Szerecsenmosdatás a siófoki Pláza gödörnél

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Somogyi Hírlapra hivatkozással első esetben az újság szerkesztője „Kolumbán Tünde” e-mail cím alatt keresett meg 2008. május 20-án egy cikkével kapcsolatos hozzájárulásomat kérve, majd erre tekintettel az ezt követően készült közérdekű irataimat többek között erre a címre is megküldtem elektronikus úton megtekintés végett. Így többek között a siófoki plázával is foglalkozó „Számonkérés helyett leszámolásra számítsunk” című írásomat 2009. április 23-án, és a „Miért nem szavaztam a Fideszre…” című írásomat 2009. június 18-án küldtem meg „Kolumbán Tünde” e-mail címre is.

Előbbi írásomban felidéztem a Somogyi Hírlap 2006. szeptember 11-i számában közölt

„Cserélje le a szakértőjét, maga meg ne avatkozzon ilyesmibe – e szavakkal már Dr. Balázs Árpád polgármester reagált a Kelemen Péter által benyújtott írásos kifogásokra.”

mondatot, ismertettem azt, hogy az idézett mondat szerinti szakértő én voltam, és lecserélésemet a polgármester azért javasolta ily módon, mert törvénysértésekre és Alkotmánysértésekre tekintettel kértem a Siófoki Képviselőtestület minden tagját arra, hogy a Sió Áruházat is magába foglaló területen elképzelt siófoki pláza építéssel kapcsolatos, a Polgármester szerint aggálytalan tartalmú előszerződés aláírására ne adjanak felhatalmazást.

Továbbá ehhez az íráshoz mellékeltem a korábban siófoki önkormányzati tulajdonban volt siófoki 6603/B/6. hrsz. alatti, ténylegesen a vevő által 2008. év végén elbontatott ház földszint 5. szám alatt volt lakásra vonatkozó tulajdoni lap másolatot annak bizonyítására, hogy miután a SIÓ INGATLAN INVEST INGATLANBERUHÁZÓ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. 2008. 02. 11-én tulajdonjogát erre a lakásra is bejegyeztette további 21. db. hasonló lakással együtt, a lakóház elbontása utáni 2008. 12. 18-i időpontban az akkor már nem létező mind a 22. db. lakásra hárommilliárd-négyszázötvenmillió forint kölcsön erejéig keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztettek be Földhivatal által az ERST BNK HUNGARY Nyrt – 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. sz. – javára.

------------------------
Későbbi írásomban pedig mellékeltem az általam ellenzett, de a Siófoki Polgármester által minden további nélkül 2006-ban megkötött ingatlan adásvételi szerződés néhány oldalát annak bizonyítására, hogy a 3 millió forint jegyzett tőkével rendelkező, de több milliárd forint beruházást ígérő cég a Siófoki Önkormányzatnak szerződéstől elállás szándéka esetére azt a nyilvánvaló jogi képtelenséget is ígérte, hogy az ingatlanokat terhelő jelzálogjogot haladéktalanul törölteti. A mostani adatok szerint a közel négymilliárd forint kölcsön biztosítására szolgáló jelzálogjogot. Jogászi képzettségű siófoki képviselőtestületi tagok által is átvizsgált szerződés szerint a 3 millió forint jegyzett tőkéjű cég úgy vállalta ezt a törlést, hogy a jelzálogjog jogosultját meg sem említi a szerződés a törléssel kapcsolatosan.

Valamint közöltem ebben az írásomban azt is, hogy Siófok Önkormányzata a városnak hosszú távú eladósodását garantálva 3 milliárd forintos kötvény-kibocsátási programba kezdett ez évben.

Ilyen előzmények után és ismeretek birtokában írta meg Kolumbán Tünde a Somogy Hírlap 2009. június 30-i számában „Fúrják a siófoki plázát? Marad a gödör, a darut leszerelték” című írását. A címben olvasható furásra a cikkben a szerződést Dr. Balázs Árpád polgármesterrel megkötő Kiss Balázs cégvezető az alábbiak szerint utalt:
„Nem akarok okolni senkit, de úgy érzem: a negatív híresztelésekkel sokan próbálják fúrni a projektet. Hozzátette: a plázaépítés jövője továbbra is a tőkehelyzeten, a bankokon múlik.”

És ezzel a mondattal az írás Kiss Balázzsal, vagy a cégével, cégének viselt dolgaival, vagy bármiféle e céggel kapcsolatos problémákkal kapcsolatosan befejeződött. Helyette rátért a cikk egy siófoki ingatlanközvetítő cégnek, illetve a Balaton Coop Zrt. problémáinak részletezésére.

A cikk írója – Kolumbán Tünde – ebből következően tudomásul vette azt, hogy az önkormányzati tulajdont megvásárló több milliárd forint beruházást ígérő céggel kapcsolatosan más probléma nincs, csak az, amit az idézett mondatban Kiss Balázs ügyvezető közölt. Az irataimból Kolumbán Tünde által is tudott közel négymilliárd forint kölcsön biztosítására szolgáló keretbiztosítéki jelzálogjognak nem létező lakásokra történő bejegyzésének körülményeire, vagy arra, hogy ténylegesen ebből a kölcsönből eddig mennyit vettek fel és mire költötték, a Somogyi Hírlap újságírója – Kolumbán Tünde – nem volt kíváncsi, nem érdekelte.

Annak ellenére, hogy a MUOSZ Etikai Kódexe 4. § 2. bekezdése szerint:

„A korrekt tájékoztatást sérti, és ezzel etikai vétséget követ el, aki akadályozza a valóság feltárását, illetőleg munkatársainak megnehezíti annak kiderítését.”

===================
Legalább annyit megtehetett volna, hogy a Kiss Balázzsal folytatott beszélgetés előtt megtekinti a Földhivatalban azt a tulajdoni lapot, amit a részére is megküldött iratomban láthatott. A siófoki 6603/B/6. hrsz. alatti, több mint fél éve nem létező ingatlanra vonatkozó tulajdoni lap adatait. Ez esetben láthatta volna azt, hogy erre a tulajdoni lapra a közel négymilliárd forint kölcsönt biztosító keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzése után újabb teher bejegyzés történt azt követően, hogy áprilisban közreadtam annak tartalmát.

Láthatta volna Kolumbán Tünde azt, hogy 2009. április 30-án vételi jogot jegyeztek be erre az ingatlanra a többi nem létező lakással együtt az ERSTE Bank Nyrt. 1138 Budapest Népfürdő u. 24-26. szám alatti javára 2014. 03. 10. napjáig és amennyiben megkérdezett volna, úgy a vételi jognak maximális öt évi időtartamára tekintettel elmondhattam volna neki azt, hogy ennek a bejegyzésnek alapját nagy valószínűséggel milyen tartalmú okirat jelenti.

Elmondhattam volna Kolumbán Tündének csaknem bizonyossággal azt, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésből következően a SIÓ INGATLAN INVEST Kft képviseletében Kiss Balázs ügyvezető a 22 db. 2008-ban elbontott, azóta nem létező lakás tulajdonosaként mint eladó az ERSTE Bank Nyrt-vel, mint vevővel 2009. március 10-én egy olyan vételi jogot tartalmazó adásvételi szerződést kötött, melyben foglalt vételárként megjelölt összeg nagy valószínűséggel megfelel annak az összegnek, amit a SIÓ INGATLAN INVEST Kft akár az elmúlt évi kölcsönszerződés alapján, akár egy újabb kölcsönszerződés alapján már felvett az ERSTE Bank Nyrt-től, és a szerződés szerint joga van az ERSTE Bank Nyrt-nek egyoldalú nyilatkozattal a 22. db. nem létező lakásingatlant öt évi időtartam alatt úgy megvásárolni, hogy a vételkor az ERSTE Bank Nyrt nem fizet vételárat azért, mert ebbe beszámítják a SIÓ INGATLAN INVEST Kft részére már átadott kölcsön összegét.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az, hogy a vételi jogot alapító szerződésben mekkora vételárat rögzítettek felek, hiszen nyilvánvalóan ez az összeg határozza meg a banktól már felvett kölcsön összegének nagyságát.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az, hogy mi szükség volt a nem létező lakásokra aláírni nyilvánvalóan létre nem jött, joghatások kiváltására alkalmatlan szerződést a SIÓ INGATLAN INVEST Kft. által már felvett kölcsön biztosítására akkor, amikor három hónappal korábban keretbiztosítéki jelzálogjog közel négymilliárd forint kölcsön biztosítására már be lett jegyezve.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az, hogy esetleg azért történt a keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés utáni vételi jog bejegyzés ezekre a nem létező ingatlanokra, mivel újabb kölcsönt adott az ERSTE BANK Nyrt. a SIÓ INGATLAN INVEST Kft-nek, és tulajdonképpen erre utalt Kiss Balázs az idézett mondatában.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az ezzel a virtuális vételi joggal kapcsolatban, hogy ennek lehetségesen csupán az volt az értelme, hogy a Siófoki Önkormányzat a vételi jogot alapító szerződésben megjelölt vételáron vásárolhatja vissza a korábban önkormányzati tulajdonban volt ingatlanokat immár ténylegesen a banktól úgy, hogy ennek az összegnek semmi köze nincs az ingatlan tényleges értékéhez. Illetve lehetségesen az így meghatározott összegnek rendeltetése az, hogy az EU- pénzekből ekkora összeget kell igényelni a Balaton fejlesztésére hivatkozással, de ténylegesen a gödör miatt.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az, hogy a vételi jogot ellenjegyző ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzése során tudott-e arról, hogy létre nem jött, azaz a semmis szerződés kritériumainak sem megfelelő szerződést lát el ellenjegyzésével, illetve ha nem tudott róla, melyik fél hallgatta el ezt a tényt az ellenjegyző ügyvéd vagy közjegyző előtt, vagy közösen hallgatták ezt el.

Érdekelhette volna ezek után Kolumbán Tündét az, hogy az ERSTE Bank Nyrt. képviseletében szerződést aláíró személy tudott-e arról, hogy a nem létező ingatlanokra vonatkozó létre nem jött szerződést ír alá, illetve amennyiben erről tudott, akkor ebből a tényből következően a szándékosan színlelt szerződési okirat mögötti valódi szándékuk vajon mi volt a szerződő feleknek az okirat aláírásával.

Mert ugye ennek a szokatlan és törvény által tiltott jogi megoldásnak valami értelme csak volt?

------------------------
Természetesen annak sem volt akadálya, hogy Kolumbán Tünde a Kiss Balázzsal folytatott beszélgetés előtt a siófoki Pláza beruházást ígérő Cg. 19-09-510221 cégszámú SIÓ INGATLAN INVEST Kft. cégmásolatát is megtekintse annak okából, hogy vajon nem következett-e be a cégnél olyan változás a Siófoki Önkormányzattal megkötött adásvételi szerződés aláírása óta, ami a beruházással kapcsolatosan elgondolkoztató.

Megtekintése esetén megtudhatta volna a cégmásolatból azt, hogy ennek a 3 millió forint jegyzett tőkéjű cégnek székhelye 2007. december 7-ig 1026 Budapest Balogh Ádám u. 10. szám alatt volt, majd ettől kezdve 8200 Veszprém Erdész u. 18. szám alatt ott van nyilvántartva, ahol a SIÓ INGATLAN INVEST Kft egyik tulajdonosának – tagjának – székhelye szintén található (CONTÉP Kft.)

Azt is láthatta volna, hogy a SIÓ INGATLAN INVEST Kft-nek három tagja van, éspedig a NEW SOUND Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, a „CONTÉP” Ingatlanforgalmazási Kft, valamint az A/4 Stúdió Építész Iroda Kft.

A cégmásolat végén pedig láthatta volna azt, hogy 2009. 04. 10-i hatállyal a SIÓ INGATLAN INVEST Kft mindhárom tagjánál zálogkötelezetti minősítéssel üzletrészen alapított zálogjog került cégnyilvántartásba az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt zálogjogosult javára bejegyezve. Utóbbi cégadatbejegyzéssel kapcsolatosan Kolumbán Tündét kérdésére tájékoztathattam volna az alábbiakról:

Az üzletrész hasonlóságot mutat a részvénnyel, és a társaság teljes vagyonából az egy tagra jutó részesedést jelenti. Ebből következően ha három tagja van a Kft-nek, akkor a három tag üzletrészeinek összessége a társaság teljes vagyonát felöli.

A zálogjog pedig pénzben meghatározható kötelezettségek biztosítására szolgáló kötelezettség, melynek alapján a zálogjog jogosultja kielégítést kereshet a zálogtárgyból a kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén.

Fentiekből következően tehát a SIÓ INGATLAN INVEST Kft valamennyi tagjának üzletrészére, mint zálogtárgyakra alapított, és cégnyilvántartásba bejegyezett zálogjog ténylegesen azt jelenti, hogy a SIÓ INGATLAN INVEST Kft. teljes vagyona egy előttünk nem ismert kötelezettség nem teljesítése esetén bírósági végrehajtás útján árverésen értékesíthető, és az így befolyó pénz az ERSTE Bank Nyrt. zálogjogosultat illeti.

Utóbbi tényre tekintettel véleményem szerint az üzletrészekre bejegyzett zálogjogok folytán a több milliárd forintos siófoki beruházást ígérő 3 millió forint jegyzett tőkével rendelkező SIÓ INGATLAN INVEST Kft működő tőkéjének értéke 2009. 04. 10-től kezdődően nulla forint.

Ilyen adatok és tájékoztatások után elgondolkozhatott volna Kolumbán Tünde azon, hogy vajon ki volt a személyes kötelezettje annak a hármas jogügyletnek, melyben a Sió Ingatlan Invest Kft mindhárom tagja üzletrészének zálogjogáról rendelkeztek ily módon? Hiszen ha 2008. decemberében már közel négymilliárd forint kölcsön biztosítására szolgáló keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztek be az ERSTE Bank Nyrt javára a nem létező 22. db. lakásingatlannál, miért nem ezzel egyidejűleg rendelkeztek a korábbi kölcsönszerződéssel kapcsolatos további biztosítékokról az esetben, ha a Sió Ingatlan Invest Kft a személyes kötelezett?

Egyáltalán miért nem terhelik meg az egyetlen, ténylegesen létező, a gödörnek megfelelő ingatlant? Miért marad az még most is tehermentes? Mi akadályozza az immár nulla forint működő tőkével rendelkező Sió Ingatlan Invest Kft-t jogilag abban, hogy ennek a gödörnek megfelelő ingatlannak tulajdonában lévő hányadát bárkinek eladja és a befolyt vételárat akár ügyvezetője javadalmazására fordítsa? Mit tesz a Siófoki Önkormányzat esetleges ilyen eladás akadályozására akkor, amikor a szerződésben elállási szándékát hangoztatta az építkezés elmaradása esetén?

Van-e összefüggés a 2009. március 10-i vételi jogra vonatkozó adásvételi szerződés és a cégnyilvántartás szerinti üzletrész zálogjog alapítására vonatkozó szerződés között? A Sió Ingatlan Invest Kft. egyáltalán hány kölcsönszerződést irt alá az ERSTE Bank Nyrt-vel a mai napig?

Ne folytassuk a felsorolást, hagyjuk békén Kolumbán Tündét. Inkább beszéljünk másról.
===================
Dr. Gyenesei István a Kiss Balázzsal kapcsolatos „Először legyél ember” c. írásában a következőként kérdez:

„Az amerikai iskola szerint ugyanis a sikerhez az önérvényesítésen át vezet az út. Először légy ember, utána légy sportoló, aki ha egyszer befejezi pályafutását, akkor sem magatehetetlenül áll a világban, hanem tudja, mi is az ő hivatása és már lép is tovább.”
„De kérdem én, valóban Amerikába kell menni a legjobbjainknak, hogy megtanulják: én vagyok elsősorban a felelős magamért? Legalább néha jusson eszünkbe: senki sem lehet elég nagy ahhoz, hogy ne bukhasson el. Barátsággal: Gyenesei István”

Válaszom az, hogy nem kell menni legjobbjainknak Amerikába. Ha pedig Kiss Balázsnak a siófoki Plázával kapcsolatos magatartásából indulunk ki, akkor indokolt az erre is nevelő iskolájukat nagy ívben elkerülni.

Siófokon 2009. július 16. napján. Dr. Léhmann György Siófok Szűcs u. 1. sz.

Tartalom átvétel