Javaslat a számonkéréshez

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Köztársaság kikiáltása óta olyan hosszú idő telt el és olyan mértékű korrupciós jellegű, illetve a közhatalom gyakorlásával összefüggő törvénytelenség történt a mai napig hazánkban, hogy ezek felszámolására a lehető leggyorsabban kell cselekednünk.

Ezért addig is, míg változás nem következik be az ország vezetésénél, indokoltnak látom sürgősen a büntetőjogban ismert pótmagánvád intézményéből kiindulva pótközvádnak nevezhető lehetőséggel élni államszervezettől függetlenül az alábbiak szerint.

Ennek során pótközvádelőkészítőként olyan igazságszolgáltatásban járatos, elsősorban nyugdíjas ügyvédek a rendelkezésre álló tények alapján ténybeli és jogi alapját határozzák meg az ismert és 1990. év óta elkövetett valószínű, eddigiekben az igazságszolgáltatási szervek által nem vizsgált közhatalom gyakorlásával kapcsolatos gazdasági jellegű bűncselekményeknek, akik ezért a tevékenységükért legfeljebb számlával igazolható készkiadásra tartanak igényt.

A pótközvádelőkészítők által így elkészített előterjesztéseket pótközvádnyomozóként pedig a nyomozási tevékenységben jártas olyan nyugdíjas rendőrök vizsgálnák és értékelnék tovább, akik a szerintük bűnösség megállapításához szükséges bizonyítékokat lehetőségeik szerint beszerzik.

Ennek a nyomozati eljárásnak befejezéseként indítvány előterjesztésével, illetőleg a hiányzó bizonyítékok megjelölésével az iratot pótközvádlóként tevékenykedő nyugdíjas ügyész vagy bíró részére átadják, aki a bírósági eljáráshoz szükséges törvényi előírások szerinti állapotba hozza az ügy iratait.

------------------------
Az így előkészített büntető ügyek irataival pedig rendes bíróság előtt az ügyész helyett a pótközvádló akkor jár el a büntető eljárás lefolytatása végett, amikor az országnak vezetésében olyan változás következik be, hogy az új vezetés által az eljárásjogi törvényi rendelkezések úgy változnak meg, hogy ez az eljárás a fentiekkel együtt alkotmányba illeszkedően törvényes eljárás legyen. Addig pedig várna a pótközvádló, de a hatalomváltás után így nyomban megindulhatnának a bírósági eljárások.

Természetesen a pótközvádnyomozó és pótközvádló is csak legfeljebb számlával igazolt készkiadásra tarthatna igényt és ugyancsak természetes az is, hogy elévült bűncselekmény esetén is a bíróság csak az ügydöntő határozatában dönthet úgy, hogy bűnösség megállapítása esetén büntetés kiszabása helyett az elévülés tényét állapítaná meg.

Így lenne elérhető az, hogy a fentiek szerint lefolytatandó büntető eljárásnak befejezése után azokban az esetekben, melyekben a bíróság büntetést szab ki, vagy azért nem szab ki büntetést, mert a bűncselekmény elévült, „jóerkölcsbe ütközés” (Ptk. 200. § 2. bek.) miatti semmiségre hivatkozással mindazon szerződésekkel kapcsolatosan kérelmezhető legyen az eredeti állapot helyreállítása, melyeket 1990. évtől kezdődően a bírósági ítélet szerint helytelenített módon kötöttek meg. Ugyanis semmiségre határidő nélkül lehet bárkinek hivatkozni és semmiféle törvényben előirt időkorlát nem gátolja az eredeti állapot helyreállításának bírósági megállapíthatóságát.

Nem kétséges az, hogy pokolian nehéz és hosszú munka az, amit felvázoltam, de az sem kétséges, hogy pokolian szétzüllesztett állapotban van jelenleg az ország az eddig hatalomban voltak magatartása miatt.

Azért kell még ma fentiekhez hozzáfogni, mert holnap még nehezebb lesz.

Siófokon 2009. február 18. napján. Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz.

Tartalom átvétel