Hungaristák szerint Orbán Viktor tőlük lopja programját

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde után országunk hungaristái "Orbán gyakorlatilag hungarista lett" címmel közölnek írás. Bevezető mondatukban megemlítik, hogy "Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy bent vagyunk a parlamentben - elméletileg." Szerintük "Az ott elmondott Orbán beszéd olyan, mintha a Jövőnk.info-t olvasná. Az összeomlásról, a jövőről, a várható eseményekről, a munkás államról, és minden egyébről úgy beszél, mintha egy az egyben innen lopnák a szöveget."

Az alábbiakban ezt olvashatjuk el teljes terjedelmében:

Orbán gyakorlatilag hungarista lett. Hogy mire nem viszi az embert a szükség. Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy bent vagyunk a parlamentben - elméletileg. A kormányzó Fidesz régóta olvasója a Jövőnk.info-nak, illetve a tizenöt éven át rendszeresen megjelenő (96 kiadást megélt) Jövőnk - MNA Tájékoztató írásainak, és most már a tusnádfürdői beszéd alapján jogosan kijelenthetjük, befolyásoljuk a Fidesz gondolkodását. Az ott elmondott Orbán beszéd olyan, mintha a Jövőnk.info-t olvasná. Az összeomlásról, a jövőről, a várható eseményekről, a munkás államról, és minden egyébről úgy beszél, mintha egy az egyben innen lopnák a szöveget. Lopják is. Mert éppoly jól tudják mint mi, hogy nincs más út. Ugyanolyan képet fest le, mint amelyet a Jövőnk.info állapított meg először, és hangoztat régóta az MNA.

Mielőtt idéznénk a beszédből, ismertetjük az MNA 1990-ben elfogadott, és 1991-ben az Új Rend c. újságban közölt 10 pontos programjából hármat:

6. - Azonnal fel kell szabadítani az országot a kamatgyarmati állapotából.

7. - Nemzeti erőnk forrása a föld. Tiltakozunk az ország kiárusítása miatt és ezt a tevékenységet nemzetellenes bűncselekménynek minősítjük.

8. - Véget kell vetni a Magyar Honvédség további leépítésének, és meg kell kezdeni korszerűsítését, fejlesztését.

Ezt kiegészítjük a Kódex V. Munka, Munkás, Munkásállam tételével:

A hungarista értékrend a munkát végző embert -a munkást- emeli a társadalomalkotó emberiség legfelső fokára. Munkás az az értéktermelő, értékközvetítő, vagy értékőrző tevékenységet végző ember, aki a tőle elvárható és megkövetelhető munkájával teljesíti a vele szemben támasztott társadalmi, családi és egyéni elvárásokat. Jogosult az általa megtermelt, közvetített, őrzött értékkel arányos bérre, díjra, árra, amit személyi, családi élet-feltételeinek biztosítása és fejlesztése érdekében megkövetelhet, sőt, ki is kényszeríthet. A hungarista munkástársadalom nem ismeri el a piacközpontú, fogyasztói társadalom degenerált értékrendjét, mely a munkát és a munkást beteges gazdasági szempontok alapján osztályozza, de elutasítja a kollektivizmus gyakorlatát is, mely a munkásokat lélektelen rabszolgasereggé alacsonyította. A munka nemzetszolgálat, és ezért a munkásállam a munkát végző munkások között semmiféle osztályozást, megkülönböztetést nem tehet. (A munkaállam fogalmát a kapitalista-bolsevista politika lejáratta.) Az általános technikai és technológiai fejlődés következtében a szellemi munkás (a munkásállam nem ismeri az értelmiségi kategóriát) és a fizikai munkás fogalma más értelmezést kap.

A munkás az általa végzett munka alapján lehet

- szellemi munkás
- ipari munkás,
- föld munkás - földműves,
- szociális munkás,
- nemzetvédelmi munkás.

A munkás gazdaságpolitikai helyzete alapján lehet

- vállalkozó munkás
- alkalmazott munkás,
- háztartási munkás,
- készenléti munkás, (munkaerő tartalék, munkára kész munkát kereső),
- jövőbeni munkások (gyermekek, tanulók),
- munkavégzés alól felmentettek (nyugdíjasok, baleseti nyugdíjasok),
- munkavégzésre nem kötelezettek (öregek, sérültek, betegek, sebesültek).

Munkásnak nem tekinthető

- munkakerülő (munkaképes, de nem akar munkát végezni),
- ingyenélő (saját, vagy elődei által, kétes értékű tevékenységgel szerzett vagyonából él, társadalmilag hasznos munkát nem végez),
- élősködő (a nem általa végzett tevékenység kisajátításával bér, díj formájában értéket tulajdonít el a közösségtől),
- nyerészkedő (munkája értékét aránytalanul meghaladó mértékben részesedik az őt meg nem illető javakból),
- munkásáruló (tevékenységével az elnyomó, a munkásokat leigázó rendszert szolgálja),
- pribék (a munkásáruló bűnözőket erőszakot kifejtve támogatja, uralmon maradásukat elősegíti).

A munkásállam teljes jogú állampolgárnak -néptársnak- csak és kizárólag a munkásokat tekinti. Állampolgári -néptársi- jogok gyakorlása, a szociális gondoskodás biztosítása, a védelem és a közéletben való részvétel csak a munkavégzése által teljes jogúvá vált állampolgárokat illeti meg. A munkásnak nem tekinthető személy az alapvető állampolgári jogokkal nem élhet (nem választhat, közéletben részt nem vehet, magánvagyona nem lehet, gyermekei állami nevelésbe vonhatóak, stb.). A munkásállamban a munkanélküliség -mint társadalmi jelenség- ismeretlen fogalom. A munkához való jog alapjoga minden embernek, a munkalehetőséget (a nemzetszolgálatot) a társadalom minden tagja számára a munkásállam biztosítja.

A fentiek ismeretében olvassuk el idézett szöveget az Index hírében

"A jóléti államok helyett munkaalapú társadalmi rendszerre lesz szükség Európában. Sikeres államot azonban csak akkor lehet felépíteni, ha erős nemzet áll mögötte, olyan öntudatos közösség, amelyet az állam a maga munkájával szolgál. Az állam igazi ereje a nemzetből fakad."

"a mostani gazdasági válság bizonyította, hogy véget ér a nyugati jóléti és fogyasztói társadalom időszaka, most a munkaalapú társadalmat kell felépíteni. Ebben a gyökeres átalakulásban megváltozik az állam szerepe is, amennyiben a visszafizethetetlenné vált államadósságot csak állami eszközökkel lehet rendezni, csak erőteljes állami akarattal lehet visszavezetni a munkaerőpiacra a munka nélkül maradtakat."

"Az egész világ egy új korszak határán áll - mondta - korábban erősnek gondolt államokból gyengék, a korábban gyengének hitt országokból pedig erősek lettek. Ez a korszakváltás az előző korszak összeomlásával fog megtörténni. A nyugati világban ugyanis az államadósság olyan mértékűvé válik, hogy a tartozásokat már nem lehet visszafizetni." Orbán szerint azért elkerülhetetlen a régi világ összeomlása, mert nincs alkalmas recept arra, hogy miként lehetne a visszafizethetetlen államadósságokat visszafizethetővé varázsolni. "Egy receptet ismerünk, ez pedig a nemzeti valuták leértékelése és az infláció" - fűzte hozzá.

"A most véget érő korszakban sokan abban a hitben éltek, hogy a gazdasági növekedés és a fogyasztás korlátlan mértékben fokozható. Ennek eredményeként a piaci verseny átalakult fogyasztási versennyé. Csakhogy a fogyasztás és a vásárlás fedezetéül szolgáló vagyonok és erőforrások nem nőttek ezzel arányosan. Ebből következtek a fedezet nélküli hitelek, a nyugati országok fenntarthatatlan növekedési pályára kerültek, a fiatal nemzedékek jövőjét már elzálogosították, az értékteremtő munka leértékelődött."

A szöveggel két nagy baj van! Az egyik, hogy Orbán úgy festi le az egész történést, mintha rajtuk és rajtunk teljesen kívülálló dolog lenne, pedig mindennek ők az okozói! Tehát éppoly felelősek, mint minden nyugati kormány, amely hatalmon volt valaha is. A másik, hogy azt képzelik, ezt a változást ők fogják levezényelni. Nem barátocskáim. Ennek a változásnak kivételesen szenvedő alanyai lesztek, így vagy úgy. Pestiesen szólva: "ezt a balhét nektek kell elvinni". A Nyugat nem nélkületek omlik össze, hanem veletek együtt. Nem lehet kihátrálni, és azt mondani, "ááá... mi semmiről sem tehetünk". De igenis tehettek. És a felének kétharmada ide vagy oda, nincs semmi lehetőségetek ebből kihúzni magatokat, mert az ország felelősökért kiállt. Nem 2 évre, nem is 8-ra, hanem 20 évre visszamenőleg!

A másik baj az, hogy csak most - a nemzeti tragédia előtt egy perccel - találta fel a spanyolviaszt. Már húsz évvel ezelőtt minden gondolkodó ember tisztában volt a liberális országlás következményeivel, de akkor a Fidesz még a Soros-féle utasítások szerint ellensége volt minden nemzeti gondolatnak. Most itt a baj, és rögtönözni kell, mert nincs semmi a tarsolyban. Nem kell a terelés, nem kell a szöveg! Ha férfi vagy, állj ki és jelentsed be: hibáztam, itt vagyok! De nem vagy az, és egyikőtök sem az! Gyávák vagytok, akik azt hiszik mindent meg lehet úszni. Játsszátok a pojácát, és azt hiszitek, ha pénzetek van, mindent megúsztok.

Sajnálom, ez a hajó nektek már 20 évvel ezelőtt kifutott! Akinek kicsi a bűne az kis büntetést kell elviseljen, akinek nagy, az nagyot! A természetjog alapján!

Kemény Gábor - Jövőnk.info

Tartalom átvétel