Emlékezés: 130 éves az Őrtorony,Jehova tanúi hivatalos lapja.

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Emlékezés: 130 éves az Őrtorony,Jehova tanúi hivatalos lapja. Írta:Kovács "Zsotza" Zsolt Biblia,Zsidókhoz írt Levél 13.fejezet,7. vers: " Emlékezzetek meg azokról,akik vállalják köztetek a vezetést,akik az Isten szavát szólták nektek,és miközben szemlélitek,milyennek bizonyult viselkedésük,utánozzátok hitüket." (A Szentírás "Új Világ" fordítása- Jehova tanúi Bibliafordítása) Újra,és újra visszatérő gondolat Isten Szavából,hogy emlékezzünk. Csak a zsidó nép egyiptomi kivonulásáról több Isteni felszólítás olvasható.Ahhoz,hogy felkészült legyek a jövőre,itt,a jelenben tisztán kell ismernem a múltat,és meg kell bánnom,és le kell tennem a múlt bűneit. Nagyon megindító Dániel próféta bűnbánó imádsága a zsidó nép nevében. "Imádkozni kezdtem Jehovához,az én Istenemhez,és vallomást tettem,ezt mondva: Ó,Jehova,igaz nagy,és félelmet kelő Isten,aki megtartja a szövetséget,és a szerető-kedvességet,azok iránt,akik szeretik őt,és megtartják az Ő parancsolatait.Vétkeztünk,rosszul,és gonoszul cselekedtünk,fellázadtunk,elfordultunk bírói döntéseidtől" Dániel könyve 9.fejezet,4,5 versek- (A Szentírás "Új Világ" fordítása-Jehova tanúi Bibliafordítása) Így emlékezett meg Dániel próféta népe bűneiről-pedig Ő ezekben "nem is volt sáros". Emlékezzünk most is. Idén,2009-ben 130 éve,hogy megjelent az első"Őrtorony" folyóirat,Jehova tanúi (abban az időben:"Komoly Bibliakutatók") hivatalos újságja. 1879 július 1-én jelent meg az első szám: "A Sioni Őrtorony-Krisztus hirdeti Krisztus jelenlétét" Igen, Charles Taze Russell már 1879-ben Krisztus jelenlétét hirdette,amelynek kezdete 1874 volt,amit ő számított ki-a Bibliára hivatkozva. Tehát ezért sem várhatták az akkori "Komoly Bibliakutatók" 1914-re Krisztus "láthatatlan" eljövetelét/ jelenlétét- mert azt 1874-re datálták Russellék! Ezekre a történelmi tényeket nem ismerik a mai Jehova tanúi döntő többsége..nem ismerik nem is merik megismerni,hisz megrázó dolog szembesülni avval,hogy mennyiszer derült ki a sziklaszilárd,megkérdőjelezhetetlen (sz)ámításokról: Bizony, "hírlapi kacsa" az Egyháztörténelem "Lapjain". De mit is írtak-akkor? Emlékezzünk-az akkori sajtóból: Zion's Watch Tower july 15 1894:">> Ha például visszatekintünk,és megjegyezzük,hogy az Írások 1873-at az Ádámtól számított hatezer év végeként,és a hetedik évezred kezdeteként jelöli meg,1874 őszét pedig az evangéliumi korszak negyven éves aratásának és a harag napjának kezdeteként amely a "jelenlegi gonosz világ" ( vagy: a dolgok rendszere) összes intézményét megdönti,akkor láthatjuk, hogy tények nőttek ki az Írások előrejelzéséből. -kiemelések tőlem (Zsotza) Így emlékeznek vissza erre az időre Jehova tanúi 1997-ben: " Barbournak sikerült meggyőznie Russellt arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1874-ben kezdődött el. (...) C.T.Russell a határozott meggyőződések embere volt. Meg volt győződve arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte elkezdődött,ezért úgy határozott,hogy ezt másoknak is hirdeti" (Jehova tanúi-Isten királyságának hirdetői 44-47. oldal) Dániellel ellentétben Russell nem érzett fájdalmat az (egyházi) kereszténység hibái,bűnei,mulasztásai miatt-hanem szakítva a kereszténységgel,létrehozott egy új mozgalmat,amelynek a hivatalos újságja az Őrtorony,amelyben keményen "kiosztotta" mind a katolikus,mind a protestáns egyházakat. Mind emellett belebonyolódott a dátum-számítgatásokba,figyelmen kívül hagyva az ÚR Jézus tiltását evvel kapcsolatban. Engem nem is az taszít a legjobban az egész Őrtorony-jelenséggel kapcsolatban,hogy nagy magabiztossággal számításokat készítettek,miközben elvetették az összes keresztény egyházat,annak tagjait,-hanem azt tartom erősen taszítónak,hogy mindezt nem alázattal,visszafogottan tette C.T.Russell,és későbbi követői! Zion's Watch Tower January 15 1892:" A "csata" dátumának közelsége határozottan meg van jelölve az Írásokban ,mint 1914 október Ez már folyamatban van, kezdő dátuma 1874 október óta. Eddig főleg a szavak háborúja volt,és a tőke,munka,hadi,és titkos társasági erők szervezésének az ideje" *** Zion's Watch Tower July 15 1894 (226.oldal):" A mostanában jellemző foglakoztatási problémák,és a fenyegető anarchia miatt olvasóink azt tudakolják leveleikben,hogy nincs -e valami hiba az 1914-es dátumot illetően? (...) Nem látjuk okát annak,hogy megváltoztassuk a számokat-még ha akarnánk akkor sem tehetnénk meg. Ezek-úgy hisszük-Isten dátumai,nem a miénk. De tartsuk észben,hogy 1914 vége nem a nyomorúságok kezdete,hanem a vége" (Kiemelések tőlem,Zsotza) Világosan látható,hogy teljesen mást tanított "határozottan az Írásokból" C.T.Russell,és mást a mai Jehova tanúi. Nem így tanított Russell:"Én az Igét így,és így értem,-ezért,és ezért"-hanem teljes magabiztossággal "Jehova" tekintélyére hivatkozva tanított,érvelt,prófétált. Amikor pedig durván felsült,mert nem teljesedett be "próféciája",akkor nem írta azt Russell-és a későbbi utódai:" Bocs,fiúk-lányok kapufa volt-legközelebb jobban célzunk"-hanem arcátlanul rákenték a sarat az egyszerű Jehova tanúira! "Ébredjetek" folyóírat (Jehova tanúi másik,ismertebb újságja), 1993 március 22,4.oldal:" Jehova tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek,amelyek végül is tévesnek bizonyultak. Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. Ám ők egyik esetben sem >> Jehova nevében<< tették bejelentéseiket,azt feltételezve,hogy az Tőle származna" (Kiemelések tőlem,Zsotza) Milyen arcátlanul rázza le magáról a felelősséget a Brooklyni vezérkar! Egy olyan szervezetben,ahol egy gyülekezetnek egy önálló helyi újságja sem lehet,ahol a házi Bibliatanulmányozást is megszűntették,az egyéni Bibliatanulmányozás-csak a BIBLIÁVAL-az Őrtorony anyagok nélkül nem kívánatos-ott nem lehetnek más gondolatok,és tanítások,mint a New York-i (Brooklyn) Vezető testület által kiadott tanítások. Ez lenne a korrekt: "Mi (Jehova tanúi Vezető testülete) olyan tanításokat,dátumos próféciákat tettünk közzé,amelyek nem teljesedtek be. Akik nem voltak hajlandók ezt Jehova tanításaként elfogadni,azokat kiközösítettük. Dániel prófétához hasonlóan bocsánatot kérünk Jehovától. Bocsánatot kérünk tőletek,hogy Isten szócsöveként Jehova szavának feltüntetve tanítottunk hamisan-amit a Történelem Istene le is leplezett. Az igazságtalanul meghurcolt testvérek természetesen amnesztiában részesülnek." Én szeretném,ha lenne egy erős,a teljes vallási közösséget átjáró-átformáló ébredés,megtérés! De amíg fel nem ismerik,hogy a Russelli út mindenestül tévútnak,és zsákutcának bizonyult,addig marad a mellébeszélés,és a felelősség arcátlan átpasszolása a szerencsétlen áldozatokra,az egyszerű Jehova tanúira. Ami még meglepő: A reformátusok megbecsülik Kálvin műveit- Kálvin műveit kiadják. Ugyanígy az evangélikusok Luther könyveit,és az adventisták E.G. White írásait. Vajon Jehova mai tanúi megbecsülik C.T.Russell műveit? Miért nem adják ki írásait? Történelmi léptékkel "szinte tegnap" Isten prófétája volt C.T.Russell: " Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami felsőbbrendűséggel, természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal rendelkeznék. (...) Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve elmondok, nem látomásokban vagy álmokban kaptam kinyilatkoztatások révén s nem is Isten valóságos hangját hallva, és nem mind egyszerre, hanem fokozatosan" (Az Őrtorony, 1906 július 15 ) Az gyenge mellébeszélés,hogy nem aktuálisak már...hiszen akkor az Ószövetség nagy részét sem kellene ismernünk-olvasnunk. Amilyen magabiztos volt "ismeretére" C.T.Russell,annyira elfeledett lett,mint író,és tanító -még Jehova tanúinál is. Néha-néha hivatkoznak rá időnként az Őrtorony folyóíratban,de nem tartják méltónak műveinek gondozását. "Sic transit gloria mundi"-így múlik el a Világ dicsősége...és Russellé is. A Történelem URa megmutatta hatalmát az elbizakodott "prófétán". Köszönet Szalai Andrásnak az Apológia Alapítvány munkatársának,aki több angol nyelvű Őrtorony-anyagot fordított magyar nyelvre! Könyve,a "Jehova és a Szervezet" erős,és tanulságos mű-ajánlom szeretettel! *** Kapcsolat / Segítség: segitsegjehovatanuinak (kukac) index (pont) hu *** SKYPE: segitseg-jehova-tanuinak >> zsotza.blogspot.com / zsotza.wordpress.com <<

Tartalom átvétel