tartózkodási helyemre a havi fenntartói rész számlát.

Való igaz, amennyiben a lakásba megyek (átutazok 1-2 napra), természetesen kezet mosok, zuhanyozok, esetleg elmosogatok, lehúzom a wc.-t, ez pedig belefér a 2007. szeptember 1-től 2008. októberi (14 hónapi vízhasználat) rögzítéséig a 151 m3, vagyis 5 m3-rel több fogyasztásba, de semmi esetre sem 20, illetve 27 m3-rel több fogyasztói elszámoltatásba.

Felfoghatatlan számomra, hogy:
· 2007 őszén világosan megírtam, hogy a lakásban életvitel nincs, megírtam tartózkodási helyem címét, ahova küldi a Vízmű a részszámlákat és elszámolási számlát. Tudomásul is vették! Egy darabig.
· Stornírozták a túlszámlázást, majd ismételten 23 m3-rel több fogyasztás kifizetésére szólítottak fel, s akarták Önök által behajtatni rajtam tavaly.
· Havonta kapom 2007 decembere óta először 1 m3/hó-ra vonatkozó számlákat á.: 1.304 Ft/hó, ezt követően 1.377 Ft/hó került elszámolásra, majd csodák csodája 2008. májusától először 570 Ft/hó, majd az áremelkedéssel 620 Ft/hó-ról szóló fenntartói részszámlákat küldtek tartózkodási címemre, ugyanakkor a Vízmű olybá veszi, mintha rendszeres életviteli fogyasztás történt volna ott, ahol életvitel sincs.
· Milyen logika alapján dolgoznak? Sikerül? Nem sikerül?

A 2007-es stornírozást követően a Vízmű követelt tőlem még 4.613 Ft-ot nem tudom mire fel, ezután behajtatni akart Önökkel, majd fenntartói díjként. decembertől valós fogyasztás nélküli 1 m3/hóval elszámolva 2x1.304 Ft-ot, majd 3 x 1.377 Ft-ot fizettem 2008. májussal befejezőleg, ez összesen 6.741 Ft, mely úgy gondolom „betakarja” a 151 m3-ig szóló rögzítést.
Majd miután Önökkel 2008. májusában befejeződött a Vízmű részére történő eredménytelen behajtás, és ismételt stornírozás követte (elnézést nem kértek), érdekes módon a fenntartói díj 2008. júniusától 570 Ft/hó-ra apadt, majd ezt követően az árváltozás miatt a mai napig havi 620 Ft/hó fenntartói díjat fizetek.

A Dunántúli Regionális Vízművel már 2004-ben is volt afférom, reklamálásom után akkor is kénytelenek voltak stornírozni. Megtaláltam akkori válaszlevelüket, melyből idézném az alábbi „bájos” mondatot:

· „Társaságunknak nem kötelessége, és nincs is módjában vizsgálni a különböző időszakok vízfelhasználásait, ugyanis azok lényeges különbséggel is eltérhetnek egymástól.”

Könyörgöm. Hát akkor mi a kötelessége, feladata, mit áll módjában vizsgálni egy Vízműnek azon kívül, hogy bekaszírozzák elsősorban a fogyasztás után a pénzt, vízórát leolvastatnak, karbantartanak? A valós vízfelhasználás vajon miért nem tartozik munkakörükbe? Akkor vajon miért tartanak fenn Siófokon több emeletes irodaházat, külön kirendeltséget másik irodában, több irodaházat, több kirendeltséget a megyében, ha nem kötelességük vizsgálni a különböző időszakok vízfelhasználását, miután azt kiszámlázzák? Akkor milyen fogyasztás után számláznak számítógépes világunkban, amikor magától értetődően minden épeszű ember bejelenti, hogy ha a lakásban teszem fel kevesebb a vízfogyasztók létszáma?

Őszintén szólva 2002-2003-ban igen nagy port kavart a megyében, hogy a Vízmű egyrészt piacra dobta meglévő vagyonának jó részét, majd óriási hiteleket felvéve, azok törlesztő részleteit - megemelve a fogyasztói díjat - a lakosságra hárítva óhajtotta a hitelek visszafizetési részleteit a vízfogyasztókra hárítani. Ezzel egy siófoki jogász foglalkozott, melynek több oldalas dokumentációját én is kézhez kaptam.

Egy szó, mint száz, kérem, hogy Önök a továbbiakban már ne szólítgassanak fel, tőlem akár azonnal is bíróságra vihető a dolog, mert ez esetben sem én leszek a vesztes. Ugyanis egyrészt nem létező, valós fogyasztás nélküli 27 m3-rel többet ez alkalommal sem fogok kifizetni, másrészt pedig nem óhajtok az úgynevezett „védett fogyasztók” helyett fizetni. Tehát nyugodtan át lehet „ugrani” a szokásos felszólítgatást és határidő betartást, mert a továbbiakban is ugyanezt tudom mondani, illetve leírni, mint amelyeket az előzőekben leírtam.
Lám lám, Önök is tartózkodási helyemre címezték levelüket, nem pedig állandó lakhelyemre, ahol a Vízmű szerint jelentős mennyiségű, életvitelszerű vízfogyasztás történt volna.

Mellesleg bármikor meg lehet tekinteni akár bizottság által is vízórám óraállását, hogy az sem 171, sem pedig 178 m3-en nem áll.

2007 óta (most 2009 áprilisában járunk) a Vízműnek lehetősége volt arra, hogy többszörös stornírozás után végre tudomásul vegye, hogy ha egy lakásban nincs életvitelszerű vízfogyasztás, akkor logikátlan fenntartói rész számlát küldeni, ugyanakkor párhuzamosan több köbméteres vízfogyasztás díját követelni, miután rögzítésre került a valós mérőóra állás. Akkor mire véljem, hogy a Vízmű egyrészt tartózkodási helyemre küldi a fenntartói díjat, ugyanakkor pedig párhuzamosan nem valós fogyasztást számlázva úgy veszi, mintha életviteli fogyasztás történt volna? Az értelemszerű és logikus gondolkodás távol áll a Vízműtől kb. 2,5 éve? Vagy régebb óta? Legalábbis velem szemben igen, de ki tudja, hogy hány lakossal szemben, akiknek megélhetési gondjaik nagyobb mérvű, minthogy utánanézzenek a valós fogyasztásnak és a valós díj kifizetésének.

A bírósági eljárást annál is inkább óhajtanám egyrészt, mert legalább egyszer s mindenkorra a végére lehetne járni a dolgoknak, másrészt pedig élni fogok a lehetőséggel zaklatás miatt, valamint kártérítési igénnyel fogok élni.

Balatonendréd, 2009. április 22.

Tisztelettel: T. K. Erzsébet
8613 Balatonendréd, ........
-----------------------------------------------------------------

Sajnos a DRV továbbra sem bír a bőrében megmaradni.
Tavaly októberben értesítésükre lecseréltettem a vízórát, melyet munkatársuk végzett, és le is adminisztrálta. Ennek ellenére továbbra is felszólítgattak legalább 3 hetenként, hogy cseréljem le az órát. Felvették a kapcsolatot a ház közös képviselőjével is, aki megtekintette a cseréről szóló bizonylatot és a vadi új mérőórát is, melyet le is jelentett a bizonylat fénymásolatával együtt DRV-nek. Ez már idén tavasszal történt. Csodák csodája, a cseréről szóló bizonylatot áprilisban meg is kaptam, melyen tisztán és világosan fel volt tüntetve, hogy az óracsere megtörtént 2009. október 10-én. Tehát 6 hónapnak kellett eltelnie, valamint sűrű és idegesítő zaklatásnak, hogy végre tudomásul vegyék az óracserét. De ezzel még nincs vége.
Tekintettel arra, hogy ebben az évben 1 személyes háztartásról van szó, havi 4 m3 után fizettem az átalánydíjat. Jött az elszámolás most októberben. 20 m3 után befizettem 33.467 Ft-ot, és még kértek 1.998 Ft-ot, valamint 3.100 Ft felszólítási díjat.
Nos, ha a 33.467 Ft-ot elosztom a 20 m3-rel, akkor írd és mond itt a Balaton partján 1.673 Ft a víz köbmétere. És még ha befizetném a kb. 5.000 Ft-ot, akkor durván 2.000 Ft a víz köbmétere.
Reklamáltam, tömören és röviden a lényeget. A válasz köszönőviszonyban nincs az általam megírt reklamációval, viszont már megelégszenek 901 Ft-tal. Tehát akkor olybá kell vennem, mintha az ember az Ecseri piacon lenne? Vagy továbbra is sikerül? Nem sikerül?
Reklamációmra történő válaszlevél "okfejtegetésében" szerepelnek a következők, hogy melyek az aktuális árak 25 % ÁFÁ-t rátéve 2010. január 1-től Fonyódon:
Ivóvíz alapdíj 250 Ft/hó
Ivóvízdíj: 475 Ft/m3
Csatorna alapdíj: 425 Ft/hó
Csatornadíj: 606 Ft/m3

Ez összesen: 1.756 Ft.

Megjött a következő részszámla, melynek összege 5.000 Ft/hó. Ez azt jelenti, hogy 4 m3-es fogyasztásomat alapul véve - ugyanezen összetevőkkel - akkor 1.250 Ft a víz m3-e. Akkor most melyik az igaz?

A DRV-nél már tudhatnák, hogy nálam rossz lóra tettek, mégis megpróbálkoznak minden évben valamivel. Nem unják még? Mert én nagyon.

TKE

Tartalom átvétel