Kritikai írás:"Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői"

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Készült: (c) David A. Reed: 'Proclaimers' Answered Page by Page (1994) www.cftf.com felhasználásával. Forrás: http://exjt.hu

Jehova Tanúi
- Isten királyságának hirdetői

(Watchtower Society, New York 1993)

Helmuth von Glasenapp Az öt világvallás című könyvében (Gondolat kiadó, Budapest 1981) a 356. oldalon ezt olvashatjuk:"Rokon szekta a "komoly bibliakutatók nemzetközi egyesülete", 1931 óta "Jehova tanúi"-nak nevezik őket. [...] bibliai szövegek terjengős magyarázatával és az állítólag Melkizédek (Melkhisédek, Melkizedek) építette gizai piramist is belekeverve feltárják az isteni világtervet [...]."

Kezdő "bibliatanulmányozóként" gyakran kérdezgettem a Tanúkat: na, mikor jönnek a piramisok? És jót nevettünk, hogy miket írnak össze róluk. Hallottunk pletykákat Russell válásáról, de mivel egy másik kisegyház terjesztette, nem nagyon vettük komolyan.
Aztán 1993 nyarán megjelent a "Jehova Tanúi - Isten királyságának hirdetői" c. könyv. Az "Isteni Tanítás" kerületkongresszuson jelentették be a Társulat történetét bemutató könyv megjelenését, mely az 1959-ben kiadott "Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose" (Jehova Tanúi az Isteni tervben) helyébe lépett. Az USA-ban, amikor a könyv először megjelent, csak kerület- és körzetfelvigyázók, vének, úttörők és a legalább 30 (néhol 20) éve alámerítkezett Tanúk kaphattak belőle. Az első nyomtatás mindössze 500.000 példány volt, ezért a széles körű terjesztés csak 1993 végén volt lehetséges angol nyelven, magyarul 1997-ben jelent meg. És ekkor nagyon elcsodálkoztunk... Ugyanis amit a piramisokról és Russell válásáról "pletykáltak", az igaz volt. (ld. "Hirdetők" könyv 201. és 646. oldal)

Más jellegzetességek:

*

a szervezet történetének "cukrozott" változata, az ártatlan tagok védelmére a külső kutatások vagy érdeklődők ellen.
*

tudósítás a szervezet 1975 utáni történetéről
*

a szervezet vezetőinek, az akkor 12 tagú Vezető Testületnek tablója
*

a szervezet ingatlanvagyonának terjedelmes, fényképes bemutatása 50 oldalon.

Megosztva és elrejtve

Habár az előszóban "tárgyilagos" és "felvillanyozó" könyvet ígérnek, az inkább a propaganda mesteri darabja. A legnagyobb trükk a könyv szerkezete: míg a történeti könyvek általában időrendi sorrendben haladnak, ez témák szerint van összeállítva. Így a zavarba ejtő események - ha nem hagyták ki teljesen - kisebb, kevésbé zavaró részekre vannak szétosztva a könyv különböző részeibe. Ezek a kis darabkák könnyebben "lenyelhetők", mintha a teljes igazság egy helyen lenne leírva. Nézzük például a Társulat 1925-tel kapcsolatos hamis próféciáiról szóló beszámolókat a 78., 425. és 632. oldalon: mentegetőzés és szépítgetés "segíti" a Tanúkat, hogy ne lássák az eset valódi jelentőségét.
A szétdarabolás másik következménye, hogy az események nem a valódi történeti környezetükben vannak bemutatva. Például C.T. Russell az 1870-es évtizedbeni vallási környezetét három helyen mutatja be (43.-48., 120.-122., 204. oldal). Így mire a 204. oldalon ezt olvassa az olvasó: "JEHOVA TANÚI szervezetének működése jelentős változásokon ment keresztül azóta, hogy Charles Taze Russell és társai először kezdték együtt tanulmányozni a Bibliát 1870-ben. " valószínűleg elfelejtette, hogy Russell ekkor még egy adventista szervezetben volt egészen 1879-ig, mint az a korábbi részekből kiderül; így tehát Jehova Tanúinak szervezete nem működhetett 1870-ben.
Hasonlóképpen, a 147. oldalon az 1962-es tantételbeli változásokat (a Róma 13:1 értelmezéséről) mint "előrehaladó megértést" mutatja be. De a 190. oldalon elkülönítve közölt információ megmutatja, hogy az "új" megértést már C.T. Russell tanította 1904-ben. Az 1962-es tanítás nem volt új, hanem visszatérés a korábbi állásponthoz. Ez csak a szokásos tantételbeli oda-vissza csiki-csuki módszer, de a könyv elrejti ezt a tényt az adatok szétdarabolásával.

A könyv a Társulat védelmére készített eszköz, de a Tanúk védelmére is használható:

1.

Igazolható bizonyos eseményekről, hogy megtörténtek. Korábban tagadták pl. az adventista gyökereket, vagy a piramisokkal kapcsolatos tanításokat.
2.

Meg lehet mutatni, hogy mosták tisztára a múltat; s ebből következik, hogy a Társulat nem "Az Igazság", hiszen "semmi hazugság nem származik az igazságból". (1Jn 2:21 UVF)

Az alábbiak alapján eldönthető, hogy, a könyv írói elmondhatják-e , hogy

"az igazság nyilvánvalóvá tétele által ajánljuk magunkat
minden emberi lelkiismeretnek az Isten színe előtt"
(2Kor 4: 2 UVF)

Természetesen nem sorolok fel minden elgondolkoztató részt a könyvből, ez az eredetihez hasonló méretű könyvre való szöveget eredményezne. De remélem, hogy az alábbiak segítenek a Tanúknak elgondolkodni és a nekik segíteni vágyóknak tényekre hivatkozni.

Mert nem támadásra vagy gúnyoldásra van szükségük, hanem szerető segítségre, hogy megismerjék az igazságot a Társulatról és megismerjék azt az Igazságot, aki szabaddá teszi őket is.

Oldalról - oldalra történő elemzés

A bekezdések - a Watchtower kiadványoknál megszokottól eltérően - ebben a könyvben nincsenek számozva. Az további kutatást segítendő az alábbi számozást alkalmaztam, ahol szükséges volt: első bekezdés az, amihez az oldal első sora tartozik.

5. oldal "Természetesen senki sem ismeri jobban modernkori történelmüket, mint ők maguk."
Sajnos, mint látni fogjuk, ez a Társulat esetében nem igaz. A történetüket mindig úgy adják elő, hogy a jelenben a legjobb színben tűnjenek fel. Azok a Tanúk, akik más forrásokból - például innen - is szereznek információkat, könnyen bírói bizottság előtt (és a Szervezeten kívül) találják magukat. Talán emiatt van az, hogy a Társulat történetét legjobban az ex-Tanúk ismerik és néhány keresztény hitvédelemmel foglalkozó specialista.

"E kötet kiadói igyekeztek tárgyilagosak lenni, és elfogulatlan történelmet bemutatni."
A könyv inkább egyfajta védőoltás a kutatni vágyó Tanúknak. Talán ezért volt tanulmányozási anyag minden gyülekezetben, több mint egy évig. A zavarba ejtő történetek legyengített, tisztára mosott változatát kínálja nekik. Így, ha egy kívülálló felhívja egy Tanú figyelmét a hamis próféciákra, tantételbeli csiki-csukira, süket fülekre talál, mondván "ó, hallottam róla, nem volt az olyan nagy ügy". Amit a Társulat megmutatott róla az valóban nem, de a teljes kép elegendő lehet, hogy másfelé keresse az Igazságot.

Ki volt Charles Taze Russell ?

43. o. (4) "Az ifjú Russell nem volt ateista, egyszerűen csak képtelen volt elfogadni az egyházak általánosan értelmezett tanításait. [...]
127. o. (4)"Ezért elvetette az egyházi hitvallás dogmáit és velük együtt a Bibliát is." (saját kiem.)
Russell ekkor 17 éves volt. vajon miért egy öregkori kép van a 42. oldalon?

42.o. (1) "Jehova Tanúi [...] tevékenységük az 1870-es évekig, valamint C.T. Russell és társainak munkájáig vezethetők vissza"

42.o.(6) "Beismerem hát, hogy hálával tartozom az adventistáknak és más felekezeteknek."

44.o.(1) "Bár az adventista hit nem segített hozzá egyetlen alapigazsághoz sem"

Mégis:

44.o.(2 vége) "az 1870-től 1875-ig tartó időszak a folyamatos növekedés ideje volt kegyelemben valamint Isten és szava ismeretében és szeretetében."

44.o.(3) "Felismerték, hogy[...] Jézus[...] visszatérésekor láthatatlanul, szellemi személyként lesz jelen"

Valójában:
46.o(2-3) 1876-ban olvasta egy adventista kiadványban, melynek kiadója, Barbour, meggyőzte Russellt "arról, hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1874-ben kezdődött el."

És mégis:
132.o.(4) "Russell testvér és azok, akik vele együtt vizsgálták szorgalmasan az Írásokat, felfedezték, hogy az Úr - visszatérésekor láthatatlan lesz"

47.o.(3) Russell a Herald társszerkesztője lett.
48.o. (keretes rész 2) "segédszerkesztő" 143.o (2) "segédszerkesztő".
Legalább akkora különbség, mint bíró és a jogász között, még ha Rutherford alkalmanként "különleges bíróként dolgozott" is. ( 67.o keretes)

576. o. (2) "1881. február 16-án megalapították a Zion's Watch Tower Societyt, amelynek W.H. Conley volt az elnöke, C.T. Russell pedig a titkára s pénztárosa."
Minden más forrás és az "átlag" Tanúk (valamint a lábjegyzet) szerint a Watch Tower Society első elnöke Russell volt. Ki volt W.H. Conley? Miért nem szerepel a szervezet nevében a Bible (Biblia) szó?

49.o.(3) Az igazságot kínálták fel, "nem úgy mint sajátunk, hanem úgy, mint az Úré..."
49.o.(4) "Russell tehát eléggé szerényen nyilatkozott az általa elért eredményekről."

Például (?):
143.o.(2) "Az igazságok, amelyeket mint Isten szócsöve elmondok" 64.o (1) "Russel egész élete folyamán maga volt a >>Társulat<< . A munka az ő dinamikus eltökéltsége köré összpontosult."
uo. (3) "Személye köré összpontosuló szektává válnak?"

Már nem...
69.o ( végén) Terjesztették "az 1. számú Királyság -hírek traktátust" melyben "A hat hasáb széles szalagcím így szólt: Vallási intolerancia - Russell Pásztor követőit azért üldözik [...]" (saját kiem.)
150.o. (5) "A papság russellistáknak [...] nevezte őket. De az ilyen név elfogadása a szektaszellemet táplálta volna."

143(1) "Ezt a nézetet, amelynek a "hű ... szolga" azonosítására vonatkozóan Russell felesége adott hangot, általánosan mintegy 30 évig megtartották a Bibliakutatók. Russell testvér nem utasította vissza ezen nézetüket"
(vajon a "hű ... szolga" címből miért hiányzik az "és bölcs" rész?)

54. o. (keretes) "Miért nevezték pásztornak?"
"Ez nem egy maga választotta cím volt"

Mégis:

58. o. Kép: Minden újságcikk mellett az arcképe alatt ott a "Pastor"

64. o. Kép: Még a sírfeliratán is. (És itt is néhány újságcikk képén.)

645. o (1) " Russell testvér [...] bátran kijelentette: Kihívást intézünk ... a papokhoz, hogy bizonyítsák be, volt e valaha is isteni eredetű felszentelésük" - Neki volt? Mivel bizonyítaná?
"Aki megkapta a Szent Szellemet, erőt és felhatalmazást kapott arra, hogy tanítson, prédikáljon Isten nevében. Aki nem kapta meg a Szent Szellemet, annak nincs isteni felhatalmazása vagy szentesítése a prédikáláshoz" (saját kiem.)
A Szent Szellemet ma már kis kezdőbetűkkel írják a Tanúk, mert szerintük nem személy, hanem erő. A Társulat szerint a "más juhok" (a Tanúk 99,95%-a) nem kapott szent szellemet, ma már mégis kell prédikálniuk.

621. o. (5) "Charles Taze Russell [...] nincs kétségünk afelől, hogy őt Isten valóban különleges módon és egy jelentéséggel bíró időben használta fel."
Ehhez képest az általa írt könyveket már közel 75 éve nem használják és a bennük közölt tantételek nagy része tévesnek bizonyult.

Mekkora a Szervezet fontossága?

73.o (1) Russell halála után az volt a kérdés, hogy "kit akar Jehova Isten elnöknek" (3) a kinevezéssel kapcsolatban "alárendeli magát Jehova akaratának"

74 (4) "bizonyítékát látta annak, hogy Jehova vezeti a Társulatot."
89.o (1) "hogy Jehova munkájára ügyeljen" (4) "mivel ez az Úr munkája, nem emberé"
(5) "melyre az Úr jelölt ki minket"

92.o (1) "ezért érzékelni tudjuk az Úr irányítását Knorr testvér elnökké választásában"

143.o (3)" Az Őrtorony elismeri, hogy az igazság Jehováé, nem pedig valamely teremtményé. Az Őrtorony nem valamely ember vagy embercsoport kezében lévő eszköz, [...] Jehova Isten az Ő gyermekeinek nagy Tanítója."

211. o (keretes vége) " mivel Isten az, aki vezet minket. Ez az a program, amelyet a Watch Tower Bible and Tract Society követni szándékozik"

228. o. (4) "minden adományozó, aki összesen 10 dollár hozzájárulást adott, szavazati jogot nyert" "A Társulat alapító okiratának feltételeiből úgy tűnt, hogy a vezető testületi tagság a jogi Társulatnak nyújtott adományoktól függ. Isten akarata szerint azonban ez nem fordulhat elő az Ő igaz, választott népe között." (saját kiem.)

219..o. (2) "Mivel a Krisztus által felhasznált látható eszköz a hű és értelmes rabszolga [....] a Watch Tower Society-t használja fel jogi eszközként" ">>A TÁRSULAT<< az Úr földi látható képviselője"

170..o. (3) "Jehova Isten elpusztítja a világ népeit Armageddon viadalában, és csak azok fognak kivételt képezni, akik engedelmeskednek az Ő parancsolatainak, melyek arra nézve intézkednek, hogy Isten szervezete (gyülekezete) mellett kitartsanak.

Mégis:

144-145. o. "Jehova Tanúi hitnézetei" közt nem szerepel a "hű és értelmes szolga" osztály elfogadása.

248. o. (4) "Jehova Tanúi semmilyen értelemben sem titkos társulat"

232...o. (képek) "Pay attention to yourselves and all the flock", "Kingdom Ministry School Course" (Ügyeljetek magatokra és az egész nyájra; Szolgálati Kiképző Iskola) című könyveket csak igen korlátozott számú privilegizált tanú olvashatja, sőt: veheti kézbe.

Mi igazolja az isteni vezetést?

252 .o. (1) "hogy hasznot meríthessenek abból az előrehaladó oktatásból, amelyről Jehova gondoskodott látható közlési csatornáján keresztül."

252..o. (2) "a Bibliai tanulmányok különböző köteteit és a Bibliát használták a beszélgetések alapjául. Amit ezek a kötetek tartalmaztak, az valóban szellemi eledel volt a megfelelő időben."

Mi jött ebből a "csatornából":

632..o. (2) "1878 tavaszára mutat, mint arra az időre, amikor égi királyként átveszi a hatalmát. Arra is gondoltak, hogy abban az esztendőben megkapják égi jutalmukat. Amikor ez nem történt meg, úgy következtettek, hogy mivel Jézus felkent követői osztoznak vele a királyságban, azok szellemi életre történő feltámasztása, akik már halálalvásba merültek, akkor kezdődött meg" (vö. 2 Tim 2:17,18)
(# lábjegyzet) "1915-re mutathat (37 évvel 1878 után), amikor is egy anarchikus felfordulás a csúcspontjához ér, amelye vélekedésük szerint Isten megenged majd, eszközként arra, hogy véget vessen e világ létező intézményeinek." "Úgy tűnt számukra, hogy ez jól illett ahhoz, amit az 1914-es évvel kapcsolatban adtak ki, amely a pogányok idejének a végét jelzi"

138.o (4) "1914-re Istennek a keresztény kor előtti hűséges szolgái nem támadtak fel a földön, hogy fejedelemként képviseljék a messiási Királyt, amint arra korábban számítottak, s a "kicsiny nyáj" maradéka sem csatlakozott Krisztushoz az égben."

63.o (4) "De Az Őrtorony segítségével megerősödtek..."
Miért nem a Biblia segítségével?

259 ..o. (2,3) "1922-ben" [...] " A Bibliakutatók nem azzal a céllal gyűltek össze erre a kongresszusra, hogy még évtizedekig tartó munkát tervezzenek itt a földön. [...] azt mondták, könnyen lehetséges, hogy ez az utolsó általános kongresszusuk"

138..o. (5), 139 (1) "1925-ben, amikor Az Őrtorony március 1.-jei [ang] száma cikket közölt a "Nemzet születése" címmel [...] Ez a cikk bizonyítékot tett közzé arra vonatkozóan, hogy a messiási Királyság megszületett - létrejött - 1914-ben "

76...o. (keretes) Beth Sarim
"A telek megvételének és a ház felépítésének az volt a célja, hogy kézzel fogható bizonyíték legyen arra, hogy ma olyan emberek is laknak a földön akik [...] abban is hisznek, hogy az Úr az ókori hű férfiakat rövidesen feltámasztja, úgyhogy ezek visszatérnek a földre és a föld látható ügyeit a kezükbe veszik."

78.o (3) "Bizalommal reméljük, [..] hogy Ábrahám, Izsák, Jákob és a régi hűséges próféták 1925-ben vissza fognak térni. "

76.o (keretes) Beth Sarim "1947 december 15. [...] teljesen betöltötte a célját."

141..o. (2)" ismerték a helyreállításról szóló sok próféciát, amelyeket Isten prófétái az ókori Izraelnek mondtak [...] 1932-ig úgy gondolták, hogy ezek kifejezetten a természetes zsidókra vonatkoznak"
Kellett a hely a "két osztály elmélet" kialakításához?

93.o. (2) "az akkoriban dúló II. Világháború nem vezet Armageddonhoz, mint némelyek gondolták (saját kiem.)

104.o (3)"Mondd, mit jelent ez az 1975," "egyikőtök se mondjon semmi konkrétumot azt illetően, mi fog történni mostantól 1975-ig." "Ugyanakkor más megállapítások is napvilágot láttak e témában, és némelyik valószínűleg konkrétabb volt, mint az tanácsos lett volna.
Ezt Az Őrtotorony 1980/18-as száma a 3. oldalon [...] is elismerte. " (1980. 10. 01 25. oldal - reprint 1997.)

633. o. (1) "Ez később ahhoz az elképzeléshez vezetett - néha lehetőségként állították, néha ennél határozottabban - hogy mivel az emberi történelem hetedik millenniuma 1975-ben fog elkezdődni, a Krisztus Millenniumi uralmának kezdetével kapcsolatos események talán akkor kezdenek majd megvalósulni. " (saját kiem.) (Vö. 5 Mz 18:20-22)
(2) "Bizonyos időszámításaik azonban, valamint az ezekkel az időszámításokkal egybetársított várakozásaik komoly csalódásra adtak okot"

Pedig tudták, hogy:

104.o (lábjegyzet) "Nem lenne helyes dolog, ha a Biblia időszámítását olyan dátumok kitalálására használnánk, melyek még csak ez után következnek az idők sodrában (Máté 24:36)"

107. o. (2) "Ha nem teljesedik be minden, amit 1975-re vártak, hogyan hat majd ez a világméretű prédikálás iránti buzgalmukra [...]?"

110. o. (3) Beismerik: "1977-78-as évi tevékenységéről kitűnt, hogy csökkent azoknak a száma, akik részt vettek a prédikálómunkában."

De elhárítják a felelősséget:
"E csökkenés - legalábbis részben - vajon az 1975-ös várakozások miatti csalódásnak volt tulajdonítható? Talán. De voltak más befolyásoló tényezők is. "
De "más befolyásoló tényezők" korábban is voltak, azóta is vannak.
A csökkenés pontos mértéke a könyvből nem derül ki, a grafikonok 1976-tal kezdődnek.

716.o. (1) "Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzetség" ... "Ez a jel nyilvánvaló 1914 óta, és a 'nagy nyomorúságban' fogja elérni tetőpontját (Máté 24:21) *** A vég nem lehet messze. "
Az angol kiadásban a ***-gal jelzett helyen van még egy mondat: "The "generation" that was alive in 1914 is fast dwindling" (A nemzedék, mely 1914-ben élt, gyorsan fogyatkozik.) A magyar fordításból véletlenül maradt ki? Akkor a 'generation'-t az első mondatban miért 'nemzetség'-nek fordítják 'nemzedék' helyett?

157..o.(2) "Bármely csoport vagy egyén, aki Jehova nevében beszél, aláveti magát annak a kötelességnek, hogy az igazságnak megfelelően adja tovább szavát"

Ámen!

704.o. (1)"LOGIKUS, hogy csak egy igaz vallás van. " ... "Kik hát azok, akik ma az igaz imádók testületét alkotják? Habozás nélkül kijelentik, hogy Jehova Tanúi - nyilatkozza az Örökké élhetsz Paradicsomban a földön című könyv." - ami, mint a lábjegyzetből kiderül, a Társulat kiadványa. Vagyis a Társulat saját maga mellett tesz tanúságot. (Vö. Jn 5:31 !!)

629.o. (5) "az Isten szándékával kapcsolatos ismeret folyamatosan előrehaladó"

631.o. (4) 1877 "úgy gondolták, hogy az emberi történelem hatezredik éve 1873-ban ért véget"

104.o. (2) 1966: "De mikor ér véget az emberiség létezésének 6000 éve? [....] Az Örök élet - Isten fiainak szabadságában című könyv 1975-re mutatott"

A többi dátumos jövendölés sikertelenségét is ismerve: növekedett-e Brooklynban a világosság ebben a - Társulat alaptanításait érintő - kérdésben közel 100 esztendő alatt?

Miért üldözték őket?

642..o.(1) Jézus mondta: "gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért (Mt 4:9)" (eredeti kiem.)
Minden tiszteletem és részvétem az üldözés áldozataié.
Főképp, mert értelmetlenül haltak meg. Mire alapozom ezt?
Soha nem üldözték őket Jézus nevéért. A fejezetben többnyire a Szervezet elleni üldözésekről olvashatunk, amikor gyakran egyébként Jézus nevét valló emberek üldözték a Társulat tagjait (egyáltalán nem keresztényi módon!), de soha nem Jézus vagy Jehova nevéért folyt az üldözés. Persze ez nem mentesíti az üldözőket, gyilkosokat semmi alól sem!
A 661. oldalon olvasható az a nyilatkozat, melynek aláírásáért a koncentrációs táborokban lévő Tanúknak szabadulást ígértek. Ebben a Szervezet elhagyását és a vele kapcsolatos besúgói tevékenységet vállalta az aláíró. A 663. oldalon (3) már mint "hitnézeteiket megtagadó nyilatkozatot" értelmezik és hogy az aláírást megtagadók "Jehova iránti lojalitásukért és Krisztus neve iránti odaadásukért szenvedtek". De itt kizárólag a Szervezet iránti hűségről volt szó.
A fenti kis gondolatmenetet azért érzem fontosnak, mert jól mutatja, hogy milyen mértékben azonosítja az Istenhez való hűséget a Szervezethez való hűséggel a Társulat, és mennyire erős ez a kötődés a Tanúkban.

Keresztények?

149 .o.(1) "Mi elégedettek vagyunk a keresztény elnevezéssel, ahogy a korai szenteket is ismerték (1888. szeptember, ang.)"

157.o. (3) "Sátán kegyetlen, elnyomó szervezetéről, különösen a >>kereszténységről<<, amely e látható szervezet leggonoszabb része"

160.o. (2) "az egyetlen igaz egyház tagjaiként" "ki kell jönniük "Babilonból", mert értelmezésük szerint "Babilon" a névleges egyházban, vagyis a kereszténység egyházaiban ölt testet."

Megmentés cselekedetek vagy hit által?

283.o. (5)" felismerték, ha érdemesnek akarnak bizonyulni arra, hogy részük legyen Isten királyságában" ...

292.o. (2 ) "és kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy az ember Isten iránti elkötelezettségét cselekedetekkel teljesítse." (eredeti kiem.)

Pedig:

Róma 4:4,5 "Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igaznak."

Ezt tudják is:

293.o. (3) "Függetlenül attól, mennyit teszünk Jehova szolgálatában, nem szerezhetjük meg azt az érdemet Istennél, hogy Ő adósunk lenne az élettel. Az örök élet >> ajándék, melyet Isten ... Krisztus Jézus, a mi Urunk által ad<< (Rm 6:23)"

Mégis:
"A küszöbön álló nagy nyomorúság túlélése valóban az Istennek végzett hűséges szolgálattól függ" (Őrtorony 1993. 05.15., 8.o. 2. bek)

Képekről

603.o. (1) "JEHOVA TANÚI világközpontjának legfőbb üzemkomlplexuma falán évtizedek óta egy felírat található, amely mindenkit erre buzdít: Naponta olvasd Isten Szavát, a Szent Bibliát!" (a lap alján lévő képen is látható)

354-355 oldalakra kiterjedő képen viszont ez olvasható az épület falán: "Read the Watchtower" (Olvasd az Őrtornyot!") A betűtípus alapján ez tűnik régebbinek.

A "Jehova tanúi világszerte egyesülten cselekszik Isten akaratát" c. kiadvány 10. oldalán lévő képen látható a két felirat egymáshoz viszonyított helyzete - az "Olvasd az Őrtornyot!" van feljebb.

A 354-355 oldalon látható, hogy az épület tornyára "Watchtower" (Őrtorony) van írva. Miért nem "Jehovah (Jehova)", vagy "Bible (Biblia)"?

Még a saját szemünknek se hihetünk:
55. o (4) "Amikor megjelent az emelvényen a a hallgatóság előtt, mindig [...] fehér nyakkendőt viselt."
Az 53. oldalon fekete nyakkendőt visel...

Még néhány észrevétel

163.o. (2) "A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg"

719.o. ("1918" alcím) "a most élő emberek közül milliók talán sohasem halnak meg" - így volt becsületes (saját kiem.), de minden más forrásban a rövidebb cím található.

191.o. (3) "Az Őrtorony felszólította a Bibliakutatókat, hogy 1918. május 30-át ők is a világháború végkimeneteléért mondott ima és könyörgés napjaként tartsák meg"

199.o. (1) "Sok éven át tudatában voltak annak,hogy december 25-e nem a a pontos dátum [...] 1926 után már nem tartották meg a karácsonyt"

121.o. (1) "Kik végzik valóban azt a munkát, amelyet Jézus parancsolt meg, amikor ezt mondta: lesztek nékem tanúim "? (saját kiem.)
Mikor tanúskodtak Jézusról?

139.o. (1) "hogy a messiási Királyság megszületett - létrejött - 1914-ben " "Ez az a jó hír, amelyet hirdetni kellett" (vö 1 Kor 15:1-3, Gal 1:8!!)

167.o. (1) "Jehova legfőbb szándéka nem az emberek megmentése, hanem saját nevének igazolása" (vö. Jn 3:16!!)

Aki uralja a múltat, uralja a jövőt.
Aki uralja a jelent, uralja a múltat is.
(Orwell: 1984)

Tartalom átvétel