OTP Bank: ha pénzed nincs, jogod sincs

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Avagy a törvénytelenségek listája, melyeket az OTP Bank követ el az ügyfeleivel szemben. A lista hosszú, de bizonyítottan igaz.

1.) Szerződés:

- Előre megírt sablonminta alapján dolgoznak. Még az sem mondható el, hogy a saját ÁSZF-üket figyelembe vennék annak összeállításakor. Az ügyfélnek a szerződési feltételekbe beleszólása nincs.

- A szerződés aláírása előtt az ügyfél nem ismerheti meg a vonatkozó ÁSZF tartalmát. Az ügyfélszolgálat ki is jelenti: addig nem adhatja azt oda, amíg nincs aláírva maga a szerződés, mert az addig üzleti titok.

- Amennyiben közjegyző előtt történik a szerződés aláírása, a közjegyzőnél nem történik meg a szerződés jogi nyelvezetének köznapi nyelven történő értelmezése, ezáltal a szerződő ügyfél nem minden esetben (iskolázottsági szempontok függvényében) képes tudatosan aláírni a szerződést.

- A törlesztés időtartama alatt bármikor, önkényesen, megbeszélés, és előzetes értesítés nélkül, egyoldalúan módosítják a már élő szerződéseket.

- Szerződéskötés előtt értékbecslést végeznek, és az ügyfélnek nincs beleszólása az értékbecslés eredményébe. Ha ugyanis úgy érzi, hogy alulértékelték a lakását, nem vitathatja ezt a tényt. A Bank közli vele: vagy elfogadja így, és tudomásul veszi ezt, vagy nem köt szerződést. Saját értékbecslőt nem fogadhat, kötelező a bank által kijelölt értékbecslővel dolgoztatni.

- Mint ahogyan kötelező biztosítást is kötni nemcsak az ingatlanra, hanem a szerződő személyre is, természetesen a bank által kijelölt biztosítóval, egyébként el sem bírálják a hitel-kérelmet. Ilyen módon a szerződött havi törlesztő-részletet 8-12 000 ft-al megemelik, ez viszont magában a hitel-szerződésben nincs benne. A hitel-szerződést viszont automatikusan felmondják abban a pillanatban, hogy az ügyfél nem fizeti az így kikényszerített havi lakás-, illetve életbiztosítást, annak ellenére, hogy az eredeti hitel-szerződésnek ez a kitétel (legalábbis írott, rögzített formában) nem feltétele.

- Az Otp olyannyira elhúzza az időt a szerződés aláírásával, hogy mire aláírásra kerülne a sor, az ügyfélnek új tulajdoni-lap másolatot kell kikérnie, hiszen az eredetileg kikért tulajdoni-lap hitelessége érvényét veszíti az aláírás időpontjára.

2.) Törlesztés:

- A legtipikusabb szerződési feltételük: az ügyfél az OTP Banknál vezetett folyószámlájáról köteles törleszteni a hitelét. Ezzel csak abban az esetben van probléma, ha az ügyfél nemcsak jelzálog-hitelt törleszt vonatkozó bankszámlájáról, hanem egyéb személyi hitelt is. Arra minden egyes eladósodott ügyfél odafigyel, amennyiben fizetési nehézségei vannak, hogy a lakása ne kerüljön veszélybe, ilyen módon a jelzálog-hitelét folyamatosan fizeti, az egyéb-, illetve személyi hitellel csúszik. Az OTP erre úgy reagál, hogy az ügyfél figyelmeztetése nélkül zárolja annak bankszámláját, amíg az elmaradt összeg nem rendeződik. Mivel a zárolt bankszámlára érkezik a munkabér-átutalás (általában, ha házaspár veszi föl a hiteleket, akkor mindkettőé, ilyen formán teljesen ellehetetlenülnek, hiszen a jövedelmükhöz nem férhetnek hozzá.) Nemcsak megélni nem tudnak ebben a formában, de a jelzálog-hitelt sem tudják törleszteni. Hiszen a szerződésük azt tartalmazza, hogy a bank a folyószámlájukról automatikusan vonja a havi törlesztés összegét. Mivel pedig a bank zárolta a számlát, ilyen formában a törlesztést eszközölni sem tudja, mikorra pedig az egyéb hitel miatti csúszás rendezésre kerül, ebben a formában bedől a jelzálog-hitel is. Ha ugyanis az ügyfélnek volna még a zárolt bankszámlára érkező jövedelmén túlmenően egyéb jövedelmi forrása, melyből törlesztené a jelzálog-hitelét, azt a bank, hivatkozva az aláírt szerződési feltételekre, postai befizetéssel nem fogadja el. Ragaszkodik a folyószámláról történő utaláshoz. És ez a vége, hiszen az ügyfelet nem is hagyják törleszteni.

- A szerződésben kikötnek egy utolsó törlesztési napot, amely időpont utáni törlesztés esetén már késedelmi kamatot számítanak föl. Ez ilyen formában teljesen törvényes. Viszont az OTP gyakorlata az, ha az ügyfél határnap előtt, vagy pedig határnapon befizet, azt a hitelszámláján nem írják jóvá, nem könyvelik el, csak 2-3 napos csúszással. Az is előfordul, hogy egyáltalán nem könyvelnek le egy havi befizetést (az ügyfélnél hiába van ott a befizetési pénztárbizonylat). Mivel ebben a formában, a Bank által mesterségesen generálva az ügyfél kicsúszik a határnapból, havonta a még törlesztendő hitelét megnövelik a 2000 Ft-os késedelmi díjjal. De a hitelszámla vezetésért is ugyanennyi összeget vezetnek föl a tartozáshoz, mint ahogyan a folyószámla vezetési díjat is hozzáírják. Így fordulhat elő az, hogy az ügyfél a megállapodott és szerződött havi törlesztési részletét meg tudják emelni havi 8 000 Ft-al.

- Amennyiben devizahiteles az ügyfél, a devizát nem a hivatalos napi árfolyamon számítják át forintra, hanem az OTP saját maga által szabott árfolyama szerint. (Ez nemcsak a hitelesek problémája, hanem azoknak is ez a tapasztalata, akik megpróbálnak csupán valutát átváltani forintra, hiszen az OTP váltja az ügyfél szempontjából a legkisebb árfolyamon a devizát a többi pénzváltóhoz képest). A Bank saját maga által szabott árfolyamát és annak változásait az ügyfél követni nem tudja, hiszen erről szóló tájékoztatást nem kap.

3.) Tartozás összegének vitatása:

3/1.) Személyes ügyintézés:

- Amennyiben az ügyfél személyesen a bankfiókban kéri, hogy a vonatkozó saját hitel-számlája könyvelési adataihoz szeretne hozzáférni, azt nem kaphatja meg, közlik vele: az banktitoknak van minősítve. Visszamenőlegesen, a törlesztés kezdetétől ilyen módon a befizetések fölvezetését visszakövetni nem tudja, mint ahogyan a futamidő alatt bekövetkezett árfolyam-változásokat sem.

- Ha az ügyfél személyesen a bankfiókban jelzi, hogy az ő saját könyvelése, és a bank által lekönyvelt tételek között összegbeli különbségek vannak, ezt a tényt a bankfiókban nemcsak nem jegyzőkönyvezik (hogy az ügyfél bizonyítani tudja, hogy vitatott egyáltalán valamit), hanem magában a központi szerveren sem jelenik ez meg, ilyen formában a központ, mire az ügyfél személyesen el tudná intézni a vitatott pontot, addigra felmondja a szerződést. Az ügyfél a panasz-bejelentést kizáróan a Bank biztonsági kamerájának felvételével tudja igazolni, melyet pedig az OTP a törvényesen előírt őrzési idővel szemben 30 nap alatt megsemmisít.

3/2.) Telefonos ügyintézés:

- Amennyiben a befizetéseivel csúszik az ügyfél, az OTP telefonos ügyfélszolgálata jelentkezik. Hetente többször is, mindíg más ügyintézővel a vonal másik végén. Az újabb és újabb ügyintézőnek pedig fogalma sincs arról, az előző ügyintézővel az ügyfél milyen megállapodást kötött, hiszen, bár kötelezően be kell nekik mondani, hogy: „akkor megállapodásunk értelmében rögzítem a következőket...”, maga a rögzítés ténye mégsem történik meg.

- Annak ellenére, hogy minden egyes telefonbeszélgetést rögzítenek, az ügyfél panasza, illetve kérelme mégsem jut tovább az illetékesekhez. A rögzített beszélgetéseket ugyanis egyetlen vezető beosztású személy sem hallgatja végig, illetve vissza, a telefonos ügyfélszolgálatosnak pedig nincs illetékességi területe az érdemi ügyintézésre, ő csupán tájékoztat, illetve érdeklődik, más kötelezettsége nincs.

- Amennyiben az ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy az ügyfélszolgálatos felelős vezetőjével akar beszélni, azt nem kapcsolják. Indoklás nincs, csupán annyi: „értse meg, nem tehetem.”

- Az ügyfeleket a vidéki ügyintézés szempontjából megilletik a következő lehetőségek: megadnak egy központi telefonszámot, melyet az ügyfél csúcsidőben természetesen fölhívhat. Ezen a telefonszámon, mire az ügyfél előadja a problémáját, közel egy óra beszélgetési idő telik el, mire kiderül: egy másik telefonszámot kell hívnia. Az ügyfél ezt meg is teszi, ha szerencséje van, nem kap újabb telefonszámot, hanem, miután szintén közel egy óra időtartam alatt végre megértik, mit is szeretne az ügyfél, közlik vele: fáradjon be személyesen a bankfiók ügyfélszolgálatára, mivel telefonon nem rögzíthet semmiféle megállapodást, hiszen az eredeti megállapodásban történő változást írásban rögzíteni kell. Amennyiben ezek után az ügyfél befárad a bankfiók ügyfélszolgálatára, ott konkrétan semmit nem tudnak az ügyfél által jelzett problémáról. Ilyen módon egy problémának az ügyintézése havonta az ügyfélnek minimum 2 db alap-feltöltést tartalmazó feltöltő-kártyájába kerül, és ennél jóval több időbe is. Ennek ellenére a sürgető telefonhívásokat az Otp nem állítja meg, lévén a hívások munkaidőben történnek, az ügyfél közben hitelét veszíti a saját munkahelyén.

- A sürgető telefonhívások, annak ellenére nem állnak meg, hogy az ügyfél közben próbál intézkedni. Viszont, nemcsak munkaidőben zaklatják ezzel az ügyfeleket, hanem sokszor este 18 óra után is, egészen 21 óráig. A Bank behatol ezzel a magánszférába is.

3/3.) Internetes ügyintézés:

- Ez a lehetőség nem létezik az Otp Banknál. Amennyiben az ügyfél a Bank központi honlapján megadott, automatikus központi e-mail elérhetőségen jelzi a problémáját, illetve panaszát, akkor a következő válasz e-mailt kapja: „ Levelét tisztelettel megkaptuk, ám érdemben ebben a formában intézkedni, illetve javaslatot tenni nem tudunk, ügyének érdemi elintézéséhez hívja a következő telefonszámot, küldje meg írásban, postán a következő levelezési címre,illetve fáradjon be személyesen a bankfiókba.”

4.) Adósságrendezés, elmaradások rendezése:

- Az Otp Bank az Adósvédelmi program lehetőségét letagadja. Amennyiben létezik olyan bankfiók (főleg a vidéki bankfiókoknál tipikus a probléma), ahol tudnak erről a lehetőségről, ott sem tudják az ügyfelet megfelelően tájékoztatni ennek részleteiről. Ebből adódóan az ügyfél ebben a programban nem vehet részt.

- Amennyiben ennek híján, vagy egyébként az ügyfél Tartozás-rendező Kölcsönmegállapodást szeretne kötni a Bankkal, úgy a személyes megbeszélés, és az írott kölcsönszerződés közötti havi megállapodott törlesztőrészlet között általában 5-10 000 Ft-os különbségek vannak. Az ügyfél kényszerhelyzetéből adódóan mindezt aláírja, mégpedig úgy, hogy szóban nem tájékoztatják arról, amennyiben a Tartozásrendező Kölcsön futamideje kifut, akkor havonta konkrétan mennyi összeggel növekszik majd a havi törlesztőrészlete. Ilyen formában az ügyfél nem tud előre tervezni, és a várható következményekkel számolni.

- Ha az ügyfél a szóbeli- és az írásban történt feltételek ajánlása közötti különbségek miatt a Kölcsönszerződés aláírását megtagadja, és ragaszkodik a szóban megállapodott feltételek írásbeli rögzítéséhez, a bankfiók hivatkozva arra, hogy az ügyfél a Kölcsönmegállapodás aláírását megtagadta, egy héten belül felmondja a szerződést. Ebben az esetben a központ úgy van tájékoztatva, hogy az ügyfél a megállapodás ellenére nem jelent meg a bankfiókban a szerződés aláírására. Az ügyfélnek ebben az esetben bizonyítéka szintén kizáróan a biztonsági kamera felvétele, melyet, mint tudjuk, az előírt őrzési határidő előtt törölnek.

- Az ügyfelet meghurcolják, megvádolják, és megrágalmazzák a bankfiókban, amennyiben az elmaradását rendezni próbálja. A bankfiók ügyféltere nyitott, és emelt hangnemben közlik általában:”Mit képzel, hogy majd a bank majd elengedi a tartozását? Ne alkudozzon itt, ezek a feltételek. Minek vette fel a kölcsönt, ha nem tudja fizetni?, stb”. Az ilyen jellegű beszélgetéseknek igen sok ember a fültanúja. Mivel az ügyfelet megszégyenítik, hogy szorult helyzetéből szabaduljon, már bármit hajlandó szinte azonnal aláírni. Természetesen az ügyfél ezt bizonyítani nem tudja, hiszen még hangfelvételt sem készíthet a bankfiókban, lévén tiltják a mobiltlefon használatát, ha pedig tanúval igazolja ennek tényleges megtörténtét, azt a bíróság nem fogadja el, mivel a tanút (lévén családtag, vagy barát) elfogultnak minősíti.

5.) A szerződési feltételek, valamint a törlesztő-részletek könyvelésének felülvizsgálata:

- Amennyiben az ügyfél panaszának orvoslásában már végképp lehetőségek híján maradt, a bank hozzáállásának köszönhetően, akkor a PSZÁF-hez fordul panasz-bejelentéssel. A PSZÁF annak ellenére, hogy befogadja a panaszt, helyt ad annak, és vizsgálatot indít, a vizsgálat megindításától általában 8-12 hónap is eltelik, mire nevezett szerv állást foglal az ügyfélpanasz vizsgálatának eredményéről.

- Annak ellenére, hogy a felettes szerv vizsgálja, az ügyfél pedig vitatja a tartozás összegének jogosságát, a bank nemcsak felmondja a szerződést, de azonnal át is adja az Otp Faktoringnak.

6.) Tartozás átengedményezése az Otp Faktoringnak:

- Az ügyfelet a bank erről a mozzanatról csak utólag értesíti, abba az ügyfélnek beleszólása nincs.

- Vitatott tartozás esetén szintén engedményezésre kerül a tartozás, a megindított felülvizsgálat ellenére, azt és annak lehetséges eredményét figyelmen kívül hagyva.

- Az Engedményezési Nyilatkozatot az ügyfél nem kapja meg, így az átengedményezett tartozás pontos összegéről is csak a Faktoring értesítő leveléből kap tájékoztatást.

- Az átengedményezett tartozás teljes összegét megnövelik kétszeri 25 000 Ft-al, melyet helyszíni szemle költségeként vezetnek föl a tartozáshoz. A helyszíni szemléről az ügyfél jegyzőkönyvet nem, csak kiállított számlát kap. A kiállított számla sem tételes, hanem egyösszegű. Ilyen formában az ügyfél nem tudja, mit is takar maga az eljárás. Arról nem beszélve, hogy helyszíni szemlét a bank nem, kizáróan hatóság tarthat, illetve hatósági szemle közben előírt a rendőri jelenlét. Mivel jegyzőkönyv az eseményről nem készül, ebben a formában a rendőri jelenlét sincs igazolva a kényszercselekmény véghezviteléhez.

- Az Otp Faktoring a tartozás rendezésének részleteiről történő megállapodások során jóval rugalmasabb magánál a Banknál. Viszont, amennyiben az ügyfél jelzi, hogy egy vitatott, és felülvizsgálat alatt lévő tartozást vettek át, ilyen formában a törvénytelenséget ők is elkövették, azt nem veszik tudomásul, ugyanúgy végrehajtják a bank által, a vizsgálat lezártáig hivatalosan hasraütés-szerűen, ad-hoc megállapított tartozás-összegét.

7.) KHR listán való közzététel:

- Erről a tényről csak utólag értesítik az ügyfelet.

- Nem lezárt tartozás, ilyen formában még élő szerződés futamideje alatt, 3 havi késedelmet követően, még a Faktoringnak történő engedményezés, és a szerződés felmondása előtt közzéteszik az ügyfél nevét és adatait a listán.

- Amennyiben a közzététel előtt felveszik egy tájékoztató levélben a kapcsolatot az ügyféllel, úgy ezt elkerülendő feltételként szabják nemcsak az elmaradt részletek egyösszegű befizetését, hanem a következő havi részlet előre történő rendezését is. Ilyen formában ez előtörlesztésnek minősülne, viszont ehhez szerződésmódosítást kellene kivitelezniük, amely nem történik meg.

- Közzéteszik az ügyfél nevét és adatait ezen a listán abban az esetben is, ha a tartozás összege vitatás és PSZÁF felülvizsgálat alatt van, és a vizsgálat még nem zárult le.

- Közzéteszik az ügyfél nevét és adatait akkor is, ha az ügyfél közben az elmaradt tartozását rendezte.

- A listáról leíratkozni a tartozás teljes rendezése esetén sem lehet.

8.) Általános problémák:

- A bankfiókokban pénzügyi végzettség nélküli munkavállalók teljesítenek szolgálatot, ezáltal nem tudják megfelelő részletességgel tájékoztatni az ügyfeleket sem az ügyfél lehetőségeiről, sem pedig az előre látható, várható következményekről. Ez az ügyfélszolgálatosnál is alapvető probléma, a legnagyobb gond ezzel kapcsolatban az, amikor a bankfiók vezetője is szakmailag alkalmatlan a pozíciójára.

- Nincs az ügyfél számára egyetlen elérhető, név szerint ismerhető felelős ügyintéző sem. Az ügyfél csak általánosságban intézkedhet, miközben több embernek kell bevallania a legfájdalmasabb családi problémáit (munkahely elvesztése, betegségek, rokkantság, baleset, vagy természeti csapás)., melyek következtében került szorult helyzetbe.

- Amennyiben az ügyfélnek többféle hitele, illetve kölcsöne is van az Otp Banknál, úgy az ügyfél, minden egyes kölcsön-formára külön ügyfélként szerepel a nyilvántartásban. Tehát nem egy ügyfél több hitellel, hanem több hitel, több ügyféllel. Így történhet meg, mivel minden egyes hitel-számláját külön-külön kezelik, arra külön-külön számlavezetési- valamint külön-külön esetleges késedelmi kamatot fizet. Ez azt jelenti, hogy egy ügyfél pl. egy folyószámlahitellel, egy AmEx kártyával (melyet már zároltak nem fizetés miatt), illetve egy szabdfelhasználású hitellel rendelkezik. Ez egyetlen ügyfélnek havi 3* 2000 ft-os számlavezetési díjat, 3*2000 fft-os hitelszámla-vezetési díjat, és 3*2000 ft-os késedelmi díjat eredményez, mivel ha csak egyetlen egy kölcsönfajta részletének fizetése elmarad, azonnal zárolják a bankszámlát, ilyen formában automatikusan elmarad a többi részlet törlesztése is. Az elmaradt tartozás várható végösszege így havonta 18 000 ft-al garantáltan növekszik, melyet havonta hozzátőkésítenek a tartozáshoz, melynek ilyen formán a kamata is emelkedik, tehát a tőketartozást az ügyfél nem is képes a havi befizetések ellenére rendezni, hiszen beláthatatlan ideig fizeti a banki költségeket, és a kamatokat, mire a tőketartozáshoz elérne. Tehát a Bank szándékosan tekeri adósságspirálba az ügyfelet.

- A Bank a tartozásokat úgy adja át a Faktoringnak, hogy az engedményezést megelőzően az ügyfél nem kap fizetési felszólítást írásban, csak telefonon.

- A Bank úgy adja át a tartozást a Faktoringnak, hogy az ügyfél részére ellehetetleníti a tartozás rendezését, hiszen nem lehet vele megállapodni.

- A Bank úgy folytatja a levelezéseit, hogy a vonatkozó leveleket nem ajánlott postai küldeményként adja föl, így nem lehet az ügyfél biztos abban, hogy mi történik a saját ügyében a Banknál.

UCC

Szép és Jó Napot Mindenkinek!
Köszönöm ezen tanulságos írást.
Cserébe ajánlok egy másikat.
http://op.iuste.biz/jogi-valtozasok

hm

Érdekes módon nekem semmi bajom nincs az OTP-vel... volt hitelkártyám, folyószámla hitelem is egy időben, kifizettem. Volt személyi kölcsönöm is, nem voltam elmaradva. Ebben az országban divat az, hogy ha valaki tartozik még neki áll feljebb, ahelyett hogy magába nézne... Egyszer hívtak engem is hátralék miatt, de kiderült hogy az ügyintéző volt aki elnézett valamit, és miatta kerültem elmaradásba. A bank ez elismerte, jóváírták, nem lett belőle semmi. Este 6 után hívtak kicsit. Kérdezte udvariasan a hölgy hogy alkalmas-e? Kérdeztem meddig hívhatnak (péntek volt), válasz hogy 7-ig... tehát a 9-et nagyon benézte a cikk írója... Ennyit a pontosságról. A másik, olyan nincs hogy nem könyvelik a befizetést, a bizonylattal a PSZÁF-nál jól meg is lehetne őket szorongatni, nem buták ők sem... Harmadik dolog pedig, megnéztem, vmi 1000-1100 ft most a felszámolt bírság ha késedelembe esel.. nem 2e ft... ennyit a pontosságról...

sajna ilyen az otp faktor

Üdv!mi sajna ilyen helyzetbe vagyunk ,hiába a törlesztés minden honapba nö a törlesztés,mert ugy modosithatják ahogy akarják....és adig amig már nem tudod fizetni.Én is kérdeztem ,ha fizetem azal az összegel rendesen akor mire az ujabb haccacáré!és csak a szokásos fizesem ki egybe,de már többlet azota stb !Ez a valo világ!

OTP

Teljesen igaz minden sor amit itt közzétettek. Azt, hogy miért nem választottam másik bankot az egyértelmű abból amit a cikk irója közzétett mert OTP-nél volt a számlám igy csak ők adhatták a hitelem. Utolsó levelezésre vonatkozó megállapítása is igaz személyes tapasztalat. Azt állítja a bank hogy időben értesít de mutatok egy példát....: nekem dátumozott egy levelet 2013 április 13-án ebben azt kérte intézkedjek 2013 május 6-ig. Na most tessék nézni....: ezt a levelet én 2013 május 03-án kaptam meg pénteken... nyilván maradt a szombat ill. vasárnap a rendezésre.....mert hogy 06-a az hétfőre esett....Ők természetesen mossák kezeiket.... a levélen szereplő időpont az hogy Ők mikor tették a nekem szóló levelet postára " ki nem szarja le" Ezt a levelezési csalást megcsinálták velem háromszor.... mind a három alkalommal ugyanezt a taktikát választva. Természetesen az addig felgyült tartozásom megháromszorozódott villámtempóban.

Gyerekek, nem kötelező ám

Gyerekek, nem kötelező ám az OTP-hez menni. Igaz, a szomszédos ráfázol bank se túl jó, de azért ezeken kívül létezik más is:)

Tök mindegy melyikhez mész

Mindegyik ugyanazon sablon szerint működik.
KnHbank, forint alapon.

Bemész: Lóvé kéne. Engedélyek tervek, stb, stb. Bemutatod, oké, adnak ha 50%ig kész vagy. Megcsinálod, szólsz nekik, 30 napon belül kijönnek és felértékelik. 80 ezredbe kerül. Beletettél eddig 5 milliót, hogy rajta legyen a tető, plusz 8 milla volt a telek. Azt mondják nekik ez eddig 5 milliót ér, további 3.5 milliót felszabaditanak a bankszámládon. Ha elfogyott a pénzed kijönnek újra és felértékelik. 80 ezer + 30 nap. 3 és fél milliót igen hamar el lehet költeni ha azt vesszük, hogy csak a nyilászárók kerültek 2 millióba... Hát most mit lehet tenni? Szándékosan elaprózzák a folyósítást, hogy minél tbbször kelljen felértékelni. Vagy... Kérsz a családtól rokonságtól kölcsön, hiszen ha kész van úgyis felszabaditják a pénzt a bankszámládról. Tök mindegy melyiket választod, mert ha befejezed akkor abba kötnek bele, ha elköltöd a 3.5 milliót akkor meg csak 1.8 millióval becsülik többre és nem úszod meg 5-6 értékbecslés nélkül. Kértél 7 milliót egy házra amit cakk pakk 20 millióból lehet kivitelezni. A 7 millióból kb 1 millió elmegy ilyen értékbecslésekre, közjegyzői dijra, egyéb szarságokra. Saját tapasztalat.

Zügyfél

Eccer, pár évvel ezelőtt volt még OTP. bankkártyám.
Pénteken délután hirtelen pénz kellett, és épp az OTP. fiók előtt voltam, hát bedugtam az automatába. Se kártya, se pénz, csak valami hibaüzenet jött vissza.
Azt hittem, ez egyszerű ügy lesz, bementem a fiókba. Húztam sorszámot is, majd az ügyeletes ügyintéző elé járultam. Előadtam a problémámat, és azt, hogy legalább a kártyámat adják vissza. Azt mondta, őneki most sok a dolga, hogy képzelem én, hogy ő azt most abbahagyja, menjek vissza hétfőn. Mondtam, hogy nekem a hétfő késő, sürgős kifizetni valóm van, most kell pénz, ha nem adnak pénzt, legalább a kártyámat adják vissza. Esze ágában sem volt. Kezdte elönteni a zagyamat a sz@r, közmondásosan nyugodt ember vagyok, de a nálam jó fejjel kisebb pénzemberrel szemben tettlegességet helyeztem kilátásba, amennyiben nem képes enyhíteni a kártyám visszaadásával jogos felindulásomon.
Miután látta, hogy a közelgő közelharc kezd realitássá válni, előjött a pult mögül, kinyitotta az automatát, és visszaadta a kártyámat.
Mindez egy elegáns városi OTP. bankfiókban történt.

Dromedal

Üdv!
Minden hitelesnek ahogy nekem is!
Én már fel fogtam hogy ezek a tŐkések leszarják hogy te mit gondolsz mit akarsz vagy mit szeretnél!!!Nekik csak a negyedéves kimutátások a fontosak hogy menyi a nyereség!Hány életen gázolnak át?!Nem érdekli a pénz!
A hitel felvétele nem kívánság műsor!
Neki pénze van ami neked kell!
Kár ezen 1-percet is mélázni mert nincs olyan kormány vagy bárki más személy aki nekimegy a pénznek!
Egyet tehetsz.
Amikor felveszed a manit meg gondolod százszor mert most már van tapasztalatod és tudod hogy ha bajba kerülsz nem számíthatsz a kapítalista rabló bankokra csak magadra!
Minden erre való törekvés amit itt valaki leírt szánalmas önsajnálat!!
Senki ezen nem fog és nem is tud változtatni csak te magad!
Ne írd alá a szaros szerződésüket!!!

Üdv!

Bravó!

Okay

Csak tudnám, hogy miért kell ehhez előbb, sok ezer embernek megjárnia, mire megtanuljátok, hogy a bank egy üzlet, és nem a kisember üzlete! A vilag összes politikusa kerüli a konfliktusokat a bankokkal. S nekünk kis embereknek csak akkor szabad aláirni egy szerződést, ha biztosak vagyunk abban, hogy minden körülmények között vissza tudjuk fizetni a hitelt!
(A lehető legmagasabb törlesztéssel, rüvid futamidőre, szabad csak hitelt felvenni!)

A legnagyobb probléma azonban, hogy a legtöbben a leheteő lealacsonyabb törlesző összegben akanak megegyezni, s nem számolnak utána: Ismerősöm vett egy 750 ezer forintos régi renault kisbuszt devizás hitelből, alacsony törleszéssel.

1 A kisbusz régi, s állandóan javitásra szorul.
2 A megállapitott törleszés devizában van, így az árfolyam miatt ez állandóan emelkedik.
3 Az alacsony törleszés következtében a vége 1 millió 350 ezer lesz (forintban).(Ha szerencséje van!)
A roncs kocsit majdnem 2x veszi meg a ismerősöm.

HÁT AKI ILYEN HÜLYE, AZT BIZONY VALÓBAN LE KELL NYÚLNI!

Már húsz évvel ezelött

Már húsz évvel ezelött is hasonló volt az ügyfelekkel szembeni hozzáállás!
Azonnal más pénzintézetet kerestem, mellyel ma is jó a kapcsolatom.

Tartalom átvétel