Segély? Majd ha többet dolgozik!

  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
  • : Function ereg() is deprecated in /home/neplap/neplap.net/www/includes/file.inc on line 646.
Segély? Majd ha többet dolgozik!

Polgármesterek kezdeményezték a közelmúltban, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők vállaljanak több közcélú munkát, ezzel is hozzájárulva a települések közfeladatainak elvégzéséhez.

A polgármesterek kezdeményezése alapján jelenleg kidolgozás alatt van az "Út a munkához" program, amely tartalmazza többek között a segélyezési rendszer átalakítását is - mutatott rá Forgó Györgyné a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára az MTI érdeklődésére. Ennek lényege, hogy a felkínált munkaalkalmak lehetőséget biztosítsanak a segélyezettek munkavállalási hajlandóságának folyamatos nyomon követésére. A munkanélküliek járadékából, segélyéből kikerülők részére legalább 15 napos közhasznú munkavégzést ajánlanának fel, a már segélyben részesülőknek pedig havonta legalább 5 napnyi munkát. A munkalehetőséget a munkaügyi központok és az önkormányzatok közösen szerveznék és finanszíroznák.

2000-es változás

A rendszeres szociális segély és a közcélú munka 2000 májusában váltotta fel a jövedelempótló támogatást. A jövedelempótló támogatást korábban úgy kaphatták meg a munkanélküliek járadékára már nem jogosult személyek, hogy azért nem kellett közmunkát végezniük. A változás lényege 2000-ben az volt, hogy a támogatást, azaz a rendszeres szociális segélyt csak azok vehették igénybe, akik elfogadják a részükre felajánlott munkalehetőséget. A munkavégzést legalább 1 hónapnyi közfoglalkoztatatással lehet teljesíteni. A közfoglalkoztatás lehet közcélú munka, közmunka, valamint közhasznú munka. Mind a három forma többletjövedelmet nyújt a munkára vállalkozó segélyezett személynek.

A tárca szakállamtitkára elmondta, hogy az egy hónapos munkavégzési kötelezettség jelenleg is fennáll. Azoknál az önkormányzatoknál viszont, ahol nem tudnak ilyen munkát szervezni - vagy a segélyezett orvosi papírral bizonyítja, hogy nem tud a munkában részt venni - ezekben az esetekben a rendszeres szociális segélyt a közcélú munka nélkül is folyósítja részükre a település jegyzője. Ha az önkormányzat munkát tud biztosítani, akkor ezen időtartam alatt a segély szünetel. A segélyezést évente felülvizsgálják, ellenőrzik, hogy a segélyezett eleget tett-e együttműködési kötelezettségének. (Az önkormányzatoknál a közmunka egyre népszerűbb, bár kutatások szerint a munkába állás támogatása még hatékonyabban segíthetné a rászorulókat.)

Családi jövedelem alapján

A rendszeres szociális segély igénybevételének szabályai időközben többször is változtak, így például 2006-ban. Korábban a nyugdíjminimum 70 százalékát jelentő rendszeres szociális segélyt minden olyan munkanélküli igényelhette, aki nem volt jogosult a munkanélküliek járadékára és jövedelmi helyzete indokolta a segélyezést. Ez változott 2006 júliusától, a személyre szóló segélyezés családi segélyezéssé alakult. Családonként továbbra is csak egy személy veheti igénybe a rendszeres szociális segélyt, de összegét az egész család jövedelmi viszonyai alapján állapítják meg. A nem túl egyszerű kalkuláció lényege, hogy a család jövedelmét a rendszeres szociális segély kiegészíti a fogyasztási egységre számított nyugdíjminimum 90 százalékára. A segély összegét úgy határozzák meg, hogy figyelembe veszik a család egyéb jövedelmeit. A kiegészítés viszont nem lehet több a minimálbér nettó összegénél.

A módosítás egyik indoka az volt, hogy a családok lehetőleg ne rendezkedjenek be a munkavégzés helyett rendszeres szociális segélyre. Az újabb változást kezdeményező polgármesterek szerint viszont ez az intézkedés nem érte el teljes mértékben ezt a célt. A polgármesterek szerint az önkormányzatoknak jobban kellene építeni a közcélú munkára. A polgármesterek kezdeményezése többek között arra vonatkozik, hogy váljék gyakoribbá a rendszeres szociális segélyezettek munkavégzési kötelezettség. Ez szolgálná, azt is hogy a segélyezettek fenntartsák, erősítsék a rendszeres foglalkoztatásba történő bekapcsolódáshoz szükséges készségüket, illetve a közfoglalkoztatással egy sor közfeladat teljesíthető a településeken.

---
Évi 75 milliárd
A rendszeres szociális segélyre és a közcélú munkára, a Munkaerőpiaci Alap ad át pénzt a központi költségvetésnek. A múlt évben a rendszeres szociális segélyre 59,5 milliárd forintot használtak fel, a közcélú munkára pedig 15 milliárd forintot. A rendszeres szociális segélyben havonkénti átlagban 185 ezren részesültek, a közcélú munkában havonkénti átlagban 28 ezren vettek részt - ismertette Forgó Györgyné.

diplomás közcélú munkás tapasztalata önkormányzati cégnél

Nem szégyen, vagy talán nem az én szégyenem, hogy ebbe a helyzetbe kerültem.Önerőből mindent megtettem, és lehetőségeimhez mérten teszek, de semmilyen segítséget támogatást nemkapok talpraállásomhoz.

Elkeserítő, pedig én akartam menni, és megmutatni mit is tudok....közömbös, hideg, lekezelő, megalázó hozzáállást tapasztaltam a kezdettől.Egy hétig külözgettek össze-vissza(Munkaügyi kp., munkaadó , orvos, mert hiányosak voltak a munkaadó által kitöltendő iratok!) Persze ez nemszámított a munkaidőbe sem, és senki nemfizette ki a költségeket sem!Kíváncsi voltam magam is, hogyan működik az életben ez a rendszer, támogatás.

Nézzük az adottságokat, és a lehetőségeket a munkaadó, és a munkavállaló oldaláról:

Már harmadik hete dolgozok egy önkormányzati szociális intézménynél adminisztrátori beosztásban, napi 6 órában.(Számítógépen adatokat töltenék fel, mert van egy szuper program, amivel szűréssel azonnali infót lehetne kapni, de senki nem ért a számítógéphez, a programhoz....és igénye sincs rá!)

Jelen napig nincs:

- munkaköri leírásom, nemtudom kihez fordulhatok kérdéseimmel, mert senki nem ér rá!
- számítógépek régi rossz, villogó.. csöves kiszuperáltak, és mivel nem is nagyon használják fenn van a polcon, mint egy tv, amit levenni nem engednek....
- szemüveget nemkaptam a számítógéphez, mert nincs rá pénz!
- munka elvégzéséhez nemhogy szakmai támogatást nemkapok- pedig orvosi, gyógyszeres anyagok feldolgozását végzem- hanem a munkahelyi feltételek sincsenek biztosítva.Tehát íróasztal, megfeleő szék, ceruza, toll. Bepréselt kényszerhelyzetben kell végeznem a munkát zavaró körülmények között büdösben, levegőtlen helyen megizzadva...

- Munkaügyön megkérdeztem illedelmesen, és nem követelési szinten a fenti hiányosságokat.
Válasz az volt, hogy - " Egy közcélú munkásnak semmi nem jár"!

Most találtak nekem egy munkát, minden lakónak aki a házban van egyenként meg kell számolnom a gyógyszereit kivéve,és hatóanyag, kiszerelés, valamint névszerint egyenként számítógépre kell vinnem napi 6 órában személyenként, akár 30 féle gyógyszert, és azon belül darabonként is....senkitől nemlehet szakmailag kérdezni. Volt aki azt mondta, hogy mindegy mit írok be a gépbe, mert soha senki nemgfogja megnézni, teljesen felesleges amit csinálok!

Megalázónak tartom, és nagyon nagy bizalomnak is, hogy rámbízták ezt a feladatot!

Most az lenne a kérdésem, hogy valóban kell ez a megalázás, vagy az, hogy bemutassák az embert, hogy itt van egy közcélú munkás...ebbe kell belerúgni úgy, hogy soha ne állhasson tetileg, lelkileg talpra?

Mi van azokkal, akik nem tanultak, képtelenek felvenni a harcot?

Egy dolognak mégis hasznát veszem ezzel a nem igazán megtisztelő közcélú munkának felvállalásával, mégpedig azért, mert gyakorlati tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy semmi szükség a közcélú munkás tudására, munkájára, semmi értelme annak, hogy ilyen módszerrel még tovább a sárba tapossák még azt is, aki akar tenni élete jobbra fordulásáért!

Ezekben a szociális háló kiépítésének rendszerében nagyon jól tudnék segíten, akár a törvény alkotásában is!

Még zárószóként elmondom, hogy a vezető főnövér, akinek nagyon kellett a munka, 3 hétre elment szabadságra, magamra hagyott, de nem is tudtam, hogy elment, ma szembesültem vele!

Igaz a számítógépet, és a programot sem ismerte egyáltalán. Ha kérdeztem tőle valamit, azt mondta, hogy nincs ember, aki veled foglalkozzon....
Jelenleg is magam kutatom, keresem ki a dokumentumokat, és azok alapján dolgozom fel az anyagot, mely senkit nem érdekel.....

Értelmes munkát szeretnék végezni, de rákellett jönnöm, hogy tisztelete, és megbecsülése nincs egy diplomás közcélú munkásnak sem!

Bízom benne, hogy az illetékesekhez is eljut a hír!

Jogi szakértő válasza

Kedves Dolgozó!

Igaza van, egy munkáltatónak, jelen esetben egy önkormányzati cégnek is tudnia kellene munkáltatói kötelezettségeit. Nincs mentség arra, ha nem tartják be a szabályokat.
Hat órás munkavégzésre, a rá vonatkozó (diplomás, és ha 50 éven felüli, az arra vonatkozó) minimálbért figyelembe véve fizetés illeti meg.
Ha elküldi a munkaszerződését, akkor megnézzük, mert csak akkor leszünk minden információnak a birtokában.
Csatoltam anyagot a védőszemüveggel és a munkahelyi körülményekkel kapcsolatosan, ami a munkavédelmi törvény alapján íródott.
Jár a munkavédelmi szemüveg és az óránkénti 10 perces pihentetése a szemnek. Ebédidő nem jár a 6 órás alkalmazás esetén, de ez is csak jóindulat kérdése. Már maga a szerződésben való rögzítés is, de annak megadása is.
Adómentesen adható munkabajáráshoz a bérlet, több munkahely, telephely esetén pedig kötelezően biztosítani kell a bérletet azok eléréséhez.
Érvényesítse jogait nyugodtan, udvariasan!

Egy esetleges munkaügyi ellenőrzésénél a munkáltatójának komoly büntetés elé kellene néznie, ha a munka törvénykönyvét és a munkavédelmi szabályokat nem tartja be.

A munkáltató , ha képernyő előtt végzett munkakörben foglalkoztatja alkalmazottját legalább négy órán keresztül minden munkanapon, úgy köteles hozzájárulni a védőszemüveg vásárlásához, vagy köteles biztosítani azt.

„Képernyős munkakörnek az minősül, amikor a munkavállaló legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.”

A munkáltató napi 4 órás vagy annál több rendszeres képernyős munkakör esetén köteles a munkáltató számára a munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget és a használathoz szükséges keretet biztosítani; valamint köteles rendszeresen ellenőrizni a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeit (megfelelő világítás, ülőhely, billentyűzet, stb.).

A rendelet előírásainak betartását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területi szervei ellenőrzik. Az ÁNTSZ munkatársai a helyszíni vizsgálat során jegyzőkönyvet vesznek fel, s amennyiben mulasztást tapasztalnak, határidő tűzésével felszólítják a munkáltatót a hiányosságok pótlására. Amennyiben azonban a felszólítás ellenére sem teremtik meg a megfelelő munkakörülményeket a munkáltatók, és ezzel veszélyeztetik munkavállalóik egészségét,

50 000 forinttól 10 millió forintig terjedő munkavédelmi bírságot szabhatnak ki velük szemben.

Milyennek kell lennie a számítógépes munkahelynek?

Általános követelményként írja elő a rendelet, hogy számítógépet és a hozzá kapcsolódó munkakörnyezetet úgy kell kialakítani, üzembe helyezni és üzemben tartani, hogy a rendeltetésszerű használat ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállalóknak. A rendelet pontosan fogalmaz, az ellenőrzésen azonban sok munkahely hagy kívánni valót maga után.

Képernyő és billentyűzet

A jogszabály olyan monitor használatát írja elő, amely tükröződés- és fényvisszaverődésmentes, azaz nem okoz kényelmetlenséget, látási nehézséget használójának.
A képernyőn megjelenő jeleknek jól definiáltaknak és világos formájúaknak, megfelelő méretűeknek kell lenniük, a jelek és a sorok közötti megfelelő térközzel. A képnek stabilnak kell lennie, nem fordulhat elő villódzás. Az is előírás, hogy a fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt a használó által könnyen állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható legyen, valamint a monitor a használó igényeinek megfelelően, legyen könnyen és szabadon elfordítható, dönthető. Emellett külön monitorpolc vagy állítható asztal használatát is biztosítani kell.
A rendelet előírja, hogy a billentyűzet is legyen dönthető és a monitortól különálló, annak érdekében, hogy a használó kényelmes testtartást vehessen fel, ne fáradjon el a karja és a keze. A billentyűzet előtt elég helyet kell biztosítani ahhoz, hogy a számítógép-kezelő megtámaszthassa a kezét és a csuklóját. A billentyűzet felszínének fénytelennek kell lennie, a fényvisszaverődés elkerülése érdekében. A billentyűkön lévő jeleknek egymástól könnyen megkülönböztethetőknek és a munkahelyzetből jól olvashatóknak kell lenniük.

Munkaasztal, munkaszék

A munkaasztal vagy munkafelület nem lehet fényvisszaverő felületű, és akkorának kell lennie, hogy biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elrendezését. Az asztalon állítható laptartót kell elhelyezni, amelyről - rögzített állapotban - kényelmesen lehet olvasni.
Jogszabályi előírás, hogy a munkaszék legyen stabil, biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és kényelmes testhelyzetét. További feltétel, hogy a szék magassága könnyen állítható, támlája pedig magasságában állítható és dönthető legyen, s a munkavállaló igénye szerint lábtámaszt vagy saroktámaszt is kell biztosítani.

Munkahelyi környezet

A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendő mozgástere. Az általános, illetve helyi világításnak (munkalámpa) kielégítő megvilágítást és megfelelő kontrasztot kell biztosítania a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó látási követelményeit is. Meg kell előzni a képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és fényvisszaverődést, mégpedig úgy, hogy a munkaterem és a munkahely megtervezését össze kell hangolni a mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel. Ennek érdekében az úgynevezett képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok, átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett berendezési tárgyak vagy falak ne okozzanak közvetlen fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elő tükröződést a képernyőn. Az ablakokat igazítható takaróeszközökkel kell ellátni (szalagfüggöny, redőny, reluxa stb.), hogy a képernyős munkahelyre eső nappali megvilágítást csökkenteni lehessen.
Ügyelni kell arra is, a munkahelyhez tartozó berendezések okozta zaj ne zavarja a figyelmet és a beszédmegértést.

A munkahelyi hőmérsékletre is figyelemmel kell lenni, a munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt, hogy az a munkavállalónak kellemetlen érzést okozzon. A munkaegészségügyi szakemberek szerint a legideálisabb hőmérséklet a 21-23 fok. Emellett a számítógépet használó munkavállalót védeni kell a sugárzó és áramló hőhatásoktól és az asztal alatt hőt termelő berendezésektől is.
A 3/2002. (II.8) SzCs-M-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.,

50/1999.(XI.3) Eüm rendelet a képernyő előtti munkavégzés min. egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

Ezeket a www.magyarország.hu-n a jogszabályok menüpontban megtalálható.

Üdvözlettel:

dr.Jogi szakértő

munkaügyi vezető

Egy multi cégnél vezetőként dolgozok, és felháborított ez a közcélú diplomás esete, ami mellett szónélkül nemlehet elmenni!

Kiegészítés az ügyhöz:

Közcélú diplomás munkás esetében is kötelező betartani a Munka Törvénykönyv szabályait, előírásait! Sulyos szankciók vannak be nemtartás esetén!

A munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A munkaszerződés jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.

A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzési helyében. A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait.

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja
• a munkaköri feladatokról,
• a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről
• az irányadó munkarendről,
• a munkabér egyéb elemeiről,
• a bérfizetés napjáról,
• a munkába lépés napjáról,
• a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól
• a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
• a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, valamint arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

A tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni.

Ha ezt egy multi cég tenné meg a munkavállalójával, akkor tv is mutatná, de önkormányzatoknál ez teljesen természetes, úgylátszik!

szakember véleménye és tanácsa

amit itt most Ön leírt egyszerűen elképesztő...
Micsoda magukból kivetkőzök egyének léteznek az országban, akik egymást múlják felül a másik megalázásában és a kegyetlenkedésben...

Tudják-e ezek az elfajzott emberi alakot öltött lények, hogy mi az a másik ember iránti kötelező szeretet, tisztelet, becsület?
Aligha, mert sohasem gyakorolták és nem is fogják soha!

Sajnos manapság nagyon nehéz dolog bármit is tenni az önkormányzatok, biztosítók stb ellen, önkormányzat, biztosító ellen pert nyerni a korrupció miatt!

A leírtak alapján munkáltatója sorozatosan követi el a munkavédelmi szabálysértéseket, amelyet egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés során a munkavédelmi felügyelők a törvényben meghatározott módon szankcionálhatnának...
Igenám, de itt önkormányzatról van szó...

Ki az a b***** - ide most nagyon csúnya jelzőt kellene írnom - aki ezt az utasítást adta? Látom itt már az ÁNTSZ-nek is lesz dolga...
Gyógyszereket egyenként kézzel megfogni, megszámolni és azután beadni a betegeknek...

Nálam a gyógyszerek kirakása csak előzetes Purelight sterilizálással történhet, a gyógyszeradagoló és a gyógyszeres dobozok is az előzetesen gondosan fertőtlenített emberi kéz lehetőség szerint mindezek ellenére sem érinti a sterilizált dobozba kerülő gyógyszereket.
Itt meg kézzel megfogni, megszámolni... aztán bedni a betegeknek...
Többezer gyógyszert kézzel megfogni, megszámolni naponta?
Vajon mindezek láttán mit szólnának és mit tennének az ÁNTSZ ellenőrei?

Azért talán hasznos lenne, ha a történteket ajánlott-tértivevényes levélben eljuttatná a következő címre:
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.

Aztán szívből kívánom, hogy találjon magának olyan munkahelyet, ahol kellőképpen megbecsülik és emberi körülmények között tud dolgozni.
Kitartást kívánok a mostani borzalmas helyzetében, egyszer minden jóra fordul!

Mi lenne az

Mi lenne az alapvégzettséged?
J.

Közgazdász

Közgazdász

MEGBOTRÁNKOZTATÓ EZ AZ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁÁLLÁS!!!!

Akárhol is van ez az önkormányzat, nagyon örülhettek volna, hogy ilyen ingyen lehetőség adódott számukra!Becsület Neked, hogy vállaltad, nehéz helyzetedben is!
Erről azért tudni kellene ám minisztériumi szintig is, és kizárni a pályáztatás lehetőségéből is ezeket a cégeket,de még önkormányzatokat is!!!! Gondolom mi van ott!!!! Csak az aljasságig jutottak el!
IDE KIIRNÁM A NEVÜKET, MEGÉRDEMELNÉK!!!!

Győr város

Győr város lehet híres. és szégyelhetik magukat ezek a vezetők!

Segély és mercédesz

Végigmegyek az utcán és szégyelem magam. Pedig sohasem dobtam el egy darab papirt sem. Most is a zsebembe sülyesztem a csokipapírt, mint régen. Végigfuttatom a szemem a tarka árokban, ahol a szemét miatt az átfolyó nem hajlandó átfolyni. Bezzeg régen... Hol van már az, amikor a közmunkások rendetartották az utakat? Sokkal kevesebben vannak, és nincs mindenre ember. Azért ha segélyosztás van megtelik a szűk utca, mindenhol állnak. Van aki gyalog jön, van aki biciklivel, és van aki Mercivel. Lassan átverekszem magam a tömegen, közben azon gondolkodom, vajon biztos, hogy kell ennek a segély? Tudom róla, hogy egy percet sem dolgozott. Soha. Hol az igazság?

Minap az országúton

Minap az országúton kocsiból láttam amint egy jó nagy csapat közcélú munkás éppen az árokpartot kaszálja. Vagyis kaszálná, mert abból a 15-20 emberből egyetlen egy sem dolgozott. Szép verőfényes napsütés volt és levegőztek.
Van ennek így, ilyen formán értelme? Munkaruha kell, balesetvédelmi oktatás, szerszámok, cipelni őket oda-vissza... olyankor amikor maguk sem és senki sem veszi komolyan azt amit végezniük kellene.
RJ

Igen! Nálunk mindenki csak

Igen! Nálunk mindenki csak beszél a munkáról! Munkamorál az mi?

igazság

Nem hiszem, hogy elsősorban azzal a 15-20 emberrel van a baj, máshol kell keresni a bajok gyökerét.
Vezető nélkül nincs semmi!
Pedig kellene, jó lenne?!
Talán cserélni kellene, pár jóléttől elvakult senkiházi, aki csak azt tudja, hogy neki mi jár, fizetés, hatalom stb. Egy kis levegőzés nekik se ártana!

Kérdezem én is tőled, van ennek így értelme?

Van értelme

Van értelme természetesen!
Addig sem lopni mennek...

Értelem

Ameddig a megélhetési politikusokat a nép tartja el akik a nép sanyargatásából élnek meg, valamint segélyeket osztanak jobb élet helyett addig nézzzük azt a réteget amit kitermel a politika. Ha nem lesz ilyen nagy mértékű támogatás és az emberek zsebében több pénz marad mint Szlovákiában akkor talán lesz EURO is ebben az országban.

Egyszerű

Mint Távol-keleten... Politikusi fizetés: átlagbér szorozva 2,5-tel...
Tehát a politikus érdeke a jólét
fat

Korrupt vezetőknek,

Korrupt vezetőknek, igazságszolgáltatásnak, korrupt bíróknak, önkormányzati dolgozóknak, polgármestereknek, vezetőknek egészen a miniszterig, csak a minimumot adnám!ELŐBB BIZONYÍTSON, mert eddig csak elnézést a ritka kivételnek- csak a korrupcióban tartottak össze, és falat egymásnak!

Tartalom átvétel