Orbáni felelősség Siófokon a Jókai Villától a Pláza gödörig

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Kampányidőszakban sem irhatjuk ki azt, hogy a müködés átmenetileg szünetel, ezért bocsássák meg nekem azt, hogy viszonylag hosszabb iratban fejtem ki konkrét eset kapcsán azt, hogy a sokat emlegetett "elszámoltatás"-nak egyik módját én miként gondolom.

======================

Orbáni felelősség Siófokon a Jókai Villától a Pláza gödörig

Siófok Batthyány u. 2. sz. alatt található Jókai Villa elsíbolásával is kapcsolatosan először 2006. július 23-án írtam Dr. Orbán Viktornak címezve „Tiborc panasza” címmel olyan írást, melyben többek között az alábbiakat közöltem:

„Jókai Villával kapcsolatos történésekre Siófok Város Képviselőtestülete 94/1997. (V. 22.) sz. képviselőtestületi határozata alapján 1997. szeptember 20-án készült Vizsgálati Jelentésnek alábbi közlése utal:

„A bizottság a lefolytatott vizsgálat szűkebb értelmezése szerint felderített tényállása alapján megállapítja, hogy Nagy Sándor képviselőtársunk a valamennyi önkormányzati képviselőnek megküldött polgármesteri előterjesztésből tudomást szerzett arról, hogy az önkormányzat – legalábbis az előterjesztés szerint – milyen összeget szán a Jókai Villa megszerzésére, amely egyébként azonos volt a pályázati kiírásban a kiíró által megjelölt értékeléssel.”

„Nagy Sándor képviselőtársunk pályázatával kapcsolatban a közvélemény hangadó része azt feltételezi, hogy ez a harmadik pályázó valójában Nagy Sándor által felkért pályázó, aki Nagy Sándornál alacsonyabb, de az önkormányzatnál magasabb ajánlatot tett, így az önkormányzat Nagy Sándor esetleges visszakövetelésekor sem lehet nyertes”

Érthetőbben fogalmazva a következő történt: Siófokon a „Jókai Villa”-ként elnevezett Siófok Batthyány u. 2. szám alatti 2224. m2 területű telken lévő, 800 m2 alapterületű kastély jellegű, korábban a Siófoki Zeneiskolának helyet adó épület annak a Pannon Kft-nek tulajdonában volt, melynek a Siófoki Önkormányzat 1995. szeptember 5-től azzal a szándékkal volt tagja, hogy elidegenítés esetén kizárólagos tulajdonosa lehet az ingatlannak.

Az önkormányzatnak ezt a szándékát keresztezte Nagy Sándor önkormányzati képviselő akként, hogy miután megtudta a Siófoki Önkormányzatnak vételi ajánlatát mint önkormányzati képviselőtestületi tag, ennek megfelelően kedvező pályázati lehetőséget biztosított egy kiskunhalasi székhelyű gazdasági társaságnak. Feltehetően félrevezette a képviselő az önkormányzatot azzal is, hogy egy álpályázó is jelentkezett a Jókai Villa megvásárlására, majd az ÁPV Rt. közreműködésével a kiskunhalasi cég az ingatlan tényleges értékéhez képest nevetséges áron – bruttó 20,5 millió forintért – megvásárolta.

Siófok Város Önkormányzati Képviselőtestülete a vételt követően másfél év múlva szánta rá magát az Etikai Jelentés elkészíttetésére arra hivatkozással, hogy a sajtóban, az Ablak című műsorban is foglalkoztak az üggyel. Ezért sem voltam bizonyos abban, hogy Nagy Sándornak képviselőtársai ténylegesen kívánták-e a korrupciós magatartás miatti felelősségre vonást, vagy csak látszatintézkedéssel szándékozták az ügyet lezárni. A kérdés eldöntésére kártérítési peres eljárást indítottam a Fővárosi Bíróságon az ÁPV Rt. és tsai ellen a Siófoki Önkormányzat nevében is, és miután az Önkormányzat a pertől elzárkózott, bebizonyosodott előttem, hogy különösebb kifogásuk valójában Nagy Sándor kritikátlan magatartása ellen a képviselőtestületi tagoknak nem volt.

Olyannyira nem, hogy 2202. októberében Nagy Sándor önkormányzati képviselőt a pénzügyi és tulajdoni bizottság tagjai közé beválasztották…”

===================

A Fidesz elnöki kabinetvezetője által aláirt, következő oldalon látható válasz szerint 2006. október 4-én Orbán Viktor megköszönte tájékoztatásomat, személyes megbízására a kabinete munkatársai felé megküldték feldolgozásra, de több tájékoztatást az azóta eltelt több mint három év alatt sem a feldolgozás eredményéről, sem az ezt követő elnöki intézkedésekről a mai napig nem kaptam.

Így nem tudhatom azt, hogy tényleg elküldték a Fidesznél iratomat feldolgozásra, vagy a szép szavak ellenére iratom papírkosárban végezte. Amennyiben feldolgozták, nem tudhatom azt, hogy Orbán Viktor egyetértett-e a siófoki Jókai Villa leírtak szerinti megszerzésének körülményeivel, vagy sem. Amennyiben nem értett egyet a szerzés körülményeivel, tett-e a Siófoki Képviselőtestületnek Fideszes Polgármestere és képviselőtestületi tagjai felé bármilyen jelzést arra nézve, hogy hasonló ügyek a Siófoki Önkormányzat környékén ne fordulhassanak elő. Amennyiben pedig tett jelzést Orbán Viktor írásom alapján a Siófoki Önkormányzatnak Fideszes Polgármestere és tagjai felé azért, hogy hasonló ügyek lehetőség szerint jövőben ne fordulhassanak elő, akkor az azóta történtek alapján megállapítható az, hogy kutyába sem veszik a Siófoki Önkormányzatnál Orbán Viktor jelzéseit.

------------------------

Visszatérve a Siófoki Jókai Villára, 1995-ben Nagy Sándor siófoki önkormányzati képviselőnek fentiek szerinti eljárása folytán ennek az ingatlannak a tulajdonjogát annak a Cg. 03-10-100059 cégszámon nyilvántartott Kiskunhalas Nyárfa u. 3. sz. alatti székhelyű Royal II. Sütőipari Részvénytársaság szerezte meg, melynek igazgatósági tagjai a szerzéskor Nagy István, valamint Nagy Sándor siófoki önkormányzati tag felesége – jelenlegi alpolgármester Nagy Sándor Tamásné siófoki lakos – is voltak. Most hatályos cégkivonat szerint Nagy Sándor Tamásné siófoki alpolgármester a Jókai Villát megszerző Royal II. Sütőipari Zrt. cégnek immár a vezérigazgatója, míg gyermeke – Nagy Sándor József – vezető tisztségviselőjeként a céget jogosult cégbejegyzés szerint képviselni.

1992. december 4-ig pedig ennek a Jókai Villát megszerző Royal II. Sütőipari Zrt-nek jogelődje a Cg 03-01-000046 cégszám alatt állami vállalatként nyilvántartott Kiskunhalasi Édes- és Sütőipari Vállalat volt. Az állami vállalat igazgatójaként ekkor Nagy István tevékenykedett, a vállalat irányítási formája megjelölésnél „Dolgozók küldöttgyűlése által irányított” szavak olvashatók, míg az átalakulás során létrejövő Jókai Villát megszerző részvénytársaságnak alapítói az Állami Vagyonügynökség, valamint Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat voltak.

A Jókai Villának 1995-ben történt leírtak szerinti megszerzése óta sok víz lefolyt a Sión, sok hasonló vagyonszerzés történt a Siófoki Önkormányzat környékén, majd 2007. januárjában a Siófok Képviselőtestülete egyhangú ( 17 igen) szavazással hozta meg 4/2007. (I.25.) sz. képviselőtestületi határozatát:

„Siófok Város Képviselőtestülete

Hozzájárul ahhoz, hogy a Siófok Szabadság tér 4. sz. alatti

önkormányzati tulajdonú ingatlanok (siófoki 6603/A/1-15,

6603/B/1-7. hrsz.) a mellékelten csatolt – ülés előtt kiosztott,

pontosított – adásvételi szerződésben foglaltak szerint

kerüljenek értékesítésre.

Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester

Határidő: értelem szerint.”

Ezzel kapcsolatos történést az alábbi, Somogy Megyei Főügyészségnek címzett és megküldött iratom tartalmazza.

===================

Somogy Megyei Főügyészségnek

K a p o s v á r

Tisztelt Főügyészség!

Siófok Város Képviselőtestületének 2007. januári ülésen „Siófok Szabadság tér 4. sz. alatti (6603/A/1-15, 6603/B/1-7 hrsz.)ingatlanok értékesítése” tárgyú előterjesztés után a Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke „A bizottság megköszöni a Jogi Osztály szakmai munkáját, hiszen ez egy sokrétű, összetett szerződés.” szavakkal támogatta Dr. Balázs Árpád előterjesztése alapján vizsgált, ide másolatban mellékelt adásvételi szerződést.

1./ A szerződés első oldalán olvasható „Ingatlanok” cím utáni szövegrész utal a vétel tárgyára. Meghatározza azt, hogy a szerződés első pontjában felsorolt ingatlanokat vásárolja meg a Sió Ingatlan Invest Kft vevő a szerződés alapján.

A szerződés első pontja pedig ezt a vétel tárgyát képező ingatlanokat az alábbi szavakkal kezdi ismertetni:

„A szerződő felek rögzíti, hogy az Eladó kizárólagos tulajdonában vannak a Siófok 6603. hrsz-ú ingatlan 2491/4618-ad eszmei illetőségén található Siófok Szabadság tér 4. szám alatti Társasház alább megjelölt albetétei, melyek önállóan forgalomképesek.”,

majd felsorol a szerződés összesen 22. db. többségében üzlethelyiség illetve lakás megjelölésű ingatlant úgy, hogy minden egyes ilyen ingatlannál utal a siófoki 6603. hrsz-ú ingatlanból ehhez tartozó tulajdoni illetőségre is. Az itt felsorolt 22. db. ingatlan 6603/A/1-15, illetve 6603/B/1-7 jelölésű, azaz ebből megállapítható az, hogy összesen két társasházközösséghez tartozó 22. db. albetétesített ingatlant és ehhez tartozó tulajdoni illetőséget vásárolt meg ténylegesen a szerződés szerint a Sió Ingatlan Invest vevő.

-------------------

Megtekintve a siófoki 6603. hrsz-ú ingatlannak tulajdoni lapját, annak II. részén irt adatokból kétségtelenül állapítható meg az, hogy valóban társasház-közösségi tulajdonban van ennek az ingatlannak 2491/4618-ad tulajdoni illetőségű része, míg az ezt meghaladó 2127/4618-ad tulajdoni illetősége a Balaton Coop Zrt tulajdonában van a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási adatok szerint is.

Ellenben a társasházközösségekre utaló 2491/4618-ad illetőséggel kapcsolatos földhivatali adatok között C 1-6 jelzés is olvasható az A 1-15-, illetve B 1-7 adatok mellett.

Azaz a mellékelt szerződés első pontjában felsorolt vétel tárgyát képező ingatlanok nem merítik ki a siófoki 6603. hrsz-ú ingatlannak 2491/4618-ad tulajdoni illetőségű részénél felsorolt ingatlanokat, melyből következően a szerződésben felsorolt vételi ingatlanokhoz tartozó teleknagyság a Siófok Szabadság tér 4. szám alatt attól függ, hogy a szerződésből kihagyott 6603/C/1-6 hrsz-ú jelzésű szintén társasházi tulajdont képező ingatlanokhoz mekkora tulajdoni illetőség társul. Ahhoz a 6603/C/1-6 hrsz. alatti ingatlanokhoz, melyeknek földhivatali nyilvántartás szerint jelenleg is a szerződésben nem szereplő Balaton Coop Zrt. a kizárólagos tulajdonosa. Közöttük kettő darab raktárnak és négy darab lakásingatlannak.

Tovább nehezíti a problémát az, hogy földhivatali nyilvántartás szerint a három társasházközösség egymáshoz képest nem tisztázta a telekből – közösből – megillető hányadát, a szerződés szerint a két társasházközösségben felsorolt albetéteknek megfelelő önálló ingatlanokhoz tartozó közös építményrészek külön-külön 10.000/10.000-ed – 10.000/10.000-ed tulajdoni illetőségre adódnak (Az A 1-15-ig felsoroltaknál tetejében a számlálók összege pontatlan).

Összegezve a most ismertetett ingatlan-nyilvántartási problémákat megállapítható így az, hogy a Sió Ingatlan Invest Kft vevő a Siófoki Képviselőtestületi jóváhagyással aláirt 2007. február 23-i adásvételi szerződés alapján ténylegesen mindösszesen az azóta elbontott 22 db. lakás és üzlethelység ingatlant szerezte meg úgy, hogy az ehhez tartozó, siófoki 6603. hrsz. alatti 4615 m2 területű ingatlan tulajdoni illetőségének bizonytalan meghatározása folytán telekingatlanhányadot nem szerzett meg.

------------------------

2./ A szerződés első pontjának utolsó bekezdésében szerződő felek megállapítják azt, hogy Balatonföldvár Jegyzője által kiadott 1016-5/2004. számú alatt jogerős bontási engedély alapján már a bontási munkálatok megkezdődtek eladó részéről a vételi ingatlanoknál, majd vevő a következő nyilatkozatot tette:

„A Vevő jelen okirat aláírásával is hozzájárul a bontáshoz, illetőleg kijelenti, hogy az ingatlanok birtokbavételét követően maga fogja folytatni a bontási munkálatokat.”

Ezt követően a szerződés 11., 22. és 23.pontja is foglalkozik a vételi ingatlanok bontásával, majd ehhez képest a szerződés 14. pontja az ilyenkor szokatlan mondattal kezdődik:

„ Az eladó hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanok tekintetében a projektet finanszírozó pénzintézet – a tulajdonjog fenntartással történő eladásra is figyelemmel Vevő tulajdonjoga bejegyzésének hatályával, kizárólag a Vevő, mint kötelezett terhére, jelzálogjog, vételi jog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom iránti kérelmet nyújtson be.”

Szokatlan azért, mert mindkét fél jól tudta azt, hogy a vételi ingatlanok bontása szerződés szerint folyamatosan történik, rövid határidőn belül a bontás által a vételi ingatlanok megsemmisülnek, így a Siófoki Önkormányzat mint eladó jól tudta azt, hogy az idézett hozzájárulás folytán a vevő által megsemmisíteni tervezett ingatlanoknak biztosítékba adásához járul hozzá.

Az sem vitás, hogy megsemmisítés alatt álló ingatlanokat egyetlen Pénzintézet sem fogad el biztosítéknak, így az eladó szerintem azt is jól tudta, hogy vevő a vételi ingatlanok bontását, megsemmisítését feltehetően elhallgatja abban a kölcsönszerződésben, melyre a szerződés utal, melyre tekintettel jelzálogjog, vételi jog vagy elidegenítési és terhelési tilalom kerülhet a vételi ingatlanokra bejegyzésre.

Ennek az eladói hozzájárulásnak megfelelően vevő előbb a vételi ingatlanokat 2008. év novemberig elbontotta, majd az ide másolt tulajdoni lap minta szerint mind a 22 db. megsemmisített ingatlan tulajdoni lapjára 2008. december 18-án hárommilliárd –négyszázötvenmillió forint keretbiztosítéki jelzálogjog került bejegyzésre.

3./ A szerződés 22. pontjának második mondata szerint „A bontás folytatása és a terület beépítetlen területté történő átminősítése a Vevő feladata, azonban az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozatot az Eladó köteles kiadni.” vevői kötelezettségvállalás olvasható, melyből következően vevő jól tudta már a szerződés megkötésekor azt, hogy a vételi ingatlanok elbontása után a a 4615. m2 nagyságú siófoki 6603. hrsz. alatti területnek a „lakóház, udvar, vendéglátó, áruház” ingatlan-nyilvántartási megjelölése törlésre kerül.

Ennek ellenére a több mint egy éve még a törmeléktől is megszabadított üres telek a jelenlegi állapotában is azt jelzi ingatlan-nyilvántartási közhiteles adatok szerint, hogy ott „lakóház, udvar, vendéglátó, áruház” felépítmények találhatók.

Annak ellenére, hogy az ügyvédi képviselettel rendelkező vevő jól tudja azt, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. § 2. bek-e a következőket is tartalmazza:

„Az ingatlan tulajdonosa ….illetőleg a használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak … a nyilvántartás tárgyát képező épület építmény létesítését, illetve elbontását.”

Azzal a ténnyel, hogy közel másfél éve az ingatlannak tulajdonosa és használója nem tesz eleget ennek a törvényi kötelezettségének, szerintem azt kívánja elérni, hogy a mára valótlan „lakóház, udvar, vendéglátó, áruház” bejegyzések lehetővé tegyék továbbiakban is a közel négymilliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjog teher létezését igazolni az ingatlan-nyilvántartásnál.

-----------------

4./ Szerződés 11. pontja az eladó elállási jogát említi arra az esetre, ha 2 éven belül a vevő a bontást nem folytatja, és az építkezést nem kezdi meg, majd erre az elállási lehetőségre tekintettel tudomásul vette a Siófoki Önkormányzat mint eladó vevőnek azt a kötelezettségvállalását, hogy a vételi ingatlanokra időközben bejegyzett jelzálogjogot elállási jog gyakorlása esetén vevő törölteti.

Ily módon állapítható meg azt, hogy vevő a szerződés aláírásakor már számított arra, hogy a bontás és az építkezés kettő éven belül nem kezdődik meg vevő által, illetve azt is lehetségesnek tartotta a Siófoki Önkormányzat, hogy a két éves határidő alatt jelzálogjog terheket fog bejegyeztetni eladó a vevő által már megkezdett felépítményekre.

Kérdés ennek alapján az, hogy a Siófoki Önkormányzat mennyiben szándékolta akár eshetőleges szándékkal is a jelenlegi azt az állapotot létrehozni már a szerződés megkötésekor, hogy az időközben megsemmisített vételi ingatlanok elbontásának kötelező földhivatali bejelentésének elmulasztását kihasználva többmilliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjog folytán biztosítékot nem létező ingatlanok nyújtsanak?

Valamint az is kérdés, hogy a Csorba Ottó bizottsági elnök által megköszönt tevékenysége a Jogi Osztálynak miért nem terjedt ki arra, jelzálogjog terhet az adós – tulajdonos – csak akkor kérheti töröltetni, ha ehhez a jelzálogjog jogosultja engedélyt ad?

Vagy arra miért nem terjedt ki a figyelme a szerződés előkészítése során közreműködő Jogi Osztálynak, hogy ha reálisan számítani kellett a Siófoki Önkormányzatnak azzal, hogy két éven belül nem kezdődik meg az építkezés, valamint jelzálogjog bejegyzés is várható ezen időszakban a vételi ingatlanokra, akkor az elállási jog helyett, miért nem a tulajdoni lapra bejegyezhető joggal biztosított Ptk. 374. § szerinti visszavásárlási jogot alkalmazták jogi eszközként az elállás helyett.

Szerintem a kérdések válaszaként az is megállapítható, hogy a Siófoki Önkormányzat eladó, valamint a vevő a jelenleg kialakult állapotot kívánták létrehozni már a szerződés aláírásakor is.

--------------------

5./ A vételi ingatlanoknak megsemmisítése után a vevő ügyvezetője 2008. március 28-i „Elcsúfított belváros: Pláza helyett tátongó gödör” című újságcikkben azt mondta, hogy „azért dolgozunk, hogy áprilisban már a telken újrainduljon a munka. (2009. év áprilisában)

Bízva az újságolvasók felejtési képességében, 2009. november 20-án az újság ezek után is le merte írni azt, hogy „Még nincs kint a gödörből egészen a siófoki plázaberuházás, hiszen az építtető Sió Ingatlan Inves továbbra is küzd a bankkal, az apróbb munkálatok azonban napokon belül elindulnak a beruházó saját kockázatára.”, majd miután másfél éve nem történt semmi az üres gödörnél, a vevő ügyvezetője 2010. február 24-i újságcikkben tovább folytatta az abszurd közléseket:

„Kiss Balázs a Sió Ingatlan Invest Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta: az általa képviselt társaság a tulajdonosváltás ellenére tovább folytatja a megkezdett munkát..”

Nyilatkozatával talán a gödör mélyítésére gondolt, hiszen csak a gödör létesítése volt eddig a megkezdett munka, de Dr. Balázs Árpád Siófoki Polgármester korábban hasonló módon reagált az ügyben. Dr. Balázs Árpádnak 2009. október 22-i képviselőtestületi határozati javaslata előtti indokolásánál a következő mondata szerint:

„A PLAZA építkezés miatt Önkormányzatunk is több szerződést kötött a beruházóval, melyek a Képviselő testület korábbi döntése értelmében felmondásra kerültek.”

Majd csatolta a határozati javaslatban említett, következő oldalon látható azt az „Adásvételi szerződés módosítás” elnevezésű okiratot, melynek első bekezdése szerint a fentiekben olvasható 2007. február 23-i adásvételi szerződésnek mindösszesen 10. és 27. pontja került 2009. október 22-ig módosításra, míg az önkormányzat által megkötött szerződés felmondására, vagy elállásra pedig ebből következően ténylegesen soha nem került sor.

------------------------

Szerintem fenti nyilatkozatok alapján állapítható meg az, hogy a Sió Áruház után maradó gödör ügyében 2009. október 22-ig jutott abba az állapotba Siófok Polgármestere és a vevőként megjelölt Sió Ingatlan Invest Kft ügyvezetője – Kiss Balázs –, hogy már azt sem tudták, hogy mit beszélnek, vagy mit beszéltek korábban.

----------------

6./ Végül a két oldallal hátrébb látható iratmásolat szerint 2010. február 2-án közölte Siófok

Polgármesterével az ERSTE Bank Hungary Nyrt. Gyárfás Sándor igazgató és Kevi Zoltán vezető vállalati ügyfélmenedzsernek aláírásával ellátott okiratban többek között a következőket:

„Ezúton szeretnénk tájékoztatni Ön, hogy 2010. február 22-én a Sió Ingatlan Invest Kft tulajdonosai és az Erste Bank Hungary Nyrt. megállapodtak a Siófok belvárosában létesülő Sió-Pláza bevásárlóközpont és a kapcsolódó mélygarázs kivitelezése folytatásának feltételeiről. Az előzetes megállapodás értelmében a Bank egyik leányvállalat, az Erste Ingatlan Kft 100 %-os tulajdont szerez a Siófok Ingatlan Invest Kft-ben, a Bank pedig részben közvetlen projekthitelből, részben a leányvállalatának nyújtott finanszírozáson keresztül biztosítja a beruházás befejezéséhez szükséges forrásokat. A megállapodás a Bank részéről jelenleg indikatív jellegű és a tárgyban bármelyik kötelezettségvállalás feltétele többek között a Bank illetékes döntéshozó testületének végső jóváhagyása, valamint a megfelelő dokumentáció elkészítése és aláírása.”

Az Idegen szavak gyűjteménye szerint az „indikatív” szónak jelentése „nem kötelező” magyar szavaknak felel meg, melyből következően a most idézett okirattal a gödör létesítése utáni másfél év után ez a levél egy „nesze semmi fogd meg jól” közlésnek felel meg.

Előttem nem kétséges az, hogy ezek után a Siófok központját közös erővel tönkre tevők Siófok Polgáraival együtt soha nem fognak a Sió Áruház helyén Plázát látni. Hanem helyette egy olyan építmény fog létesülni, amit az ERSTE Bank Nyrt szívesen lát Siófok közepén. Mondjuk egy újabb Spar, vagy Interspar Áruházat…

A témának vizsgálata során természetesen megtekintettem annak a Royal II. Sütőipari Zrt-nek ( Cg. 03-10-100059 cégszámú) cégmásolatát is amelyik az iratom elején leírt körülmények között szerezte meg Siófok Batthány u. 2. szám alatt található Jókai Villát.

2008. áprilisi cégmásolat szerint ennek a cégnek 1999. május 17-i nyitással 32/1, 32/3, 32/4. számok alatt van pénzforgalmi jelzőszáma a Kereskedelmi és Hitelbanknál úgy nyilvántartva, hogy az utóbbi kettő időközben – 2007. évben – törlésre került.

Ellenben a mai napon érvényes cégkivonata szerint ennek a cégnek egy olyan Bankra utaló jelzőszáma olvasható 32/2 szám alatt, mely a 2008. április cégmásolaton annak ellenére nem volt olvasható, hogy mindhárom Kereskedelmi és Hitelbanki bejegyzés nyitását előzi (1996. 12.14.)

Neve a cégkivonaton lévő Banknak nem más, mint a Sió Áruház helyén lévő gödörnél nem létező helységekre bejegyzett közel négymilliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjog jogosultja. Az Erste Bank Hungary Nyrt…

Az az Erste Bank Hungary Nyrt, mely a Siófoki Önkormányzat tulajdonában álló Cg. 14-09-305543. cégszámú TERMOFOK Kft-nek mai napon hatályos cégkivonatának 32/1, 32/4, 32/6, 32/8. számú bejegyzése szerint egyidejűleg négy számlán kezeli a cég pénzforgalmát.

------------------------

Adja az Isten azt, hogy a Sió Áruház helyén lévő gödörnél ne a 15 évvel ezelőtti Jókai Villa szerzéséhez hasonló történés legyen a jövőben.

=================

II.

A fentiekben említett Termofok Kft-re utaló újságcikk jelent meg ide mellékelten a „Hargita Népe” című újságban 2007. január 25-én az alábbi vastag betűs összegzést tartalmazva:

„Hőerőművet épít Gyergyószentmiklóson a siófoki Termofok Kft. Az új létesítmény – amelynek üzembe helyezését őszre tervezik – biztonságosabbá teszi a város hőenergia ellátását, ugyanakkor fél évszázad szünet után ismét villanyáramot termelnek a városban – derült ki dr. Balázs Árpád siófoki és Pap József helyi polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján.”

Majd a cikk utolsóelőtti bekezdésében a következő olvasható:

„Tavasszal (2007.), ha az engedélyek megszerzése nem késlelteti, a hőerőmű építése megkezdődik. Egy telket már megvásároltak a siófokiak. Megvásárolnák a volt gépgyártóipari vállalat kazánházának telkét, illetve a vidék legmagasabb építményét, a több mint 90 méter magas kéményt is.”

2008. január 7-én pedig ugyancsak a Hargita Népe ismét foglalkozott ezzel a témával.

Előbb megállapítja azt, hogy „még mindig nem kezdődött el annak a hősszolgáltatónak az építése, amely a gáznál olcsóbban tudná mérni a meleget a gyergyóiaknak – írja a Hargita Népe napilap egyik január számában Balázs Katalin.”, majd a cikk a téma ismertetését a következők szerint kezdi:

„jelentkezett a siófoki, önkormányzati tulajdonú TERMOFOK Kft., hogy megépíti a rendszert, szolgáltatja a fahulladékból nyert meleget. Helyi céget is létrehoztak, a Termo Energyt, hogy a termelt hőt ez a jogi személy adhassa át a közüzemnek, s általa a lakóknak. Szerződés is létrejött: ősztől már a fahulladékból származó hót szolgáltatnak, a rendszere pedig a zöld energiából villanyáramot is előállít, amit az állam felvásárol.”

A Siófoki Önkormányzat tulajdonában lévő TERMOFOK Kft-nek többek között Gyergyószentmiklós 90 méter magas kéménye vásárlásának önkormányzati pénzből finanszírozását nem látom az önkormányzati feladatok ellátása szempontjából indokoltnak. Különösen nem akkor, ha ezáltal eladósodik a Siófoki Önkormányzat az alábbi, 2006. június 4-i „Piacra dobták Siófok első kötvényeit.” című írás alábbi mondatai szerint:

„A napokban bocsátották ki Siófok első kötvényeit 2,4 millió euró értékben, amely az első lépés a város 3 milliárd forintos kötvény-kibocsátási tervének teljesítésében. Siófok képviselőtestülete a város beruházásainak, fejlesztéseinek finanszírozására döntött a kötvény kibocsátásáról. Ebből a forrásból kívánják finanszírozni a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Termofok Kft. beruházásait.”

--------------------------

Fentiekben leirt ismertetés alapján szerintem hűtlen kezelés, hanyag kezelés és csalás bűncselekményének alapos gyanúja is lehetséges előttem ismeretlen személyek által.

Erre tekintettel

f e l j e l e n t é s s e l

élek és kérem T. Somogy Megyei Főügyészséget a nyomozás elrendelésére.

Siófokon 2010. március 19. napján.

Tisztelettel: Dr. Léhmann György Siófok Szücs u. 1. sz. a.

========================

Amennyiben a FIDESZ Elnöki Kabinetirodája Orbán Viktor képviseletében 2006-ban ahelyett, hogy nekem jó egészséget kívánt, tette volna azt ami dolga lett volna, azaz a Dr. Orbán Viktornak címzett leveleim alapján tett volna valamit a siófoki közéleti erkölcstelenség kiküszöbölése érdekében, akkor a fentiekben leirt feljelentésemre most nem kerülhetett volna sor.

Ugyanis elment volna a kedve a Siófoki Képviselőtestületnek, a hárommillió forintos jegyzett tőkéjű cégeknek, az Erste Banknak, esetleg alpolgármesternek és polgármesternek is attól, hogy a leírtak szerint okozzon kárt Siófok lakosságának.

Ha pedig minden kérés nélkül is tette volna dolgát Orbán Viktor és Elnöki Kabinetje az egész országban előforduló hasonló esetekben, akkor most nem kellene fűt-fát ígérgetnie az elnöknek valamiféle elszámoltatás emlegetésével. Ugyanis könnyelmű ígérgetés helyett mára tudhatnánk azt, hogy a törvényes keretek között miként teszi azt a dolgát, amit immár nyolc év óta elhanyagolt.

Ne csodálkozzon azon, ha így nem hiszünk neki.

Siófokon 2010. március 19. napján.

Dr. Léhmann György

BETELT A POHÁR !!!! ELÉG LEHMANNBÓL!!!

SIÓFOK MÉLYEN TISZTELT POLGÁRI NEVÉBEN MEGKÉREM FELYEZE BE A BALATON FŐVÁROSÁT LEJÁRATÓ AKCIÓIT!!!
AMENYIBEN NEM TESZ ELEGET A KÉRÉSRE A NÉPEL GYÜLIK MEG A BAJA !!!

AZ EMBEREK FÉLRE VEZETÉSE BŰN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DR LEHMANN AZÉRT MOCSKOLJA JÁRATJA LE OLYAN LELKESEN SIÓFOKOT A BALATON FŐVÁROSÁNAK FEJLESZTÉSEINEK MINDENHOL KERESZTBE TÉVE /NEM ÉRDEKES MINDENHOL OTT VAN/ AMI A VÁROSNAK ELŐRE LÉPÉS AZT Ö MEG AKARJA AKADÁLYOZNI FELJELENTÉSEIVEL NÉP USZÍTÁSAL
MINDEN ÁRON HATALMAT SZERETNE MAGÁNAK EZ A GÁTLÁSTALAN EMBER DE HOGY MIÉRT TESZI ELÉG EGYÉRTELMŰ A HATALOMRA KERÜLÉSE ESETÉN /AMI NEM TÖRTÉNHET MEG SOHA MERT AZ LENNE A VÁROS VESZTE/HA JÓ SOK PÉNZ MARADNA A VÁROS KASZÁBA AZT MIND KIFOSZTANÁ ÉS RÁFOGNÁ A FIDESZES VÁROS VEZETÖKRE!!!
EZÉRT AZ ILYEN EMBEREKET EL KELL ITÉLNÜNK EGY ÉLETRE!!!

HAJRÁ FIDESZ !!!!!!!! VESZEN A JOBBIK!!!!!!! VELE LEHMANN!!!

ITT AZ IDŐ!!!! HAJRÁ MAGYARORSZÁG HAJRÁ MAGYAROK!!!CSAK A FIDESZ!!!

DR LEHMANN EGY HAZUG SZÉLHÁMOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Itt az idő az ilyen szélsőséges jobbikos emberek megálitására addig még a haza el nem vész teljesen miattuk! Minden egyes megnyilvánúlásuk az ország kárát szolgálja! Hát szükségünk van nekünk még tovább ártani hazánknak ezek miatt ???!!!
Amiotta bekerültek az EU-ba Morvai Krisztina minden egyes szélsőséges mondata árt az országnak! Arról már nem is beszélve hogy Budaházy polóban ül ott és követeli szabadon engedését de ebböl nem lesz reméljük semi hiszen ö a felelős minden kárért ami az mtv-székháznál keletkezet és az utcákon az emberek úszításáért saját országukban háboruznának! Hát ez a jobbik programja kell ez nekünk? A köztársasági elnöknek nem szabadott volna engedni hogy ilyen emberek pártot alakítsanak!!!!!

Na Viktorka ezt kapd ki!

Na Viktorka ezt kapd ki!

NA AKI ILYEN SZÉLHÁMOSNAK HISZ AZ SE LEHET KÜLÖNB!!!

NA AKI ILYEN SZÉLHÁMOSNAK HISZ AZ SE LEHET KÜLÖNBB!!!

SZÉLHÁMOS CSALÓ HAZAÁRÚLÓ ELMEBETEG DR.LEHMANN

BÖRTÖNBE A HELYED AZ EGÉSZ JOBBIKAL EGYÜTT!!!!!!!!!!!!!!!!

városok

Léhmann megszívta 2/3-ot nem tudta megakadályozni. Megindult az aranyparton a komcsi szállodasor átalakítása, a Víztorony, megújul a Rózsakert, jövőre lesz pláza és lebontják a jókai park bejáratánál a hajóállomás melletti förmedvényt is. Ugyhogy akár tetszik akár nem 2012-re siófok egy elég színvonalas hely lesz. Mellesleg Füred is király!

Tartalom átvétel