Mától nincs alkotmányunk. Hivatalos nyelv lett a giccs

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.

Az új alaptörvény Nemzeti hitvallás elnevezéssel tartalmaz preambulumot, amely a Himnusz "Isten, áldd meg a magyart!" sorával kezdődik. Ez egy jogszabály. A jogszabály alapesetben jogot keletkeztet, vagy kötelezettséget ír elő. Azaz Orbánék jogi kötelezettséget róttak Istenre. És mi van, ha Isten nem hajlandó megáldani minket? Pénzbüntetésre ítélik? Vagy elzárással sújtják? Esetleg a kétharmados többség megvonja tőle a nemzeti ügyekben való intézkedés lehetőségét? Vicces lesz, vagy inkább giccses.

"Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit" - olvasható tovább a hitvallásban, amelyben az áll: "nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét".

Míg az eddig hatályos alkotmány azzal kezdődik, hogy Magyarország: köztársaság, majd Magyar Köztársaságnak nevezi az országot, addig az új alaptörvényben az olvasható, hogy "hazánk neve Magyarország".

Az új alaptörvényben önálló fejezet tartalmazza az alapvető jogokat és kötelességeket. Újdonság, hogy az alaptörvény a magzat életét a fogantatástól kezdve védi, és tiltja az emberi egyedmásolást. Rögzíti azt is: házasság csak férfi és nő között jöhet létre. Alaptörvényi rangra emelkedett a - csak szándékos, erőszakos bűncselekmény miatt kiszabható - tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, és mostantól mindenkinek joga van - törvényben meghatározottak szerint - a személye, illetve a tulajdona elleni vagy ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.

A dokumentum kimondja azt is, hogy a testi és lelki egészség jogának érvényesülését az ország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás, a rendszeres testedzés támogatásával és a környezetvédelem biztosításával segíti elő.

A szülőket változatlanul megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adott nevelést megválasszák, és továbbra is kötelességük taníttatásuk. Újdonság viszont, hogy az alkotmány kimondja: a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről.

Míg a hatályos alkotmány a határon túli magyarok iránti felelősségérzésről szól, az új alaptörvény azt tartalmazza: Magyarország felelősséget visel sorsukért, elősegíti közösségeik fennmaradását, fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását és a szülőföldön való boldogulásukat.

Az új alaptörvény értelmében az államfőnek továbbra is joga feloszlatni az Országgyűlést akkor, ha a kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt a Ház az első személyi javaslat megtételének napjától számított 40 napon belül nem választja meg. Új elem viszont, hogy az államfő akkor is élhet a feloszlatás lehetőségével, ha a parlament az adott évre vonatkozó központi büdzsét március 31-ig nem fogadja el. Rögzítik az alkotmányban, hogy a képviselő nem interpellálhatja, csak kérdezheti a legfőbb ügyészt.

A jövőben a köztársaságielnök-választás legfeljebb kétfordulós: az első fordulóban továbbra is a parlamenti képviselők kétharmadának szavazata szükséges, a második körben pedig már csak a korábban a két legtöbb szavazatot kapó jelöltre lehet szavazni. A mostani gyakorlat négyéves ciklusa helyett ötévente választják majd a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket.

Az új alkotmány kimondja: amíg az államadósság meghaladja a teljes hazai össztermék felét, az Országgyűlés csak olyan költségvetést fogadhat el, amely az államadósság teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. Hasonlóképpen a központi büdzsé végrehajtása során nem vehető fel olyan kölcsön, amely az államadósság növekedését eredményezné. Ezektől a szabályoktól "csak különleges jogrend idején, az azt kiváltó körülmények okozta következmények enyhítéséhez szükséges mértékben vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén, a nemzetgazdasági egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehet eltérni".

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökét továbbra is hat évre nevezi ki a köztársasági elnök, és az államfő joga az MNB alelnökeinek kinevezése is. Az új alaptörvényben - szemben az eddig hatályossal - szerepel a Költségvetési Tanács, amelynek tagjai az államfő által hat évre kinevezett elnök, valamint az MNB, illetve a számvevőszék elnöke. A büdzsé elfogadásához szükség lesz a tanács előzetes jóváhagyására. Az alaptörvény azt is rögzíti, hogy az ország hivatalos pénzneme a forint.

Az új alkotmány számos változást hoz az igazságszolgáltatás és a jogvédelem területén is. A legfőbb bírósági szerv a Legfelsőbb Bíróság (LB) helyett a Kúria, amelynek első emberét kilenc évre választja a köztársasági elnök javaslatára a parlament kétharmada, míg az LB-elnök mandátuma eddig hat évre szólt. Alkotmányban rögzített szabályként jelenik meg, hogy a bírák - akik a korábbi szabályok szerint 70 éves korukig dolgozhatnak - 30 éves koruktól az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhatnak szolgálati jogviszonyban. A nyugdíjkorhatár-betöltéssel megszűnő jogviszony vonatkozik az ügyészekre is, akik eddig ugyancsak 70 éves korukig végezhették munkájukat. Beemelik az alaptörvénybe azt a 2010-ben hozott rendelkezést, amely szerint a legfőbb ügyészt kilenc évre választja a parlament az ügyészek közül.

Az eddigi néggyel szemben csak ezentúl egy ombudsman lesz, az alapvető jogok biztosa. Az új alaptörvény szerint a ombudsman helyettesei - akiket, csakúgy, mint az alapvető jogok biztosát, szintén a parlament választ - a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét látják el. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését független hatóság ellenőrzi.

Isten áldd meg a magyart !

Tisztelt Igazolvány magyar !
Aki igazolványa szerint magyar egyébként világpolgár. Ha a cinizmusnak állítanak szobrot valószínűleg majd Önről mintázzák. Nyugodjon bele más nem lehet. Erre a pofátlanságra már szavak sincsennek, tovább pedig nem akarom magam alázni az Önnek írt levéllel. Így búcsúzom.

Aki ilyen cikket ír az

Aki ilyen cikket ír az lélekben biztosan nem magyar és semmi mást nem akar csak elkeseredetten provokálni,mert nektek balliberálisoknak ez maradt!Tönkretettétek az országot,2006-ban kilőttétek az emberek szemét most pedig pont ti aggódtok a demokráciáért és nem tudtok beletörődni, hogy a véleményetekre senki sem kíváncsi!

az új év alaptörvényeinek hatályba lépéséről.

Ez egy nagy-nagy adósság "kicsit késői" törlesztése a jogalkotók részéről.
Sajnos a többgenerációs szellemi mételyt(szocializmus), a hazaáruló, nemzetellenes politikai bűnözők mai napig nem fogadják el és ezért gyűlölik, hogy vannak még nem megvehető (tiszta szándékú!)emberek az országunkban.
Ahogy Gyurcsány mondta, el lehet menni, én azt mondom lehet változni (erkölcsileg fej- lődni!). A szellemi tunyaság a 7 főbűn egyike. A többit nem sorolom, azt vizsgálja az ügyészség.
Az új alkotmányunk jó, nekünk mindenképpen jobb ez az irány, mint a "liberális reformkommunista szellemiségű" jogi katyvasz, ami mindenkinek jogot adott, csak a magyar embernek nem. A magyar embereknek legyen joga is és legyen élhető jövője saját hazájában.

Megjegyzés: nem az a lényeg hogy hívják a kormányon lévő pártot, hanem az hogy mit tesz.

Az a nemzetellenes aki alatt

Az a nemzetellenes aki alatt pusztul az ország, romlanak az életminőségét jelző adatok. Pl 30 éve a 35-60 közti férfiak halandóságát illetően kedvezőbb adatunk volt mint Angliának vagy Ausztriának, ma pedig ezen a halálozási téren Europa legrosszabbjai lettünk.. Mert ez a kormány annyira nagy barátja a nemzetnek.

személyes vélemény

Ócskák vagytok. Fáj a magyarság ugye? Miért nem mentek oda, ahova gondolom? Ti csak a mammomban hisztek, Istenben nem. Legyetek átkozottak.Remélem Isten meglátogat benneteket, csak aztán ne ajvékoljatok.

Gondolom én...

kedves nagy magyar és istenhívő. az átkozódást a bibliából tanultad? valamit nagyon félreértettél a "megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel" esetleg a "...tartsd oda a másik orcádat is" mondatokból. rád jobban ráférne isten látogatása, talán ha ő mondaná felfognád.

A te magyarságod valóban

A te magyarságod valóban fájdalmas... de szerencsére csak te szenveded. Még nem is tudod mennyire fogod, légy hát erős!

Tartalom átvétel