Panamaivá vált a siófoki nagyberuházást igérő izraeli cég

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Siófok legdrágább ingatlanának - Holland Kemping - 2/3-ad értékesebb részének beépítését ígérő cég igéretében bízva Siófok Önkormányzata 1 milliárd forint közpénzt fordított fürdő építésére.
A cég által ígért négy épületből egy került az elmúlt hónapig eladásra, amikor adótartozás miatt végrehajtási eljárást kezdeményeztek az izraeli lakosu tulajdonosok cége ellen, majd a tulajdonosok egy panamai cégnek adták át üzletrészüket.

Siófoki Hírek nevű helyi lapban „Sínen a termál üdülőközpont” című 2004. április 17-én megjelent írásban Siófok legdrágábbnak mondott 3,6 hektáros „Holland Kemping” ingatlannak hasznosítására vonatkozóan Siófok Polgármestere részéről az alábbiak olvashatók:

„Az L.A Shiraz Invest KFT-vel kötött együttműködés során épp ezért a legnehezebb dolog az érdekek egyeztetése, s a város számára szükséges garanciák biztosítása volt.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a jövő útja lehet az ehhez hasonló együttműködés a magán tőke és az önkormányzat között. Ezért sem volt mindegy, hogy az első ilyen elképzelést mennyiben sikerül megvalósítani. Úgy tűnik azonban, hogy a többszöri tárgyalások eredményre vezettek és sikerült olyan szerződés tervezetet összeállítani, mely kellő garanciákat nyújt a város részére, ugyanakkor nem lehetetleníti el a vállalkozás megvalósulását sem. Így látták mindezt a képviselők is a március 25-i ülésen, ahol 13 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadták a megállapodás- tervezetet. Ennek lényege, hogy a város megosztja a telket, s a nagyobb részt 622.800.000.-Ft.+ÁFA összegért eladja a beruházónak, amelyet készpénzben kifizet. A beruházó építi meg apartmanházként, vagy kereskedelmi szálláshelyként működő épületcsoportot. A kisebb területre tervezett, közel egymilliárd forintba kerülő Wellness fürdő beruházást ugyanakkor – a korábbi elképzeléssel ellentétben – nem a vállalkozás, hanem az önkormányzat cég, a későbbi üzemeltető , a Termofok Kft végzi el.”

Elképzelni sem tudom azt, hogy milyen garanciákat adtak a Polgármesteri nyilatkozat szerint a mai napig 3 millió forint jegyzett tőkével rendelkező L.A. Shiraz Invest Kft-nek az izraeli Ramat Hasharonban lakó izraeli állampolgárságú tulajdonosai a Siófoki Önkormányzat számára, de miután megtudtam azt, hogy az adásvételi szerződés aláírása után kettő hónappal a vételi ingatlant az L.A. Shiraz Invest Kft. kérelmére megterhelték 8 milliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjoggal, nem kellett nagy jóstehetségemnek lenni ahhoz, hogy a rosszat sejtsek.

Ezért az egy éves perindítási határidő alatt az Önkormányzat nevében feltűnő értékaránytalanság címén szerződés érvénytelensége miatt készítettem keresetlevelet, meghatalmazás híján pedig a Megyei Bíróság ezt meg sem vizsgálta, de Siófok Polgármesterének és Jegyzőjének ez a „bűnöm” elegendő volt ahhoz, hogy miatta feljelentsenek az ügyvédi kamaránál.

A Polgármesternek és Jegyzőnek érzékenysége ártalmatlan iratom miatt feltehetően a Ramat Hasharonban lakó cégtulajdonosoknak vizsgálódásom miatti nyugtalankodása folytán keletkezett, míg a tulajdonosok nyugtalankodására a jelenlegi cégadatok ismeretében be kell látni azt, hogy volt okuk.

------------------------

Ugyanis a Cg 01-09-697094 cégszámon nyilvántartott L.A. SHIRAZ INVEST Kft cégkivonatának

33/1. szám alatti bejegyezése szerint 2008. szeptember 17-én végrehajtást rendeltek el a cég ellen

az APEH Kelet-budapesti Hátralékkezelési 6. o. elrendelő által,

illetve az izraeli Ramat Hasharonban lakó tulajdonosok helyett a cég tulajdonosa 1/29. számú bejegyzés szerint a panamai

„Bluelline Global Investment S.A.

PA-Panama 5. Cuba Avenue 34 th Street 34-20. ép.” nevű és című cég lett

a 2008. november 24-i bejegyzés szerint.

Ezeknek a cégadatoknak ismeretében immár valószínűsíthető, hogy korábban a tulajdonosok belátták, hogy további elemzéseim alapján bárki számára nyilvánvaló lehet az, hogy erre a „Fogd pénzt és fuss” akcióra készülnek és ezért volt számukra szükséges elhallgattatásom minden áron.

Azokra az elemzéseimre gondolok, melyeket több írásomban is részleteztem, majd az alább idézett, az Országos Ügyvédi Kamara Elnökének címzett 2007. május 9-i írásomban többek között az alábbiak szerint foglaltam össze:

„Keresetlevelem ténybeli alapját az a Siófoki Önkormányzat eladónak L.A. Shiraz Invest Kft vevővel 2004. július 21-én aláirt adásvételi szerződés képezte, mely szerint Siófokon a Szent László u. végén található Holland Kemping néven ismert 3,6 hektáros ingatlannak megosztása során létrejött, közvetlen vízparti siófoki 2662/75. hrsz. 6029. m2 területű, valamint siófoki 2662/76. hrsz. alatti 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanokat 622,8 millió Ft. + ÁFA összegű vételárért adták el.

(Az ingatlaneladásnak körülményeit részletesen a http://invitel.hu/lehmann Internetoldalon „Jókai Villától a Gyógyfürdőig” cím alatti írásom 36-52 oldalain 2006. januárjában ismertettem.)

A szerződéskötés előzményéhez tartozik az, hogy első ízben 2003. október 25-i számában közölte a Somogyi Hírlap „Siófokra jönne az izraeli tőke” című újságcikkben azt, hogy

„Izraeli befektetőké lehet két tóparti önkormányzati ingatlan: 798 millió forintért meghirdetett aranyparti holland kemping és a 250 millióért kínált Ezüstpart kemping területe. Üdülő és Vellness-központot építenének mindkettőre.”,

illetve egy következő cikkben arról is olvashattunk, hogy „Kérdéses: vajon a hárommillió forintos törzstőkéjű cég miként kap kölcsönt a banktól?”, míg a szerződés megkötése után megjelent Siófoki Hírek arról adott hírt, hogy a hárommillió forintos jegyzett tőkével rendelkező L.A. SHIRAZ INVEST Kft több csillagos minőségű szállodai komplexumot kíván felépíteni a megvásárolt ingatlanon.

Olvasva azt is, hogy a Siófoktól 18,5 km-re lévő nagyberényi gyógyvíznek siófoki hasznosítását a gyógyvízhasznosításért felelős, Önkormányzathoz közel álló személy – Török Péter – úgy emlegette, hogy a Holland Kempingből a Siófoki Önkormányzatnak tulajdonában maradó területén Gyógyvízfürdő közelsége az L.A. Shiraz Invest Kft vevő által létesítendő építmények értékét majd növeli, és általam tudva azt, hogy a nagyberényi gyógyvíznek siófoki gyógyvízfürdői hasznosításából nem lesz semmi – erről részletesebben utóbbi dokumentumom III. fejezete foglalkozik – rosszat sejtettem. Arra gondoltam, hogy a 3 millió forint jegyzett tőkéjű vevő menekülhet a vételár megfizetése alól az esetben, amennyiben a szerződés megkötésekor a vételár megfizetésére haladékot kap, majd az eladó által ígért gyógyfürdő elmaradására hivatkozva kártérítésre hivatkozik.

Ezért a Kft-nek külföldi lakóhellyel rendelkező tagjainak cégnyilvántartásba bejegyzett kézbesítési megbízottja részére azt a tájékoztatást adtam, hogy az eladói gyógyvízfürdő ígérgetés minden alapot nélkülöz, és ezáltal igyekeztem akadályozni azt, hogy a vevőnek a szerződéskötés után ez hivatkozási alapja lehessen.

L.A. Shiraz Invest Kft tagjainak akkori kézbesítési megbízottja a részére megküldött iratokat ellenben visszaküldte és telefonon közölte, hogy ténylegesen soha nem volt ennél a cégnél ő kézbesítési megbízott.

------------------------

További aggodalmamra az adott okot, hogy a szerződéskötés után azt is hírül adták, hogy a vételárnak ki nem fizetése folytán tulajdonjog-fenntartásos eladás történt, majd miután a tulajdoni lapot megtekintettem, láttam, hogy tulajdonjogot szerzett 2004. szeptember 28-án az L.A. Shiraz Invest Kft. a 2662/75., és 2662/76. hrsz. alatti ingatlanokon úgy, hogy ugyanezen a napon az ESTE BANK HUNGARY Rt. javára 8 milliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjog került teherként bejegyzésre. Attól tartottam, hogy amennyiben e teher bejegyzéséig a Siófoki Önkormányzat nem jutott a vételárhoz, akkor többé a vételár kifizetésének eredményes követelése már nem lehetséges a 3 millió Ft. jegyzett tőkéjű cégnél.

Valamint az is kézenfekvő lett számomra, hogy ha a Siófoki Önkormányzat 2004. július 21-én 622,8 millió forint vételárért adta el a korábbi Holland Kemping nagyobb, értékesebb részét két darabban, és erre az eladott ingatlanokra 8 milliárd Ft. keretbiztosítéki jelzálogjogot két hónap múlva az ERSTE Bank javára bejegyeztek hitel folyósításának biztosítékaként, akkor a korábban Holland Kempinghez tartozó vételi ingatlanok jelentősen többet értek az eladás időpontjában 622,8 millió forintnál.

Utóbbi megállapításom volt az oka annak, hogy meghatalmazás, és minden egyéb kellék nélkül feltűnő értékaránytalanságra alapított, szerződés érvénytelenségének megállapítását kérelmező keresetlevelet küldtem meg a Somogy Megyei Bíróságnak felperesként a Siófoki Önkormányzatot, alperesként az L.A. Shiraz Invest Kft-t feltüntetve. Általam tudottan a bírósági eljárásban az ilyen keresetlevelek sorsát az 1952. évi III. tv. 124. § 2. bek-e (Pp.) rendezi:

„A bíróság a keresetlevelet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a jogi képviselővel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § 1. bekezdésében foglaltakat, illetve, ha a jogi képviselő nem csatolt a meghatalmazását, vagy elmulasztották az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését.”

Másképpen fogalmazva a törvényhely szerint egy bírósági intézkedést nem igénylően joghatás kiváltására alkalmatlan iratot küldtem meg a bíróság számára tudva azt, hogy ennek folytán ebből sem előnyök, sem hátrányok nem következhetnek senki számára sem.

Így akartam színvallásra késztetni a Siófoki Önkormányzatot a nem kétségesen fennálló feltűnő értékaránytalansággal kapcsolatban. Úgy számítottam, hogy amennyiben a keresetlevelem szerint készek a ténybelileg nem kétségesen megalapozott pert megindítani és lefolytatni, úgy előttem bebizonyosodik az, hogy az adásvételi szerződés megkötése során tisztességesen jártak el, míg az esetben, ha ilyen pert nem hajlandóak a fenti tények ellenére lefolytatni, úgy előttem bebizonyosodik az, hogy tisztességtelenül jártak el.

A válasz pedig erre, mint ahogy a fegyelmi határozatomból megállapítható az lett, hogy Siófok Város Polgármestere és Jegyzője ezek után az Ügyvédi Kamaránál feljelentett…

===================

A keresetlevelemnek remélt bírósági elutasítása óta bekövetkezett változásokat vizsgálva, a jelen iratomra készülve, megtekintettem a vételi ingatlanoknak jelenlegi tulajdoni állapotát. 2007. május 4-én. Ekkor állapítottam meg azt a földhivatali adatokból, hogy a Siófoki Önkormányzattól történt vétel folytán kizárólagos tulajdonjogot szerzett L.A. Shiraz Invest Kft.-nek siófoki 2662/76. hrsz-u 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanának tulajdoni lapja szerint 2007. IV. 11-én társasház-alapítás történt.

Ennek során 126 albetétet nyitottak úgy, hogy a /1-es számú albetétnél egy db. 1659 m2 területű garázs, ezt követő 122 albetétnél 122 db. lakás, illetve ezt meghaladóan tároló helységek kerültek ingatlan-nyilvántartásba. A /120-as albetétnél 139 m2 területű lakást láttam, míg a többinél 63-52-67-62 m2 nagyságú lakástulajdonok állapíthatók meg.

A lakásoknál 7.em.117.sz. jelölést is láttam, melyből következtetem azt, hogy a társasház legalább hétemeletesre lett tervezve. Közvetlenül a Balatonparton, attól 50-100 m-en belül. Oda, ahol korábban a Holland Kemping volt.

Ezeknek az adatoknak alapján semmi esetre sem túlzok, ha azt állítom, hogy a bejegyzés szerint 1659 m2 területű garázzsal is rendelkező legalább nyolcszintes olyan társasház épül, melyben lévő 122 lakás átlagosan 60 m2 területű, míg összterületük meghaladja a 7320 m2-t.

A lakások értékének megállapításához megtekintettem a „PROCENT immobilien” elnevezésű, Internetoldalt, illetve az ezen lévő ingatlanok jellemzőit ismertető azt az oldalt is, mely a következőket közli:

„Ez a város rendelkezik a legszebb strandokkal. Infrastruktúrája jól kiépített. Megvalósult Siófok városának egyik kiemelt beruházása, melynek eredményeként 600 m2 vízfelülettel úszó-, termál- és élménymedencékkel, jacuzzival, gyermeksarokkal, felépült a Galérius wellness központ az Aranyparton 2006. nyarára.”

Mivel a Holland Kempingnek a Siófoki Önkormányzat tulajdonában maradó területén épült fel a Galérius fürdő, valamint a PROCENT által közölt lakások területe is átlagosan 60 m2-re adódik, nem kétséges, hogy a PROCENT által közölt forgalmi érték adatok irányadóak lehetnek az L.A. Shiraz Invest Kft. által megvalósítani kíván 122 lakás esetén is.

A mellékletnél látható, PROCENT által közölt 10 db. lakás ingatlannak összterülete 624,30 m2-re, a lakások árainak összege 302 millió 200 ezer Ft, melyből következik az, hogy a lakások fajlagos m2-kénti ára 484062.-Ft. Az ábrán jól látható, hogy a PROCENT által hirdetett házak négyszintesnél nem magasabbak, így lift ezekben nem található, míg az L.A. Shiraz Invest Kft féle társasház lift nélkül nem építhető meg.

Figyelembe véve az L.A. Shiraz Invest Kft féle társasháznál azt is, hogy a lakásokhoz az 1659 m2 alapterületű garázsingatlan is tartozik, alappal megállapíthatom ezek után azt, hogy a volt HOLLAND KEMPING helyén L.A. Shiraz Invest Kft által épített legalább 7320 m2 területű lakásingatlan ára m2-ként eléri az 500.000.-Ft-ot, míg 122 db. lakás értéke eléri a 3,66 milliárd forintot. - Hozzátéve, hogy egy társasház esetében.

Ugyanis a Somogyi Hírlapnak 2004. szeptember 2-i „Tőkeinjekció a Termofoknak” című alábbi tartalmú – 4. sz. melléklet - írása szerint 4 db. ugyanilyen társasház épül fel volt Holland Kempingből megosztás folytán létrejött 2 hektár 2282 m2 területű ingatlanon:

„Megkötötte a szerződést az önkormányzat az izraeli érdekeltségű L.A. Shiraz Kft-vel az aranyparti egykori holland kemping több mint 28 ezer négyzetméternyi területének megvásárlásáról. A vevő így áfával együtt 778,5 millió anélkül pedig 622,8 millió forintot fizet a városnak. A kft négy lakóépületben 488 lakást alakit ki Siófok egyik legértékesebb vízparti telkén, és felépít egy szabadidő-központot is. A szerződésbe foglalták: az eladó, az önkormányzat hivatala átnézte a kft által építendő létesítmények terveit és jelezte, hogy megfelelnek az építési engedély kiadásához szükséges feltételeknek.”

A leírtakból megállapítható az, hogy összesen 29280 m2 alapterületű 488 db. lakás létesül garázzsal. 4. db. nyolcszintes társasházra vonatkozó földhivatali bejegyzéssel.

A lakások összértéke pedig eléri a 14 milliárd 640 millió forintot.

Arra kérdésre pedig, hogy mi szükség volt az adásvételi szerződésekben teljességgel szokatlan olyan eladói – eladó hivatala általi – nyilatkozatra, hogy mint építésügyi hatóság a szerződés mellékleteként kezelt vevői tervekről elvi építési engedély jellegű nyilatkozatot tegyen, számomra szintén egyértelmű a választ.

Szerintem a vevő számára az eladó – Siófoki Önkormányzat – hivatala szerződésbe foglalt nyilatkozata vevő részéről az adásvételi szerződés megkötésének feltétele volt.

Szerintem erre a feltételre azért volt szüksége a vevőnek, mert különben nem bízhatott abban a Balaton törvény ismeretében, hogy a terve szerinti 488 lakás felépülhet.

Joggal nem bízott a megvalósíthatóságban. Ugyanis ahhoz, hogy 488 db. egyenként átlagosan 60 m2 alapterületű – összesen 29280 m2 - lakás hét szinten megépülhessen, szintenkénti 4183 m2, illetve a házakon belüli közlekedőket 20 %-kal figyelembe véve, falazatok felületét nem számítva, 5019 m2 – kerekítve 5000 m2 – felület beépítettsége szükséges a 22282 m2 területű ingatlannál.

Ez pedig a falazatokat figyelmen kívűl hagyva is 22,44 %-os beépítettséget jelent.

Véleményem szerint nem hitte el vevő azt, hogy a szerződéskötéskor hatályos Balaton törvény szerint legfeljebb 10 %-os (jelenleg 15 %-os) beépíthetőség helyett a több mint 22 %-os beépítés lehetséges. Nem beszélve arról, hogy nyilván látta azt is vevő, hogy lakásingatlanok létesítése sem az akkor hatályos, sem a jelenleg hatályos törvényhely szerint nem volt létesíthető meglevő kempingek esetében. 1 m2 alapterülettel sem.

Fentiekből következik véleményem szerint az, hogy ezért csak akkor volt hajlandó a szerződés megkötésére vevő, hogy ha az eladó hivatala, mint az építést engedélyező hatóság szerződésbe foglaltan, garanciális jelleggel közli, hogy nincs akadálya az építési engedély kiadásának a tervek alapján.

Az építésügyi hatóságnak nyilatkozatának szerződésbe foglalása nem más jelentett szerintem vevő számára, mint azt, hogy a szerződés aláírásától kezdve az eladó felelt azért, hogy a szerződés mellékletét képező tervek alapján az építkezés megvalósul. Akármit is írjon a Balaton törvény, vagy bármely más jogszabály.

Természetesnek tartom ezek után azt, hogy a leírt tartalmú szerződésnek megkötését követően néhány hónappal megjelent „Holland Camping szerződésének általam indított érvénytelensége….” kezdetű újsághirdetésemnek olvasásakor a szerződő felek képviselői nyugtalanok lettek. Indokolt a jegyzői feljelentés utolsó mondatát ezzel kapcsolatosan felidézni:

„Tájékoztatásul közöljük, hogy összességében 8 és fél milliárd forint építkezést érint az ügy tárgya, amelynek bárminemű megzavarása beláthatatlan anyagi és erkölcsi következményekkel járna.

Igaza volt. Hiszen tudta azt a Jegyző Úr, hogy mit tartalmaz a szerződés és az abba foglalt építésügyi hatósági nyilatkozat, valamint jól ismeri a Balaton törvény 19. §-át is. Így alappal gondolhatta azt, hogy az építkezéssel kapcsolatos történések bárminemű feltárása – szóhasználata szerint „megzavarása” – valamint a feltárás utáni valószínű jogszerű intézkedések az építkezésnél beláthatatlan anyagi és erkölcsi következményekkel járhatnak.”

Arra vonatkozóan pedig, hogy a cégkivonat szerinti végrehajtási eljárás és izraeli-panamai tulajdonosváltás közben holt tart a beruházás, a közelmúltban megjelent „A Balaton kiütötte az Adriát” című írás az alábbiak szerint számol be:

„Az Aranyparton elkészült a Galerius lakópark 1. üteme, a 2. ütem lakásai 2009. tavaszán lesznek beköltözhetők, a 3. és 4. ütem vége pedig 2010-re várható a fejlesztő L.A. Shiraz Invest Kft. szerint.”

Talán megbocsátják, de nekem ismét rossz érzésem van.

Szerintem ezek után 2009. tavaszán nem lesz beköltözhető a 2. ütem lakásai pénz híján, valamint a panamai cég a 2010. évi építkezésekkel sem fog sokat törődni.

És akkor elmondhatjuk azt, hogy volt egykor köztulajdonban Siófokon legdrágábbnak mondott olyan Holland Kemping, melynek értékesebb részén leválasztott 2/3-ad illetőség fejében kapott

több mint hatszáz millió forint vételárból, valamint még néhányszáz millió forint önkormányzati pénzből - egy megkezdett, majd félbehagyott építkezés szélén -

olyan fürdő felépítésére költöttek képviselőtestületi döntés alapján, melynek egy nagyobb kádnyi részét hetente egy alkalommal néhány tartálykocsi sóban telitett vízzel 18,5 km távolságból feltöltenek azért, hogy kijelenthessék valótlanul azt, hogy termálfürdőt építettek.

Miközben hazánkban más önkormányzatoknál emberfeletti küzdelemmel tudják csak biztosítani az iskolák fenntartását,

miközben Siófokon minden indok nélkül az építményadót drasztikusan felemelték, illetve a mentességet részben megszüntették.

------------------------

Nem várom el Siófok Polgármesterétől és Jegyzőjétől azt, hogy meggondolatlanságuk miatt kérjenek bocsánatot, vagy elnézést tőlem. De azt elvárom a 13 igent szavazó Siófoki Képviselőtestületi taggal együtt, hogy vonják le magatartásuk következményét. Mondjuk úgy, mint ahogy egy közlekedési miniszter levonja olyan esetben, ha súlyos vasúti szerencsétlenség következik be a hazájában.

Siófokon 2008.december 14. napján.

Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz. a. lakos

Tiszta vizet a pohárba!

Tisztelt Léhmann Úr!
Szigorú elszámoltatást a nemzeti vagyon elherdálóival szemben. A pozicióban levő urak annak nevezik cselekedeiket aminek akarják ez akkor is a nép meglopása-kifosztása.
Sok sikert kivánok a képviselőjelöltséghez.

Szebb Jövőt!

Tiszta vizet a pohárba című irásra válaszom

Köszönöm a képviselőjelöltségemmel kapcsolatos jókívánságot, természetesen mindent elkövetek azért, hogy többet is tudjak tenni nemzetemért, mint csak azt, hogy Jókai Anna szavaival élve "fényhozó értelmiség"-hez tartozóként irásaimmal nyujtsak reményt.

Legujabb változata a helyi fideszesek támadásának az most velem szemben, hogy a Jobbikosokat Soros György pénzeli. Ez a butaság arra késztet, hogy ha ők is ennyire elitélendőnek látják bárkivel kapcsolatban Soros György nevének felemlegetését, akkor egy kissé alaposabban feltárjam ennek a több országból is kitiltott alaknak kapcsolatát néhány hatalomra törekvővel.

Sajnálom azt, hogy ez a most készülő irásom bizonyosan éppen ugy nem lesz olvasható a Néplapban, mint az a több mint húsz írásom sem, melyeket a Néplapban utoljára megjelent "Panamaivá vált a siófoki izraeli cég" cimű irásom után http://invitel.hu/lehmann/ internetoldalon már közreadtam.

Természetesen ezeket is megküldtem a Néplapnak folyamatosan, és nagyon bízom abban, hogy az elutasításnak, a meg nem jelentetésnek nem az a tényleges oka, hogy voltam bátor leírni a közölt utolsó cikkben ismertetett cégről azt, hogy panamai, vagy azt, hogy izraeli.

Szeretettel: Dr. Léhmann György

Na erről pofáztam a legutóbb.

Már megint ezek az áldott jó és becsületes zsidók...
A szerkesztő úr (vagy elvtárs?) pedig személyes sértésnek veszi, amikor megy a zsidózás.

Radikális

Érdekes

Vajon én miért nem sértődök meg, ha lemagyaroznak?

Tisztánlátó

Tartalom átvétel