Víz és csatornadíj magyar módra

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Hazánk jövője szerintem az alábbi iratból megállapitható olyan magatartásoknak folyamatos eltussolása folytán dőlt el, melyeknek legfeljebb 1 százalékának felderítését hajlandóak a mindenkori hatalmon lévők elviselni.

Ilyen meggondolásból a BKV-s nyomozás mindennapos hiresztelése miatt hadd higgyék a tisztességes emberek azt, hogy ezen az úton haladva talán a vezetők tisztességessé válnak, míközben a többi hasonló száz vagy ezer ügy elhallgatása pedig a vezetők jóhangulatát nem befolyásolja.

===========================

Városi Ügyészség

S i ó f o k

Tisztelt Városi Ügyészség!

Siófoki Rendőrkapitányság 14060/738/2010. bü. számú, csalás vétsége miatt ismeretlen tettessel szemben folyatott nyomozást megszüntető határozata ellen törvényes határidőn belül

p a n a s s z a l

élek és kérem a fenti határozatot megváltoztatni akként, hogy T. Városi Ügyészség a nyomozás folytatását rendelje el.

I n d o k o l á s :

Fenti határozat első oldalának utolsó bekezdésében az eljárás megindítását célzó iratom lényegét – pontatlanul – a következők szerint foglalta össze:

„A feljelentés szerint a jogszabályellenes önköltségszámítást szándékosan alkalmazza a részvénytársaság vezetősége, és az így leért magasabb bevételt az igazgatóság tagjai, az önállóan aláírásra jogosultak, valamint felügyelő bizottság tagjai részére személyes költségtérítésként valamint bérjellegű kiadásokként fizetik ki.”

Iratom tartalmát ezt meghaladóan nem részletezte, nem indokolta, hanem általánosságban tett megállapítást.

Erre tekintettel ismertetem a nyomozóhatóságnak rendelkezésére álló iratokból megállapítható tények egy részét az alábbiak szerint:

-----------------------------

1./ DRV Zrt. Vezető beosztású munkatársainak 2008. évi jövedelmére vonatkozóan beszerzett hatósági tájékoztatóban az alábbiak olvashatók a bizonyítékok között:
alapbér/év prémium
B. Péter üzemvezető I. 5.400.000.-Ft. 30 %

B. Anita folyamatmenedzsment ir. vezető 4.380.000.-Ft. 30 %

Bné B. Katalin számviteli oszt. vezető 6.000.000.-Ft. 35 %

Cs.Gábor üzemeltetési főmérnök 10.020.000.-Ft. 80 %

Csné B. Andrea humán erőforrás ig. 9.600.000.-Ft. 80 %

Cs. László gazd. vez. ig. helyettes 12.600.000.-Ft. 80 %

D. László ügyf. kapcs. vezető 6.840.000.-Ft. 60 %

É. László üzemvezető II. 5.280.000.-Ft. 30 %

F. Miklós üzemvezető II. 5.640.000.-Ft. 30 %

F. Vince üzemvezető I. 4.020.000.-Ft. 30 %

Dr.G.Dénes jogi igazgató 9.480.000.-Ft. 80 %

H. Csaba 8.400.000.-Ft. 80 %

H. Béla log. oszt. vezető 6.540.000.-Ft. 60 %

J. Gábor PR-vezető 4.080.000.-Ft. 30 %

K. László üzemvezető I. 4.800.000.-Ft. 30 %

K. József értékesítési és m. vezető 6.000.000.-Ft. 35 %

K. Attila műszaki vez.ig. hely. 12.600.000.-Ft. 80 %

K. Róbert fenntartási főmérnök 7.800.000.-Ft. 60 %

M. Bence fejl. főmunkatárs 9.420.000.-Ft. 80 %

M. Attiláné belső ell. vezető 4.140.000.-Ft. 30 %

M. László üzemegység-vezető 4.620.000.-Ft. 40 %

M. Péter vagy. gazd. oszt. vezető 5.280.000.-Ft. 35 %

M. Milán ügyf. szolg. oszt. vez. 5.160.000.-Ft. 35 %

P. Péter kontrolling oszt. vez. 6.000.000.-Ft. 35 %

P. Henrietta üzemvezető III. 5.400.000.-Ft. 30 %

R. Tünde közp. lab. vezető 4.800.000.-Ft. 20 %

R. Zoltán elnök-vezérigazgató 23.556.000.-Ft. 80 %

S. Zsolt üzemvit. oszt. vez. 5.760.000.-Ft. 35 %

Sz.néV.O. pénzügyi osztályvezető 6.240.000.-Ft. 35 %

Sz. György üzemvezető III. 5.580.000.-Ft. 30 %

Sz. Csaba beruházási és m. oszt. vez.6.720.000.-Ft. 35 %

Szné V. B. techn. és körny. oszt. vez. 5.760.000.-Ft. 35 %

T. Tibor üzemvezető III. 5.400.000.-Ft. 30 %

T. Tamás energ. oszt. vez. 5.400.000.-Ft. 35 %

V. Kornél üzemvezető III. 5.220.000.-Ft. 30 %

V. Ildikó leolvasási és sz. oszt. vez. 5.160.000.-Ft. 35 %

V. János üzemvezető II. 5.400.000.-Ft. 30 %

V. Zoltán üzemvezető II. 5.400.000.-Ft. 30 %

V. Gábor értékesítési igazgató 9.120.000.-Ft. 80 %

V. Ferenc fenntartási oszt. vezető 5.880.000.-Ft. 35 %

------------------------

2./ Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok évi tiszteletdíja szintén a hatósági igazolásnak alapján:

„A. Sándor fel. biz. elnök 1.200.000.-Ft.

Dr. B. József fel. biz. tag 1.080.000.-Ft.

B. István fel. biz. tag 1.080.000.-Ft.

D. László fel. biz. tag 1.080.000.-Ft.

G. Tibor ig. tag 1.200.000.-Ft.

Dr. L. Endre ig. tag 1.200.000.-Ft.

P. Lajos fel. biz. tag 1.080.000.-Ft.

R. Zoltán ig. elnök 1.320.000.-Ft.

Sz. József ig. tag 1.200.000.-Ft.

Dr. Sz. Korinna ig. tag 1.200.000.-Ft.

V. Árpád fel. biz. tag 1.080.000.-Ft.”

------------------------

3./ Jutalmak 2008. évben a vezető beosztásu személyeknél a könyvszakértői vélemény szerint:

„Cs. Gábor 556.719.-Ft.

Cs. László 556.719.-Ft.

Csné. B. Andrea 595.595.-Ft.

D. László 419.802.-Ft.

Dr. G. Dénes 493.151.-Ft.

H. Béla 127.137.-Ft.

K. József 417.357.-Ft.

K. Attila 124.692.-Ft.

M. József 40.000.000.-Ft

R. Zoltán 479.942.-Ft.

S. Zsolt 404.091.-Ft.

Sz. Tibor 183.311.-Ft.

V. Gábor 335..806.-Ft.”

------------------------

4./ Vezetői végkielégítések 2006. évből a könyvszakértői vélemény szerint:

„Dr. B. József stratégiai igazgató 14.200.000.-Ft.

L. Miklós műszaki vezérigazgató helyettes 11.770.360.-Ft.

R. Zoltán elnök-vezérigazgató 6.000.000.-Ft.

T. István fejlesztésifőmunkatárs 11.211.678.-Ft.

D. Zsolt számlázási vezető 3.605.140.-Ft.”

Majd ehhez kapcsolóan a könyvszakértői vélemény 3 bekezdéssel később a következőket állapítja meg:

„R. Zoltán elnök-vezérigazgató 2006. év május és november hónapban 3 millió – 3 millió Ft. végkielégítésben részesült.

R. Zoltánnal 2006. március 13-tól 2006. május 31-ig, és 2006. junius 1-től 2006. augusztus 31-ig határozott idejű munkaszerződést kötöttek.

Mindkét határozott idejű munkaszerződés 3.3. pontja a következő: Munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a határozott idő lejárta esetén történő munkaviszony megszűnése esetén 3 havi átlagkeresetének megfelelő mértékű végkielégítés illeti meg. R. Zoltán személyi alapbére a szerződés 4.1. pontja szerint 1 millió forint volt.”

------------------------

5./ Vezetői bruttó jövedelem 2008. évben és ebből a járulék összege a könyvszakértői vélemény szerint:

„Bruttó jövedelem ebből a járulék

Cs. Gábor 20.875.753.-Ft. 6.814.361.-Ft.

Cs. László 25.514.101.-Ft. 8.376.021.-Ft.

Csné B. Andrea 21.097.204.-Ft. 6.866.280.-Ft.

D. László 10.631.125.-Ft. 3.401.183.-Ft.

Dr. G. Dénes 19.622.301.-Ft. 6.519.019.-Ft.

H. Béla 11.639.284.-Ft. 3.747.953.-Ft.

K. József 9.301.496.-Ft. 3.069.788.-Ft.

M. József 52.363.132.-Ft. 17.422.488.-Ft.

R. Zoltán 47.460.774.-Ft. 15.739.142.-Ft.

S. Zsolt 14.837.107.-Ft. 4.801.529.-Ft.

Sz. Tibor 18.345.387.-Ft. 5.983.861.-Ft.

V. Gábor 16.659.683.-Ft. 5.416.869.-Ft.”

Előttem ismeretlen okoknál fogva a könyvszakértői vélemény itt nem ismertette azoknak a többi vezető beosztású személyeknek bruttó jövedelmét, akik a most felsoroltakon túl az 1. pontban ismertetett hatósági igazolás – bizonyíték – alapján szintén vezető beosztásúak.

Többek között a könyvszakértői vélemény nem adta meg B. Péter, B. Anita, Bné.B.Katalin, É. László, F. Miklós, F. Vince, H. Csaba, J. Gábor, K. László, K. Attila, K. Róbert, M. Bence, M. Attiláné, M. László, M. Péter, M. Milán, P. Péter, P. Henrietta, R. Tünde, Szné.V.Orsolya, Sz. György, Sz. Csaba, Szné, Vincze Borbála, T. Tibor, T. Tamás, V. Kornél, V. Ildikó, V. János, V. Zoltán, V. Ferenc bruttó jövedelmét és ebből a járulék összegét.

------------------------

6./ Szakértői vélemény 10. számu melléklete az alábbi adatokat közli 2008. évre:

„a személyi juttatás összértéke: 6 milliárd 981 millió 181.000.-Ft.

cégjegyzésre jogosultak, ig. és felügyelő
bizottsági tagok összjövedelme: 451 millió 508.000.-Ft.

fogyasztott víz mennyisége: 12 millió 884.000 m3

szennyviztisztitás mennyisége: 7 millió 672.000 m3

hatósági díj megállapítása alá tartozó
lakossági ivóvíz szolgáltatásra jutó
személyi juttatás összértéke: 2 milliárd 405 millió 347.000.-Ft.

ebből a cégj.jogosultak, ig. és fel.biz. tagok 153 millió 513.000.-Ft.

hatósági díj megállapítása alá tartozó
lakossági szennyvíztisztítás szolgáltatásra jutó
személyi juttatás összértéke: 1 milliárd 716 millió 602.000.-Ft.

ebből a cégj.jogosultak, ig. és fel.biz.tagok 110 millió 71.000.-Ft.

menedzsment jövedelme 1 m3 ivóvízdíjból 11,2 %

menedzsment jövedelme 1 m3 szennyvízdíjból 13,4 %”

------------------------

7./ Könyvszakértői vélemény 3. oldalától olvasható 2008. évi bevételi adatok:

„Ivóvíztermelés és szolgáltatás árbevétele 7 milliárd 466 millió 351.000.-Ft.

Ivóvíztermelés és szolgáltatás alapdíja 725 millió 546.000.-Ft.

Iparivíztermelés és szolgáltatás alapdíja 164 millió 439.000.-Ft.

Hévíz-gyógyvíz árbevétele 6 millió 840.000.-Ft.

Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele 5 milliárd 443 millió 171.000.-Ft.

Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíja 626 millió 866.000.-Ft.

Egyéb szennyvíz 14 millió 745.000.-Ft.

Egyéb vízellátás 1 millió 10.000.-Ft.

Laborvizsgálat árbevétele 18 millió 521.000.-Ft.

Egyéb vízgazdálkodási szolgáltatás árbevétele 69 millió 258.000.-Ft.

Ipari, építőipari tevékenység árbevétele 237 millió 355.000.-Ft.

Közlekedési és belkereskedelmi tevékenység 19 millió 981.000.-Ft.

Egyéb tevékenység 271 millió 190.000.-Ft.”

------------------------

8./ Tanúmeghallgatásra 2010. április 28-án került sor, és az ekkor meghallgatott H. Péter tanú – szállítási csoportvezető – vallomásának lényege az volt, hogy útiköltséget egy személy kivételével nem fizetnek a DRV vezetői számára. Hanem helyette részükre gépkocsihasználatot a DRV Zrt biztosít bérlés folytán. Ezzel kapcsolatos ügyintézést a tanú végzi vallomása szerint, míg a bérbeadó a Cg. 01-10-042593. cégszám alatt nyilvántartott Budapest Bocskai u. 134-146. szám alatti székhelyű, LeasePlan Hungária Gépjárműpark Zrt. nevű holland tulajdonú cég.

Kérdésre előadta, hogy a DRV Zrt. székhelyén általam megtekintett LNH 834 forgalmi rendszámú kétajtós Peugeot típusú sportkocsiról mint bérleményről nem tud, feltételezte tanú vallomásában azt, hogy egy meghibásodott bérelt gépkocsi helyett csereautóként láthattam. Motor és alvázszámokkal ellátott gépkocsifelsorolást tartalmazó négy íves lista is látható a nyomozati iratok között, mely iratokról valószínűsítem azt, hogy H. Péter a bérelt autók listájaként adta át.

A listákon felsorolt bérelt gépkocsik között 23. db. Peugeot 307 D-Sigma 1,6,

6. db. Peugeot Symbol

47. db. Peugeot Boxer PTDC 330 1,2

57. db. Peugeot Patra F 170 C jelzésű gépkocsi látható.

------------------------

9./ „Bérleti alapmegállapodás” nevű, nyomozati iratoknál megtekinthető, R. Zoltán elnök-vezérigazgató által is 2007. január 19-én aláírt szerződésben a DRV Zrt mint eladó és bérlő eladja az addig tulajdonában volt gépkocsikat 177 millió 835.915.-Ft. + ÁFA pénzösszegért a LeasePlan Hungária Zrt-nek, ezt a pénzösszeget a gépkocsik átvételével szerződés szerint átutalja vevő, míg a LeasePlan Hungária Zrt-től a DRV Zrt a szerződés szerint 136. db. gépjármű üzemeltetési lehetőségét igényli a hozzátartozó szolgáltatásokkal együtt.

Bérleti díj konkrét megállapítása az alapmegállapodás szerint külön olyan egyedi szerződésekben került rögzítésre, melyek a nyomozati iratoknál nem lelhetők fel, erre vonatkozó adatot sem a könyvszakértői vélemény, sem más irat nem tartalmaz.

Az alapmegállapodásban felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérelt gépkocsik bármelyike meghibásodása esetén napi 50.000.-Ft. kötbért köteles bérbeadó fizetni a DRV Zrt-nek.

------------------------

Mai – május 13-i – napon az 1-2363699 telefonszámon érdeklődtem ennél a cégnél egy napi bérleti díj nagysága iránt, ahol közölték, hogy közepes kategóriájú gépkocsi bérleti díja naponta 20.000.-Ft. körüli összegre adódik.

===================

Törvényi kötelezettség az ivóvíz szolgáltatás és csatornahasználati szolgáltatás díjának megállapítása során:

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 8. § 1. bek.:

„...úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.”

Ehhez kapcsolódó Miniszteri Indokolásból:

„Eszerint a hatósági ár megállapítójának felelőssége, hogy nem állapíthat meg olyan árat, mely a normális működést veszélyezteti, és az is, hogy a hatósági árban nem ismerheti el a nem hatékony működésből adódóan felmerülő ráfordításokat.”

===================

Nyomozóhatóságnak rendelkezésére álló fenti bizonyítékok alapján indokolt véleményeim, megállapításaim:

a./ Előzőekben 1. pont alatt tett ismertetés szerint 40 fő vezető beosztású személynél vezetői prémiumként az alapbérhez viszonyítottan 30-80 % közötti vezetői prémium lett szerződés alapján kifizetve.

Az irányadó törvényszöveg helyes értelmezése szerint ez esetben is azt kell vizsgálni, hogy ennek a prémiumnak elmaradása a normális működést veszélyezteti, illetve a hatékony működést elősegíti-e.

Megállapítható az, hogy a prémium elmaradása a normális működést nem veszélyezteti, míg a működés szempontjából fölösleges kiadás – ráfordítás – egy átlagos jövedelemnek többszöröse alapbérrel rendelkező személynek többletjövedelmet biztosítani egy nem nyereségorientált cégnél. Erre tekintettel szerintem a prémiumok megállapítása és kifizetése fenti törvényhelyet sérti.

------------------------

b./ 3. pontban irt jutalmazások között látható a DRV Zrt-től 2008. évben távozó M. Józsefnek 2008. évi 40 millió forint jutalmazása. A távozást ritkán szokták jutalmazni, ezért az a véleményem, hogy ez a jutalom ténylegesen végkielégítést jelentett. Olyan végkielégítési összeggel, melyre törvényes lehetőségek között a DRV Zrt-nek módja nem volt.

Ennek megfelelően szerintem a törvény kijátszásával és a fenti törvényhely megsértésével történt ennek a 40 millió forintnak kifizetése

------------------------

c./ 4. pontban írtak szerint R. Zoltán elnök-vezérigazgató 2006. évben kétszer 3 millió forint végkielégítést vett fel két olyan határozott idejű munkaszerződés alapján, melyeknek 3.3. pontjai azonosak:

„…a határozott idő lejárta esetén történő munkaviszony megszűnése esetén 3 havi átlagkeresetének megfelelő mértékű végkielégítés illeti meg…”

2006. március 13-tól a mai napig folyamatosan elnök-vezérigazgatóként tevékenykedő R. Zoltán tehát ezért vehette fel két alkalommal három-hárommillió forint végkielégítését.

Szerintem ez olyan durva elkövetési magatartás, hogy további magyarázatot nem igényel.

------------------------

d./ 5. pontban írtak szerinti könyvszakértői kimutatás feltehetőleg követte a DRV Zrt-nek egy olyan kimutatását, amit már a nyomozóhatóság lefoglalás megszüntetési határozattal a cégnek már visszaadott, és az önköltségszámítással kapcsolatos.

Szerintem csak így fordulhatott elő, hogy az 1. pontban felsorolt 40 fő vezető tisztségviselőből a könyvszakértői vélemény az 5. pontban írtak szerint már csak 12 főnek adta meg bruttó jövedelmét és ebből a járulék összegét. A többi 28 főnek bruttó jövedelmét és járulékának összegét pedig feltehetőleg arra hivatkozással mellőzték, mert cégjegyzésre nem jogosultak. Szerintem úgy tettek, mintha csak ennek a 18 személynek lenne jelentősége az önköltségszámítás során. Az ügyesnek is mondható csúsztatás lényege pedig az általam 6. pontban látható 10. számú melléklet adatainál látható.

Ugyanis itt a felső sorokban még cégjegyzésre jogosultak jövedelmét is említi a melléklet, majd amikor az alsó sorokban „menedzsment jövedelme 1 m3 ivóvízdíjból” illetve „szennyvízdíjból” szövegrészt látjuk, már a „menedzsment” szóval szerintem a teljes, azaz a negyven fős vezetőségre is kívántak utalni.

Ennek alapján valószínűnek tartom azt, hogy a díjak 11,2 illetve 13,4 %-os meghatározása könyvszakértői vélemény alapján téves, a teljes menedzsment tényleges költsége az önköltség arányában ezt a mértéket oly mértékben meghaladja, hogy szerintem a fenti törvényt sértő díjmegállapításhoz vezetett.

------------------------

e./ 7. pontban irt bevételi adatoknál a DRV Zrt-nél 2008. évben összes bevétele 13 milliárd 712 millió 861.000.-Ft, így az ivóvízdíjból származó 7 milliárd 466 millió 351.000.-Ft. a teljes bevételnek 0,544 %-ára, míg a szennyvízdíjból származó 5 milliárd 443 millió 171.000.-Ft a teljes bevételnek 0,396 % adódik.

Ennek megfelelően még a teljes menedzsmenthez tartozó 40 fő vezetőségnek táblázat szerinti részbeni figyelembevétele esetén megjelölt 453 millió 508.000.-Ft. vezetői összjövedelmi adat esetén is arányosan a vízdíjhoz 245 millió 620.352.-Ft., míg a szennyvízdíjhoz 178 millió 797.166.-Ft. társul.

A 10. számú mellékletben látható ezzel ellentétes adatok ennek megfelelően így értelmezhetetlenek és szerintem hamisak.

Tehát a vezetőséghez tartozó közel 30 főnek szintén megmagyarázhatatlan figyelmen kívül hagyása esetén is a menedzsment jövedelme 1 m3 ivóvízdíjból 17,91 % mértékű, míg 1 m3 szennyvízdíjból 21.76 % mértékű.

Ilyen vezetői jövedelmi viszonyok mellett szerintem az árak megállapításáról szóló törvénynek idézett rendelkezésébe ütközően törvénysértő, fogyasztókat nyilvánvalóan károsító díjmegállapítás történt.

------------------------

f./ 8. pontban irt H. Péter tanú vallomásának azon része, hogy feltehetőleg csereautó volt az LNH 834 forgalmi rendszámú kétajtós sportautó azért téves, mivel a 9. pontban ismertetett „Bérleti alapmegállapodás” nevű szerződés 50.000.-Ft. napi kötbérben határozza meg a bérelt autó meghibásodásának jogkövetkezményét. Ezért valószínűbbnek tartom azt, hogy ez a kétajtós sportkocsi, valamint kettő azonos társa külön bérleti szerződés alapján, az átadott listától függetlenül került a DRV valamely vezetőinek használatába.

Problémát az alapmegállapodás szerinti és DRV általi 136 db. gépkocsi bérlésénél számomra az okozza, hogy a DRV vezetőinek száma az 1. pontban írtak szerint is mindössze 40 fő, illetve ezekhez kapcsolódóan 4 fő igazgatósági és 6 fő felügyelő-bizottsági tag. Azaz a bizonyítékok alapján rendelkezésre álló adatok alapján valószínű lehet az, hogy közel 90 db. gépkocsival többet bérel és fizeti a bérleti díjat a DRV Zrt, mint amennyit a vezetői használnak.

Azt a bérleti díjat, ami naponta akár 15.000.-Ft. bérleti díj és 10.000.-Ft. üzemeltetési költség esetén is a 136. db. gépkocsi esetében 3 millió 400.000.-Ft-ra adódik. Évente 300 nappal számolva ez az összeg 1 milliárd 20.00.-Ft-. Ennek az összegnek legalább 80 %-a nem egyeztethető össze az árak megállapításáról szóló törvényből idézett törvényszöveggel, melynek következménye az, hogy évente szerintem 800 millió forinttal is megkárosíthatják törvényt sértően ilyen módon is a fogyasztókat.

A DRV Vezetőségének pedig szerintem egyébként azért is kedvező ez a rendkívüli autóbérlési kiadás, mivel az egyéb költségek növekedésével az általuk felvett különböző juttatások mértékének aránya a teljes költséghez képest csökken.

A könyvszakértői véleményben közölt, és téves 11,2, valamint 13,4 %-os mérték miatt a könyvszakértő még törvénysértést nem észlelt, így a vezetőség szándéka lehetségesen a minél nagyobb jövedelem elérése miatt így egyezik a bérbeadó holland cég érdekével. Minél nagyobb bérleti díjakkal és egyéb költségekkel beterhelni a DRV-t a személygépkocsik használata folytán.

========================

Tisztelt Ügyészség!

Természetesen joga van fenti ismertetés ellenére a nyomozást megszüntető határozatot helybenhagyni, vagy 200.000.-Ft. kárösszeg alatti csalás vétsége miatti büntető eljárást tovább folytatni.

Úgy gondolom, hogy nekem pedig ahhoz van ez esetben jogom, hogy határozott véleményem szerint semmiféle erkölcsi alapja nincs a bűnüldözési hatóságoknak ahhoz, hogy az állami tulajdonú cégeknél nem vezető beosztású személyeknél, vagy nem közszereplőknek tekintendő személyeknél bármilyen vagyon elleni bűncselekmény miatt felelősségre vonást kezdeményezzenek.

Siófokon 2010. május 13. napján. Tisztelettel:

Dr. Léhmann György

Tartalom átvétel