Már 5millió koldus országa

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/neplap/neplap.net/www/includes/unicode.inc on line 311.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kiadványában az áll, hogy a magyar lakosság fele (egészen pontosan 49%-a) szegény státuszba zuhanna, ha nem lennének szociális juttatások. A különböző korcsoportok közül a gyermekkorúak között a legmagasabb a szegények aránya, a háztartások közül pedig kiemelkedik az egyszülős, valamint a 2 felnőttből és 3 vagy több eltartott gyermekből álló háztartások szegénységi aránya - írja a Napi Gazdaság.

A szegény háztartások jövedelmének jelentős részét az úgynevezett társadalmi juttatások teszik ki, amelyek bizonyos helyzetek bekövetkezésekor (pl. időskor, betegség, családban élő ellátandó gyermekek és egyéb gondozásra szoruló személyek, munkanélküliség, fogyatékosság stb.) csökkentik az érintett háztartások, illetve személyek terheit. Ezeknek a juttatásoknak a jelentős része közvetlenül a háztartásoknak nyújtott pénzbeni vagy természetbeni transzferjövedelem.

A KSH legfrissebb kiadványában azt vizsgálta, hogy miként változna a társadalmon belül a szegénységi arány az állam által biztosított transzferek nélkül. Mivel a nyugdíjak finanszírozása egyes országokban adófizetői pénzből is történik, ezért azok transzferek közötti szerepeltetése részben indokolt.

Mi lenne, ha nem volna gyes és nyugdíj?

A KSH nyugdíjjal és a nyugdíj figyelembevétele nélkül is megnézte, hogy miként változna a szegénység Magyarországon, ha megvonnák a transzfereket. Ezek szerint, ha csak nyugdíj és munkajövedelem lenne, a szegények aránya két és félszerese lenne a jövedelmek újraelosztását biztosító transzferek figyelembe vételével számított aránynak.

Ha azonban a nyugdíjakat is kivesszük a transzferek közül, és semmiféle szociális transzferjövedelem (pl. gyes, gyed, gyet, táppénz, nyugdíj, családi pótlék, segélyek stb.) sem lenne, akkor már a szegénységi arány 4,3-szerese lenne a juttatások figyelembe vételével kiszámított mutatónak.

A juttatások, elsősorban a nyugdíj megvonása, viszont az egyes korcsoportokat már jelentősen eltérően érintené: a 65 év alatti két korcsoportnál a szegények aránya 2,6, illetve 3,7-szeresére nőne, míg a legidősebbek szegénységi rátája az eddigi 4%-ról csaknem 90%-ra emelkedne.

E drasztikus számadatokat tekintve a KSH azonban azt is hangsúlyozza, hogy az ilyen hipotetikus mutatókat fenntartással kell kezelni, mivel az egyes személyek a társadalom jelenlegi nyugdíj és támogatási viszonyait figyelembe véve alakították ki életstratégiájukat, ami pedig egy nyugdíj- és tb-rendszerrel nem rendelkező országnál ettől jelentősen különböző megtakarítási viszonyokat eredményezne.

A szegénységre és kirekesztődésre vonatkozó indikátorok szerint - a legutolsó rendelkezésre álló 2007-es adatok alapján - az EU népességének 16%-a, mintegy 79 millió személy tartozott a szegények közé. Ezen belül a férfiak szegénységi aránya általában valamivel alacsonyabb, a nõké kissé magasabb szintet ért el, az EU-27-nél 17, illetve 15%-ot tett ki.

A magyar adat ennél jóval alacsonyabb, 12%, és mind a férfiak, mind a nõk esetében azonosan alakult. Hasonló helyzet a KSH adatai szerint a 27 tagállamból csak kettõnél, Magyarországon kívül Svédország esetében fordult elő.

A magyar transzferek, az ellátások jellemzően alanyi jogosultságának köszönhetően is, hatékonyak a szegénység csökkentésében, valamint a szegénységet mélységének enyhítésében. Azonban a szegénység legfontosabb okát, a munkanélküliséget, illetve a munkaerő-piachoz való gyenge kapcsolódást nem kezelik, esetenként erősítik, vagyis a szegénység nagysága mégsem csökken. Az emögött meghúzódó problémák azonban nagyon összetettek, amelybe a munkaerőpiacra való visszatérés korlátaitól fogva a munkába való visszatérésre való ösztönzés illetve a szakképzettség és a munkaerő-piaci rugalmatlanság problémája is benne van többek között.

Akkor volna esély a javulásra, ha sikerülne megoldást találni az élethelyzetek öröklődésének problémáira. Vagyis arra, hogy sikerüljön a felnövő generációt kimozdítani abból a szegénységi helyzetből, amelyben a szülők vannak. Annak elfogadottsága már nemzetközi szinten is egyre nagyobb, hogy a szegénységi programok hatékonysága és sikeressége is jobb, ha a gyerekeket helyezik a jóléti programok kedvezményezettjeinek középpontjába. Ez azonban egy nagyon erős eltökéltséget kívánna meg a magyar politikától és hosszú távú elköteleződést is feltételezne a kutató szerint.

észrevétel

Még olyat sem halottam még,hogy egy polgármester,ügyvéd,államfő,képviselő felkarolna egy ilyen bajbajutott családot!Szegények Élnének annyi pénzből,mint mit mi meghalnának kétnap alatt,de az ő fizetése másnak megváltás lenne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hozászólás

Azt elfelejtette a nagytiszteletű statisztikai hivatal,hogy beteganyák akiket kirugnak a betegségük miatt a munkahalyről és egyeülálók albérletben élnek,szintén súlyosan tartós beteg gyermekükkel és holnap az utcára kerülnek,hogy ilyenek is vannak!!!!!!!!!!!!!!!.Nagyon téved aki azt hiszi,hogy támogatást kapnak,még a hivatal is elhajtja őket.Saját bőrömön tapasztaltam meg.

Egy jó szó!

Csak annak a statisztikának higyj, amelyiket magad hamisítottál!

(DCT)

Alapvető hiba!

Az, hogy a nép, a lakosság még mindg nem tudja elfogadni azt a vezérfonalat, hogy nem az állam, s nem a kormány felel a szegénységért. Hamar mutogatnak a képzelt "szakemberek" a kormányok által "üzleti" vagy "vállalkozói környezet" létrehozására, vagy az államadóságra, holott a népből a legtöbben munkavállalók, akik nem hajlandók flexibilisen élni, s gondolkozni! A munkanélküliségen maguk a munkavállalók, s munka végzők gerjesztik. A szegénységért mi magunk vagyunk felelősek, mert a tömeg nagy része nem hajlandó lakhelyét elhagyni, egy jobb job érdekében! Európában több százezer, jól fizető munkahely van, csak körül kellene nézni (lásd alul), és végre megérteni, hogy ez nem szocializmus, és MINDENKI MAGA FELEL MAGÁÉRT! Nincs még egy olyan ország például, ahol munkaképes rokkantak nyugdijat kapnak, akár hány évesek is lennének! (vagy: Németországban a nyugdijasok is fizetnek betegiztositást, s egy fillért nem kap az a rokkant, vagy fogyatékos, aki csak néhány %-ab is, de munaképes!) Legtöbb esetben a családja felelős anyagilag is! Mi nagyon gazdag ország vagyunk, s még "hivatásos anya" státuszért is fizet a társadalom! Most látható a görög** példán, hogy EZ AZ ÓRIÁSI ÉS MILLIÁRDOKAT FELŐRLŐ SZOCIÁLIS HÁLÓ nem tarható fenn!

(**Görögországban a nyugdijkorhatár 55-58 évnél kezdődik és a hozzátartozók öröklik (!) a nyugdijat, akár hány éves is az örökös, igy akár fiatalkorúaknak is folyositják ezt.... Ez csak egy példa a tarthatatlan helyzetből!)

Itt egy kivoanat (Álatlánosan, minden szakma) a mai (2010.04.24)
kimutatásról, hogy Európában mennyi munakhely szabad:

Egyesült Királyság:-303131 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Franciaország:-------36200 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Norvégia:-------------4522 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Németország:--------202687 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Lettország:-------------25 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Görögország:-----------480 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Litvánia:--------------716 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Magyarország:------------9 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Svájc:----------------1717 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Szlovákia:--------------73 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Bulgária:---------------15 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Ciprus:---------------1269 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Cseh Köztársaság:----11824 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Dánia:-----------------130 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Finnország:----------11046 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Izland:----------------184 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Lengyelország:-------13285 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Liechtenstein:----------51 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Luxemburg:-------------212 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Spanyolország:---------245 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Belgium:-------------75019 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Olaszország:----------1061 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Románia:---------------150 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Svédország:----------17909 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Szlovénia:------------1009 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Málta:------------------84 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Ausztria:------------29081 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Írország:-------------2120 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Hollandia:-----------41026 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Észtország:--------------4 a keresésnek megfelelő állás(ok)
Portugália:-----------3269 a keresésnek megfelelő állás(ok)

LINK: JOB KERESŐ

Tehát aki minimálbérért tengeti az életét, az maga tehet a nyomoráról, mert Európa (sa világ) nyitott, s csak le kell hajolni a pénzért! Aki viszont az élete megoldásához az állam segitségét várja, az rossz lóra tett! Nem kellett volna rendszert váltani 1989-ben azoknak, akik nem képesek a kapitalista, jóléti társadalom törvényeivel élni! Aki hajlandó ennyi pénzért dolgozni, az nem is érdemel minimálbérnél többet!

Na, de! Most majd eljő: "Szent Viktor", s kolbászból lesz a keritésünk.....

(DCT)

Vélemény

Szerintem 101 százalék nyomorog!
Én nyertem a nagyotmondó bajnokságban!

reagálás

Ha ennyire okos vagy, nem tudom miért nem fedeztek még fel?! Nem gondolom hogy én lennék a hibás azért, mert egy bizonyos munkáért csak "annyi a fizetésem"! Miért kellene nekem Európába menni dolgozni? Magyar ember vagyok és én itt szeretnék munkát vállalni, meg közterheket is akár, sőt, még az adómat is ide szeretném befizetni, hiszen valahol az is a mienk!!! Pont az ilyen gondolkodásúak miatt tart itt az ország! Ha itt nem "olyan jó" menjünk külföldre, a sok "szerencsétlen" meg rohadjon meg itt!!! Milyen ember vagy Te, hogy megkérdőjelezed az "anyák fizetését"?! Szüljél gyereket, azt akkor magyarázzál, vagy oszd meg ezeket a gondolatokat a várandós feleségeddel is (feltéve ha hímnemű vagy)! Én vagyok a felelős a szegénységért? Igazad van, én tüntettem el 200 milliárdokat, meg árusítottam ki Magyarországot a keletieknek! Meg én adtam el 1000 ft-ért tehervagonokat a MÁV CARGO-nál! És a napról-napra kiderülő újabb és újabb gazdasági csalásokról ne is beszéljek! Görög példa? Tudod mit mutat az: összeomlik az EU barátom! És én, ebben az összeomló gazdasági-társadalmi katyvaszban legyek "bevándorló keleti szakmunkás", amíg helyemre bejön egy "ősmagyar kínai???!!! Nem "Szent Viktor" hirdeti a kolbászos kerítést, hanem éppen hogy TE!!!

Hamis az álláspontod!

Ez a szokványos és sablonos reakció amit itt elismételsz! Mindig mindenki hibás csak Te magad nem! Mindenki más keresztbe tesz csak Te csinálsz mindent jól! Az egész Európa kizsigerel bennünket csak Te szegény munkavállaló vagy kénytelen igy eltürni ezt a nyomort!
***

Idézlek:
"Ha ennyire okos vagy, nem tudom miért nem fedeztek még fel?! Nem gondolom hogy én lennék a hibás azért, mert egy bizonyos munkáért csak "annyi a fizetésem"! Miért kellene nekem Európába menni dolgozni? Magyar ember vagyok és én itt szeretnék munkát vállalni, meg közterheket is akár, sőt, még az adómat is ide szeretném befizetni, hiszen valahol az is a mienk!!!"
Pontosan ott dolgozol ahol akarsz. Erre akartam felhivni szives figyelmedet, csakhogy nem fog a munkahely és a munkaadó oda menni ahol laksz. Nem ott fogsz jól keresni, ahol élsz, hanem ott ahol van infrasrtuktúra a cégeknek s munkaadóknak!
**

"Pont az ilyen gondolkodásúak miatt tart itt az ország! Ha itt nem "olyan jó" menjünk külföldre, a sok "szerencsétlen" meg rohadjon meg itt!!!"
Pontosan ellenkezöleg! Senki nem kényszerit arra, hogy kimenj, de akkor ne csodálkozz azon, hogy a sok képzetlen munkavállaló elvállal mindent bagóért. Igy neked sem lesz esélyed! A szocializmusnak vége, s nem az állam felel a munkáért, s ellátásodért, hanem Te magad! Ha rossz munka van ott ahol laksz és nem vagy elég alkalmazkodó, akkor rossz is lesz a fizetésed, de akkor NE SIRJ!
**

"Milyen ember vagy Te, hogy megkérdőjelezed az "anyák fizetését"?! Szüljél gyereket, azt akkor magyarázzál, vagy oszd meg ezeket a gondolatokat a várandós feleségeddel is (feltéve ha hímnemű vagy)!"
Csak úgy elmondom, hogy két becsületes adófizetöt neveltem fel. Mindeketten külföldön dolgoznak és hozzák haza a devizát. Itthon élnek és serények, dolgosak s pont azzal amit keresnek, pezsditik fel itthon a gazdaságot, mert szinte mindent itthon költenek el! Te mennyit teszel le a nagyközösbe? Két gyerekem közel 5000 eurót keresnek (4820 együtt) s mindezt haza hozzák! Hiába az anyák fizetése, a statisztikák szerint a lakosság csökken, tehát ez kidobott pénz! Meg hát miért én tartsam el az adómból, mások porontyát? Mint mondtam az elöbb: ez nem szocializmus! Nehogy már én feleljek anyagilag mások gyerekeinek felneveléséért!
**

"Én vagyok a felelős a szegénységért? Igazad van, én tüntettem el 200 milliárdokat, meg árusítottam ki Magyarországot a keletieknek! Meg én adtam el 1000 ft-ért tehervagonokat a MÁV CARGO-nál! És a napról-napra kiderülő újabb és újabb gazdasági csalásokról ne is beszéljek!"
Na, ezt pontosan jól látod! Te vagy ezért a felelös és a többi választó! Miért nem vettél Te is 1000 forintért vagonokat? Azokat akiket át lehet verni, azokat át kell verni! Nem kell ilyen minisztereket megválasztani! Nem kell hatalmat adni Gyurcsányoknak és Orbánoknak! Ha, meg mégis, akor ez a vége!
**

"Nem "Szent Viktor" hirdeti a kolbászos kerítést, hanem éppen hogy TE!!!"
Ez nagy tévedés! Szerintem ugyanis mi magunk vagyunk felelösek a mai helyzetért! Felelötlen politikusokat választottunk, felelötlen politikát csinálunk és ami még nagyobb baj: egyre többen folyatják a nyálukat a múlt "képzelt sérelmein" s közben a fontos dolgok mellett elmennek! NÉZZ ELÖRE, s ne Triaonon hülyeségein siránkozzunk! (Annak is mi voltunk az oka, mert nagy pofánk volt, s összefogtak ellenünk!)

***
S ne feledd: egy nép sem tud "szabadúszó" lenni Európában. Alkalmazkodni kell. A "ország eladása" hülyeség. Nekünk is ugyan olyan esélyünk van felvásárolni az osztrákot vagy a kinait! Ez nem egyirányú folyamat! Vegyél kávézót Graz-ban, vagy csinálj céget Belgiumban vagy Németorszagban! Bill Gates is egy kis garázsban kezdte s ma a világ második leggazdagabb embere! Ez legyen a minta!

S végül:
ÁRULD MÁR EL KI CSINÁLJON HELYETTED JÓ
ÉLETKÖRÜLMÉNYEKET ÉS KI ADJON NEKED OLYAN
MUNKÁT AMIBÖL ITTHON IS JÓL MEG TUDSZ ÉLNI?

Hamis az álláspontod!

"DCT"Látom elemedben vagy.
//ÁRULD MÁR EL KI CSINÁLJON HELYETTED JÓ
ÉLETKÖRÜLMÉNYEKET ÉS KI ADJON NEKED OLYAN
MUNKÁT AMIBÖL ITTHON IS JÓL MEG TUDSZ ÉLNI?//

Elárulom, de csak "neked", mondjuk a Kehidát értékesíteni kellene egy nem szélhámosnak, hanem egy igazi befektetőnek, olyannak, amiről te álmodozol NYUGATI akár OROSZ is lehet és kivenni belőle mindenkinek azt, amiből megteremtődött.

Annyit vegyen mindenki ki belőle amennyit bele rakott.

Ha kérded én sokat bele tettem és várom, mikor mehetek a pénztárhoz, de tudod először az Önkormányzatok, az állam "MAGYAR" vegye ki belőle, ami az övé. Máris egy kicsivel közelebb kerülünk az igazsághoz.

Tartalom átvétel