Jehova Tanúi - hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Jehova Tanúi - hogyan nyithatjuk fel a szemüket? szerző: David A. Reed, egykori Jehova Tanúja Fordította:K.Z. Be nem teljesedett próféciák Az Őrtorony Társulat történetében hosszú sora van azoknak a bejelentett próféciáknak, amelyeket - miután azok hamisnak bizonyultak -megváltoztattak. Hivatkozások tucatjait idézhetnénk és dokumentálhatnánk, de néhány is elegendő az állítás igazolásához. Az 1920-as Millions Now Living Will Never Die (Milliók élnek most, akik sosem fognak meghalni) című brosúra kijelenti: ."azt remélhetjük, hogy az 1925-ös év az Izráel halálból feltámasztott hithűségesei visszatérésének tanúja lesz ? Ezért bizakodóan várjuk, hogy 1925 Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak és a hithű ószövetségi prófétáknak a visszatérését jelzi majd." - 89-90.o. (angolban) Ez természetesen nem következett be. Az 1960-as évek kezdetén a Társulat kiadványainak számos fejtegetése az 1975-ös évre mutatott előre: "Ez a hetedik nap, Isten nyugalomnapja, közel 6000 évet ment előre, és még hátra van Krisztus 1000 éves uralkodása, mielőtt ennek a napnak vége lesz (Jelenések 20:3,7). Az emberi létezésnek ez a hetedik 1000 éves időszaka egy nagy szombat napja első 6000 évének vége? Ez az év 1975." - Ébredjetek!, 1966. október 8., 19.o. (angolban) Az 1968. augusztus 15-i Őrtorony megemlíti, hogy lehet némi késedelem az emberiség első hatezer évének 1975 őszén bekövetkező vége és a világ vége között - az Ádám és Éva teremtése közötti időszakkal összhangban - de biztosít róla, hogy ez csak néhány hetet vagy hónapot jelent, nem pedig éveket: "Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Armageddon csatája teljesen véget ér 1975 őszén és Krisztus rég várt ezeréves uralma akkor megkezdődik? Lehetséges, de várjuk meg, hogy meglássuk, mennyire vág egybe az ember létezésének hetedik ezeréves időszaka Krisztus szombathoz hasonló ezeréves uralmával. Ha ez a két időszak párhuzamosan halad egymással a naptári évek szempontjából, akkor ez nem csupán véletlenül történik, hanem Jehova szeretetteljes és időszerű szándékából. Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó és nem évekről." Ilyen jóslatok késztették Jehova Tanúit, hogy azt higyjék, a vég 1975 vége vagy 1976 eleje táján jön el. A legnagyobb hatást valószínűleg a legújabb prófétikus kudarc tette Jehova Tanúira: az 1995. november 1-i Őrtoronyban 'új igazságok' változtatták meg a Tanúk hitnézeteit a "nemzedékre, amely látta 1914 eseményeit" vonatkozóan. Az 1995. november 8-i Ébredjetek! pedig felhagyott a folyóirat régóta hangsúlyozott próféciájával. Az 1940-es évek vége óta az Ébredjetek! folyóirat minden szám második oldalán azzal kecsegtetett, hogy "reményt nyújt egy igazságos új világ létrehozása iránt". 1964-ben azután ezt azzal a gondolattal kötötte össze, hogy ez "ebben a nemzedékben" fog megtörténni: "biztos reményét fejezi ki Isten igazságos új rendszerének létrehozása iránt ebben a nemzedékben." 1975-től ez többé már nem az Ébredjetek! folyóirat, hanem a Teremtő ígérete volt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik ez a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - 1975. január 8. Nagyon komoly lépés volt hozzátenni azt a kifejezést, hogy "a Teremtő ígérete", mivel ez azt jelenti, hogy az Őrtorony Társulat (a folyóirat kiadója) most a Teremtő - Isten - nevében jövendölt. A Teremtő a Bibliában óva int attól, hogy ezt anélkül tegyük, hogy erre utasítást kaptunk volna Tőle: "Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!"(5 Mz 18:20-22) Valóban parancsolta a Teremtő azt mondani a Társulatnak, hogy Ő egy új rendszer eljövetelét ígérte "mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek"? Más helyen a Társulat pontosan meghatározta, hogy mit ért "?az a nemzedék?" alatt: "Jézus nyíltan beszélt azokról, akik elég idősek voltak ahhoz, hogy értelemmel tanúskodjanak arról, hogy mi történt, amikor elkezdődtek az "utolsó napok. ? Még ha feltételezzük is, hogy ennek a korszaknak a 15 évesnél fiatalabbjai eléggé jó felfogóképességgel rendelkeztek volna ahhoz, hogy átlássák az 1914-ben történtek jelentőségét, ez mindennek ellenére "ennek a nemzedéknek" a legfiatalabbjait napjainkra közel 70 évesnek mutatná ? Jézus azt mondta, hogy ennek a gonosz világnak vége lesz, mielőtt ez a nemzedék semmivé lesz a halálban." - Ébredjetek!, 1968. október 8., 13-14.o. 1982-ben az Őrtorony Társulat megváltoztatta az Ébredjetek! 2. oldalán szereplő jövendölést, hogy ugyanazt a gondolatot tartalmazza 1914-gyel kapcsolatban. Ez többé már nem egy homályos "mi generációnk" volt, amely meg fogja látni a világ végét, hanem a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit: " a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új rendszer jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek." (1982. január 8.) Csaknem azonos megfogalmazással ismétlődött meg ugyanez a jövendölés az Ébredjetek! minden számában 1987. január 8-ig, amikor a nyilatkozat új formátumban átkerült a negyedik oldalra. Attól a számtól kezdve az 1914-es nemzedékről szóló jövendölést teljesen elhagyták. Majd az 1988. március 8-i szám negyedik oldalán visszaállították azt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - és ez a megszövegezés jelent meg 1995 októberéig. Akkorra azonban a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit, jórészt eltűnt. Mindaz, ami megmaradt, egy viszonylag csekély számú túlélő. '90-es éveik végét taposó, közel száz éves emberek. A prófécia nyilvánvaló módon nem teljesedett. Ezt, mint szellemi eledelt nyomtatni folyamatosan Jehova Tanúi számára, olyan volt, mintha a húst vagy a tejet jóval a csomagoláson lévő "minőségét megőrzi" - dátum után szolgálnák fel. Mint valami romlott étel, az érvénytelenné vált jövendölés szaglani kezdett. A brooklyni vezetők végül is az 1995. november 8-i Ébredjetek! - ben lecserélték azt, s visszatértek az 1964 előtt használt kifejezésmódhoz. Az Ébredjetek! most kijelenti, hogy "megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, melyet egy békés és biztonságos új világra tett, amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz, törvénytelen rendszerét." Valójában a minden Ébredjetek! 4. oldalán ott lévő prófécia úgyszólván csak a jéghegy csúcsa. Ez egy hamisnak bizonyuló bibliaértelmezés kronológiai rendszerének legszembetűnőbb része. Ezidáig a hitelvek változása során ez helyesbítés - ami éppen hogy elkezdődött - a legfigyelemreméltóbb. Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o., angol) módosítja az Őrtorony Társulat arról szóló értelmezését, hogy Krisztus - a Máté 25:31-33-ban szereplő események szerint - mikor ül le elválasztani a juhokat a kecskéktől. A folyóirat a folyamatból - ami akkor kezdődött, amikor Krisztus állítólagosan láthatatlanul visszatért és király lett 1914-ben - egy azzal kapcsolatos jövőbeli eseménnyé alakítja át ezt, amikor Ő Armageddon csatájában megítéli az emberiséget. A Társulat a régi tanítást az 1982-es Örökké élhetsz paradicsomban a földön (183.o.) című könyvében világosan bemutatta. "Igen, mióta Krisztus visszatért és leült égi trónjára, az egész emberiség ítélet alatt áll. ? A jelenlegi ítéletnapon történik az emberek kettéválasztása: a "kecskék" Krisztus balkeze felé, a "juhok" Krisztus jobb keze felé kerülnek." Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o.) elveti ezt az értelmezést, és egy újjal helyettesíti: "Vajon e példázat arra az időre vonatkozik, amikor Jézus 1914-ben leült királyi hatalomban, mint ahogy hosszú időn át értettük? ? a példázat a jövőre mutat, mégpedig arra az időre, amikor az Emberfia eljön dicsőségében. Leül majd, hogy ítélkezzen ? A juhokról és kecskékről szóló példázat ilyenfajta értelmezése azt mutatja, hogy a juhokat, illetve a kecskéket érintő ítélethozatal a jövőben fog megtörténni. Azután kerül rá sor, hogy a Máté 24:29, 30-ban említett "nyomorúság" (Úf) kitör, és az Emberfia "eljő ? az ő dicsőségében". Itt kettős változás jelenik meg. A Társulat úgy értelmezi újra a Máté 25:31-32-t, hogy egyrészt 1) Krisztus trónraülése nem 1914-es királyként való eljövetelére vonatkozik - miként azt a Társulat sokáig tanította - hanem, hogy bíróként ül le az eljövendő nagy nyomorúság alatt. Másrészt (2) a juhok és a kecskék szétválasztása szintén egy jövőbeli esemény - mégha Jehova Tanúi sokáig azt tanították is, hogy az ő prédikálómunkájuk váltotta valóra ezt az elválasztást az elmúlt század nagy részében. Még jelentősebb az a változás, amit az Őrtorony 1995. november 1-i számában vezettek be. A 17-19. oldalakon a folyóirat megváltoztatja a Társulat Jézusnak a Máté 24:34-ben lévő szavaira vonatkozó értelmezését: "Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik." (Öf) A 17. oldalon beismeri, hogy "Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a "nagy nyomorúság" kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta ezt, hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben." Ehelyett most azt mondja (17.o.): "A "nemzedék" kifejezés, ahogyan Jézus használta, nem szolgál szabállyal az időmérésre, ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő embereire utal, s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaira." Azután folytatja a nemzedék azonosítását, amire a Máté 24:34-35-ben Jézus feltehetően ezen a módon rámutatott (19.o.): "Ezért Jézus próféciájának mai, végső beteljesedésében az "ez a nemzedék" megjelölés nyilván azokra a földi népekre vonatkozik, amelyek látják ugyan Krisztus jelenlétének a jelét, de nem teszik jobbá útjaikat." Ez az új értelmezés elveti azt a gondolatot, hogy a világ véget ér azok életében, akik látták 1914 eseményeit. Jézus ehelyett időbeli megkötés nélkül egy "gonosz nemzedékről" beszélt - olyan emberekről, akik látják láthatatlan jelenlétének a jelét, de elmulasztják, hogy Jehova Tanújává váljanak. HALÁLRA UNTAD MÁR MAGAD? Igen, a Jehova Tanúi eléréséhez szükséges információ unalmas lehet. De gondolj arra, hogy ez olyan dolog, mintha azért tanulnál kínaiul, hogy elvidd az evangéliumot Kínába. Az 1914-es nemzedékkel kapcsolatosan legutóbb feladott tanítás valóban egy hamis próféta által elmondott hamis prófécia? Vagy pusztán annak példája, ahogy a hűséges keresztények buzgalmat tanúsítanak Krisztus visszatérése iránt? A korábban már idézett 5Mózes 18:20-22 segít a kérdés eldöntésében. Kijelenti, hogy akkor kell a próféta szavait elutasítanunk, amikor "az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be." A jövendölés nyilvánvalóan nem teljesedett be, és így az Őrtorony Társulat most leállt ezzel a jóslással. "Az Úr nevében" mondták a jövendölést? Igen, mivel az mint a "Teremtő ígérete" lett bemutatva. Az Őrtorony mondta másutt: "Akik meg vannak győződve arról, hogy az Őrtorony ember véleményét vagy kijelentését publikálja, azok annyi időt se vesztegessenek rá, hogy belenézzenek? Akik hiszik, hogy Isten az Őrtornyot olyan eszköznek használja, amelyen keresztül kommunikál a népével, vagy amelyen keresztül a próféciáira hívja fel a figyelmét, azoknak hálás szívvel kell tanulmányozniuk az Őrtornyot?" - Őrtorony 1942. január 1., 5.o., angol) Még újabban az Őrtorony Társulat úgy próbálta elkerülni a "hamis próféta" - címkét, hogy azt mondta, Jehova Tanúi nem Isten nevében prófétáltak. "Soha nem mondták: 'Ezek Jehova szavai'." (Ébredjetek! 1993. március 22., 4.o.) Az Őrtorony Társulat azonban ténylegesen, mint Jehova Jézus Krisztuson keresztül adott prófétai szavát írta le azt a jövendölést, hogy az 1914-es nemzedék látni fogja a véget. "Jehova prófétai szava Jézus Krisztus szájából így hangzik: "Semmiképpen nem múlik el ez a[z 1914-es] nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek" (Lukács 21:32). Jehova pedig, aki az ihletett és tévedhetetlen prófécia forrása, e viszonylag rövid időn belül is be tudja teljesíteni " ... "Ahogyan Jézusnak a Jeruzsálemre vonatkozó jövendölései az i.sz. 33-tól számított nemzedék idején belül beteljesedtek, ugyanúgy a vég idejére szóló jövendölései is beteljesednek még az 1914-es nemzedék életén belül." "..."Igen, élve megláthatod ennek az ígért új rendnek az eljövetelét, az 1914-es nemzedék még ma élő tagjaival együtt, vagyis azokkal, akik élni fognak még abból a nemzedékből, amely el nem múlik." - Őrtorony, 1984/19., 23-25.o. (A [ ] -be tett kifejezés ['1914-es'] az angol eredetiben is így van.) Az Őrtorony Társulat tehát megfelel az 5Mózes 18:20-22 hamis prófétáról szóló leírásának. A Társulat Isten nevében jövendölt, és a jövendölés nem következett be. Ez a hamis prófécia csak egykori bűn volt? Nem, mivel a jövendölés az évek során ismételten megjelent nemcsak az Ébredjetek! folyóirat impresszumában, hanem más helyeken is - néha egészen csekély különbségekkel, melyek azt jelezték, hogy milyen gondolatok adódtak a témához számos alkalommal: "... az 1914-ben élő nemzedékből néhányan meg fogják látni Jézus Krisztus próféciájának és a pusztulásnak a jelentős beteljesedését ..." - Ébredjetek!, 1973. október 8., 19.o. "Melyikre gondolt Jézus? ? Így tehát, amikor napjainkban kell alkalmaznunk, a "nemzedék" kifejezés logikusan nem alkalmazható az első világháború alatt született csecsemőkre. Krisztus követőire és azon más személyekre alkalmazható, akik képesek voltak megfigyelni azt a háborút, valamint a többi dolgot, ami Jézus összetett "jelének" a beteljesedéseként következett be. Néhányan ezek közül a személyek közül "semmiképpen nem múlnak el", amíg meg nem történik mindaz, amit Krisztus megjövendölt, beleértve a dolgok jelen gonosz rendszerének a végét." - Őrtorony, 1979/11., 29-30.o. "Mi hát akkor a "nemzedék", amely "semmiképpen nem múlik el, míg ezek a dolgok meg nem történnek"? Ez nem egy időszakra vonatkozik, mint ahogy sokan magyarázni próbálják 30, 40, 70, sőt 120 évre; sokkal inkább emberekre utal, azokra az emberekre, akik "a szorongató fájdalmak kezdetekor" élnek, amely erre az elítélt világrendszerre jön. Azoknak az embereknek a nemzedéke ez, akik látták a katasztrofális eseményeket, amelyek robbanásszerűen előjöttek az első világháború kapcsán 1914-től fogva. ... "És ha e világ gonosz rendszere fennmarad még a századfordulóig, ami nagyon valószínűtlen, tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciájának teljesedésére, még mindig lennének életben maradottak az első világháború nemzedékéből. Mindazonáltal az a tény, hogy a számuk apad, újabb jele annak, hogy "a dolgok rendszerének befejezése" gyorsan halad a vége felé. ? Igen, volt az embereknek egy nemzedéke, amely 1914-ben élt és amely egy viszonylag nyugodt korszakból látta a nagyobb történelmi változásokat...Boldogok lehetünk ezért, mert Jézus biztosít minket, hogy lesznek túlélők "1914 nemzedékéből" - vagyis ez a nemzedék nem múlik ki teljesen - mikor a "nagy nyomorúság" lehúzza a függönyt e gonosz világrendszerre." - Őrtorony, 1981/8., 28-29.o. "Jézus a "nemzedék" szót sokszor használta különböző szituációkban és eltérő jelentésekben. Nos, mit értett Jézus a "nemzedék" szón, amikor azt mondta, hogy "ez a nemzedék semmiképpen el nem múlik"? ? A nemzedéknek azonban minden bizonnyal inkább emberekhez vagy eseményekhez kell kapcsolódnia, s nem annyira rögzített /konkrét/ időponthoz. ... ...annak a nemzedéknek a csecsemői ma már hetven vagy hetven egynéhány évesek. Azok pedig, akik már 1914-ben éltek, jócskán benne vannak a 80 vagy 90 éves korukban, sőt egyesek már száz évüket is elérték. De még milliók élnek ma is abból a nemzedékből! És egyesek közülük "semmiképpen ki nem halnak, míg mindezek meg nem történnek". - Őrtorony, 1984/19., 20-21.o. "Az ítélet tehát annak a nemzedéknek az idején belül fog bekövetkezni, amely látta e Jézus által megjövendölt időszak első jeleit. ? ez az időszak 1914-ben elkezdődött. Isten ítélet-végrehajtásának még az 1914-es nemzedék teljes kihalása előtt meg kell történnie." - Őrtorony, 1987/21., 29-30.o. "egy békés és biztonságos új világ, mielőtt elmúlik a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit ... "A héberek ... hetvenöt évet számoltak egy nemzedékre napjainkra az 1914-es nemzedék többsége eltűnt ...Jézus szavai beigazolódnak: 'nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik'. Ez még egy indok arra, hogy elhiggyjük, Jehova tolvajszerű napja közeleg." - Ébredjetek!, 1988. április 8., 4, 14. o. Valójában a jövendölések alkotásának ez "az 1914-es nemzedékre" vonatkozó esete nem az első volt, amit az Őrtorony Társulat véghezvitt. Évekkel 1914 előtt jelent meg az Írástanulmányok 4. kötete, amelyben egy évszázadnyi "nemzedéket" számítottak "1780-tól, az első jel időpontjától" kezdődően, beleértve abba "A begyűjtés idejét, mely 1874 októberében kezdődött; a Királyság szervezetét és alkalmazását a mi Urunk, mint Király által az ő nagy hatalmából, 1878 áprilisában; a nyomorúság idejét, avagy a "harag napját", amely 1874 októberében kezdődött és 1914 októberében ér véget." - 1908-as kiadás, 604.o. (angolban) Egy másik lehetőség a Máté 24:34-ben lévő "nemzedék" számítására, hogy az 36 és fél évet ível át, mint egy "1878-tól 1914-ig tartó nemzedék" (uo. 605.o.). Érdekes módon, a Társulat hasonló problémákkal került szembe, miután az időhatárok lejártak és a próféciák hamisnak bizonyultak. A "nemzedék" hosszát átalakították, hogy hozzáigazítsák a későbbi átértelmezésekhez, bizonyos értelemben hasonlóan az 1970-es és '90-es években történt, újabb keletű módosításokhoz. Ugyanennek az Írástanulmányok-kötetnek a későbbi kiadásait tehát a dátumok terén történt változtatásokkal nyomták újra. Például a fenti utalásokban (604.o.) szereplő "véget ér majd 1914 októberében" - szavakat bizonyos későbbi kiadásokban "befejeződnek majd 1915 táján" - ra változtatták. A fent idézett dokumentumok sokaságát adtuk ki újból az "1914 Generation" Prophecy Proves False című brosúránkban, amely megtalálható a www.cftf.com - weboldalon, vagy a kiadó címén. Kapcsolat-cím: segitsegjehovatanuinak (kukac) index (pont) hu SKYPE: "segitseg-jehova-tanuinak"

Tartalom átvétel