Vajon felismerjük-e időben a szekta jelenséget? Hol rontják el a vallási szervezkedések a biblia alap üzenetét?

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/neplap/neplap.net/www/includes/unicode.inc on line 311.

Míg a vallási szervezeteknek egységesen Istenhez kellene az embereket irányítaniuk, legtöbb esetben azt látjuk, hogy inkább saját magukhoz és nem Istenhez terelik tagjaikat. A szervezeteknek eszközként kellene szolgálniuk az ismeret terjesztésben. Ezzel szemben magukat megelevenítve olyan jelentőséget tulajdonítanak maguknak, amit Isten nem mondott nekik, hogy tulajdonítsanak. Az alapvető cél eltévesztése miatt emberek milliói váltak csalodottá a vallások tanításai és értékrendszer beállítása miatt. A vallási szervezetek felnagyítva a maguk jelentőségét néhány esetben az imádat tárgyát képezik. Hogyan?

Minden szervezet amely utasításokat közöl tagjaiknak úgy, hogy az nem rendelkezik isteni támogatással a háttérben, saját magát a bálvány általánosan, nem rögtön felismerhető szintjére emeli. A tagok amikor a szervezetüktől jövő nem bibliai tanítást alkalmazzák életükben és imádatukban, alapvetően leborulnak az intézmény mint olyan előtt kifejezve alárendeltségüket.
Érdekes megjegyezni, hogy igazán a kérdésre, hogy "hol van a szervezet" mint olyan...senki nem tud válaszolni. Némelyek azt mondják, hát mi vagyunk a szervezet,,mások a postai helyrajzát említik meg annak. De valóban helyesek-e ezek a válaszok? Az idők folyamán a tagok annyira a befolyás alá kerültek, hogy már nem látják azt, hogy az az Ő elmélyükbe ült be és irányítja őket.Tehát hol a szervezet? Az elmében. Míg a kivűl álló nem befolyásolt személy világosan látja ezt, addig a tag nem veszi észre a tényt, hogy az általa követett alakzat azon a helyen van ahol annak nem kéne lennie, azaz az Imádat részét képezi.

Az így megvalósuló intézményi, szervezeti elv hangoztatása és szabályainak nem betartása ellen végrehajtott szankciók, a szervezeteket olyan területekre történő behatolás jellemzi, mint a lelkiismeret formálása, a tagjaik gondolkodásának manipulása a tanításon és a képlékeny lelkiismereten keresztül, valamint irányítgatás az élet elvek és személyes élet területek privát vizein. Ennek a cselekménynek a végrehajtása az egyén agyának, azaz személyiségének átformálását eredményezi észrevétlenül. Az egyén ezáltal az intézmény birtokává válik. Amikor az így átalakított egyének csoportba tömörülnek, eredményezik a szekta jelenséget. Érdekes megfigyelni, hogy amikor a tendencia krónikussá válik, a tagok védeni kezdik a helyzetüket és magát az alakzatot ami a fejükbe nyomta a jellemző bélyeget és elkezdik támadni a jelzőt, amivel azonosítják őket . Az egyik ilyen védekezési forma így hangzik " mi nem vagyunk szekta, hozzánk bárki eljöhet..".Ez igaz, sok szervezet nyitott a látogatást illetően. De valóban a zárt ajtók tesznek-e valamilyen csoportosulást szektává? (1 Korintus 1: 11-13 ig.)

Az így eredtileg eszközként indított társulás aminek eredeti célja mondjuk a bibliai tanulmányok írása, nyomtatása és kiadása, valamint terjesztése volt, behatolt az imádat területére azáltal, hogy olyan tanítást támogat és szankcionál egyben, amely nincsen összhangan az Isten írott szavával. Így történhet meg, hogy az annak idélyen létre hozott egyszemélyes bibliai kiadványi társulat és nyomda üzem, amely bibliai segédeszközök nyomtatására lett létre hozva, idővel az Imádat egy elengedhetetlen eszközévé vagy szereplőjévé vált ami ráadsul büntet is. Míg az ilyen szervezetek támadják ugyan a nem írás szerinti Háromság tant....ugyan akkor magukat az isteni tanítás szintjére hozzák azáltal, hogy követői imájában is megjelennek.Természetesen imádkozhatunk emberekért, de azok az emberek egyáltalán nem úgy foglalnak helyet az imánkban mint imádati eszközök és említésük az imában annak megfelelő helyen kell hogy tartva legyen. Ma a modern idők vallásos szervezetei némelyikében a harmadik személy az Isten imádat rendszerében maga az intézmény vagy más néven a "szervezet."

Kiemelés a www.bibliaherald.com ról.

Biblia Herald

szekta

Honlap egy anonim szektáról:

http://sites.google.com/site/kolosse24/Home

érdekes cikk

tetszik a cikk ahogy rávilágít a pontra,vajon miért hisszük hogy a szekták zárt körűek

Tartalom átvétel