Irgalom,és a "vérkérdés"

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

A Jehova Tanúi Egyház egyik legtöbb indulatot,és megütközést kiváltó tanítása a vérátömlesztés tilalma. Nem akarok nagyon terjedelmesen belemenni,pláne- laikusként- orvosi részletekbe bocsátkozni. Csupán mint a Bibliát Szentírásként tisztelő keresztényként osztanám meg gondolataimat,-és ha sikeresen tettem-további gondolatokat ébresztek a kedves Olvasóban. Jehova tanúi hivatkoznak a vér szentségére,és az Apostolok Cselekedetei könyv (Biblia) 15. fejezet 28-29. versek így szólnak: " Úgy tettszik ugyanis a Szentléleknek, és nekünk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok,csak azt, ami szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fojtott állatoktól, és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek,jól teszitek. Jó egészséget" (Neo-vulgáta fordítás) Előtte pár igehellyel , a 20-21. versekben szerepel még ez a tilalom, utalva a zsidó környezetre,mint _szerintem_ a tilalom lehetséges egyik okára: "Hanem meg kell írni nekik (-mármint a pogány-keresztényeknek. Zsotza) hogy tartózkodjanak a bálványoktól,nehogy tisztátlanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól,és a vértől. Mert akik Mózest hirdetik a régi időktől fogva ott vannak minden városban ,és minden szombaton felolvassák azt." Nos,ebből levonni egy olyan tanulságot hogy soha,semmikor nem lehet életmentő vér-transzfúziót alkalmazni, szerintem több mint veszélyes! Egy ilyen tilalmat pedig úgy előadni,hogy " ez Jehova akarata " (?!) pedig hitem,és látásom szerint durva visszaélés. Az ilyen labilis Bibliamagyarázatot törvényre emelni,és ezt számon kérni, a vérátömlesztést elfogadó Jehova tanúit pedig kiközösíteni pedig vallási terrorizmus. Fel sem merül a Brooklyni Vezető Testületben,hogy amire hivatkoznak, az nem biztos,hogy egy örök-érvényű parancs....? Pár évtizeddel később, a korábbi bálványáldozati hústilalommal szemben már enyhül az apostoli álláspont: az I. Korinthusi levél 8. fejezet végig erről szól. De még itt is figyelmeztet: Ugyan szabad megenni a bálványáldozati húst (a bálványtemplomban is)-de ha gyengébb lelkiismeretű hittestvéred megbotránkozik ezen, akkor inkább jobb erről lemondani. Többet ér a hittestvér,mint az étel. De Pál apostol megadja a döntés szabadságát,és lehetőségét az étkezéssel kapcsolatban,anélkül hogy egy gyülekezeti tagnak is a kiközösítéstől kelljen félnie. Az Őrtorony Társulat pedig még élet-halál kérdésben sem enged választani Jehova tanúinak- mindezt a Bibliára,és Jehova Istenre hivatkozva. De valóban csak így lehet értelmezni a Szentírást? Évezredekkel ezelőtt, volt egy olyan szélsőséges vallási kultusz,amelyben a Molok nevű "istenség" számára feláldoztak gyerekeket. Borzasztó még csak belegondolni is...! Biblia, Mózes III. könyve 18. fejezet,21. vers: " Ne engedd,hogy Moloknak szenteljenek bárkit is utódaid közül. Ne szentségtelenítsd meg ezzel Istened nevét. Én vagyok Jehova." (az "Új Világ fordítás",a Jehova tanúi által használt Biblia) Az Őrtorony Társulat vezetői vajon megszentelték avval a "Jehova nevet",hogy egy igencsak megkérdőjelezhető Biblia-értelmezést megkérdőjelezhetetlen törvénynek tüntetnek fel ,és kényszerítik Jehova tanúit,hogy inkább ragaszkodjanak ahhoz,mint az életükhöz,vagy a Biblia más értelmezéséhez...? Az Ószövetségi Istenimádatban a szent kenyereket,amelyeket csak a papoknak volt szabad megenni normál körülmények között a nélkülöző Dávid,és társai megették. Máté evangéliuma 12. fejezet 3,7 versek: " Ő (Jézus) azonban így válaszolt nekik: >> nem olvastátok mit tett Dávid,amikor ő,és a vele levők megéheztek? Hogy hogyan ment be az Isten házába,és hogyan ették meg a bemutatott kenyereket, olyasvalamit, amit nem volt szabad megennie sem neki,sem a vele levőknek, csak a papoknak? << [...] De ha megértettétek volna, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot , nem ítéltétek volna el a vétleneket." (Jehova tanúinak "Új Világ" fordítása) Jehova tanúi avval vádolják a népegyházakat,hogy a csecsemő-kereszteléssel "ráerőszakolják" a vallást a gyerekre,akik még csak nem is választhatnak. Vajon kik szabadabbak? Azok a gyerekek,akiket megkereszteltek, -de később dönthetnek szabadon a hitvalló bemerítés mellett- vagy éppen semmilyen (vagy más) vallást gyakorolhatnak, vagy azok, akik nem dönthettek a lehetséges jó életmentő megoldás mellett,ami a vér-transzfúzió is lehet,-és amiatt kellett meghalniuk,mert a szülei nem dönthettek másképp,csak ahogy az Őrtorony Társulat engedi?? Vajon lesz-e reform, lesz-e változás a Brooklyni Főhivatalban...? Nem tudom. Visszaemlékszem,hogy a 80-as években micsoda nagy beszéd-téma volt a Jehova tanúi gyülekezeteiben,hogy melyik húskészítményeket helyes fogyasztani,mert abban "tutti,hogy nincs vér-tartalom"...! Ebben az időben hot-dog evés közben találkoztam egy Őrtorony Társulat iránt lojális Jehova tanújával,és ő megdöbbent,hogy micsoda szellemi szabadosságra adtam magam..... hiába próbáltam vigasztalni, hogy nem lettem hűtlen a Bibliához,és Jehovához. Micsoda előrelépés lenne már az is, ha az Őrtorony Szervezet engedné retorzió nélkül hogy Jehova tanúi szabadon, a Biblia,-és lelkiismeretüknek megfelelően dönthessenek! Hiszem,hogy jobb hírük lenne nekik,-és cselekednék ezt a Bibliai Igét: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!" (Zsotza)
>> http://zsotza.blogspot.com <<

Tartalom átvétel