Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek... - DRV nyomozás

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Az alábbi tartalmú DRV-vel kapcsolatos rendőrségi iratot négy órával ezelőtt kaptam kézhez:

"Siófok Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály
Vádelőkészítő Alosztály
-----------------------------------
Ügyszám: 14060/738/2010/bü.
Ea.:………………………
H A T Á R O Z A T
bűnügy áttételéről

A Btk. 319. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b. pontja szerint minősülő jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen Dr. Léhmann György feljelentése alapján folyamatban levő bűnügy nyomozati iratait hatáskör hiánya miatt az eljárásra illetékes hatósághoz, a Somogy Megyei Rendőrfőkapitánysághoz – a Be. 172. sz. (2) bekezdése alapján

átteszem.

A határozatot kapja: Dr. Léhmann György – feljelentő-
A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz kell benyújtani.
A határozat egy példányának megküldésével a Siófoki Városi Ügyészséget értesítem.

INDOKOLÁS

Dr. Léhmann György siófoki lakos feljelentést tett a DRV. Zrt nevében eljáró személy, ismeretlen tettes ellen.
Feljelentéséhez különböző beadványokat csatolt, melyek részben az eredeti (2009. augusztus 27. napján kelt) feljelentéséhez képest újabb bűncselekmények gyanúját vetik fel. Azonban az eredeti feljelentés és nyomozást megszüntető határozat elleni panaszban foglalt cselekmények is felvetik a DRV Zrt vezetősége részéről elkövetett hűtlen kezelés bűntettének gyanúját, valamint az újabb magatartásokat tartalmazó beadványok is a DRV Zrt. vezetősége részéről elkövetett hűtlen kezelés gyanújára utalnak, amely miatt az ügyek együttes elbírálása indokolt.
Dr. Léhmann György 2010. szeptember 1. napján kelt beadványa szerint a külső cégek foglalkoztatásából eredő vagyoni hátrány 1 milliárd forint nagyságrendű, a 2010. szeptember 3. napján kel beadvány szerinti tehergépkocsi javíttatás folytán felmerülő indokolatlan kiadások ismeretlenek, a 2010. szeptember 7. napján kelt beadvány szerinti SAP tanácsadással kapcsolatos indokolatlanul kifizetett díjazás 2 milliárd forint nagyságrendű, míg a túlzott takarítási költségek nyomán felmerülő vagyoni hátrány 826 millió 448.000.-Ft. eddig ismeretlen hányada.
A felsorolt cselekmények külön-külön és együttesen is számításba véve az 50 millió forint vagyoni hátrányt meghaladják, ezért az ügy nyomozása meghaladja a Siófoki Rendőrkapitányság hatáskörét.

Fentiek okán a nyomozás lefolytatására a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság rendelkezik illetékességgel és hatáskörrel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Siófok 2010. szeptember 28. napján.
P.H. R.Zs. r. alezredes
osztályvezető"

Tartalom átvétel